ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Informații referitoare la dosare și ședințele de judecată

Anul 2015

Ultima actualizare – 10  februarie 2016

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

97/1/2015

06.01.2015

14993/302/2014

Tribunalul București

penal

contestație

art.184 alin.2 teza I și 4 din Codul penal din 1969; art.196 alin.2 și 3 din actualul Cod penal

Dacă infracțiunea de vatămare corporală din culpă prevăzută de art.184 alin.2 teza I-a (fapta a avut vreuna din urmările prevăzute de art.182 alin.1)si 4 din Codul penal  din 1969 își gășește corespondentul în infracțiunea de vătămare corporală din culpă prev. de art.196 alin.2 și 3 din actualul Cod penal sau dacă, dimpotrivă, este dezincriminată.

04.03.2015

ora 14:00

 

 

Minuta deciziei   

 

(click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

169/1/2015

13.01.2015

32177/215/2014

Tribunalul Dolj

penal

apel

art.426 Cpp, art.432 alin.4 Cpp.

Dacă hotărârea pronunțată în soluționarea căii de atac extraordinare prevăzute de art.426 Cpp și împotriva unei sentințe pentru care nu este prevăzută de lege o cale de atac, poate fi supusă apelului, conform art.432 alin.4 Cpp.

04.03.2015

 ora 14:00

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

186/1/2015

14.01.2015

22259/197/2013

Curtea de Apel Brașov

penal

apel

art.202 pct.8 din Legea nr.187/2012 de punere în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal; art.108 din Legea nr.46/2008; art.110 din Legea nr.46/2008.

Dacă succesiunea de acte normative cu privire la prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasa pe picior (Ordinului nr.3283 din 23.08.2012 al Ministerului Mediului și Pădurilor, art.202 pct.8 din Legea nr.197/2012 de punere în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, Ordinul nr.76 din 06.02.2014 al Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice) a avut sau nu ca efect imposibilitatea stabilirii acestui preț în prezent, cu consecința dezincriminării in concreto  a infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național, prevăzută de art.108 din Legea nr.46/2008 și de furt de arbori din fondul forestier național, prevăzută de art.110 din Legea nr.46/2008.

20.03.2015

Ora 9:00

 

 

Minuta deciziei  

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

523/1/2015

06.02.2015

555/42/2014/a1

Curtea de Apel Ploiesti

penal

Revizuire

art.341 Cpp

1). În cazul în  care se formulează o cerere de revizuire împotriva unei încheieri pronunțate de către Judecătorul de Cameră preliminară, conform art. 341 Cod proc. penală, care este organul judiciar competent să soluționeze o astfel de cerere, respectiv judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată;
2) Ce hotărâre judecătorească urmează a fi pronunțată: o încheiere, asemenea procedurii inițiale sau o sentință, astfel cum se pronunță în calea de atac a revizuirii.
3). De asemenea, este necesar a se lămuri dacă hotărârea pronunțată, într-o asemenea speță, este susceptibilă de a fi supusă vreunei căi ordinare de atac.

17.04.2015   ora 10:00

 

 

Minuta deciziei  

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

530/1/2015

08.02.2015

16/81/2014

Curtea Militară de Apel

penal

fond

art.58 alin.2 și 3 din Legea nr.304/2004; art.340 și art.341 CPP

Privind aplicabilitatea sau neaplicabilitatea disp. art.58 alin.2 și 3 din Legea nr.304/2004 referitoare la constituirea completului de judecată, care prevăd în cazul în care inculpatul este militar activ, președintele completului de judecată și procurorul de ședință să facă parte din aceeași categorie de grade (sau, în cazul procurorului, să fie asistat de un alt procuror cu grad din categoria corespunzătoare) și în cazul soluționării plângerilor împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, conform art.340 și art.341 CPP, în intelesul garanțiilor acordate de Decizia Curții Constituționale nr.559/21.10.2014

17.04.2015   ora 10:00

 

 

Minuta deciziei  

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

533/1/2015

08.02.2015

9018/4/2014

Curtea de Apel București

penal

apel

art.67 din 192/2006; art. 159 Cod penal; art. 159 alin. 3 Cod penal;

1) Dacă dispozițiile art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator se interpretează în sensul că medierea este o cauză sui-generis de înlăturare a răspunderii penale sau este o modalitate a împăcării ca și cauză de înlăturare a răspunderii penale reglementată de dispozițiile art. 159 Cod penal. 2) Dacă medierea poate interveni numai până la citirea actului de sesizare potrivit dispozițiilor art. 159 alin. 3 Cod penal sau poate interveni în tot cursul procesului penal.

