ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă

Informații referitoare la dosare și ședințele de judecată

Anul 2015

Ultima actualizare – 16 mai 2016

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

174/1/2015

13.01.2015

30602/3/2013

Curtea de Apel București

civil

apel - Legea 10/2001 - obligația de a face

art.4, 33 și 35 din Legea nr.165/2013

Interpretarea art.4, 33 și 35 din Legea nr.165/2013, în privința cererilor introduse după intrarea în vigoare a acestui act normativ.

16.03.2015

 

 

Conexat la dosarul nr. 17/1/2014/HP/C

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

199/1/2015

15.01.2015

9994/118/2013

Curtea de Apel Constanța

Litigii de muncă

apel - drepturi bănești

art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil 1864 și art. 1523 alin. 2 lit. d) din Codul civil (Legea nr. 287/2009) raportat la art. 166 alin. 1 și 4 din Codul Muncii republicat (art. 161 alin. 1 și 4 din Codul Muncii în forma anterioară republicării) și art. 1088 Cod civil 1864, art. 2 din O.G. nr. 9/2000, art. 2 din O.G. nr. 13/2011 și art. 1535 din Codul civil (Legea nr. 287/2009) respectiv art. 16 lit. "a" din Decretul nr. 167/1958 raportat la art. 171 din Codul Muncii republicat (art. 166 Codul Muncii în forma anterioară republicării)

Interpretarea și aplicarea prevederilor: art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil 1864 și art. 1523 alin. 2 lit. d) din Codul civil (Legea nr. 287/2009) raportat la art. 166 alin. 1 și 4 din Codul Muncii republicat (art. 161 alin. 1 și 4 din Codul Muncii în forma anterioară republicării) și art. 1088 Cod civil 1864, art. 2 din O.G. nr. 9/2000, art. 2 din O.G. nr. 13/2011 și art. 1535 din Codul civil (Legea nr. 287/2009) respectiv art. 16 lit. "a" din Decretul nr. 167/1958 raportat la art. 171 din Codul Muncii republicat (art. 166 Codul Muncii în forma anterioară republicării) în sensul de a stabili: 1. data de la care se datorează dobânda legală pentru drepturile salariale respectiv: - data scadenței obligației de plată sau - data de la care hotărârea judecătorească prin care pârâtul a fost obligat la plata drepturilor salariale a devenit executorie cu consecința plății dobânzii de la aceste date până la data plății fiecărei sume achitate, inclusiv pentru sumele plătite până la data formulării acțiunii pentru plata dobânzii sau - data cererii de chemare în judecată pentru acordarea dobânzii legale cu consecința plății numai pentru sumele rămase neachitate la această dată. 2. dacă plata parțială de către debitor a unor sume stabilite prin titluri executorii întrerupe prescripția extinctivă în condițiile în care aceste plăți se fac în aplicarea unui act normativ cu putere de lege prin care în favoarea debitorului se instituie termene de plată eșalonată a debitului (cum ar fi OUG nr. 71/2009).

27.04.2015

22.06.2015

19.03.2015

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

294/1/2015

23.01.2015

18699/306/2013

Tribunalul Sibiu

civil

contestație la executare - măsuri asigurătorii

art.711 și urm.C.p. civ, 563,564;718;864 al.1 C.p. civ; art.170,171 C.pr.fiscala; art.163, 168 NCPP și art.250 NCPP

În interpretarea dispozițiilor art.711 și următ. din noul Cod de procedură civilă, existența unor măsuri asigurătorii înființate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane fizice sau juridice:

a) suspendă executarea silită începută de un creditor garantat, al cărui drept de ipotecă asupra acelorași bunuri a devenit opozabil terților anterior înființării măsurii asigurătorii din procesul penal?

b) determină nulitatea actelor de executare ulterioare înființării măsurii asigurătorii din procesul penal asupra acelorași bunuri, împiedicând astfel executarea silită începută de un creditor garantat?

27.04.2015

19.03.2015

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

379/1/2015

28.01.2015

5225/118/2013

Curtea de Apel Constanța

Litigii de muncă

contestație decizie de concediere

art. 68 raportat la art. 58 alin. 1 și 77 din Codul Muncii

Interpretarea art. 68 raportat la art. 58 alin. 1 și 77 din Codul Muncii în sensul de a stabili dacă pentru stabilirea îndeplinirii condițiilor concedierii colective intră în calculul numărului de concedieri și concedierile care: - au fost dispuse prin decizii emise în intervalul relevant de 30 de zile dar au produs efecte în afara acestui interval întrucât au intervenit cauze legale care împiedică încetarea raporturilor de muncă (în special suspendarea contractului individual de muncă, acordarea preavizului, efectuarea concediului de odihnă); - au fost dispuse ca urmare a aceleiași hotărâri de desființare a unor locuri de muncă ce a fost pusă în aplicare, însă, prin concedieri succesive în mai mult de 30 de zile.

