ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Informaţii referitoare la dosare şi şedinţele de judecată

Anul 2019

Ultima actualizare – 6 aprilie 2020

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

41/1/2019

03.01.2019

18348/212/2016

Curtea de Apel Constanţa

penal

înşelăciunea (art.244 NCP)

art. 155 alin. 1 Cod penal

„1.Dacă, în interpretarea art. 155 alin. 1 Cod penal, cauza de întrerupere a cursului prescripţiei răspunderii penale constând în îndeplinirea unor acte de procedură în cauză îşi produce efectele numai în cazul oricărui act de procedură care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului în desfăşurarea procesului penal. 2. Dacă actele de procedură îndeplinite anterior publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale, cu respectarea art. 155 alin. 1 Cod penal, în forma în vigoare la data efectuării lor, au condus la întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale în cauzele aflate pe rol".

21.03.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

73/1/2019

07.01.2019

8402/211/2016/a2

Curtea de Apel Cluj

penal

falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art.322 NCP)

Decizia CCR nr. 297/2018

I. Dacă termenul de prescripţie se întrerupe prin actele de procedură comunicate inculpatului sau acesta nu se mai întrerupe, nefiind legiferat în prezent prin ce acte se întrerupe cursul termenului prescripţiei. II. Dacă actele de întrerupere a cursului termenului prescripţiei răspunderii penale îndeplinite sub imperiul Codului penal anterior sau al Noului Cod penal până la data publicării Deciziei CCR nr. 297/2018 îşi produc efectele şi ulterior acestei decizii.

conexat la dosarul nr.41/1/2019 cu termen de judecată la 21.03.2019

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

77/1/2019

07.01.2019

2197/1/2018

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

penal

luarea de mită (art.289 NCP)

art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000, art. 88 ind.8 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, art. 67 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, art. 3 alin. (1) lit. c ind.2 din  OUG nr.43/2002

În cazul infracţiunilor prevăzute de art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, dacă prin intrarea în vigoare a prevederilor art. 88 ind.8 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 încetează competenţa funcţională de a participa la şedinţa de judecată conform dispoziţiilor art. 67 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 pentru procurorul care a efectuat sau a supravegheat urmărirea penală, ori pentru alt procuror din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie desemnat de conducătorul parchetului, conform art. 3 alin. (1) lit. c ind.2 din  OUG nr.43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

conexat la dosarul nr.3394/1/2018 cu termen la 26.02.2019

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

144/1/2019

14.01.2019

18436/271/2017

Curtea de Apel Oradea

penal

conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP)

art. 336 Cod penal

Dacă acțiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevăzută de art. 336 Cod penal, presupune în mod necesar punerea în mișcare a vehiculului prin acționarea sistemelor de autopropulsie?

21.03.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

225/1/2019

21.01.2019

1005/336/2018

Tribunalul Maramureș

penal

contestaţia la executare (art.598 NCPP)

art. 55 ind.1 din Legea nr. 254/2013, art. 598 lit. d Cod procedură penală, art. 55 ind.1 din Legea nr. 254/2013 cu raportare la art. 43 alin. (1) şi (5) Cod penal

Dacă interpretarea dispoziţiilor art. 55 ind.1 din Legea nr. 254/2013 permite, în cadrul contestaţiei la executare formulate în baza art. 598 lit. d Cod procedură penală, schimbarea încadrării juridice şi a regimului sancţionator avut în vedere la momentul judecării cauzei, ca o consecinţă a recalculării pedepsei „executate sau considerată ca executată”, astfel recalculată, urmare aplicării dispoziţiilor art. 55 ind.1 din Legea nr. 254/2013 cu raportare la art. 43 alin. (1) şi (5) Cod penal.

21.03.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

228/1/2019

21.01.2019

65/206/2018

Curtea de Apel Suceava

penal

părăsirea locului accidentului ori  modificarea sau ştergerea urmelor acestuia (art.338 NCP)

art. 75 alin. (1) lit. b din OUG 195 din 2002 raportat la art. 338 alin. (3) Cod penal, art. 338 alin. (1) Cod penal

Dacă noţiunea de rănire a uneia sau a mai multor persoane prev. de art. 75 alin. (1) lit. b din OUG 195 din 2002 raportat la art. 338 alin. (3) Cod penal, articol care defineşte accidentul de circulaţie ca si situaţie premisă a infracţiunii de părăsire a locului accidentului prev. de art. 338 alin. (1) Cod penal, are in vedere si autorănirea (când singura persoană rănită este însuşi conducătorul singurului vehicul/autovehicul implicat in accident).

