ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia contenciosului administrativ şi fiscal

Informaţii referitoare la dosare şi şedinţele de judecată

Anul 2017

Ultima actualizare – 26 februarie 2017

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

125/1/2017

16.01.2017

4536/62/2015

Curtea de Apel Braşov

Contencios administrativ şi fiscal

anulare act administrativ

- natura juridică  a creanţei constând în compensaţiile prevăzute  de art. 97 alin. 1 lit. d  din Codul Silvic (aspect esenţial pentru determinarea normelor juridice care reglementează  prescripţia dreptului material la acţiune);

- interpretarea dispoziţiilor art. 6 din H.G. nr. 861/2009 -respectiv dacă această normă instituie sau nu o condiţie suspensivă  pentru acordarea compensaţiilor;K158

- stabilirea criteriilor pentru determinarea actului normativ aplicabil cererilor de acordare a compensaţiilor (actul normativ în vigoare în perioada  pentru care sunt solicitate compensaţiile sau actul normativ în vigoare la data  cererii de acordare  a compensaţiilor, adresată autorităţii publice)

10.04.2017

22.03.2017

03.04.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

303/1/2017

30.01.2017

628/59/2014

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Contencios administrativ şi fiscal

anulare act administrativ

1. Dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 267 alin. 4 din Legea nr.571/2009 privind Codul fiscal, art.134 alin.1 – 4 din HG nr.44/ 2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, art.3 lit. e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art.15 şi art. 44 din Legea nr. 85/2003 a minelor se pot percepe două sau chiar trei taxe, pentru aceeaşi activitate, de către autorităţi diferite?

2. Dacă în aplicarea dispoziţiilor art.267 alin.4 din Legea nr.571/2004 privind Codul fiscal şi art. 134 alin.1 – 4 din HG nr.44/ 2004 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări se aplică numai pentru terenul afectat de foraj sau excavaţie sau pentru întreaga suprafaţă exploatată?

24.04.2017

04.04.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

304/1/2017

30.01.2017

391/36/2014

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Contencios administrativ şi fiscal

anulare act administrativ

1. „În interpretarea art.2 alin.1 lit.b) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ se poate considera că furnizorul serviciului public de apă şi canalizare, astfel cum este definit de Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, este o autoritate publică?”.

2. „Noţiunea de «autoritate publică» astfel cum este definită de art.2 alin.1 lit.b) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ este similară cu cea a noţiunii de «instituţie publică» astfel cum este prevăzută de art.2 alin.1 pct.30 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice şi art.2 pct.39 din Legea nr.273/2006 privind finanţele locale?”

24.04.2017

04.04.2017

19.04.2017

21.04.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

438/1/2017

13.02.2017

219/119/2016

Curtea de apel Braşov

Contencios administrativ şi fiscal

refuz acordare drepturi persecutaţi politic, conform Decret - lege nr.118/1990

1. Dacă dispoziţiile art. 1 alin.(1) lit. d) din Decretul-lege nr.118/1990,  pot fi interpretate în sensul că din categoria persoanelor îndreptăţite a beneficia de facilităţile şi drepturile prevăzute de acest act normativ face parte şi cel care nu a avut voie să părăsească locuinţa  decât cu acordul expres al organelor de stat şi doar în situaţii speciale fiind nevoit să se prezinte la miliţie pentru a fi verificat în virtutea  stabilirii  statutului de  chiabur ce i-a fost atribuit;

2. Dacă dispoziţiile art.10 alin.(1) din acelaşi act normativ pot fi interpretate în sensul că dovada calităţii de persoană care a avut stabilit domiciliu obligatoriu poate fi făcută exclusiv prin declaraţii de martori;

3. Dacă dezlegarea dată problemei enunţate la punctul 2 este în sens afirmativ, care sunt condiţiile pentru ca dovada exclusiv prin declaraţii de martori să fie admisibilă.

24.04.2017

07.04.2017

24.04.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

672/1/2017

03.03.2017

7461/63/2015

Curtea de apel Craiova

contencios administrativ şi fiscal

obligaţia de a face

Dispoziţiile art. 59 alin.3 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  se interpretează in sensul că: 1.Pentru emiterea autorizaţiei de construire, in vederea intrării in legalitate a unei construcţii edificate anterior emiterii acesteia, sunt necesare exclusiv documentele prevăzute de această dispoziţie legală? sau se interpretează în sensul că: 2. Sunt necesare atât documentele prevăzute de art. 59 alin.3 din Ordinul nr. 839/2009 cât şi cele prevăzute de art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii?