27.04.2015

19.03.2015

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 


 

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

1175/1/2015

23.03.2015

35159/3/2013

Curtea de Apel București

Litigii de muncă

contestație decizie de concediere

art.60 al.1, lit.g Codul muncii raportate la dispozițiile art.220 alin.2 Codul muncii

Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.60 al.1, lit.g Codul muncii raportate la dispozițiile art.220 alin.2 Codul muncii, în sensul de a se stabili dacă: - art.60 alin.1, lit.g din Codul muncii reglementează o interdicție generală de concediere a persoanelor cu funcții eligibile într-un organism sindical, singurele excepții fiind cele prevăzute de textul de lege, respectiv concedierea pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârșite de către acel salariat sau dacă art.220 alin2 din Codul muncii limitează interdicția concedierii doar pentru situațiile în care aceasta ar fi determinată de motive ce țin de îndeplinirea mandatului pe care reprezentanții aleși în organele de conducere ale sindicatelor l-au primit de la salariații unității; - dacă protecția oferită de art.60 alin.1 lit.g și art.220 alin.2 din Codul muncii angajaților cu funcții eligibile într-un organism sindical acoperă și ipoteza concedierilor pentru motive care nu țin de persoana salariaților, determinate de desființarea postului, în condițiile în care ambele texte, cu sferă diferită de aplicare, reglementează o interdicție de concediere în favoarea acelorași persoane.

22.06.2015

22.05.2015

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

1184/1/2015

23.03.2015

8235/117/2013

Curtea de Apel Cluj

Litigii de muncă

obligație de a face

H.G. nr. 1025/2003

modul de interpretare/aplicare a prevederilor H.G. nr. 1025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, prin stabilirea dacă este admisibilă constatarea pe cale judiciară a prestării muncii în condiții speciale în cazul în care la nivelul angajatorului s-a efectuat procedura prealabilă conform prevederilor H.G. nr. 1025/2003, însă aceasta nu a vizat meseria/funcția exercitată de reclamant.

08.06.2015

08.05.2015

 02.06.2015

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

1186/1/2015

23.03.2015

2833/84/2013

Curtea de Apel Cluj

Litigii de muncă

acțiune în constatare

H.G. nr. 261/2001

modul de interpretare/aplicare a prevederilor H.G. nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, prin stabilirea dacă este admisibilă constatarea pe cale judiciară a prestării muncii în condiții deosebite, în cazul în care nu s-a efectuat procedura prealabilă raportat la acel angajator/acel loc de muncă, conform prevederilor H.G. nr. 261/2001

08.06.2015

14.05.2015

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

1188/1/2015

23.03.2015

1813/84/2014

Curtea de Apel Cluj

Litigii de muncă

drepturi bănești

Legea nr. 63/2011

Modul de interpretare/aplicare a dispozițiilor Legii nr. 63/2011 în sensul de a se stabili dacă au fost puse într-o situație de discriminare cadrele didactice, raportat la alte categorii socio-profesionale și dacă se poate considera că prin dispozițiile Legii nr. 63/2011 au fost încălcate, din perspectiva discriminării, dispozițiile art. 1 din Protocolul 1 și art.1 din Protocolul nr.12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în sensul lipsirii destinatarilor de dreptul la încasarea unui salariu nediminuat prin raportare la celelalte categorii de salariați bugetari.

22.06.2015

21.05.2015

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

1328/1/2015

02.04.2015

3738/90/2013

Curtea de Apel Pitești

asigurări sociale

contestație decizie de pensionare

art.52 și 53 din Legea nr.263/2010

modalitatea de interpretare a dispozițiilor art.52 și 53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice raportat la prevederile Anexei nr.5-vârste de pensionare, stagii complete și stagii minime de cotizare-a Legii nr.263/2010 la stabilirea vârstei standard de pensionare în vederea înscrierii la pensie pentru limită de vârsta, respectiv dacă vârsta standard de pensionare se determină în funcție de data nașterii asiguratului sau în funcție de data cererii de înscriere la pensie.

