ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Informații referitoare la dosare și ședințele de judecată

Anul 2021

Ultima actualizare – 11 martie 2022

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

156/1/2021

20.01.2021

19809/197/2018*

Curtea de Apel Brașov

penal

înșelăciunea (art.244 NCPP)

art. 40 alin. 1 Cod penal, art. 10 din Legea 187/2012

În interpretarea art. 40 alin. 1 Cod penal, instanța învestită cu judecarea unei cauze este obligată să realizeze și contopirea pedepsei aplicate pentru infracțiunea dedusă judecății cu pedepsele aplicate anterior inculpatului pentru infracțiuni concurente, în situația particulară în care, în urma aplicării dispozițiilor art. 10 din Legea 187/2012, s-ar ajunge ca inculpatul să execute o pedeapsă având o durată mai mare decât cea care ar rezulta în cazul executării succesive a tuturor mandatelor de executare emise pe numele acestuia?

17.03.2021

 

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

293/1/2021

01.02.2021

9318/328/2018

Curtea de Apel Cluj

penal

conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP)

art.335 alin.(2) Cod penal, art.336 alin.(1) Cod penal

Dacă poate fi subiect activ al infracțiunii prev. de art.335 alin. (2) Cod penal persoana care, după pronunțarea hotărârii definitive de condamnare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 336 alin. (1) Cod penal și până la anularea permisului de conducere dispusă de către șeful poliției, conduce un autovehicul pe drumurile publice?

21.04.2021

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

764/1/2021

17.03.2021

1494/219/2020*

Tribunalul Cluj

penal

contestația la executare (art.598 NCPP)

art. 598 alin. (1) lit. c) teza finală din C.proc.pen., art. 117 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 302/2004, republicată

Dacă în procedura contestației la executare, în interpretarea art. 598 alin. (1) lit. c) teza finală din C.proc.pen. (împiedicare la executare), atunci când pentru o parte dintre pedepsele indicate în mandatul european de arestare emis de autoritatea judiciară solicitantă română, autoritate judiciară de executare străină refuză predarea, iar pentru o altă parte dintre pedepse admite predarea: - impedimentul la executarea pedepselor cu privire la care s-a refuzat predarea pentru motivul că persoana condamnată nu are posibilitatea să conteste condamnarea pronunțată în lipsă este temporar, aceste pedepse putând fi executate ulterior, în condițiile art. 117 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 302/2004, republicată (text aplicabil prin analogie și în ipoteza refuzului de predare), sau - impedimentul la executarea pedepselor cu privire care s-a refuzat predarea pentru motivul că persoana condamnată nu are posibilitatea să conteste condamnarea pronunțată în lipsă este definitiv, aceste pedepse aplicate de instanțele române neputând fi executate pe teritoriul României ulterior executării pedepselor pentru care s-a admis predarea.

25.05.2021

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

769/1/2021

18.03.2021

1204/85/2015

Curtea de Apel Alba Iulia

penal

inițiere, constituire de grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)

art. 249 din Codul penal, art. 244 alin. 2 din Codul penal

Publicarea de anunțuri fictive online care a avut drept consecință producerea unei pagube, fără ca prin această activitate să se intervină asupra sistemului informatic sau asupra datelor informatice prelucrate de acesta, realizează condițiile de tipicitate ale infracțiunii de fraudă informatică, prevăzute de art. 249 din Codul penal (în modalitatea alternativă a „introducerii de date informatice”) sau ale infracțiunii de înșelăciune, prevăzute de art. 244 alin. 2 din Codul penal (în modalitatea alternativ㠄prin alte mijloace frauduloase”)?

25.05.2021

Amână pronunțarea la 07.06.2021

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

797/1/2021

22.03.2021

8288/271/2020/a1

Tribunalul Bihor

penal

măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară

art. 65 alin. (1) raportat la art. 64 alin. (1) lit. c) C.p.p. și art. 114 alin. (4) C.p.p., art. 281 alin. (1) lit. b) C.p.p., Decizia C.C.R. nr. 302/2017, art. 282 C.p.p.

Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 65 alin. (1) raportat la art. 64 alin. (1) lit. c) Cod de procedură penală și art. 114 alin. (4) Cod de procedură penală, în sensul de a se stabili dacă organul de urmărire penală care a întocmit procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante poate efectua în continuare acte de urmărire, fiind ulterior audiat în calitate de martor în aceeași cauză; în caz negativ, care este sancțiunea procesuală aferentă, respectiv nulitatea absolută a actelor de urmărire penală efectuate, ca urmare a încălcării normelor de competență, în acord cu dispozițiile art. 281 alin. (1) lit. b) C.p.p. și Decizia C.C.R. nr. 302/2017 sau nulitatea relativă în baza dispozițiilor art. 282 C.pr.penală, ca urmare a constatării unui caz de incompatibilitate având în vedere calitatea sa de martor la săvârșirea infracțiunii.