17.04.2015   ora 10:00

 

 

Minuta deciziei  

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

610/1/2015

12.02.2015

11491/63/2013

Curtea de Apel Craiova

penal

apel

art. 367 alin. 1 și 6 Cod penal

Modalitatea de interpretare a dispozițiilor art. 367 alin. 1 și 6 Cod penal, în sensul de a lămuri dacă este îndeplinită condiția tipicității infracțiunii de grup infracțional organizat (sau dacă sunt întruite elementele constitutive) atunci când pentru infracțiunea care intră în scopul grupului a intervenit dezincriminarea odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal.

22.04.2015  ora 10:00

 

 

Minuta deciziei  

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

612/1/2015

12.02.2015

1116/316/2014

Curtea de Apel Galați

penal

apel

 

 

În privința infracțiunii de contrabandă, în cazul în care bunurile care fac obiectul infracțiunii au fost identificate și indisponibilizate în vederea confiscării, se va dispune atât confiscarea bunurilor respective, cât și obligarea autorului/autorilor la plata taxelor vamale, a accizelor și a taxei pe valoare adăugată, calculate prin raportare la valoarea în vamă a bunurilor confiscate ori se va dispune doar confiscarea bunurilor respective?

 

22.04.2015  ora 10:00

 

 

Minuta deciziei  

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

822/1/2015

26.02.2015

14434/180/2014

Curtea de Apel Bacău

penal

apel

art. 488 alin. 4 lit. a,b,c, disp.art. 488 alin. 2 și 47 alin. 1 cpp, art. 281 alin. 1 lit. b, art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. b teza a II a cpp.

 

Dacă, raportat la soluțiile prev. de art. 488 alin. 4 lit. a,b,c, dispozițiile art. 488 alin. 2 și 47 alin. 1 cpp, instanța de apel poate să analizeze cazul de nulitate absolută prev. de art. 281 alin. 1 lit. b și să dispună soluția prev. de art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. b teza a II a cpp, respectiv desființarea hotărârii atacate și rejudecarea cauzei de către instanța competentă.

06.05.2015

Ora 10:00

 

04.06.2015

Ora 10:00

 

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

857/1/2015

02.03.2015

2635/93/2014

Curtea de Apel București

penal

contestație

art. 6 alin. 1 C.pen

 

În aplicarea art. 6 alin. 1 C.pen. cu privire la o pedeapsă definitiv aplicată pentru o infracțiune care a produs consecințe deosebit de grave potrivit Codului penal anterior, pentru determinarea maximului special prevăzut de legea nouă se va reține cauza de majorare a pedepsei prevăzută de art. 309 C.pen. chiar dacă suma prejudiciului produs prin acea infracțiune nu depășește pragul prevăzut de art. 183 C.pen.?

06.05.2015

Ora 10:00

 

 

Minuta deciziei  

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

878/1/2015

03.03.2015

26687/3/2014

Curtea de Apel București

penal

apel

art.5 din noul Cod penal,art.15 alin.2 din Legea nr.187/2012, art.83 alin.1 din vechiul Cod penal, art.44 alin.2 din noul Cod penal

 

în aplicarea dispozițiilor art.5 din noul Cod penal, conform Deciziei nr.265/2014 a Curții Constituționale, în cazul pluralității de infracțiuni constând într-o infracțiune pentru care, potrivit vechiului Cod penal, a fost aplicată, printr-o hotărâre definitivă, o pedeapsă, cu suspendarea condiționată a executării, care, conform art.41 alin.1 din noul Cod penal, nu îndeplinește condițiile pentru a constitui primul termen al recidivei postcondamnatorii și, respectiv, o infracțiune săvârșită în termenul de încercare, pentru care legea penală mai favorabilă este legea nouă, stabilirea și executarea pedepsei, în urma revocării suspendării condiționate, se realizează potrivit dispozițiilor art.15 alin.2 din Legea nr.187/2012 rap. la art.83 alin.1 din vechiul Cod penal sau conform dispozițiilor art.96 alin.5 rap. la art.44 alin.2 din noul Cod penal, referitoare la pluralitatea intermediară.