29.06.2015

02.06.2015

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

1329/1/2015

02.04.2015

2651/104/2013*

Curtea de Apel Pitești

Litigii de muncă

drepturi salariale ale personalului din justiție

art.7 din Legea-cadru nr.284/2010, art.4 alin.2 din Legea nr.285/2010, art.4 alin.2 din Legea nr.283/2011, art.2 din O.U.G. nr.84/2012, art.1 din O.U.G. nr.103/2013,Legii-cadru nr.284/2010; art.6 alin.1 și 3 din Legea nr.285/2010

privind aplicarea prevederilor art.2 din Legea nr.285/2010, potrivit cărora în anul 2011, pentru personalul promovat în funcții sau în grade, trepte, prin trecerea într-o altă tranșă de vechime în muncă/funcție, salarizarea se face la nivelul de salarizare aflat în plată pentru funcțiile similare din instituția/autoritatea publică în care personalul este încadrat. Apreciază necesar a se lămuri dacă, în rap. de prev. art.7 din Legea-cadru nr.284/2010, ce stabilesc aplicarea etapizată a dispozițiilor sale și de cele ale art.4 alin.2 din Legea nr.285/2010, art.4 alin.2 din Legea nr.283/2011, art.2 din O.U.G. nr.84/2012, art.1 din O.U.G. nr.103/2013, care opresc aplicarea efectivă a valorii de referință și a coeficienților de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare din anexele Legii-cadru nr.284/2010, respectiv dacă în raport de prevederile art.6 alin.1 și 3 din Legea nr.285/2010, care instituie, la trecerea într-o altă tranșă de vechime în funcție/muncă, majorarea salariului de bază/indemnizației lunare de încadrare corespunzător numărului de clase suplimentare, multiplicat cu procentul de la art.10 alin.5 din Legea-cadru nr.284/2010, dar fără acordarea salariului corespunzător coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de salarizare, se face distincție între: - reîncadrare, care se face potrivit Legii-cadru de salarizare, dar ale cărei valori din anexe nu se aplică, și - plata efectivă a drepturilor salariale, iar dacă această plată este guvernată de disp. art.2 din Legea nr.285/2010, în sensul că se face la nivelul de salarizare aflat în plată pentru funcțiile similare, din punct de vedere al vechimii.

29.06.2015

19.10.2015

02.06.2015

19.06.2015

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

1367/1/2015

06.04.2015

7340/97/2013

Curtea de Apel Alba Iulia

Litigii de muncă

anulare act

dispozițiile art. 82 alin. 1 din Legea 303/2004 și art. 7 alin. 1, 2 și 3 din  HG nr. 1275/2005

Interpretarea dispozițiilor art. 82 alin. 1 din Legea 303/2004 și a prevederilor art. 7 alin. 1, 2 și 3 din  HG nr. 1275/2005 (forma în vigoare la data de 15.10.2010), în sensul de a stabili dacă drepturile acordate prin hotărâri judecătorești irevocabile privind creșterile salariale de 2%, 5%, 11% prevăzute de OG 10/2007 se încadrează în sintagma de „indemnizație avut㔠și trebuie luate în considerare la stabilirea pensiei de serviciu a magistraților.

29.06.2015

02.06.2015

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

1406/1/2015

08.04.2015

3421/109/2013

Curtea de Apel Pitești

Contencios administrativ și fiscal

obligația de a face

art.13 alin (1) lit.a) din OUG nr.27/2006

Prevederile art.13 alin (1) lit.a) din  OUG nr.27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției sunt aplicabile și în cazul detașării judecătorilor la birourile electorale, detașare realizată conform Legii  nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale?

29.06.2015

03.06.2015

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

1622/1/2015

28.04.2015

10/118/2014

Curtea de Apel Constanța

asigurări sociale

contestatie decizie pensionare

art. 82 alin. 4 din legea nr.303/2004; art. 82 alin.2 și 86 din legea nr. 303/2004

Dacă pentru stabilirea majorării cuantumului pensiei de serviciu cuvenite magistraților cu 1% potrivit art. 82 alin. 4 din legea nr.303/2004 trebuie avută în vedere numai vechimea în funcția de judecător și procuror atât pentru îndeplinirea condiției vechimii de 25 de ani cât și pentru vechimea care depășește această limită sau poate fi avută în vedere în acest scop și vechimea în alte funcții de specialitate juridică asimilată cu vechimea în magistratură în conformitate cu art. 82 alin.2 și 86 din legea nr. 303/2004.

21.09.2015

13.07.2015

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

1701/1/2015

04.05.2015

4092/99/2014

Curtea de Apel Iași

litigii de muncă

drepturi bănești

art. 6 din Legea nr. 63/2011

Dispozițiile art. 6 din Legea nr. 63/2011 trebuie interpretate în sensul că abrogă dispozițiile art. 23 din HG 281/1993?

21.09.2015

14.07.2015

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

1718/1/2015

05.05.2015

30398/3/2013

Curtea de Apel București

asigurări sociale

contestație decizie de pensionare

art.95 (1) raportat la art.53 (3) din Legea nr.263/2010

Interpretarea dispozițiilor art.95 (1) raportat la art.53 (3) din Legea nr.263/2010, în privința persoanelor pensionate în baza ei care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, în scopul de a stabili dacă stagiul complet de cotizare cuvenit acestora se culege din Anexa 5 a legii, în funcție de data nașterii ori în funcție de data înscrierii la pensie.