25.05.2021

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

833/1/2021

24.03.2021

5989/315/2020

Curtea de Apel Ploiesti

penal

art. 334 NCP, art.335, art. 336 NCP

art. 336 alin. 2 Cp

Folosirea sintagmei de „substanțe psihoactive” în conținutul normei de incriminare presupune o restrângere a sferei de aplicare a normei de incriminare la categoria de substanțe la care face referire Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată, sau, după caz, sfera noțiunii de substanțe psihoactive se impune a fi interpretată în mod extensiv, fiind incluse și substanțele prevăzute în conținutul Legilor speciale nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope

09.06.2021

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

860/1/2021

25.03.2021

3835/308/2019

Curtea de Apel Târgu Mureș

penal

delapidarea (art.295 NCP)

art. 37 Cod penal, art. 92 Cod penal, art. 93 al. 3 Cod penal

1) Aplicarea art. 37 Cod penal are ca efect desființarea sentinței penale anterioare de condamnare pentru o parte din actele materiale ce intră în cuprinsul infracțiunii continuate, iar  în caz afirmativ această desființare se impune a fi făcută în integralitatea sa, atât pe latura penală cât și pe latura civilă? 2) În aplicarea art. 37 Cod penal termenul de supraveghere stabilit potrivit art. 92 Cod penal se calculează de la data rămânerii definitive ale hotărârii anterioare care este desființată sau de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care se pronunță o soluție cu privire la infracțiunea în întregul său? 3) Obligația referitoare la munca în folosul comunității stabilită potrivit art. 93 al. 3 Cod penal prin hotărârea anterioară care se desființează se deduce dintr-o eventuală obligație de aceeași natură stabilită în cauza în care se judecă infracțiunea în integralitatea sa?

09.06.2021

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

1236/1/2021

28.04.2021

2796/218/2019

Curtea de Apel Oradea

penal

incest art.377 cod penal

art.377 C. penal prin raportare la art. 440 cod civil, art.52 cod procedură penală și art. 177 alin. 2 Cod penal,art.470 Cod civil

,, Dacă pentru determinarea subiecților infracțiunii de incest prev. de art.377 cod penal, prin raportare la art. 440 cod civil, art.52 cod procedură penală și art. 177 alin. 2 Cod penal, stabilirea calității de rude în linie directă mai poate avea loc în condițiile în care unul dintre subiecți a fost adoptat și art.470 cod civil prevede că raporturile de rudenie încetează între adoptat și părinții firești ?

Dacă pentru determinarea subiecților infracțiunii de incest prev. de art.377 cod penal se impune stabilirea în prealabil a calității de rude în linie directă sau frați și surori potrivit art.409 cod civil raportat la 416 cod civil sau art.424 cod civil, după caz, ori acest aspect poate fi stabilit în absența actelor de stare civilă și a unei acțiuni civile cu acest obiect, ulterior în cadrul procesului penal pendinte potrivit mijloacelor de probă prevăzute de art.97 cod procedură penală prin raportare la art.52 cod procedură penală?

Dacă efectele legăturii de rudenie biologică stabilite într-un proces civil sau chiar în procesul penal pendinte ulterior comiterii faptei de incest retroactivează până la momentul nașterii copilului sau se aplică doar pentru viitor în procesul penal respectiv?”

28.06.2021

08.06.2021 

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

1321/1/2021

07.05.2021

11575/271/2019

Curtea de Apel Oradea

penal

art.226 Cod penal

art.226 Cod penal

Dacă tipicitatea infracțiunii de violare a vieții private în modalitatea incriminata de art. 226 alin. 2 Cod penal este condiționată de deținerea unor sunete, convorbiri ori imagini realizate fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuința sau încăpere ori dependință ținând de acestea sau a unei convorbiri private.

24.06.2021

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

1607/1/2021

31.05.2021

1629/1/2021

Curtea de Apel Bucuresti

penal

art.178  alin.1 și 2 Cp

art.426 alin. 1 Cod procedura penala

Art.426 alin. 1 lit. d Cod procedură penală trebuie interpretat în sensul că instanța de apel nu a fost compusă potrivit legii raportat la calea de atac cu care a fost sesizata sau /și raportat la soluția pronunțată prin decizia penală.

29.09.2021

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

1629/1/2021

02.06.2021

1059/98/2018

Curtea de Apel Bucuresti

penal

infracțiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

Dacă dobânzile și penalitățile se aplică la prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul sau dobânzile și penalitățile se calculează doar la prejudiciul produs prin comiterea faptei.