12.06.2017

16.05.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

863/1/2017

20.03.2017

2446/98/2016

Tribunalul Ialomiţa

contencios administrativ şi fiscal

anulare act administrativ

Interpretarea prevederilor art. 9 al. 3 şi 4 şi art. 12 al. 3 din Legea 393/2004 în sensul de a stabili dacă există o competență exclusivă a instituţiei prefectului pentru constatarea încetării mandatului consilierului local/judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia în situaţia pierderii calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales, în condiţiile art. 12 al. 3 din Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare sau este alternativă cu cea a consiliului local/judeţean în condiţiile reglementate de art. 9 al. 3 şi 4 din Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

12.06.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

899/1/2017

23.03.2017

385/262/2016

Tribunalul Dâmboviţa

contencios administrativ şi fiscal

anulare proces verbal de contravenţie

1. Dacă încălcarea dispoziţiei legale prevăzute de art.96 alin.(1) OUG nr.195/2002, prin neconsemnarea în procesul-verbal (I) a sancţiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce, (II) a intervalului de timp (conţinutul concret al sancţiunii complementare) în care este suspendat dreptul de conducere şi (III) a temeiul juridic sunt sancţionate cu nulitatea, parţială, a procesului-verbal şi atrage anularea inclusiv a menţiunilor privind măsura reţinerii permisului de conducere, nulitate ce nu poate fi înlăturată, sau este suficientă numai consemnarea măsurii tehnico administrative a reţinerii permisului de conducere pentru valabilitatea procesului-verbal, inclusiv cu privire la măsura complementară de suspendare, durată şi temei juridic. 2. Dacă încălcarea dispoziţiilor art.96 alin.(1) OUG nr.195/2002 prin raportare la interesul ocrotit, poate fi invocată de instanţă, este sancţionată cu nulitatea absolută sau relativă, şi este o nulitate procedurală, ce poate sau nu poate fi înlăturată, sau este o nulitate materială.

26.06.2017

08.06.2017

21.06.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

932/1/2017

27.03.2017

6158/180/2016

Tribunalul Bacău

contencios administrativ şi fiscal

anulare proces verbal de contravenţie

Dacă dispoziţiile art 3.1.1 lit c din Norma de Metrologie Legală nr 021-05 din 23.11.2005  aprobată prin Ordinul  nr. 301 din 23 noiembrie 2005 trebuie interpretate că se aplică la momentul constatării contravenţiei în urma măsurării vitezei de către  operatorul radar /instanţa de judecată în cursul soluţionării plângerii contravenţionale ori se aplică doar la momentul verificării şi omologării aparatului radar de către serviciul de metrologie legală.

26.06.2017

06.06.2017

21.06.2017

23.06.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

1047/1/2017

05.04.2017

20249/3/2015

Curtea de apel Bucureşti

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)

 

 

Dacă noţiunea de „poliţie politică” prev. de art. 54 lit. j) din Legea nr. 188 /1999 o include şi pe cea de „colaborator al Securităţii” (colaborator al poliţiei politice comuniste), astfel cum este definită de art. 5 alin. 3 raportat la art. 5 alin. 1 din Legea nr. 187 /1999, respectiv de art. 2 lit. b) din OUG nr. 24/2008 sau se referă doar la cea de „lucrător al Securităţii” (agent al poliţiei politice comuniste), astfel cum este definită de art. 5 alin. 2 raportat la art. 5 alin. 1 din Legea nr. 187 /1999, respectiv de art. 2 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 24/2008

11.09.2017

01.08.2017

16.08.2017

17.08.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

1087/1/2017

10.04.2017

15643/193/2015

Tribunalul Botoşani

contencios administrativ şi fiscal

anulare proces-verbal de contravenţie

 

1. Dacă art. 30 alin. 2 şi 3 din OG nr. 2/2001 se aplică doar în cazul în care persoana împuternicită să aplice sancţiunea contravenţională sesizează organul de urmărire penală, sau se aplică şi în cazul în care organul de urmărire penală se sesizează din oficiu cu cercetarea unei fapte care mai întâi este urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a stabilit de către procuror că ea ar putea constitui contravenţie; 2. În situaţia în care prevederile art. 30 alin. 2 şi 3 din OG nr. 2/2001 sunt incidente şi în cazul sesizării din oficiu a organului de urmărire penală, dacă sunt aplicabile şi în acest caz prevederile art. 13 alin. 3 teza a doua din OG 2/2001.

11.09.2017

10.07.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

1152/1/2017

18.04.2017

1578/118/2016

Curtea de apel Constanţa

contencios administrativ şi fiscal

anulare act administrativ

 

În interpretarea şi aplicarea art.2 lit.c, art.26 lit.d) şi 33 alin.(3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea CURŢII DE CONTURI, în cadrul unui audit financiar CURTEA DE CONTURI se poate raporta la oportunitatea încheierii unui contract de către entitatea auditată din perspectiva alocării de fonduri publice sau la oportunitatea adoptării unui act administrativ de către entitatea auditată şi poate constata din această perspectivă existenţa unor abateri de la legalitate şi regularitate care au determinat producerea unor prejudicii?

11.09.2017

21.08.2017

07.09.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

1510/1/2017

23.05.2017

194/62/2016

Curtea de apel Braşov

contencios administrativ şi fiscal

refuz acordare drepturi persecutaţi politic, conform Decret - lege nr.118/1990

 

Dacă dispoziţiile art.1 şi art.10 din Decretul-lege nr.118/1990, cu modificările şi completările ulterioare, combinate cu dispoziţiile art.14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, pot fi interpretate în sensul că existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive şi/sau irevocabile prin care s-a constatat calitatea de persoană îndreptăţită la beneficiile prevăzute de Decretul-lege nr.118/1990 a unui membru al familiei reclamantului face obligatorie recunoaşterea calităţii de persoană îndreptăţită şi a reclamantului, fără a mai fi necesară coroborarea acestei hotărâri, sau a prezumţiei pe care o generează, cu alte probe. 

