ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Informații referitoare la dosare și ședințele de judecată

Anul 2016

Ultima actualizare –28 februarie 2017

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

179/1/2016

08.01.2016

4791/2/2015

Curtea de apel Bucuresti

penal

înșelăciunea (art.244 NCP)

 

1. În aplicarea art.427 alin.1 rap.la art.426 lit.b și d Cod proc.pen., persoana fizică sau persoana juridică care nu a avut calitatea de parte în procesul penal poate să formuleze contestație în anulare dacă drepturile ori interesele sale legitime au fost afectate printr-o măsură dispusă de instanța de apel prin hotărâre definitivă?

 2. În aplicarea art.112 alin.1 lit.e Cod penal, măsura de siguranță a confiscării speciale poate fi dispusă în raport cu următoarele situații:

 a) – față de terțe persoane fizice sau persoane juridice care nu sunt părți în procesul penal, cu consecința aplicării măsurilor asigurătorii prev.de art.249 Cod proc.pen.?

 b) – față de persoana responsabilă civilmente în raport de care s-a respins acțiunea civilă exercitată în procesul penal?

 c) – asupra sumelor de bani sau a bunurilor în sens material?

 d) – asupra prejudiciului cauzat persoanei vătămate,dacă aceasta s-a constituit parte civilă și nu a decedat ori, după caz,nu a fost dizolvată și lichidată?

 3. În aplicarea art.112 alin.1 lit.e Cod pen., măsura de siguranță a confiscării speciale poate fi dispusă în condiții de solidaritate ori trebuie individualizată?

02.03.2016

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

180/1/2016

08.01.2016

4787/2/2015

Curtea de apel Bucuresti

penal

înșelăciunea (art.244 NCP)

 

1. În aplicarea art.427 alin.1 rap.la art.426 lit.b și d Cod proc.pen., persoana fizică sau persoana juridică care nu a avut calitatea de parte în procesul penal poate să formuleze contestație în anulare dacă drepturile ori interesele sale legitime au fost afectate printr-o măsură dispusă de instanța de apel prin hotărâre definitivă?

 2. În aplicarea art.112 alin.1 lit.e Cod penal, măsura de siguranță a confiscării speciale poate fi dispusă în raport cu următoarele situații:

 a) – față de terțe persoane fizice sau persoane juridice care nu sunt părți în procesul penal, cu consecința aplicării măsurilor asigurătorii prev.de art.249 Cod proc.pen.?

 b) – față de persoana responsabilă civilmente în raport de care s-a respins acțiunea civilă exercitată în procesul penal?

 c) – asupra sumelor de bani sau a bunurilor în sens material?

 d) – asupra prejudiciului cauzat persoanei vătămate,dacă aceasta s-a constituit parte civilă și nu a decedat ori, după caz,nu a fost dizolvată și lichidată?

 3. În aplicarea art.112 alin.1 lit.e Cod pen., măsura de siguranță a confiscării speciale poate fi dispusă în condiții de solidaritate ori trebuie individualizată?

Conexat  la dosarul nr.179/1/2016, cu termen de solutionare la data de 02.03.2016

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

190/1/2016

11.01.2016

1437/829/2014

Curtea de Apel Bacău

penal

furtul calificat (art.229 NCP)

 

Dacă la stabilirea legii penale mai favorabile conform art.5 din C.p., pentru o infracțiuni comise anterior datei de 01.02.2014,  aflate în concurs cu una sau mai multe infracțiuni comise după intrarea în vigoare a noului cod penal ,   decizia nr.265/2014 a Curții Constituționale se aplică avându-se în vedere toate infracțiunile comise de inculpat  și impune aplicarea noului cod penal pentru toate infracțiunile ori se aplică doar în raport de infracțiunile comisă anterior datei de 01.02.2014 , existând astfel  și posibilitatea aplicării dispozițiilor din vechiul cod penal pentru acestea din urmă.

02.03.2016

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

558/1/2016

28.01.2016

74/119/2014

Curtea de Apel Brașov

penal

înșelăciunea (art.244 NCP)

 

Dacă sintagma „când față de acea persoană s-a pronunțat anterior o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeași faptă, chiar și sub o altă încadrare juridic㔠folosită de legiuitor în cuprinsul art. 6 din Codul de procedură penală, care consfințește principiul „Ne bis in idem”, are în vedere doar hotărârile pronunțate în materie penală față de o persoană pentru aceeași faptă  – indiferent de încadrarea juridică dată faptei – sau  noțiunea de „hotărâre penal㔠este folosită de legiuitor în sens larg, prin ea înțelegându-se orice fel de hotărâre indiferent de materia în care se pronunță și de procedura după care s-a judecat cauza, dacă aceasta ar putea fi apreciată, prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la art. 4 al Protocolului nr. 7  al Convenției europene a drepturilor omului, că are un caracter penal și reprezintă o hotărâre prin care s-a produs „condamnarea” penală, civilă, fiscală sau contravențională a persoanei, trimisă mai apoi în judecată într-un proces penal pentru aceeași faptă.