29.09.2021

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

1795/1/2021

14.06.2021

473/321/2020

Curtea de Apel Bacău

penal

vătămare corporală (art.194 NCP)

art.418 alin.2 Cod procedură penală

Instanța de apel învestită cu apelul declarat de procuror exclusiv pentru motive de nelegalitate a sentinței pronunțate în primă instanță, dintre care unul/unele sunt în favoarea inculpatului, altul/altele sunt în defavoarea aceluiași inculpat, aceste din urmă motive vizând alte chestiuni decât pedeapsa aplicată de prima instanță, poate să examineze în privința acestui inculpat sentința apelată și sub aspectul temeiniciei pedepsei aplicate, ce ar avea drept consecință majorarea cuantumului acesteia sau înlăturarea dispozițiilor privind suspendarea sub supraveghere a executării acestei pedepse dispuse prin sentința apelată, fără a încălca prevederile art.418 alin.2 C.proc.pen

29.09.2021

 

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

1876/1/2021

22.06.2021

4710/105/2018

Curtea de Apel Ploiești

penal

accesul ilegal la un sistem informatic (art. 360 NCP)

art. 360 alin. 1 Cod penal

În interpretarea dispozițiilor art. 360 alin. (1) Cod penal privind accesul ilegal la un sistem informatic, în cazul persoanelor care pot interoga oricând o bază de date conținând informații nepublice, o asemenea interogare neurmată de efectuarea ulterioară a unor acte specifice exercitării atribuțiilor de serviciu în legătură cu interogarea efectuată, poate reprezenta o depășire a limitelor pentru care a fost acordată autorizarea?

29.09.2021

 

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

2439/1/2021

20.09.2021

6773/86/2017

Curtea de Apel Suceava

penal

inițiere, constituire de grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 (forma anterioară datei de 01.02.2014); art. 7 alin.(2) din Legea nr. 39/2003 (forma anterioară)

Dacă, în cazul infracțiunii prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 (forma anterioară datei de 01.02.2014), termenul de prescripție a răspunderii penale se stabilește în raport de limita maximă a pedepsei prevăzută de acest text de lege, respectiv 20 de ani, sau în funcție de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracțional, în considerarea, relativ la sintagma „pedeapsă prevăzută de lege”, a dispozițiilor alineatului (2) al art. 7 din Legea nr. 39/2003 (forma anterioară).

04.11.2021

 18.10.2021

 

  Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

2474/1/2021

24.09.2021

5773/63/2018

Curtea de Apel Craiova

penal

omorul (art.188 NCP)

art.19 din Legea 682/2002

Dacă aplicarea beneficiului dispozițiilor art.19 din Legea 682/2002 față de inculpatul care are calitatea de denunțător într-o cauză penală este condiționată de continuarea urmăririi penale in personam, de punerea în mișcare a acțiunii penale sau dacă este suficientă începerea urmăririi penale in rem în cauza în care acesta are calitatea de martor denunțător.

04.11.2021

Amana pronuntarea la 18.11.2021

20.10.2021 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

2611/1/2021

13.10.2021

11744/296/2020/a1

Tribunalul Satu Mare

penal

măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară

art.65 alin.(1) raportat la art.64 alin.(1) lit.c și art.114 alin.(4) Cod procedură penală; art.281 alin.(1) lit.b Cod procedură penală și Decizia CCR nr.302/2017; art.282 Cod procedură penală

Interpretarea dispozițiilor art.65 alin.(1) raportat la art.64 alin.(1) lit.c și art.114 alin.(4) Cod procedură penală, în sensul de a se stabili dacă organul de urmărire penală care a întocmit procesul verbal de constatare a infracțiunii flagrante poate efectua în continuare acte de urmărire penală; care este sancțiunea procesuală aplicabilă în cazul în care ulterior, este audiat în calitate de martor în aceeași cauză, respectiv nulitatea absolută a actelor de urmărire penală efectuate, ca urmare a încălcării normelor de competență, în acord cu dispozițiile art.281 alin.(1) lit.b Cod procedură penală și Decizia CCR nr.302/2017 sau nulitatea relativă conform art.282 Cod procedură penală, prin constatarea existenței unui caz de incompatibilitate ce decurge din calitatea de martor la săvârșirea infracțiunii de organul de constatare.