25.09.2017

12.09.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

1535/1/2017

25.05.2017

6793/190/2015

Tribunalul Suceava

contencios administrativ şi fiscal

anulare proces verbal de contravenţie

 

În interpretarea dispoziţiilor art.21 alin.3, art.5 alin.6, art.10 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, ale art.96 alin.1-3 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale textului legal ce reglementează contravenţia din cauză, respectiv art.102 alin.3 lit.e din OUG nr.195/2002, (1) dacă sancţiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce se poate considera aplicată doar prin menţionarea textului legal ce sancţionează contravenţia, fără a se preciza natura şi durata sancţiunii în cuprinsul procesului-verbal; (2) dacă se consideră că sancţiunea complementară se aplică de drept prin menţionarea textului legal ce sancţionează contravenţia; (3)  dacă sancţiunea complementară a suspendării dreptului de  conducere se consideră aplicată prin reţinerea permisului de conducere;  (4) dacă nelegalitatea aplicării sancţiunii complementare a suspendării dreptului de  conducere se poate invoca din oficiu de către instanţă.

25.09.2017

11.09.2017

29.09.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

1536/1/2017

25.05.2017

8529/314/2015

Tribunalul Suceava

contencios administrativ şi fiscal

anulare proces verbal de contravenţie

 

În interpretarea dispoziţiilor art.21 alin.3, art.5 alin.6, art.10 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, ale art.96 alin.1-3 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale textului legal ce reglementează contravenţia din cauză, respectiv art.100 alin.3 lit.b din OUG nr.195/2002, (1) dacă sancţiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce se poate considera aplicată doar prin menţionarea textului legal ce sancţionează contravenţia, fără a se preciza natura şi durata sancţiunii în cuprinsul procesului-verbal; (2) dacă se consideră că sancţiunea complementară se aplică de drept prin menţionarea textului legal ce sancţionează contravenţia; (3)  dacă sancţiunea complementară a suspendării dreptului de  conducere se consideră aplicată prin reţinerea permisului de conducere;  (4) dacă nelegalitatea aplicării sancţiunii complementare a suspendării dreptului de  conducere se poate invoca din oficiu de către instanţă în condiţiile în care se contestă modul de individualizare a acestei sancţiuni.

conexat la dosarul nr.1535/1/2017 cu termen de judecată 25.09.2017

11.09.2017

29.09.2017

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

2003/1/2017

07.07.2017

250/40/2017

Tribunalul Botoşani

contencios administrativ şi fiscal

anulare act administrativ

 

Interpretarea dispoziţiilor art. 69 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 raportat la prevederile art. 15 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 393/2004 şi art. 25 alin. 2 din Legea nr. 176/2001, în sensul de a lămuri, ce fel de control poate efectua instanţa de contencios administrativ asupra ordinului prefectului prin care se constată încetarea de drept, înainte de termen a mandatului de primar.

09.10.2017

22.09.2017

03.10.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

2562/1/2017

22.09.2017

3411/100/2015

Curtea de Apel Cluj

contencios administrativ şi fiscal

anulare act emis de autorităţi publice locale

art. 18 alin. (2) din Legea nr. 554/2004

1. Natura juridică a certificatului de urbanism emis în scop pre-operaţional este aceea de act administrativ individual, sau, dimpotrivă, aceea de operaţiune administrativă neproducătoare de efecte juridice? 2. În  ipoteza în care prima cerere ar fi considerată inadmisibilă sau în situaţia în care Înalta Curte stabileşte că un astfel de certificat este operaţiune administrativă,  în ce măsură certificatul de urbanism emis în cop pre-operaţional poate fi cenzurat de instanţă, sub aspectul legalităţii, în lipsa unei solicitări exprese a părţii interesate, în temeiul art. 18 alin. (2) din Legea nr. 554/2004.

11.12.2017

26.02.2018

17.11.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

3341/1/2017

05.12.2017

2711/99/2016

Curtea de Apel Iaşi

contencios administrativ şi fiscal

obligaţia de a face

art. 24 al.4 din Legea 554/2004, art. 24 al.3 din Legea 554/2004

Interpretarea prevederilor dispoziţiilor art. 24 al.4 din Legea 554/2004, în ceea ce priveşte: termenul în care creditorul poate solicita fixarea sumei definitive care i se va datora de debitor cu titlu de penalităţi; natura acestui termen şi sancţiunea nerespectării lui; perioada care se are în vedere pentru stabilirea acestei sume, atunci când nu este sumă fixă, ci procentuală şi pe zi de întârziere; dacă, în cadrul acestei proceduri, instanţa poate stabili valoarea obiectului la care se aplică penalităţile de întârziere, în ipoteza în care instanţa prevăzută de art. 24 al.3 din Legea 554/2004 nu a stabilit acest lucru

22.02.2018

02.02.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.