30.03.2016

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

814/1/2016

18.02.2016

5287/290/2013

Curtea de Apel Timișoara

penal

tulburarea ordinii și liniștii publice –art.371 NCP

art.371 C.p.

Dacă elementul material al laturii obiective a infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice prev. De art. 371 C.p, trebuie îndreptat împotriva mai multor persoane și dacă în situația în care acțiunea descrisă a vizat o singură persoană operează dezincriminarea conform art.4 C.p.p.

12.04.2015

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

815/1/2016

18.02.2016

4987/312/2014*

Tribunalul Ialomița

penal

contestația la executare (art.598 NCPP)

art. 598 alin. 1 lit. D Cod procedură penală

Dacă, în respectarea principiului legalității pedepsei, este admisibilă o contestație la executare, întemeiată pe dispozițiile art. 598 alin. 1 lit. D Cod procedură penală, având ca obiect menținerea cu prioritate a anulării suspendării condiționate a executării pedepsei, dispuse conform art. 85 Cod penal din 1969 și înlăturarea revocării suspendării condiționate a executării aceleiași pedepsei, măsuri aplicate prin hotărâri definitive intrate în autoritate de lucru judecat

12.04.2015

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

911/1/2016

24.02.2016

1804/308/2014

Curtea de Apel Târgu Mureș

penal

vătămarea corporală din culpă (art.196 NCP)

art.1391 alin.1 Cod civil și art.1371 alin.1 Cod civil

1. Art.1391 alin.1 Cod civil se interpretează în sensul că, într-o cauză penală având ca obiect o infracțiune de vătămare corporală din culpă, părinții victimei care a suferit o infirmitate gravă sunt îndreptățiți să obțină o despăgubire pentru restrângerea posibilităților lor de viață familială și socială, sau exclusiv victima infracțiunii poate să obțină o asemenea despăgubire?

2. Art. 1371 alin.1 Cod civil se interpretează în sensul că poate fi reținută culpa victimei la mărirea sau la neevitarea prejudiciului, chiar dacă acțiunea sau omisiunea victimei nu este una ilicită?

16.05.2016

19.04.2016

11.05.2016

Minuta deciziei  

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

1104/1/2016

08.03.2016

4493/311/2015

Curtea de Apel Craiova

penal

refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

 

Dacă, în aplicarea disp.art. 5 Cod penal, conform Deciziei nr. 265/2014 a Curții Constituționale, în cazul pluralității de infracțiuni constând într-o infracțiune pentru care potrivit Codului penal  anterior a fost aplicată printr-o hotărâre definitivă o pedeapsă cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei conform art. 86/1 Cp. anterior și  respectiv, o infracțiune săvârșită în termenul de încercare, pentru care legea penală mai favorabilă este considerată legea nouă, stabilirea și executarea pedepsei rezultante în urma revocării suspendării sub supraveghere se realizează potrivit disp.art. 16 alin.1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal raportat la art. 86/4 alin.1 Cod  penal anterior sau conform art. 96 alin. 4 și 5 CP actual.

05.05.2016

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

1185/1/2016

14.03.2016

4079/311/2015

Curtea de Apel Galați

penal

intervenirea unei legi penale noi (art.595 NCPP)

art. 6 Cod penal

Dacă în aplicarea prevederilor art. 6 Cod penal, în cazul unei infracțiuni în formă continuată care potrivit legii penale noi nu mai îndeplinește condițiile de reținere a unității infracțiunii continuate ci pe cele ale unui concurs de infracțiuni, se are în vedere maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită sau pedeapsa maximă ce ar rezulta în urma aplicării dispozițiilor referitoare la concursul de infracțiuni conform legii penale noi.