08.12.2021

19.11.2021 

03.12.2021 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

2737/1/2021

29.10.2021

9633/296/2017*

Curtea de Apel Oradea

penal

infracțiuni la alte legi speciale

art.15 alin. (2 ) din Legea nr.187/2012; art. 5 din Codul penal

Dacă regimul suspendării condiționate a executării pedepsei, sub aspectul revocării, este cel prevăzut de Codul penal din 1969, ca urmare a aplicării art.15 alin. (2 ) din Legea nr.187/2012, în cazul în care pedeapsa principală aplicată pentru o infracțiune comisă anterior datei de 01.02.2014, a fost stabilită potrivit Codului penal actual, iar modalitatea de executare a pedepsei a fost dispusă potrivit Codului penal din 1969, ca efect al aplicării legii penale mai favorabile pe instituții autonome, în condițiile în care prin decizia nr. 265/06.05.2014 a Curții Constituționale publicată în Monitorul Oficial al României nr.372/20.05.2014 s-a statuat că, dispozițiile art. 5 din Codul penal sunt constituționale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea și aplicarea legii penale mai favorabile.

27.01.2022

 

 10.01.2022

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

18

2749/1/2021

01.11.2021

392/30/2021

Curtea de Apel Timișoara

penal

traficul de influență (art.291 NCP)

art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală; art. 453 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală

Dacă în interpretarea dispozițiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală o cerere de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 453 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală poate fi îndreptată și împotriva unei hotărâri penale definitive, dar care nu soluționează fondul acțiunii penale.

27.01.2022

 

 11.01.2022

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

19

2763/1/2021

03.11.2021

2259/117/2019

Curtea de Apel Cluj

penal

traficul international de droguri (art. 3 din Legea 143/2000)

art.3 alin.1 din Legea nr.143/2000

Dacă în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 3 din Legea 143/2000, în situația în care o persoană călătorește în România cu avionul având asupra sa droguri, acestea se consideră introduse în țară (cu consecința consumării infracțiuni) în momentul în care persoana aflată la bordul aeronavei trece frontiera, intrând astfel în spațiul aerian cuprins între frontierele de stat sau, dimpotrivă, drogurile se consideră introduse în țară doar ulterior momentului în care, după aterizarea aeronavei, persoana în cauză a trecut de punctul de trecere a frontierei situat în incinta aeroportului, iar în acest din urmă caz, dacă efectuarea controlului vamal prezintă vreo relevanță în privința consumării infracțiunii.

27.01.2022

 12.01.2022

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)   

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

20

2813/1/2021

10.11.2021

16037/301/2021

Curtea de Apel București

penal

furtul calificat (art.229 NCP)

art. 228 alin. (1) - art 229 alin. (1) lit. c Cod penal

În situația în care infracțiunea de furt este comisă de o persoană ce poartă o mască, într-un spațiu unde purtarea măștii este obligatorie, se reține varianta calificată a infracțiunii de furt prevăzută de dispozițiile art. 228 alin. (1) - art 229 alin. (1) lit. c Cod penal?

27.01.2022

 

11.01.2022 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

21

3007/1/2021

9.12.2021

8337/190/2020

Curtea de Apel Cluj

penal

conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (art.336 NCP)

art. 336 alin. (1) Cod Penal și art. 336 alin. (2) Cod Penal, cu aplicarea art. 38 alin. (2) Cod Penal

Dacă fapta unei persoane de a conduce pe drumurile publice un autovehicul, care la momentul prelevării mostrelor biologice, a avut o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge și care se afla sub influența unor substanțe psihoactive, întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii cu conținut alternativ prev. de art. 336 alin. (1) și (2) Cod Penal sau întrunește elementele de tipicitate a două infracțiuni cu conținuturi alternative în concurs ideal, prev. de art. 336 alin. (1) Cod Penal și art. 336 alin. (2) Cod Penal, cu aplicarea art. 38 alin. (2) Cod Penal.

23.02.2022

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

22

3088/1/2021

21.12.2021

1778/116/2016

Curtea de Apel București

penal

infracțiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005; art. 14 din Legea nr. 241/2005

Dacă în cazul infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, în condițiile art. 14 din Legea nr. 241/2005, la determinarea impozitului pe profit stabilit suplimentar pot fi avute în vedere, prin estimare, cheltuieli cu privire la care nu există documente justificative?

07.03.2022

Amână cauza la data de 11.03.2022

15.02.2022 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)   

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

23

3090/1/2021

21.12.2021

29254/94/2020

Curtea de Apel București

penal

încăierarea (art.198 NCP)

Decretul Președintelui nr. 195/2020 din 16.03.2020; Decretul Președintelui nr. 240/2020 din 14.04.2020; art. 156 Cod penal

Decretul Președintelui nr. 195/2020 din 16.03.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 la 16.03.2020 aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 3/2020 din 19.03.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 224 din 19 martie 2020 și Decretul Președintelui nr. 240/2020 din 14.04.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 311 la 14.04.2020 aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/2020 din 16.04.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 320 la 16.04.2020 constituie cauze de suspendare a prescripției răspunderii penale în condițiile art. 156 Cod penal?

23.02.2022

 03.02.2022

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.