Conexat la dos. nr. 1328/1/2015

02.06.2015

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

1924/1/2015

14.05.2015

13501/288/2013

Tribunalul Vâlcea

Civil

contestație la executare

art.478 alin.4 NCPC

art. 478 alin.1 și 3  NCPC

art.477 NCPC

art.130 alin.2 și 131 NCPC

1.În interpretarea și aplicarea art.478 alin.4 NCPC se poate ajunge la schimbarea cadrului procesual, sub aspectul obiectului, în care a soluționat prima instanță , contrar art. 478 alin.1 și 3  NCPC.

2.În situația în care în apel , fie din interpretarea art. 478 alin.4 NCPC, fie în limitele efectului devolutiv , prevăzut de art.477 NCPC se poate invoca excepția necompetenței materiale urmând ca astfel să fie interpretate prevederile art.130 alin.2 și 131 NCPC prin prisma celor anterioare.

21.09.2015

20.07.2015

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

1925/1/2015

14.05.2015

757/90/2014

Curtea de Apel Pitești

litigii de muncă - drepturi bănești

neaplicarea Lg.221/2008

Legea nr.63/2011, în raport de dispozițiile Legilor-cadru de salarizare nr.330/2009 și nr.284/2010, respectiv nr.285/2010

interpretarea și aplicarea prevederilor Legii nr.63/2011, în raport de dispozițiile Legilor-cadru de salarizare nr.330/2009 și nr.284/2010, respectiv nr.285/2010, în sensul de a se lămuri dacă principiile, scopurile și regulile de aplicare etapizată în perioada de implementare a legilor de salarizare unitară a întregului personal bugetar, cu excepțiile prevăzute de legile-cadru, se opun ca prin lege specială să fie scoasă o categorie de personal bugetar, și anume cea a cadrelor didactice, din sfera de reglementare unică, implicit de sub protecția regulilor de calcul și plată a drepturilor salariale, stabilind salarii mai mici decât cele aflate în plată în decembrie 2009, respectiv aprilie 2011, în condițiile în care legile unice de salarizare sunt încă în vigoare.

21.09.2015

13.07.2015

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

18

2076/1/2015

26.05.2015

27255/3/2013

Curtea de Apel București

asigurări sociale

contestație decizie de pensionare

art.95 (1) raportat la art.53 (3) din Legea nr.263/2010

Interpretarea dispozițiilor art.95 (1) raportat la art.53 (3) din Legea nr.263/2010, în privința persoanelor pensionate în baza ei care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, în scopul de a stabili dacă stagiul complet de cotizare cuvenit acestora se culege din Anexa 5 a legii, în funcție de data nașterii ori în funcție de data înscrierii la pensie.

conexat la dos.1328/1/2015 cu termen la 29.06.2015

02.06.2015

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

19

2179/1/2015

02.06.2015

1177/308/2014

Tribunalul Mureș

civil

pretenții

articolul unic din Hotărârea nr. 507 din 18.06.2014

Cum se interpretează prevederile articolului unic din Hotărârea nr. 507 din 18.06.2014, în sensul de a preciza dacă actualizarea cu indicele prețului de consum aferent perioadei cuprinse între luna aprilie a anului 2007 și luna mai a anului 2014, se aplică și cu privire la chiriile lunare prevăzute în anexa HG 1886/2006, datorate anterior intrării în vigoare a actul normativ Hotărârea nr. 507 din 18.06.2014 .

05.10.2015

27.07.2015

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

20

2408/1/2015

18.06.2015

447/188/2014

Tribunalul Neamt

civil

pretenții

art.167 Cod procedura civila

calitatea sau dreptul curatorului special, desemnat în baza art. 167 Cod procedură civilă la judecata în primă instanță, de a declara calea de atac a apelului, limitele mandatului primit de curatorul special desemnat în aceste condiții

19.10.2015

22.09.2015

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

21

2724/1/2015

07.07.2015

5200/110/2013

Curtea de Apel Bacău

asigurări sociale

contestație decizie de pensionare

Art. 20 alin.1 și 2 din Decretul 92/1976 raportat la art. 20 alin1, art. 22 alin.1,art. 158 alin.2 din Legea 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și art. 18 lit.e din HG 118/2012

1. art. 20 alin.1 și 2 din Decretul 92/1976 raportat la art. 20 alin1, art. 22 alin.1,art. 158 alin.2 din Legea 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și art. 18 lit.e din HG 118/2012, trebuie interpretat și/sau aplicat în sensul că interzice caselor teritoriale de pensii aflate în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice să nu valorifice la emiterea deciziilor de pensionare acele mențiuni din conținutul carnetului de muncă referitor la încadrarea personalului în fostele grupe I și/sau a IIa de muncă pe care le constată că nu au corespondent (acoperire) în normele legale în materie (Ordinul MPS 50/1990, Ordinul 125/1990, completate cu avizele ulterioare, HG 456/1990, Ordinul 969/1990, etc.) care reglementează încadrarea în fostele grupe de muncă I și a II a sau trebuie interpretat și/sau aplicat în sensul că dau posibilitatea acestora (caselor teritoriale de pensii) să nu valorifice astfel de mențiuni?