21.03.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

376/1/2019

01.02.2019

2571/279/2016

Curtea de Apel Bacău

penal

infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (O.U.G. nr.195/2002)

art.421 punctul 2 lit.b teza a II - a Cod procedură penală, art.35 alin.(1) Cod penal

Dacă în interpretarea art.421 punctul 2 lit.b teza a II - a Cod procedură penală, noţiunea de faptă, din sintagma „(…)instanţa nu s-a pronunţat asupra unei fapte reţinute în sarcina inculpatului prin actul de sesizare (…)”, include în sfera sa de conţinut şi înţelesul unui act material din cuprinsul unei infracţiuni continuate, astfel cum este acesta definit la art.35 alin.(1) Cod penal, respectiv  „acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni”?

17.04.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

377/1/2019

01.02.2019

17643/4/2017

Curtea de Apel Bucureşti

penal

tâlhărie calificată (art.234 NCP)

 

Poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă participantul la comiterea unei infracţiuni care a fost judecat separat de ceilalţi participanţi şi audiat ulterior ca martor în cauza disjunsă cu privire la aceşti din urmă participanţi?

17.04.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

404/1/2019

06.02.2019

5780/202/2017

Curtea de Apel Bucureşti

penal

conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP)

 

Dacă regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei, inclusiv sub aspectul revocării, este cel prevăzut de Codul penal 1969, indiferent de felul pedepsei aplicate pentru infracţiunea săvârşită în cursul termenului de încercare, şi în cazul în care suspendarea condiţionată a executării pedepsei a fost dispusă după intrarea în vigoare a Codului penal actual, ca efect al aplicării legii penale mai favorabile.

17.04.2019

amânat la 07.05.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

525/1/2019

15.02.2019

2309/107/2018

Curtea de Apel Alba Iulia

penal

contestaţia la executare (art.598 NCPP)

art.539 alin.2 C.proc.pen., art.598 alin.1 lit. d sau art.598 alin.1 lit.c teza I-a C.proc.pen.

În aplicarea art.539 alin.2 C.proc.pen., în situaţia în care instanţa care a pronunţat hotărârea definitivă de achitare nu s-a pronunţat cu privire la caracterul legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a inculpatului achitat, se poate stabili acest caracter pe calea contestaţiei la executare întemeiată pe prevederile art.598 alin.1 lit. d sau art.598 alin.1 lit.c teza I-a C.proc.pen.?

17.04.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

526/1/2019

15.02.2019

2366/107/2018

Curtea de Apel Alba Iulia

penal

contestaţia la executare (art.598 NCPP)

art.539 alin.2 C.proc.pen., art.598 alin.1 lit. d sau art.598 alin.1 lit.c teza I-a C.proc.pen.

În aplicarea art.539 alin.2 C.proc.pen., în situaţia în care instanţa care a pronunţat hotărârea definitivă de achitare nu s-a pronunţat cu privire la caracterul legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a inculpatului achitat, se poate stabili acest caracter pe calea contestaţiei la executare întemeiată pe prevederile art.598 alin.1 lit. d sau art.598 alin.1 lit.c teza I-a C.proc.pen.?

conexat  la dosarul nr.525/1/2019, cu termen de solutionare la data de 17.04.2019

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

577/1/2019

20.02.2019

2225/330/2018

Curtea de Apel Bucureşti

penal

conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP)

art.92 cod penal

În cazul anulării amânării aplicării unei pedepse, urmate de suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante, termenul de supraveghere, stabilit potrivit dispoziţiilor art.92 cod penal, se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care anterior s-a dispus amânarea aplicării pedepsei sau de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante?

07.05.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

1086/1/2019

12.04.2019

31874/325/2017

Curtea de Apel Timişoara

penal

tâlhărie calificată (art.234 NCP)

art. 43 alin. 2 C.p.

- Dacă dispoziţiile art. 43 alin. 2 C.p. presupun ca toate infracţiunile concurente să fie săvârşite după condamnarea definitivă neexecutată sau executată parţial sau sunt aplicabile şi în ipoteza în care una dintre ele este în concurs şi cu cea care atrage starea de recidivă. - În situaţia în care infracţiunea dedusă judecăţii este în stare de recidivă postcondamnatorie şi concurentă cu infracţiuni aflate succesiv în stare de recidivă postcondamnatorie, în aplicarea art. 43 alin. 2 C.p. se contopesc pedepsele individuale şi se adaugă restul de pedeapsă neexecutat iniţial sau se contopeşte pedeapsa aplicată în cauză cu ultima pedeapsă rezultantă ca efect al recidivelor succesive.

