ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Informaţii referitoare la dosare şi şedinţele de judecată

Anul 2017

Ultima actualizare – 1 martie  2018

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

1/1/2017

03.01.2017

54/244/2015

Curtea de Apel Iaşi

penal

infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

 

„Dacă, în aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 1 C.pen., la stabilirea stării de recidivă postexecutorie, se are în vedere, ca prim-termen al recidivei, pedeapsa stabilită prin cumul potrivit art. 83 C.pen. din 1969 (actual art. 96 rap. la art. 43 C.pen.) sau pedepsele componente ale pluralităţii de infracţiuni constatate”.

 15.03.2017

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

71/1/2017

09.01.2017

9131/2/2011*

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

penal

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

Interpretarea art.10 alin.(1) din Legea nr.241/2005, în forma în vigoare până la data de 01 februarie 2014, pentru a se stabili dacă: "art.10 alin.(1) din Legea nr.241/2005 reglementează o cauză de nepedepsire/reducere a limitelor de pedeapsă cu caracter real sau personal"

  15.03.2017

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

129/1/2017

16.01.2017

2056/116/2015

Curtea de Apel Bucureşti

penal

luarea de mită (art.289 NCP)

În sensul legii penale, profesorul din învăţământul preuniversitar de stat este funcţionar public în accepţiunea art.175 alin.1 lit.b teza a II-a din Codul penal sau în accepţiunea art.175 alin.2 din Codul penal

  15.03.2017

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

148/1/2017

17.01.2017

6664/2/2016

Curtea de apel Bucureşti

penal

furtul calificat (art.229 NCP)

În interpretarea dispoziţiilor art.426 lit.b Cod procedură penală, instanţa care soluţionează contestaţia în anulare, după admiterea în principiu a acesteia, poate reanaliza o cauză de încetare a procesului penal, în cazul în care instanţa de apel a dezbătut şi a analizat incidenţa cauzei de încetare a procesului penal, pentru care existau probe la dosar

29.03.2017

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)   

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

347/1/2017

02.02.2017

9349/325/2016

Curtea de apel Timişoara

penal

punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)

Interpretarea disp. art.334 alin.1 şi art.335 alin. 1 Cod  penal, respectiv în ce măsură tractorul agricol sau forestier condus pe drumurile publice devine asimilat autovehiculului, iar conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînregistrat, potrivit legii, sau de către o persoană care nu posedă permis de conducere întruneşte condiţiile de tipicitate a infracţiunilor prev. de art. 334 alin. 1 C.pen., respectiv art. 335 alin. 1 C.pen.

29.03.2017

12.04.2017

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

389/1/2017

08.02.2017

4953/312/2016

Tribunalul Ialomiţa

penal

alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP)

Dacă în aplicarea dispoziţiilor art. 585 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, în cazul pluralităţii de infracţiuni constând într-o infracţiune pentru care potrivit Codului penal anterior a fost aplicată prin hotărâre definitivă o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei, conform art. 86 ind. 1 Cod penal anterior şi, respectiv o infracţiune pentru care potrivit noului Cod penal a fost aplicată prin hotărâre definitivă o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei conform art. 91 Cod penal, stabilirea şi executarea pedepsei rezultante în urma anulării suspendării sub supraveghere se realizează potrivit art. 16 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 86 ind. 5 alin. 1 Cod penal anterior sau conform art. 97 Cod penal raportat la art. 583 Cod procedură penală cu consecinţa modificării modalităţii de executare a pedepsei pentru prima dată în cursul executării.

25.04.2017

 

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

620/1/2017

28.02.2017

4874/233/2016

Curtea de apel Galaţi

penal

contestaţia la executare (art.598 NCPP)

Dacă instituția aplicării legii penale mai favorabile reglementată de art. 6 Cod penal este incidentă sau nu în situația în care legea penală mai favorabilă a intervenit după liberarea condiționată din executarea pedepsei, iar ulterior modificării legislative restul de pedeapsă rămas neexecutat a fost revocat printr-o altă hotărâre de condamnare, rămasă definitivă, prin care nu s-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 6 Cod penal.

25.04.2017

 

 

  Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

634/1/2017

01.03.2017

7003/108/2016/a1

Curtea de apel Timişoara

penal

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - art.347 NCPP

Dacă în înţelesul art.118 C.pr.pen., intitulat „dreptul martorului de a nu se acuza” coroborat cu art.102 al.2 C.pr.pen., intitulat „probele obţinute în  mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal”, se înţelege excluderea efectivă (prin îndepărtarea din dosar) a probei în cauză, sau este necesară o dispoziţie expresă în acest sens a judecătorului de cameră preliminară.