2. art. 3 din Ordinul MMPS 50/1990, completat cu avizele ulterioare, raportat la pct.160 din anexa 2, din același act normativ,poate fi interpretat și/sau aplicat în sensul că permite încadrarea în grupa a II a de muncă și a persoanelor care au lucrat în alt sector de activitate decât industria materialelor de construcții, respectiv în industria de mașini-unelte?

16.11.2015

20.10.2015

05.11.2015

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

22

2725/1/2015

07.07.2015

726/110/2014

Curtea de Apel Bacău

asigurări sociale

contestație decizie de pensionare

Art. 20 alin.1 și 2 din Decretul 92/1976 raportat la art. 20 alin1, art. 22 alin.1,art. 158 alin.2 din Legea 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și art. 18 lit.e din HG 118/2012

1. art. 20 alin.1 și 2 din Decretul 92/1976 raportat la art. 20 alin1, art. 22 alin.1,art. 158 alin.2 din Legea 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și art. 18 lit.e din HG 118/2012, trebuie interpretat și/sau aplicat în sensul că interzice caselor teritoriale de pensii aflate în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice să nu valorifice la emiterea deciziilor de pensionare acele mențiuni din conținutul carnetului de muncă referitor la încadrarea personalului în fostele grupe I și/sau a IIa de muncă pe care le constată că nu au corespondent (acoperire) în normele legale în materie (Ordinul MPS 50/1990, Ordinul 125/1990, completate cu avizele ulterioare, HG 456/1990, Ordinul 969/1990, etc.) care reglementează încadrarea în fostele grupe de muncă I și a II a sau trebuie interpretat și/sau aplicat în sensul că dau posibilitatea acestora (caselor teritoriale de pensii) să nu valorifice astfel de mențiuni?

2. art. 3 din Ordinul MMPS 50/1990, completat cu avizele ulterioare, raportat la pct.160 din anexa 2, din același act normativ,poate fi interpretat și/sau aplicat în sensul că permite încadrarea în grupa a II a de muncă și a persoanelor care au lucrat în alt sector de activitate decât industria materialelor de construcții, respectiv în industria de mașini-unelte?

Conexat la dosar nr. 2724/1/2015

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

23

2726/1/2015

07.07.2015

5200/110/2013

Curtea de Apel Bacău

asigurări sociale

contestație decizie de pensionare

Art. 20 alin.1 și 2 din Decretul 92/1976 raportat la art. 20 alin1, art. 22 alin.1,art. 158 alin.2 din Legea 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și art. 18 lit.e din HG 118/2012

1. art. 20 alin.1 și 2 din Decretul 92/1976 raportat la art. 20 alin1, art. 22 alin.1,art. 158 alin.2 din Legea 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și art. 18 lit.e din HG 118/2012, trebuie interpretat și/sau aplicat în sensul că interzice caselor teritoriale de pensii aflate în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice să nu valorifice la emiterea deciziilor de pensionare acele mențiuni din conținutul carnetului de muncă referitor la încadrarea personalului în fostele grupe I și/sau a IIa de muncă pe care le constată că nu au corespondent (acoperire) în normele legale în materie (Ordinul MPS 50/1990, Ordinul 125/1990, completate cu avizele ulterioare, HG 456/1990, Ordinul 969/1990, etc.) care reglementează încadrarea în fostele grupe de muncă I și a II a sau trebuie interpretat și/sau aplicat în sensul că dau posibilitatea acestora (caselor teritoriale de pensii) să nu valorifice astfel de mențiuni?

2. art. 3 din Ordinul MMPS 50/1990, completat cu avizele ulterioare, raportat la pct.160 din anexa 2, din același act normativ,poate fi interpretat și/sau aplicat în sensul că permite încadrarea în grupa a II a de muncă și a persoanelor care au lucrat în alt sector de activitate decât industria materialelor de construcții, respectiv în industria de mașini-unelte?