06.05.2015

Ora 10:00

 

 

Minuta deciziei  

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

899/1/2015

04.03.2015

18899/55/2013

Curtea de Apel Timișoara

penal

apel

 

 

dacă fapta inculpatului, care, în calitate de lucrător bancar (ofițer credite), în exercitarea atribuțiilor de serviciu, încălcând aceste atribuții, a participat la întocmirea adeverinței de venit pe numele persoanei solicitante a creditului, completând o parte din adeverință cu date nereale, și cunoscând că datele completate în adeverința de venit sunt nereale, a primit cererea de credit și a înaintat-o comisiei spre aprobare, acțiune ce a avut ca urmare aprobarea creditului solicitat, producând băncii un prejudiciu, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la infracțiunea de înșelăciune sau elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

12.05.2015

Ora 11:00

 

 

Minuta deciziei  

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

1028/1/2015

12.03.2015

6638/101/2014

Curtea de Apel Timișoara

penal

contestație

 

„În interpretarea și aplicarea art. 17 din DECIZIA-CADRU 2008/909/JAI din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană și a art. 144 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 După transferarea persoanei condamnate în străinătate, în vederea continuării executării pedepsei în România, perioada considerată ca executată de statul de condamnare (pe baza muncii prestate și a bunei conduite) trebuie avută în vedere de statul de executare?

 În caz afirmativ, perioada considerată ca executată de statul de condamnare trebuie scăzută din pedeapsa ce se execută sau trebuie recunoscută ca parte din durata pedepsei ce poate fi considerată ca executată pe baza muncii prestate, în sensul art. 100 din noul Cod penal (art. 59 din vechiul Cod penal)?”.

22.05.2015

Ora 11:00

 

 

Minuta deciziei  

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

1062/1/2015

16.03.2015

2834/325/2014

Curtea de Apel Timișoara

penal

apel

 

Este admisibilă acțiunea civilă, având ca obiect obligarea la plata de daune materiale și morale, exercitată în procesul penal împotriva inculpatului trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată?

22.05.2015

Ora 11:00

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

1098/1/2015

17.03.2015

93/44/2015

Curtea de Apel Galați

penal

fond

 

În cazul persoanelor judecate și condamnate definitiv în Italia, care au fost transferate în Romania în vederea continuării executării pedepsei și care beneficiază de Ordonanța de eliberare anticipată, durata eliberării anticipate se deduce din  pedeapsa aplicată, se ia în considerare ca perioadă executată în calculul fracției minime obligatorii pentru liberare condiționată potrivit legii române sau se va avea în vedere că data liberării condiționate, potrivit legii române să nu depășească data eliberării anticipate stabilite potrivit legii italiene?

04.06.2015

Ora 11:00

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

1151/1/2015

20.03.2015

34/753/2013

Curtea Militară de Apel

penal

apel

art.34 alin.2 din legea nr.46/2003; art.21 alin.1 teza a-I-a din C. pen.

Să se stabilească dacă fapta medicului, care are calitatea de funcționar public, de a primi plăți suplimentare sau donații de la pacienți, în condițiile art.34 alin.2 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, constituie sau nu o exercitare a unui drept recunoscut de lege, având ca urmare incidența dispozițiilor art.21 alin.1 teza a-I-a din C.pen.

04.06.2015

Ora 11:00

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

1235/1/2015

26.03.2015

195/252/2014

Curtea de Apel Timișoara

penal

apel

art. 327 alin. 2 C.pen.

privind interpretarea disp. art. 327 alin. 2 C.pen. în sensul de a lămuri în ce măsură art. 327 alin. 2 C.pen.   împrumută toate condițiile elementului material de la art. 327 alin. 1 C.pen, inclusiv condiția ca prezentarea să fie efectuat㠄prin folosirea frauduloasă a unui act ce servește la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat” sau art. 327 alin. 2 C.pen. împrumută de la art. 327 alin. 1 C.pen. condițiile elementului material, mai puțin condiția vizând modalitatea în care se face prezentarea, astfel încât condiția ca acțiunea de prezentare să fie efectuat㠄prin folosirea frauduloasă a unui act ce servește la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat,” este înlocuită în art. 327 alin. 2 C.pen. cu condiția ca acțiunea de  prezentare  să fie efectuat㠄prin întrebuințarea identității reale a unei persoane”.