12.06.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

1274/1/2019

06.05.2019

1479/284/2018

Curtea de Apel Ploieşti

penal

conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP)

art. 334 alin. 4) C.p.

Dacă, potrivit art. 334 alin. 4) C.p., un vehicul înmatriculat în alt stat, pentru care nu este încheiat un contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă valabil, se circumscrie noţiunii de „vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România”.

24.09.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

1412/1/2019

20.05.2019

5916/99/2016

Curtea de Apel Iaşi

penal

infracţiuni de corupţie (Legea nr.78/2000)

art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000

În cazul infracțiunii prevăzută de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, comisă în modalitatea alternativă a folosirii sau prezentării cu rea-credință de documente false, în condițiile în care documentele respective sunt înscrisuri sub semnătură privată este o infracțiune complexă, ce absoarbe în conținutul său infracțiunea de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, atunci când aceasta este săvârșită (în forma autoratului sau a instigării) de aceeași persoană care folosește aceste înscrisuri și obține ulterior, pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele ei sau cele două infracțiuni își păstrează autonomia, existând un concurs real de infracțiuni între infracțiunea de „fals în înscrisuri sub semnătură privată” și infracțiunea prevăzută de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000

24.09.2019

Amână pronunţarea la 10.10.2019

Amână pronunţarea la 13.11.2019

Amână pronunţarea la 20.01.2020

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

1449/1/2019

23.05.2019

2615/101/2018

Curtea de Apel Craiova

penal

revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei (art.583 NCPP)

art. 425 ind.1  alin. 2 C.p.p. rap. la  art.  34 C.p..p,  cu  aplicarea  art.  29  C.p.p.

Dacă Serviciul de Probaţiune face parte din categoria subiecţilor procesuali la care  hotărârea  atacată  se  referă,  în sensul  art. 425 ind.1  alin. 2 C.p.p. rap. la  art.  34 C.p..p,  cu  aplicarea  art.  29  C.p.p. care definesc noţiunea  de  subiect  procesual  şi  respectiv de participant  la  procesul  penal

24.09.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

1816/1/2019

02.07.2019

9338/315/2018

Curtea de Apel Ploieşti

penal

conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP)

art. 336 alin.(1) C.p.; decizia Curţii Constituţionale a României nr. 732/2014

Dacă în cazul infracţiunii prev.de art. 336 alin.1) C.p., este obligatoriu, având în vedere decizia Curţii Constituţionale a României nr. 732/2014, să se stabilească îmbibaţia alcoolică de la momentul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere; În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea precedentă, dacă în faţa primei instanţe s-a urmat procedura simplificată, poate fi administrată direct în apel expertiza având ca obiectiv calculul retroactiv al alcoolemiei.

24.09.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

18

1878/1/2019

10.07.2019

7322/285/2017

Curtea de Apel Suceava

penal

conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP)

art. 215 alin. 2 lit. i Codul de procedură penală, art. 335 alin. 2 Codul penal

Dacă obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. 2 lit. i Codul de procedură penală, constituie o suspendare a exercitării dreptului de a conduce şi întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. 2 Codul penal

29.10.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

19

1899/1/2019

11.07.2019

264/104/2017

Curtea de Apel Craiova

penal

infracţiuni de corupţie (Legea nr.78/2000)

art. 16 alin.1 lit.i C.p.p., art. 335 alin.4 C.p.p.

În interpretarea disp. art. 16 alin.1 lit.i C.p.p., încheierea definitivă pronunţată de judecătorul de cameră preliminară, prev. de art. 335 alin.4 C.p.p. prin care s-a respins cererea de confirmare a redeschiderii urmăririi penale, poate fi asimilată cauzei de încetare a procesului penal?

29.10.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

20

1989/1/2019

25.07.2019

2356/110/2017

Curtea de Apel Bacău

penal

constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)

art.38 alin.l. Cod penal, art.270 alin.l şi alin.3 şi art.274 din Legea nr.86/2006, art.367 alin.l, 2, 3 şi 6 Cod penal

Pot fi reţinute în sarcina aceluiaşi inculpat, în concurs real de infracţiuni conform art.38 alin.l. Cod penal, infracţiunile de contrabandă calificată, prevăzută de art.270 alin.l şi alin.3 şi art.274 din Legea nr.86/2006 şi constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art.367 alin.l, 2, 3 şi 6 Cod penal, dacă membrii grupului infracţional sunt aceiaşi cu participanţii din cadrul infracţiunii de contrabandă calificată?