18.05.2016

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

1317/1/2016

25.03.2016

1427/262/2015

Tribunalul Dâmbovița

penal

alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP)

art. 6 Cod penal

1. În cazul intervenirii liberării condiționate din executarea unei pedepse privative de libertate, acordată potrivit dispozițiilor art.59 și urm. C.p. din 1968, dar după 01.02.2014, comiterea unei noi infracțiuni în interiorul restului rămas neexecutat din pedeapsă, ar duce la aplicarea art.61 C.p. din 1968 sau a art.102 al.4 NCP?
2. În cazul în care Curtea apreciază că în cazul intervenirii liberării condiționate din executarea unei pedepse privative de libertate, acordată potrivit dispozițiilor art.59 și urm. C.p. din 1968, dar după 01.02.2014, comiterea unei noi infracțiuni în interiorul restului rămas neexecutat din pedeapsă ar duce la aplicarea art.61 C.p. din 1968, care este relevanța într-o situație precum cea de față, în cadrul soluționării unei cereri ulterioare întemeiate potrivit art.585 NCPP, a faptului că printr-o hotărâre anterioară aplicabilă persoanei condamnate s-a făcut aplicarea dispozițiilor art.104 al.2 NCP, iar nu ale art.61 C.p. din 1968?”
3. În aplicarea art.585 NCPP unei situații precum cea în speță, a unei persoane condamnate definitiv în anul 2013 pentru 4 infracțiuni comise în perioada 2009-2011, în anul 2015 pentru 4 infracțiuni comise în anul 2011 și anterior în anul 2015 pentru 2 infracțiuni comise la 14.07.2014 în concurs cu cele imediat anterior menționate, dar în recidivă postcondamnatorie față de primele, după liberarea condiționată din executarea pedepsei pentru acestea survenită la 21.05.2014 cu rest rămas neexecutat de 475 de zile închisoare, care este ordinea și legea penală aplicabilă operațiunilor necesare modificării pedepsei potrivit instituțiilor potențial aplicabile în cauz㠖 concurs de infracțiuni, recidivă și revocare beneficiu liberare condiționată, atât din perspectiva aplicării sau neaplicării a autorității de lucru judecat a unei sentințe anterioare cu consecința cumulării restului rămas neexecutat de 475 de zile unei pedepse intermediare potrivit art.104 al.2 NCP?

18.05.2016

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

1623/1/2016

15.04.2016

15388/212/2015

Curtea de Apel Constanța

penal

Penal - furtul (art.228 NCP) - alin.1 - art.229 alin.1 lit. f C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. si art.5 C.p.

Penal-furtul calificat (art.229NCP)

„Dacă în interpretarea dispozițiilor art.10 din Legea nr.187/2012 și în aplicarea art.5 Cod penal, în cazul unei operațiuni de contopire a unei pedepse aplicate în temeiul Noului Cod penal, pentru o infracțiune săvârșită sub imperiul Codului penal 1968, aflată în curs de judecată, cu o pedeapsă aplicată în temeiul Noului Cod penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru o infracțiune concurentă săvârșită sub imperiul Codului penal 1968, se impune aplicarea tratamentului sancționator al pluralității de infracțiuni prevăzut de legea penală în vigoare la momentul efectuării operațiunii de contopire sau aplicarea tratamentului sancționator al pluralității de infracțiuni prevăzut de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptelor.”

08.06.2016

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

1624/1/2016

15.04.2016

5230/97/2013*

Curtea de Apel Alba Iulia

penal

Penal - infracțiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art.23)

 

Acțiunile enumerate în cuprinsul art. 29 alin. 1 lit. a, b și c din Legea nr. 656/2002(schimbarea sau transferul, respectiv ascunderea ori disimularea și, respectiv, dobândirea, deținerea sau folosirea) reprezintă modalități normative distincte de săvârșire a infracțiunii de spălare de bani sau reprezintă variante alternative ale elementului material al laturii obiective a infracțiunii de spălare de bani?

Subiectul activ al infracțiunii de spălare de bani poate fi același cu subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile sau trebuie să fie diferit de acesta?

Infracțiunea de spălare de bani este o infracțiune autonomă sau  este o infracțiune subsecventă aceleia din care provin bunurile?

08.06.2016

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

2050/1/2016

23.05.2016

805/121/2016/A1.1/a1

Curtea de Apel Galați

penal

verificare măsuri preventive (art.208 NCPP)

art. 8 din Legea 255/2013 și art. 29 alin. 5 din Legea 47/1992

În aplicarea art. 8 din Legea 255/2013 și art. 29 alin. 5 din Legea 47/1992, care  este calea de atac (recurs, apel, contestație), împotriva încheierii de ședință prin care instanța de fond respinge, ca  inadmisibile, cererile de  sesizare a Curții Constituționale, cu  soluționarea  unor excepții de neconstituționalitate?