25.04.2017

 

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)     

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

635/1/2017

01.03.2017

47050/3/2015*/a10

Curtea de apel Bucureşti

penal

verificare măsuri preventive (art.208 NCPP)

Dacă, acţiunea unică continuă de transport a drogurilor de risc/mare risc, pe teritoriul altui stat şi ulterior pe teritoriul României, poate constitui elementul material al infracţiunilor prevăzute de art. 2 şi 3 din Legea 143/2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, în concurs ideal sau infracţiunea unică prevăzută de art. 3 din aceeaşi lege

25.04.2017

 

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)     

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

739/1/2017

10.03.2017

10869/55/2016

Tribunalul Arad

penal

confiscare specială (art.315 lit.c NCPP)

1.Dacă prevederile art. 25 alin. 3 din Legea nr. 295/2004, aşa cum au fost modifícate prin Legea 319/2015, prin care s-a instituit obligaţia de notificare a titularului permisului de port armă cu 6 luni înainte de expirarea valabilităţii permisului, constituie o normă de dezincriminare, instituind o condiţie preexistentă pentru realizarea conţinutului constitutiv al infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, prevăzută de art. 342 alin. 6 Cod penal sau dimpotrivă, fapta rămâne infracţiune independent de îndeplinirea sau neîndeplinirea obligaţiei de notificare. 2.În caz de dezincriminare, având în vedere prevederile art. 2 Cod penal privind legalitatea sancţiunilor de drept penal, dacă prin încheiere, în procedura prevăzută de art. 340, 341 Cod procedură penală s-a dispus respingerea plângerii împotriva ordonanţei de clasare, clasarea fiind întemeiată pe prevederile art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod procedură penală (fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege), în procedura prevăzută de art. 549 ind. 1 Cod procedură penală, judecătorul de cameră preliminară poate pronunţa oricare dintre soluţiile prevăzute de lege, sau dimpotrivă, încheierea prin care s-a decis cu privire la temeiul clasării este intrată în puterea lucrului judecat.

10.05.2017

 

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)     

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

775/1/2017

13.03.2017

5023/30/2016

Tribunalul Timiş

penal

plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)

Să se stabilească dacă, în interpretarea dispoziţiilor art. 340 alin 1, art. 339 raportat la art. 336 alin 1 din codul de procedură penală, Curtea de Conturi a României are calitatea procesuală de persoană ale cărei interese legitime sunt vătămate, respectiv dacă autoritatea centrală de audit are dreptul de a ataca soluţiile de clasare dispuse de procuror

10.05.2017

 

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

                                                                                                                                                                                                                                           

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

977/1/2017

30.03.2017

61261/3/2010

Curtea de apel Bucureşti

penal

delapidarea (art.295 NCP)

În sensul legii penale, funcţionarul bancar, angajat al unei societăţi bancare cu capital integral privat, autorizată şi aflată sub supravegherea Băncii Naţionale a României, este sau nu funcţionar public, în accepţiunea art.175 alin.2 din Codul penal?

30.05.2017

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

1143/1/2017

13.04.2017

6177/118/2016/a1

Curtea de Apel Constanţa

penal

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

Dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.491 alin.2 şi 3 cod procedură penală, în cauzele în care pentru aceiaşi faptă sau pentru fapte conexe celor pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva persoanei juridice, s-a pus în mişcare acţiunea penală şi împotriva reprezentantului legal al persoanei juridice, reprezentarea persoanei juridice se realizează de către mandatarul persoană fizică desemnat de reprezentantul legal sau de practicianul în insolvenţă, în ordinea şi condiţiile stabilite de textul legal sau instanţa de judecată poate opta între cei doi, înlăturând pe mandatarul persoană fizică desemnat de reprezentantul legal.

14.06.2017

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

1211/1/2017

21.04.2017

913/30/2016

Curtea de apel Timişoara

penal

traficul de droguri (Legea 143/2000 art. 2)

Dacă  sfera de incidentă a obligaţiei de păstrare a contraprobelor prev. de art. 17 alin.1 din Lg.143/2000 include şi procedeele probatorii ale constatării tehnico științifice şi care este sancţiunea ce poate fi aplicată de către instanţa de apel în cazul nerespectării obligaţiei de a păstra contraprobe.

14.06.2017

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

1285/1/2017

02.05.2017

142/309/2014

Curtea de Apel Cluj

penal

înşelăciunea (art.215 C.p.)

Dacă în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 90 lit. f Cod procedură penală, în cauzele în care faptele au fost comise sub imperiul vechiului Cod penal şi s-a apreciat de instanţa fondului că aceasta este legea penală mai favorabilă, se impune asistenţa juridică a inculpatului prin raportare la limitele de pedeapsă prevăzute de vechiul Cod penal sau la cele prevăzute de noul Cod penal în vigoare la momentul soluţionării apelului?