29.10.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

21

2018/1/2019

31.07.2019

440/110/2017

Curtea de Apel Bacău

penal

constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)

art.38 alin.l. Cod penal; art.270 alin. l şi alin.3 şi art. 274 din Legea nr.86/2006; art.367 alin. l, 2, 3 şi 6 Cod penal

Pot fi reţinute în sarcina aceluiaşi inculpat, în concurs real de infracţiuni conform art.38 alin.l. Cod penal, infracţiunile de contrabandă calificată, prevăzută de art.270 alin. l şi alin.3 şi art. 274 din Legea nr.86/2006 şi constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art.367 alin. l, 2, 3 şi 6 Cod penal, dacă membrii grupului infracţional sunt aceiaşi cu participanţii din cadrul infracţiunii de contrabandă calificată, ce constituie infracţiunea scop a grupului infracţional?

conexat  la dosarul nr.1989/1/2019, cu termen de solutionare la data de 29.10.2019

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

22

2041/1/2019

05.08.2019

2341/102/2017

Curtea de Apel Târgu Mureş

penal

luarea de mită (art.289 NCP)

art. 1 alin. (2) rap. la art. 10 alin. (2), 102 alin. (2) şi (3) şi 281 alin. (2) C. proc. pen.

În interpretarea art. 1 alin. (2) rap. la art. 10 alin. (2), 102 alin. (2) şi (3) şi 281 alin. (2) C. proc. pen., în situaţia în care este invocată nulitatea absolută cu consecinţa excluderii unor mijloace de probă, este respectat dreptul la un proces echitabil al inculpatului dacă instanţa se pronunţă asupra nulităţii doar prin hotărârea prin care soluţionează şi fondul cauzei?

29.10.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

23

2353/1/2019

20.09.2019

4614/196/2019

Tribunalul Brăila

penal

contestaţia la executare (art.598 NCPP)

art. 55 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 254/2013, modificată prin Legea nr. 169/2017

În aplicarea dispoziţiilor art. 55 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 254/2013, modificată prin Legea nr. 169/2017, referitoare la compensarea în cazul cazării în condiţii necorespunzătoare a persoanelor private de libertate, dacă la calcularea pedepsei efectiv executate se are în vedere şi o pedeapsă executată la termen anterior pedepsei care se execută la acest moment şi în privinţa căreia nu au fost aplicabile dispoziţiile legale referitoare la instituţia liberării condiţionate

27.11.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

24

2433/1/2019

30.09.2019

11252/256/2017

Curtea de Apel Constanţa

penal

abandonul de familie (art.378NCP)

art.378 alin. (1) lit.c) din Codul penal, art. 296 Cod procedură penală

Dacă, în cazul infracţiunii de abandon de familie, prevăzută de art.378 alin. (1) lit.c) din Codul penal, prin sintagma „săvârşirea faptei” prevăzută de dispoziţiile art. 296 Cod procedură penală (relevantă pentru calcularea termenului de introducere a plângerii prealabile) se înţelege data încetării inacţiunii (data epuizării infracţiunii de abandon de familie) sau data consumării infracţiunii (expirarea perioadei de 3 luni pe durata căreia autorul a rămas în pasivitate)

27.11.2019

Amână pronunțarea la 20.01.2020

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

25

2721/1/2019

23.10.2019

1362/110/2018

Curtea de Apel Bacău

penal

mărturia mincinoasă (art.273 NCP)

art. 290 alin. 3 Cod penal, art. 273 Cod penal, art. 269 Cod penal

Dacă martorul denunţător beneficiar al cauzei de nepedepsire,  prevăzute  la art. 290 alin. 3 Cod penal poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 Cod penal sau de favorizarea făptuitorului,  prevăzută de art. 269 Cod penal.

16.01.2020

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

26

3030/1/2019

20.11.2019

4686/63/2019

Tribunalul Dolj

penal

alte cereri privind executarea

art.20 alin.(1) din Legea nr.253/2013, art. 13 - 15 din Legea nr. 213/2004, art.21 din Legea nr.253/2013

În interpretarea art.20 alin.(1) din Legea nr.253/2013, Cabinetul Individual de Psihologie înregistrat în temeiul art. 13 - 15 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, constituie asociaţie, fundaţie sau societate comercială dintre cele prevăzute de art.21 din Legea nr.253/2013?