27.09.2016

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

2163/1/2016

02.06.2016

13968/63/2014

Curtea de Apel Craiova

penal

infracțiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

 

Modalitatea de interpretare a dispozițiilor art. 280/1 din Legea 31/1990, în sensul de a lămuri daca este îndeplinită condiția tipicității infracțiunii de transmitere fictivă a părților sociale, atunci când pentru infracțiunea pentru care s-a început urmărirea penala, de la care s-a sustras inculpatul prin vânzarea părților sociale a intervenit dezincriminarea, ca efect al Deciziei Curții Constituționale nr. 363/07.05.2015.

27.09.2016

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

2246/1/2016

09.06.2016

111186/299/2015

Tribunalul București

penal

plângere soluții de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)

 

a)Contestatia formulata in temeiul art 341 alin 9 c.p.p. are caracter devolutiv integral? b)In urma judecarii contestatiei formulata in temeiul art 341 alin 9 c.p.p. poate fi pronuntata si solutia prevazuta de art 341 alin 7 pct 2 lit a c.p.p.?

27.09.2016

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

2400/1/2016

24.06.2016

9395/30/2015

Curtea de Apel Timișoara

penal

traficul de minori

proxenetismul

În cazul infracțiunii de proxenetism prevăzută de art. 213 Cod penal - în modalitatea înlesnirii practicării prostituției, dacă faptele sunt săvârșite față de o persoană majoră și de una minoră, sunt realizate elementele constitutive ale unei singure infracțiuni prev. de art. 213 alin. 1 și 3 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal sau două infracțiuni aflate în concurs, respectiv art. 213 alin. 1 Cod penal și art. 213 alin. 3 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 Cod penal.

11.10.2016

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

2401/1/2016

24.06.2016

15074/118/2012

Curtea de Apel CONSTANȚA

penal

înșelăciunea (art. 215 C.p.) - art 215 alin 1,3,5 Cpen, art 323 Cpen,

asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni (art. 323 C.p.)

Dacă în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.90 lit. c Cod procedură penală, în cauzele în care legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani asistența juridică este obligatorie pentru inculpatul persoană juridică, în raport de dispozițiile art.187 Cod penal sau asistența juridică este obligatorie numai pentru inculpatul persoană fizică, în raport de dispozițiile art.136 alin.2,3 Cod penal, ce reglementează pedepsele aplicabile persoanei juridice.

11.10.2016

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

18

2458/1/2016

29.06.2016

843/86/2016/a1

Curtea de Apel Suceava

penal

măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară

 

Dacă pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, lucrătorii specializați din cadrul poliției prevăzuți de art. 142 alin. 1 Cod procedură penală necesită aviz de poliție judiciară sau este suficient ca aceste persoane să îndeplinească condițiile legale pentru a  obține avizul.

- Dacă în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 142 alin. 1 Cod procedură penală conform considerentelor prezentate în paragraful 49 din Decizia nr. 51/2016 a Curții Constituționale, lucrătorii specializați din cadrul poliției care pot deține avizul de poliție judiciară sunt organe de cercetare penală speciale.

- Dacă lucrătorii Departamentului de Informații și Protecție Internă / Serviciul de Informații și Protecție Internă au calitatea de lucrători specializați din cadrul poliției, în accepțiunea prevăzută de art. 142 alin.1 Cod procedură penală.

25.10.2016

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

19

2608/1/2016

13.07.2016

10640/196/2015

Judecătoria Panciu

penal

plângere soluții de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)

 

În aplicarea disp. art.264 Cod procedură penală cu referire la art.269 al.4 Cod procedură penală este obligatoriu ca factorul poștal să efectueze comunicarea actelor de procedura in termen de 24 de ore de la momentul în care primeste actele spre comunicare?

25.10.2016

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

20

3709/1/2016

11.11.2016

602/221/2013

Curtea de Apel Alba Iulia

penal

infracțiuni la alte legi speciale

 

- în analiza laturii obiective a infracțiunii prev. de art. 16 din Legea nr. 194/2011, raportarea la prevederile Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului UE și la anexele acesteia, respectiv la rapoartele anuale ale EMCDDA Europol este suficientă pentru a stabili caracterul unui produs de a fi susceptibil să aibă efecte psihoactive, în condițiile în care Legea nr. 194/2011 nu face nicio trimitere la decizia și rapoartele menționate?