04.06.2015

Ora 11:00

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

18

1255/1/2015

27.03.2015

20257/55/2014

Curtea de Apel Timișoara

penal

contestație

 

1. dacă în privința infracțiunii prevăzute de art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 operează dezincriminarea în cazul în care locul unde s-a săvârșit fapta sub imperiul legii vechi nu se regăsește printre cele patru categorii enumerate în mod expres de art. 372 alin. 1 și 2 din Codul penal.;

    2. dacă trebuie îndeplinite cumulativ condițiile de loc special amenajat pentru distracție ori agrement și special autorizat pentru distracție ori agrement atât în cazul reglementat de art. 372 alin. 1 teza a III -a Cod penal, cât și în cazul reglementat de art. 372 alin. 2 teza a III-a Cod penal.;

3.  în cazul în care se stabilește că ipoteza reglementată de art. 372 alin. 2 teza a III-a Cod penal nu presupune îndeplinirea condițiilor de loc special amenajat și autorizat pentru distracție ori agrement", dacă infracțiunea prevăzută de art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 își poate găsi corespondentul în infracțiunea prevăzută de art. 372 alin. 2 C.p. când în hotărârea de condamnare s-a reținut folosirea obiectelor menționate de textul legal."

04.06.2015

Ora 11:00

 

 

Minuta deciziei  

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

19

1321/1/2015

02.04.2015

80/33/2015

Curtea de Apel Cluj

penal

apel

art 466 alin 1 Cprpen

interpretarea și aplicarea dispoz art 466 alin 1 Cprpen, în sensul de a se stabili dacă instituția “redeschiderii procesului penal” este aplicabilă doar proceselor în care a avut loc o soluționare pe fond a cauzei (judecata în prima instanță și în calea ordinară de atac) sau, și celor care au avut ca obiect soluționarea unor căi extraordinare de atac (contestații în anulare, revizuire) ori a altor cereri.

09.06.2015

Ora 10:00

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

20

2195/1/2015

03.06.2015

2604/189/2013

Curtea de Apel Iași

penal

apel

art. 18 indice 1 din Legea nr. 78/2000 ; 215 alin. 1, 2, 3 Cod penal din 1968

dacă infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18 indice 1 din Legea nr. 78/2000 poate fi reținută în concurs ideal cu infracțiunea de înșelăciune prevăzută de art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod penal din 1968, or, se poate reține doar infracțiunea de la art. 18 indice 1 din Legea nr. 78/2000, în ipoteza unui unic prejudiciu, cauzat autorității contractante

16.09.2015

 

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

21

2265/1/2015

08.06.2015

3616/243/2014

Curtea de Apel Alba Iulia

penal

apel

art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006

vizând dispozițiile art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006:

  Noțiunea de „contraband㔠folosită de legiuitor în dispozițiile art. 270 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 în sintagma „cunoscând că acestea provin din contraband㔠se referă la infracțiunea de contrabandă în sensul definit de art. 270 alin. 1, 2 din Legea nr. 86/2006 sau la noțiunea de contrabandă în sens larg?

  În cazul în care se stabilește că textul prevăzut de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 se referă la infracțiunea de contrabandă, care din cele două modalități urmează a fi avute în vedere: aceea prevăzută de art. 270 alin. 1 sau aceea prevăzută de art. 270 alin. 2 din Legea nr. 86/2006?

16.09.2015

29.10.2015

19.11.2015

11.12.2015

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

22

2370/1/2015

15.06.2015

475/35/2014

Curtea de Apel Oradea

penal

fond

art.341 alin.6 litera c Cod procedură penală

dacă judecătorul de cameră preliminară investit cu soluționarea unei plângeri formulată împotriva soluției de renunțare la urmărire penală are posibilitatea ca, în urma  admiterii  plângerii, sa schimbe soluția din renunțare la urmărirea penală în clasare atunci când petentul invoca unul din temeiurile de drept care atrag ca și consecința imediata pronunțarea unei soluții de clasare

16.09.2015

29.10.2015

19.11.2015

11.12.2015

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

23

2915/1/2015

27.07.2015

156/315/2015

Curtea de Apel Ploiesti

penal

apel

art.336 al.1 Cod penal

referitor la continutul constitutiv al infracțiunii prevăzute de art.336 alin.1 Cod penal.