14.09.2017

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

1538/1/2017

25.05.2017

7778/62/2013

Curtea de Apel Braşov

penal

infracţiuni de corupţie (Legea nr.78/2000

Dacă angajaţii unei persoane juridice de drept privat – societate cu activitate financiar bancară cu capital de stat au calitatea de funcţionari publici potrivit art.147 alin.1 din Codul penal de la 1969. Dacă persoana juridică de drept privat – societate cu activitate financiar bancară cu capital de stat este o unitate la care se referă art.145 din Codul penal de la 1969.

14.09.2017

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

1563/1/2017

29.05.2017

27910/3/2015

Curtea de Apel Bucureşti

penal

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

În interpretarea dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor  şi art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în ipoteza concursului de infracţiuni dintre infracţiunea de evaziune fiscală şi infracţiunea de spălare a banilor, se impune luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale a sumelor de bani ce au făcut obiectul infracţiunii de spălare a banilor şi care provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, concomitent cu obligarea inculpaţilor la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale datorate statului ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi, în caz afirmativ, suma ce face obiectul confiscării este reprezentată de valoarea totală a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale sau de valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale?

19.09.2017

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

18

1785/1/2017

19.06.2017

14607/197/2016

Curtea de Apel Braşov

penal

conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP)

Dacă, în raport cu dispoziţiile art. 83 alin. 1 lit. b) Cod penal  şi art. 88 alin. 3 Cod penal, în ipoteza săvârşirii unei noi infracţiuni intenţionate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse este obligatorie dispunerea condamnării pentru noua infracţiune ori se poate dispune din nou amânarea aplicării pedepsei pentru aceasta, fără revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare.

19.09.2017

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

19

1997/1/2017

07.07.2017

27155/3/2013*

Curtea de Apel Bucureşti

penal

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

Dacă acţiunile enumerate în art. 9 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 reprezintă modalităţi normative distincte de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală sau variante alternative ale elementului material al infracţiunii unice de evaziune fiscală.

03.10.2017

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

20

1998/1/2017

07.07.2017

219/98/2017

Curtea de Apel Bucureşti

penal

contestaţia la executare (art.598 NCPP)

În interpretarea art. 4 Cod penal, dacă intră sub incidenţa Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405 din 15.06.2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 517/08.07.2016 (prin care s-a constatat că dispoziţiile art. 246 din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 al. 1 din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înţelege „îndeplineşte prin încălcarea legii”), fiind dezincriminată, fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îndeplineşte prin încălcarea unui act normativ care nu are putere de lege, în situaţia în care acest lucru este constatat printr-o hotărâre penală definitivă.

03.10.2017

12.10.2017

Amână pronunţarea la 17.10.2017

 

Amână pronunţarea la 25.10.2017

 

Amână pronunţarea la 14.11.2017

 

Amână pronunţarea la 23.11.2017

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

21

2090/1/2017

17.07.2017

4313/197/2017

Tribunalul Braşov

penal

contestaţia la executare (art.598 NCPP)

Dacă, în conţinutul sintagmei „lege de dezincriminare” sunt avute în vedere şi situaţiile în care legiuitorul nu a intervenit în cazul declarării neconstituţionale a dispoziţiilor unei prescripţii normative, cum este cazul în speţă al art. 246 Cod penal 1968, respectiv art. 297 Cod penal cu referire la art. 13 ind. 2 din Legea nr.78/2000.

03.10.2017

12.10.2017

Reunit la dos. 1998/1/2017

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

22

2683/1/2017

05.10.2017

1710/295/2016

Curtea de Apel Timişoara

penal

conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP)

art. 83 alin. (1) lit. c) Cod penal; art. 85 alin. 2 lit. b) Cod penal

Dacă manifestarea acordului de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității de către inculpat, prevăzută la art. 83 alin. (1) lit. c) Cod penal reprezintă o condiţie imperativă pentru a se putea reţine ca fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 83 Cod penal pentru amânarea aplicării pedepsei în situația în care inculpatul nu se prezintă la judecată pentru a-și exprima acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunității; iar instanţa apreciază că nu se impune stabilirea obligaţiei prevăzute de art. 85 alin. 2 lit. b) Cod penal respectiv stabilirea obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă între 30 şi 60 de zile; -dacă manifestarea acordului de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității de către inculpat, prevăzută la art. 83 alin. (1) lit. c) Cod penal reprezintă o condiţie imperativă pentru a se putea reţine ca fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 83 Cod penal pentru amânarea aplicării pedepsei în situația în care inculpatul cu ocazia audierii arată că nu îşi dă acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunității; iar instanţa apreciază că nu se impune stabilirea obligaţiei prevăzute de art. 85 alin. 2 lit. b) Cod penal respectiv stabilirea obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă între 30 şi 60 de zile.