Conexat la dosar nr. 2724/1/2015

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

24

2780/1/2015

13.07.2015

33499/212/2013*

Tribunalul Constanța

litigii cu profesioniștii

contestație la executare

art. 628 alin. 3 NCPC

aplicarea dispozițiilor art. 628 alin. 3 NCPC relativ la cheltuielile de judecată

16.11.2015

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

25

3235/1/2015

03.09.2015

4714/110/2013

Curtea de apel Bacău

litigii de muncă

drepturi salariale ale personalului din justiție

Art. 12 din Decretul nr. 167/1958 raportat la art. 523 Cod civil 1864 și art. 525 Cod civil 1864 Art.1 alin.2 din Decr.167/1958 raportat la art. 16 din Decr.167/1958 Art.16 alin.1 lit.a din Decretul nr. 167/1958 Art.1838 și 1839 Cod civil 1864 Art.16 alin.1 lit.a din Decretul nr. 167/1958 raportat la art. 17 alin. (1) și (2) din Decretul nr. 167/1958 art. 1079 alin.2 pct.3 Cod civil 1864 și/sau ale art. 1.523 alin.2 lit.a Cod civil 2009 Art. 8 din Decretul nr. 167/1958

Domeniul prescripției extinctive în cazul dobânzilor moratorii

23.11.2015, ora 11.00

03.11.2015

18.11.2015

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

26

3236/1/2015

03.09.2015

1335/103/2014

Curtea de apel Bacău

litigii de muncă

drepturi banesti

Art. 12 din Decretul nr. 167/1958 raportat la art. 523 Cod civil 1864 și art. 525 Cod civil 1864 Art.1 alin.2 din Decr.167/1958 raportat la art. 16 din Decr.167/1958 Art.16 alin.1 lit.a din Decretul nr. 167/1958 Art.1838 și 1839 Cod civil 1864 Art.16 alin.1 lit.a din Decretul nr. 167/1958 raportat la art. 17 alin. (1) și (2) din Decretul nr. 167/1958 art. 1079 alin.2 pct.3 Cod civil 1864 și/sau ale art. 1.523 alin.2 lit.a Cod civil 2009 Art. 8 din Decretul nr. 167/1958

Domeniul prescripției extinctive în cazul dobânzilor moratorii

23.11.2015, ora 11.00

 (conexat la dos. nr.3235/1/2015)

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

27

3238/1/2015

03.09.2015

1537/103/2014

Curtea de apel Bacău

litigii de muncă

drepturi salariale ale personalului din justiție

Art. 12 din Decretul nr. 167/1958 raportat la art. 523 Cod civil 1864 și art. 525 Cod civil 1864 Art.1 alin.2 din Decr.167/1958 raportat la art. 16 din Decr.167/1958 Art.16 alin.1 lit.a din Decretul nr. 167/1958 Art.1838 și 1839 Cod civil 1864 Art.16 alin.1 lit.a din Decretul nr. 167/1958 raportat la art. 17 alin. (1) și (2) din Decretul nr. 167/1958 art. 1079 alin.2 pct.3 Cod civil 1864 și/sau ale art. 1.523 alin.2 lit.a Cod civil 2009 Art. 8 din Decretul nr. 167/1958

Domeniul prescripției extinctive în cazul dobânzilor moratorii

23.11.2015, ora 11.00

 (conexat la dos. nr.3235/1/2015)

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

28

3245/1/2015

03.09.2015

1375/110/2014

Curtea de apel Bacău

asigurări sociale

contestație privind alte drepturi de asigurări sociale

Art. 20 alin.1 și 2 din Decretul 92/1976 raportat la art. 20 alin1, art. 22 alin.1,art. 158 alin.2 din Legea 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și art. 18

1. Art. 20 alin.1 și 2 din Decretul 92/1976 raportat la art. 20 alin1, art. 22 alin.1,art. 158 alin.2 din Legea 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și art. 18 lit.e din HG 118/2012, trebuie interpretat și/sau aplicat în sensul că interzice caselor teritoriale de pensii aflate în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice să nu valorifice la emiterea deciziilor de pensionare acele mențiuni din conținutul carnetului de muncă referitor la încadrarea personalului în fostele grupe I și/sau a IIa de muncă pe care le constată că nu au corespondent (acoperire) în normele legale în materie (Ordinul MPS 50/1990, Ordinul 125/1990, completate cu avizele ulterioare, HG 456/1990, Ordinul 969/1990, etc.) care reglementează încadrarea în fostele grupe de muncă I și a II a sau trebuie interpretat și/sau aplicat în sensul că dau posibilitatea acestora (caselor teritoriale de pensii) să nu valorifice astfel de mențiuni?

2. Art. 3 din Ordinul MMPS 50/1990, completat cu avizele ulterioare,  raportat la pct.160 din anexa 2, din același act normativ,poate fi interpretat și/sau aplicat în sensul că permite încadrarea în grupa a II a de muncă și a persoanelor care au lucrat în alt sector de activitate decât industria materialelor de construcții, respectiv în industria de mașini-unelte?