08.10.2015

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

24

3009/1/2015

7.08.2015

2747/40/2015

Curtea de Apel Suceava

penal

apel

art.16 din Legea nr.194/2011

Dacă subiectul activ al infracțiunii prevăzute de art.16 din Legea nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, poate fi numai operatorul prevăzut de art.2 lit."b" care are obligația de a solicita de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară pentru Siguranța Alimentelor autorizația definită de art.2 lit."h" în vederea desfășurării de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

08.10.2015

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

25

3050/1/2015

11.08.2015

45539/299/2013

Curtea de Apel București

penal

apel

art.3 alin.1 din Legea nr.216/2011; art.351 Cod penal

Poate fi reținută infracțiunea de cămătărie prevăzută în cuprinsul dispozițiilor art.3 alin.1 din Legea nr.216/2011 sau art.351 C.pen. În situația în care acțiunile de remitere efectivă a sumelor de bani au avut loc înainte de intrarea în vigoare a normei de incriminare, iar activitatea de percepere a dobânzilor a avut loc după intrarea în vigoare a Legii nr.216/2011?

29.10.2015

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

26

3061/1/2015

11.08.2015

524/44/2015

Curtea de Apel Galați

penal

fond

art.335 alin.1 și alin.4 Cod procedură penală

"Dacă ordonanța procurorului ierarhic superior (prin care în baza art.335 alin.1 Cod procedură penală este admisă plângerea părții vătămate și se dispune infirmarea ordonanței procurorului de caz și redeschiderea urmăririi penale), este supusă confirmării Judecătorului de Cameră Preliminară potrivit art.335 alin.4 Cod procedură penală?" în situația în care urmărirea penală a fost începută "in rem" și nu "in personam".

29.10.2015

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

27

3158/1/2015

24.08.2015

4892/117/2012

Curtea de Apel Cluj

penal

apel

 

"în temeiul art.2 din Protocolul nr.7 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de prevederile art.129 din Constituție, care consacră dreptul la un dublu grad de jurisdicție în materie penală atunci când judecata în fond s-a desfășurat în temeiul vechiului Cod de procedură penală, poate instanța de apel să dispună trimiterea cauzei la parchet în vederea refacerii urmăririi penale ori a actului de sesizare a instanței? În același temei poate instanța de apel să dispună excluderea unor probe administrate nelegal în faza de urmărire penală?”

29.10.2015

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

28

3465/1/2015

23.09.2015

2137/122/2014

Curtea de Apel București

penal

contestație

art. 585 alin. 1 lit. a Cpp

dacă în aplicarea art. 585 alin. 1 lit. a Cpp, în cazul operațiunii de contopire a unei pedepse cu închisoarea aplicate în temeiul Codului Penal din 1968 pentru o infracțiune săvârșită sub imperiul acestei legi cu o pedeapsă cu închisoarea aplicată în temeiul Noului Cod Penal pentru o infracțiune săvârșită sub imperiul Codului Penal din 1968 se impune determinarea legii penale mai favorabile condamnatului în temeiul art. 5 din Noul Cod Penal sau se aplică legea în vigoare la momentul efectuării operațiunii de contopire.

19.11.2015

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

29

3515/1/2015

28.09.2015

121/62/2014

Curtea de Apel Brașov

penal

apel

 

Daca in situatia unor infractiuni de inselaciune (dar si altor  infractiuni, de pilda, furtul calificat),comoisa sub imperiul legii anterioare, prin modificarea continutului notiunii de "consecinte deosebit de grave" si existența unui prejudiciu sub pragul de 2.000.000 lei are loc o dezincriminare partiala (a formei agravate) prin modif.cerințelor de tipicitate ca trasatura esentiala a infracțiunii.

19.11.2015

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

30

3558/1/2015

01.10.2015

 

Curtea de Apel Suceava

penal

apel

 

           1. Dacă dispozițiile art. 4 din Codul penal privind legea penală de dezincriminare sunt aplicabile și în ipoteza în care beneficiarul sprijinului financiar acordat din bugetele Uniunii Europene sau celor asimilate acestora a săvârșit fapta prevăzută de art. 18/1 din  Legea nr. 78/2000 (în perioada anterioară modificării acesteia prin Legea nr. 187/2012), din culpă, precum și datorită necunoașterii cu exactitate ori a imposibilității de cunoaștere a dispozițiilor legale ce reglementează condițiile de acordare a sprijinului financiar, lipsind deci elementul „relei credințe" prevăzut în norma actuală de incriminare, situație în care, sunt sau nu incidente disp. art. 3 din Legea nr. 187/2012.