17.02.2020

21.01.2020

11.02.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

27

3064/1/2019

21.11.2019

6639/3/2018

Curtea de Apel Bucureşti

penal

contestaţia la executare (art.598 NCPP)

art. 19 din Legea nr. 682/2002, art. 598 alin.1 lit.d Cod procedură penală

Dacă dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 pot fi interpretate ca reprezentând o cauză de micşorare a pedepsei, în sensul art. 598 alin.1 lit.d Cod procedură penală?

13.02.2020

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

28

3127/1/2019

27.11.2019

567/275/2017*

Curtea de Apel Galaţi

penal

Infracţiuni la regimul silvic (Legea nr.46/2008)

art. 107 alin. 1 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, art. 5 alin. 1, raportat la art. 2 alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 85/2006

În privinţa infracţiunii de tăiere ilegală de arbori prevăzute de art. 107 alin. 1 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, având ca obiect pomi de Crăciun, la calculul prejudiciului, conform art. 5 alin. 1, raportat la art. 2 alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, se are în vedere volumul efectiv al materialului lemnos tăiat/sustras?

13.02.2020

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

29

3144/1/2019

27.11.2019

1290/114/2016

Curtea de Apel Ploieşti

penal

constituirea unui grup infracţional organizat (art.367NCP)

art.9 alin.1 lit.a din O.U.G. nr.196/2005, art.2 alin.1 lit.e din Legea nr.241/2005, art.9 din Legea nr.241/2005

Veniturile la fondul de mediu constând în contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, obţinute de către generatorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică, reglementată de art.9 alin.1 lit.a din O.U.G. nr.196/2005, constituie obligaţie fiscală în sensul art.2 alin.1 lit.e din Legea nr.241/2005, şi, pe cale de consecinţă, poate face obiectul infracţiunii de evaziune fiscală în forma prevăzută de art.9 din Legea nr.241/2005?

02.03.2020

Amână cauza la 6.04.2020

04.02.2020 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

30

3323/1/2019

13.12.2019

2933/335/2017

Curtea de Apel Bucureşti

penal

omorul (art.174 C.p.)

art. 281 alin. 3 din Codul de procedură penală, alin. 1 lit. a-d şi f

În interpretarea dispoziţiilor art. 281 alin. 3 din Codul de procedură penală, conform cărora încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. 1 lit. a-d şi f poate fi invocată în orice stare a procesului, după schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată de instanţa sesizată cu rechizitoriu, într-o infracţiune care atrage competenţa unei instanţe superioare şi/sau asistenţa juridică obligatorie, cercetarea cauzei se reia din faza urmăririi penale de către organele de urmărire penală competente conform noii încadrări sau din faza camerei preliminare de judecătorul de cameră preliminară competent conform noii încadrări sau din faza de judecată de instanţa competentă conform noii încadrări?

10.03.2020

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

31

3422/1/2019

23.12.2019

215/230/2019

Curtea de Apel Craiova

penal

conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP)

art.44 alin.2 Cod penal, art.39 Cod penal

Lămurirea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art.44 alin.2 Cod penal, în cazul săvârşirii mai multor fapte concurente, în stare de pluralitate intermediară, în sensul de a se stabili:dacă se aplică doar regulile concursului de infracţiuni ( primul termen al pluralităţii intermediare fiind tratat ca un termen al concursului de infracţiuni, contopindu-se nedistinct toate pedepsele aplicate conform art.39 C.p.), dacă se dă mai întâi eficienţă sancţionării concursului de infracţiuni şi apoi sancţionării pluralităţii intermediare (aceasta presupune contopirea pedepselor stabilite pentru infracţiunile concurente şi apoi contopirea pedepsei rezultante cu pedeapsa anterioară, conform dispoziţiilor de la pluralitatea intermediară), sau dacă se dă mai întâi eficienţă sancţionării pluralităţii intermediare şi apoi sancţionării concursului de infracţiuni (aceasta presupune contopirea pedepsei anterioare cu fiecare dintre pedepsele aplicate pentru infracţiunile concurente, iar apoi pedepsele rezultante parţiale să fie contopite între ele, conform dispoziţiilor de la concursul de infracţiuni).

10.03.2020

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.