16.11.2015 (conexat la dos.2724/1/2015)

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

29

3248/1/2015

03.09.2015

4066/110/2013

Curtea de apel Bacău

asigurări sociale

contestație decizie de pensionare

Art. 20 alin.1 și 2 din Decretul 92/1976 raportat la art. 20 alin1, art. 22 alin.1,art. 158 alin.2 din Legea 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și art. 18 lit.e din HG 118/2012                            Art. 3 din Ordinul MMPS 50/1990, completat cu avizele ulterioare, raportat la pct.160 din anexa 2, din același act normativ

1. Art. 20 alin.1 și 2 din Decretul 92/1976 raportat la art. 20 alin1, art. 22 alin.1,art. 158 alin.2 din Legea 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și art. 18 lit.e din HG 118/2012, trebuie interpretat și/sau aplicat în sensul că interzice caselor teritoriale de pensii aflate în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice să nu valorifice la emiterea deciziilor de pensionare acele mențiuni din conținutul carnetului de muncă referitor la încadrarea personalului în fostele grupe I și/sau a IIa de muncă pe care le constată că nu au corespondent (acoperire) în normele legale în materie (Ordinul MPS 50/1990, Ordinul 125/1990, completate cu avizele ulterioare, HG 456/1990, Ordinul 969/1990, etc.) care reglementează încadrarea în fostele grupe de muncă I și a II a sau trebuie interpretat și/sau aplicat în sensul că dau posibilitatea acestora (caselor teritoriale de pensii) să nu valorifice astfel de mențiuni?

2. Art. 3 din Ordinul MMPS 50/1990, completat cu avizele ulterioare,  raportat la pct.160 din anexa 2, din același act normativ,poate fi interpretat și/sau aplicat în sensul că permite încadrarea în grupa a II a de muncă și a persoanelor care au lucrat în alt sector de activitate decât industria materialelor de construcții, respectiv în industria de mașini-unelte?

16.11.2015 (conexat la dos.2724/1/2015)

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

30

3251/1/2015

03.09.2015

430/110/2014

Curtea de apel Bacău

asigurări sociale

contestație decizie de pensionare

Art. 20 alin.1 și 2 din Decretul 92/1976 raportat la art. 20 alin1, art. 22 alin.1,art. 158 alin.2 din Legea 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și art. 18 lit.e din HG 118/2012                            Art. 3 din Ordinul MMPS 50/1990, completat cu avizele ulterioare, raportat la pct.160 din anexa 2, din același act normativ

1. Art. 20 alin.1 și 2 din Decretul 92/1976 raportat la art. 20 alin1, art. 22 alin.1,art. 158 alin.2 din Legea 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și art. 18 lit.e din HG 118/2012, trebuie interpretat și/sau aplicat în sensul că interzice caselor teritoriale de pensii aflate în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice să nu valorifice la emiterea deciziilor de pensionare acele mențiuni din conținutul carnetului de muncă referitor la încadrarea personalului în fostele grupe I și/sau a IIa de muncă pe care le constată că nu au corespondent (acoperire) în normele legale în materie (Ordinul MPS 50/1990, Ordinul 125/1990, completate cu avizele ulterioare, HG 456/1990, Ordinul 969/1990, etc.) care reglementează încadrarea în fostele grupe de muncă I și a II a sau trebuie interpretat și/sau aplicat în sensul că dau posibilitatea acestora (caselor teritoriale de pensii) să nu valorifice astfel de mențiuni?

2. Art. 3 din Ordinul MMPS 50/1990, completat cu avizele ulterioare,  raportat la pct.160 din anexa 2, din același act normativ,poate fi interpretat și/sau aplicat în sensul că permite încadrarea în grupa a II a de muncă și a persoanelor care au lucrat în alt sector de activitate decât industria materialelor de construcții, respectiv în industria de mașini-unelte?

16.11.2015 (conexat la dos.2724/1/2015)

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

31

3899/1/2015

26.10.2015

8276/197/2014

Tribunalul Brasov

civil

actiune in constatare

art. 2 din OG nr. 137/2000

dacă diferența de tratament din partea unui angajator, manifestată cu ocazia punerii în executare a unor hotărâri judecătorești, ce constituie titluri executorii de care beneficiază mai mulți angajați, în sensul că pentru unii angajați, beneficiari ai titlurilor executorii menționate, acestea au fost puse în executare voluntar, iar pentru alții, aflați în aceeași situație, s-a refuzat executarea, deși toate hotărârile judecătorești, ce constituie titluri executorii, vizează aceleași drepturi salariale, respectiv sporuri acordate pe baza acelorași temeiuri de drept, în toate cazurile necuantificate, această diferență de tratament poate fi interpretată ca fiind o discriminare în sensul art. 2 din OG nr. 137/2000.