2. Dacă simplele neconcordanțe existente în documentele depuse de beneficiarii sprijinului financiar precum și neatașarea în termen, la cererea acestora a tuturor documentelor necesare (depuse însă ulterior, până la efectiva acordare a fondurilor) se încadrează în noțiunea de „suspiciune de fraudă" sau ,fraudă" definită de art. 1 alin. 1 lit. „a" din Convenția pentru Protecția Intereselor Financiare ale Comunităților Europene, art. 27 lit. „c" din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 și art. 2 lit. „b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

3. În ipoteza unui răspuns negativ, dacă aceste situații mai pot fi apreciate că întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 18/1 din Legea nr. 78/2000, motivat și de faptul că norma de incriminare nu întrunește cerințele de previzibilitate impuse de art. 7 din Convenție.

4. Dacă este dată cauza de neimputabilitate prev. de art. 30 alin. 5 din Noul Cod penal atunci când eroarea asupra caracterului ilicit al faptei se datorează necunoașterii sau interpretării eronate a unor norme civile a căror nerespectare a stat la baza comiterii infracțiunii prev. de art. 18/1 din Legea nr. 78/2000 în ipoteza în care respectivele norme erau cuprinse în acte normative ce nu au fost publicate în Monitorul Oficial.

19.11.2015

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

31

4039/1/2015

05.11.2015

 

Curtea de Apel București

penal

apel

art.18 ind.1 alin.1 din legea nr.78/2000, respectiv art.135 Cod penal

Dacă"întreprinderea individuală" - persoană juridică, fără personalitate juridică, poate fi subiect activ al infracțiunilor săvârșite în realizarea obiectului de activitate.

13.01.2016

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

32

4116/1/2015

12.11.2015

44339/215/2014

Curtea de Apel Craiova

penal

conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP)

 

Dacă în cazul în care un inculpat minor săvârșește în timpul minorității un concurs de infracțiuni, fiind ulterior trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor din cadrul concursului de infracțiuni, prin rechizitorii distincte,  iar pentru una dintre infracțiuni i s-a aplicat o măsură educativă neprivativă de libertate, pe care a executat-o integral înainte de a fi trimis în judecată și pentru săvârșirea celorlalte infracțiuni din cadrul concursului, în momentul în care i se aplica o măsură educativă pentru toate infracțiunile din cadrul concursului de infracțiuni, conform art 129 alin 1 Cod penal, durata măsurii educative deja executate se scade din durata noii măsuri educative aplicate pentru întreg concursul de infracțiuni sau se va dispune executarea integrală a noii măsuri educative aplicate pentru întreg concursul de infracțiuni, atât în cazul aplicării unei măsuri educative neprivative de libertate cât și în cazul aplicării unei măsuri educative privative de libertate.

26.01.2016

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

33

4292/1/2015

27.11.2015

4796/2/2015

Curtea de Apel Bucuresti

penal

înșelăciunea (art.244 NCP)

art.427 al.1 Cpp rap.la art.426 lit.a Cpp

în aplicarea art.427 al.1 Cpp rap.la art.426 lit.a Cpp, persoana fizică ori juridică ce nu a avut calitatea de parte în cursul procesului penal are calitatea procesuală să formuleze contestație în anulare întrucât nu a fost citată la judecata în apel, în condițiile în care drepturile ori interesele sale au fost afectate printr-o măsură dispusă de instanța de apel prin hotărâre definitivă?

10.02.2016

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

34

4455/1/2015

09.12.2015

2925/110/2014

Curtea de Apel Bacău

penal

luare de mită (art. 254 C.p.)

 

dacă medicul de medicina muncii care își desfășoară activitatea în cadrul unui astfel de cabinet individual poate avea calitatea de subiect activ al infracțiunii de luare de mită prin raportare la calitatea de funcționar potrivit dispozițiilor art. 147 alin. 2 din Codul penal de la 1969 sau ale noțiunii de funcționar public în sensul art. 175 alin. 2 Noul cod penal

10.02.2016

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

35

4513/1/2015

14.12.2015

3778/63/2014*

Curtea de Apel Craiova

penal

constituirea unui grup infracțional organizat (art.367 NCP)

 

Dacă în cazul infracțiunii de proxenetism săvârșită în modalitatea determinării prostituției lipsește tipicitatea ca și trăsătură esențială a infracțiunii în cazul în care întreținerea de acte sexuale în scopul obținerii de foloase a avut loc în mod repetat, dar cu aceeași persoană.

10.02.2016

 

 

Minuta deciziei 

 

 (click ptr vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.