12.12.2017

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

23

3013/1/2017

03.11.2017

17774/212/2013/a2

Curtea de Apel Constanţa

penal

furtul (art 208 CP)

art.19 din Legea nr.682/2002

Dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.19 din Legea nr.682/2002, privind protecţia martorilor, în condiţiile în care inculpatul  a facilitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanei denunţate într-o altă cauză penală şi a beneficiat de reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă, efectele  disp. penale menţionate se aplică tuturor cauzelor penale aflate pe rolul instanţelor de judecată, fără nici o limitare

25.01.2018

28.02.2018

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

24

3101/1/2017

13.11.2017

9683/327/2016

Curtea de Apel Constanţa

penal

conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP)

art.335 alin.1 Cod penal

Dacă, după pronunţarea şi publicarea în Monitorul Oficial nr. 427/09.06.2017, a Deciziei nr. 224 din 4 aprilie 2017 a Curţii Constituţionale a României, fapta persoanei care conduce pe drumurile publice un autovehicul sau un tramvai, exceptând tractoarele agricole şi forestiere, fără a poseda permis de conducere, mai poate atrage răspunderea penală a acesteia pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.335 alin.1 Cod penal.

25.01.2018

28.02.2018

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

25

3102/1/2017

13.11.2017

5285/254/2016

Curtea de Apel Constanţa

penal

conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP)

art.335 alin.1 Cod penal

Dacă, după pronunţarea şi publicarea în Monitorul Oficial nr. 427/09.06.2017, a Deciziei nr. 224 din 4 aprilie 2017 a Curţii Constituţionale a României, fapta persoanei care conduce pe drumurile publice un autovehicul sau un tramvai, exceptând tractoarele agricole şi forestiere, fără a poseda permis de conducere, mai poate atrage răspunderea penală a acesteia pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.335 alin.1 Cod penal.

reunit la dos.3101/1/2017 cu termen la 25.01.2018

28.02.2018

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

26

3103/1/2017

13.11.2017

34338/212/2016

Curtea de Apel Constanţa

penal

conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP)

art.335 alin.1 Cod penal

Dacă, după pronunţarea şi publicarea în Monitorul Oficial nr. 427/09.06.2017, a Deciziei nr. 224 din 4 aprilie 2017 a Curţii Constituţionale a României, fapta persoanei care conduce pe drumurile publice un autovehicul sau un tramvai, exceptând tractoarele agricole şi forestiere, fără a poseda permis de conducere, mai poate atrage răspunderea penală a acesteia pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.335 alin.1 Cod penal.

reunit la dos.3101/1/2017 cu termen la 25.01.2018

28.02.2018

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

27

3147/1/2017

16.11.2017

8618/279/2016

Curtea de Apel Bacău

penal

părăsirea locului accidentului ori  modificarea sau ştergerea urmelor acestuia (art.338 NCP)

art. 338 alin 1 Cod penal cu trimitere la dispoziţiile art. 75 alin 1 lit. b din OUG 195/2002 republicată, privind circulaţia pe drumurile publice

- dacă pentru a fi întrunite elementele constitutive ale  infracţiunii de părăsire a locului accidentului  prev. de art. 338 alin 1 Cod penal cu trimitere la dispoziţiile art. 75 alin 1 lit. b din OUG 195/2002 republicată, privind circulaţia pe drumurile publice,  este necesar ca victima accidentului să prezinte leziuni consemnate într-un act medical, cuantificabile (rănirea) într-un număr de zile de îngrijiri medicale sau nu, în orice situaţie, dacă este necesară existenţa unui certificat medico-legal. - ce se înţelege prin termenul de rănire prevăzut de art. 75 alin. 1 lit. b din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, din punct de vedere juridic, având în vedere că Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte rana ca fiind o „ruptură internă sau exterioară a ţesutului unei fiinţe vii, sub acţiunea unui agent distrugător, leziune, plagă

25.01.2018

28.02.2018

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

28

3257/1/2017

24.11.2017

2247/304/2014

Curtea de Apel Craiova

penal

abuz în serviciu contra intereselor publice (art.248 C.p.)

art. 297 Cod penal, respectiv art. 246 Cod penal de la 1969

Modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 297 Cod penal, respectiv art. 246 Cod penal de la 1969,  în sensul de a lămuri dacă este îndeplinita condiţia tipicităţii infracţiunii de abuz în serviciu sau a intervenit dezincriminarea, ca efect al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/15.06.2016.

08.02.2018

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

29

3328/1/2017

04.12.2017

5190/108/2017/a1

Curtea de Apel Timişoara

penal

infracţiuni de corupţie (Legea nr.78/2000)

art.342 rap. la art.144 alin.(1) şi (2) Cpp

1). Dacă judecătorul de cameră preliminară poate verifica legalitatea încheierii prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus prelungirea măsurii de supraveghere tehnică; 2). Dacă prelungirea supravegherii tehnice poate fi dispusă după expirarea mandatului de supraveghere tehnică emis iniţial.

08.02.2018

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.