18.01.2016

16.12.2015

06.01.2016

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

32

4112/1/2015

12.11.2015

4027/118/2014

Curtea de Apel Constanța

litigii de munca

drepturi banesti

 

Modul de interpretare a art. 2 alin. 2 din OUG nr. 19/2012, respectiv care este momentul de la care salariile personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și din cele aflate în coordonarea primului-ministru și cele aflate sub controlul Parlamentului, se stabilesc potrivit Anexei nr. VIII la Legea nr. 284/2010:

 - de la data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2012 (18.05.2012) sau

 - de la data expirării perioadei de valabilitate prevăzută în contractul colectiv de muncă aflat în derulare la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 19/2012 sau

 - de la data expirării perioadei de valabilitate a contractului colectiv de muncă prelungit printr-un act adițional încheiat după data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2012.

15.02.2016

21.01.2016

08.02.2016

09.02.2016

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

33

4196/1/2015

19.11.2015

5854/118/2014

Curtea de Apel Constanța

litigii de munca

drepturi banesti

art. 2 alin. 2 din OUG nr. 19/2012

Modul de interpretare a art. 2 alin. 2 din OUG nr. 19/2012, respectiv care este momentul de la care salariile personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și din cele aflate în coordonarea primului-ministru și cele aflate sub controlul Parlamentului, se stabilesc potrivit Anexei nr. VIII la Legea nr. 284/2010:

 - de la data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2012 (18.05.2012) sau

- de la data expirării perioadei de valabilitate prevăzută în contractul colectiv de muncă aflat în derulare la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 19/2012 sau

- de la data expirării perioadei de valabilitate a contractului colectiv de muncă prelungit printr-un act adițional încheiat după data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2012.

conexat la dos. nr.4112/1/2015 cu termen de judecata la data de 15.02.2016

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

34

4296/1/2015

27.11.2015

1186/87/2015

Curtea de Apel București

litigii de munca

drepturi banesti

art.23 din OUG nr.115/2004

Interpretarea dispozițiilor art.23 din OUG nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, în sensul de a se stabili dacă alocația individuală de hrană sub forma tichetelor de masă reprezintă un drept ori reprezintă o vocație ce se poate realiza doar în condițiile în care angajatorul are prevăzute sume în buget cu acest titlu.

28.03.2016

22.02.2016

15.03.2015

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

35

4297/1/2015

27.11.2015

1079/87/2015

Curtea de Apel București

litigii de munca

drepturi banesti

art.23 din OUG nr.115/2004

Interpretarea dispozițiilor art.23 din OUG nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, în sensul de a se stabili dacă alocația individuală de hrană sub forma tichetelor de masă reprezintă un drept ori reprezintă o vocație ce se poate realiza doar în condițiile în care angajatorul are prevăzute sume în buget cu acest titlu.

conexat la dos. nr.4296/1/2015 – termen 28.03.2016

22.02.2016

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

36

4298/1/2015

27.11.2015

1295/87/2015

Curtea de Apel București

litigii de munca

drepturi banesti

art.23 din OUG nr.115/2004

Interpretarea dispozițiilor art.23 din OUG nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, în sensul de a se stabili dacă alocația individuală de hrană sub forma tichetelor de masă reprezintă un drept ori reprezintă o vocație ce se poate realiza doar în condițiile în care angajatorul are prevăzute sume în buget cu acest titlu.

conexat la dos. nr.4296/1/2015 – termen 28.03.2016

22.02.2016

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

37

4324/1/2015

02.12.2015

13307/63/2014

Curtea de Apel Craiova

litigii de munca

acțiune în constatare

art.268 alin.2 Codul Muncii raportat la dispozițiile Ordinului 50/1990, art.2502 N.C.C., art.35 NCPC

lămurirea modului de interpretare și aplicare a prevederilor dispozițiilor art.268 alin.2 Codul Muncii raportat la dispozițiile Ordinului 50/1990, art.2502 N.C.C., art.35 NCPC și dispozițiile în materia care reglementează non-discriminarea și de care depinde soluționarea litigiului dedus judecății.

28.03.2016

16.05.2016

22.02.2016

14.03.2016

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

38

4326/1/2015

02.12.2015

10630/63/2014

Curtea de Apel Craiova

litigii de munca

acțiune în constatare

art.268 alin.2 Codul Muncii raportat la dispozițiile Ordinului 50/1990, art.2502 N.C.C., art.35 NCPC

lămurirea modului de interpretare și aplicare a prevederilor dispozițiilor art.268 alin.2 Codul Muncii raportat la dispozițiile Ordinului 50/1990, art.2502 N.C.C., art.35 NCPC și dispozițiile în materia care reglementează non-discriminarea și de care depinde soluționarea litigiului dedus judecății.

conexat la dos. nr.4324/1/2015 – termen 28.03.2016

16.05.2016

22.02.2016

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.