- în analiza laturii obiective a infracțiunii prev. de art. 16 din Legea nr. 194/2011,  pentru a stabili caracterul unui produs de a fi susceptibil să aibă efecte psihoactive este obligatorie urmarea procedurii prev. de art. 6 și 7 din Legea nr. 194/2011, aplicabilă în situația autorizării operațiunilor cu acest tip de produse?

25.01.2017

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

21

3838/1/2016

23.11.2016

196/36/2015

Curtea de Apel Constanța

penal

infracțiuni de corupție (Legea nr.78/2000)

 

Dacă în interpretarea și aplicarea formei agravante art. 7 alin. 1 din  Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (formă în vigoare anterior anului 2014) este suficient ca făptuitorul să aibă ca atribuții de serviciu constatarea ori de sancționare a contravențiilor indiferent dacă infracțiunea de luare de mită nu are legătură cu atribuțiile de serviciu privind constatarea sau sancționarea contravențiilor sau reținerea formei agravante  este condiționată de săvârșirea infracțiunii de luare de mită  în legătură cu atribuțiile de serviciu privind constatarea sau sancționarea contravențiilor.

25.01.2017

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

22

3936/1/2016

06.12.2016

10693/3/2016

Curtea de Apel București

penal

traficul de droguri (Legea 143/2000 art. 2)

 

,,Atunci când o persoană comite, în aceeași împrejurare, una sau mai multe acțiuni care pot constitui elementul material conform enumerării din art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 având ca obiect material mai multe categorii de droguri, prevăzute în tabele diferite (de risc și de mare risc) ne aflăm în prezența unui concurs de infracțiuni prev. de art.2 al.1 din Legea nr.143/2000 și art.2 alin.2 din aceeași lege cu aplicarea art.38 Cod penal sau a unei unități legale de infracțiuni sub forma infracțiunii continuate, prev. de art.2 alin.1 și 2 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.35 al.1 Cod penal ori a infracțiunii complexe prev. de art.2 alin. 1 și 2 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.35 alin.2 Cod penal,,.

28.02.2017

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

23

4020/1/2016

12.12.2016

685/36/2015

Curtea de Apel Constanța

penal

furtul (art 208 CP)

 

 

Dacă în interpretarea și aplicarea  Deciziei Curții Constituționale nr. 397/15.07.2016, privind  încheierea unui acord de mediere referitor la infracțiunile pentru care poate interveni împăcarea, intra sub incidența legii penale mai favorabile, disp.art.5 Cod penal.

 

28.02.2017

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

24

4056/1/2016

15.12.2016

9694/55/2015

Curtea de Apel Timișoara

penal

conflict de interese (art. 253 ind 1 C.p.)

 

Interpretarea dispozițiilor art. 2531 din Codul penal din 1969,  în sensul de a lămuri dacă intră sub incidența Deciziei Curții Constituționale  nr.603 din 6 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.845 din 13 noiembrie 2015 (prin care s-a constatat că sintagma „raporturi comerciale” din cuprinsul dispozițiilor art.301 alin.(1) din Codul penal este neconstituțională), fiind dezincriminată, fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat  la luarea unei decizii  prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale în sensul art. 2531 din Codul penal din 1969, în situația în care atât actul  sau decizia funcționarului public cât și raporturile comerciale cu beneficiarul au avut loc anterior datei de 01.10.2011 când a intrat în vigoare Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, când noțiunea de „raport comercial” avea un înțeles normativ determinat și determinabil prin prisma dispozițiilor Codului comercial, cum s-a stabilit în par. 20 din Decizia Curții Constituționale  nr.603 din 6 octombrie 2015.

28.02.2017

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

25

4087/1/2016

16.12.2016

4318/118/2015

Curtea de Apel Constanța

penal

luarea de mită (art.289 NCP)

 

Este funcționar public în sensul art. 175 al. 1 lit. b teza a II-a Cod penal sau  este considerată  funcționar public  în sensul art. 175 al. 2 Cod penal, persoana fizică acționând in calitate de medic șef de secție la un spital public, prevăzut de art. 163 din Legea nr. 95/2006,  în baza unui contract de administrare prevăzut de art. 185 al. 5 din Legea nr. 95/2006, fără a avea încheiat în același timp  un contract individual de muncă, distinct pe o perioadă nedeterminată cu respectivul spital public,  în ceea ce privește activitatea de medic curant în cadrul secției pe care o conduce.

28.02.2017

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.