ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă

Informaţii referitoare la dosare şi şedinţele de judecată

Anul 2018

Ultima actualizare  – 8  aprilie 2019

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

37/1/2018

08.01.2018

1620/84/2015

Curtea de Apel Cluj

contencios administrativ şi fiscal

contestaţie act administrativ fiscal

art. 147 ind. 3 din Codul fiscal

Prevederile art. 147 ind. 3 din Codul fiscal se pot interpreta în sensul că, deşi s-a constatat, prin hotărâre definitivă, că o creanţă fiscală nu poate fi valorificată în procedura insolvenţei reglementată de Legea 85/2006, ca urmare a depunerii tardive a acesteia, aceeaşi creanţă poate fi valorificată de organul fiscal în procedura soluţionării cererii de rambursare a TVA formulată de debitoarea aflată în procedura insolvenţei?

16.04.2018

13.03.2018

29.03.2018

04.04.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

95/1/2018

15.01.2018

6273/85/2013/a1

Curtea de Apel Alba Iulia

faliment

contestaţie

art. 4 lit. c din OUG 100/2005, în forma modificată  prin Legea nr. 214/2008

Dacă în categoria persoanelor vizate de art. 4 lit. c din OUG 100/2005, în forma modificată  prin Legea nr. 214/2008, sunt incluşi doar titularii dreptului de proprietate industrială, adică titularii brevetului de invenţie sau, în această categorie, se includ si inventatorii chiar şi în situaţia în care  aceştia nu întrunesc calitatea cumulativă de titular al dreptului de proprietate industrială.

16.04.2018

20.03.2018

05.04.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

105/1/2018

15.01.2018

233/1285/2017

Curtea de Apel Cluj

litigii cu profesioniştii

plângere împotriva rezoluţiei directorului ORC

art. 192, 194, 197 alin.1 şi 3 şi art. 77 din Legea nr.31/1990

Modul de interpretare al dispoziţiilor art. 192, 194, 197 alin.1 şi 3 şi art. 77 din Legea nr.31/1990

16.04.2018

04.06.2018

11.06.2018

15.03.2018

02.04.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

106/1/2018

15.01.2018

672/84/2016

Curtea de Apel Cluj

asigurări sociale

recalculare pensie

art. 169 din Legea nr.263/2010 (art. 78/2 din Legea nr. 19/2000), art. 58 din Legea nr.263/2010 (art. 47 din Legea nr. 19/2000)

Posibilitatea acordării beneficiului punctajului suplimentar reglementat de art. 169 din Legea nr.263/2010 (art. 78/2 din Legea nr. 19/2000) în situaţia în care pensionarul beneficiază de un stagiu complet de cotizare redus conform art. 58 din Legea nr.263/2010 (art. 47 din Legea nr. 19/2000).

16.04.2018

04.06.2018

20.03.2018

11.04.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

252/1/2018

30.01.2018

2035/109/2017

Curtea de Apel Piteşti

asigurări sociale

recalculare pensie

art. 170, alin. 1 şi 3 din Legea nr. 263/2010

Interpretarea dispoziţiilor art. 170, alin. 1 şi 3 din Legea nr. 263/2010, respectiv dacă înscrierea la pensie de invaliditate în baza Legii nr. 19/2000 constituie sau nu înscrierea iniţială la pensie conform prevederilor de mai sus.

14.05.2018

17.04.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

328/1/2018

06.02.2018

13203/3/2016

Curtea de Apel București

civil

obligaţia de a face

art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001;art. 1528 Noul Cod civil, raportat la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013

1. În interpretarea si aplicarea dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, si a art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/ 2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, poate fi sesizata instanţa de judecată  după împlinirea termenului de 6 luni instituit de art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/ 2013, ulterior împlinirii termenelor instituite prin art. 33 alin. 1 din aceasta lege, cu o cerere de soluţionare pe fond a notificării  persoanei îndreptăţite, notificare nesoluţionata de către entitatea deţinătoare, sau aceasta cerere este tardivă, dat fiind ca este formulata ulterior împlinirii termenului astfel instituit prin art. 35 alin. (2)? 2. În aplicarea art. 1528 Noul Cod civil, raportat la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, este tardivă sau nu cererea persoanei îndreptăţite adresata instanţei ulterior împlinirii termenului de 6 luni instituit de art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/ 2013, prin care se solicita obligarea unităţii deţinătoare sa soluţioneze notificarea după împlinirea termenelor instituite prin art. 33 alin. 1 din Legea nr. 165/ 2013 ( obligaţie de a face ) ?

14.05.2018

17.04.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

336/1/2018

07.02.2018

5100/62/2016

Curtea de Apel Brașov

Litigii de muncă

pretenții

art.13 din O.U.G. nr. 27/2006, art. 18 din H.G. nr.1860/2006; art. 13 alin. 1 din O.U.G. nr. 27/2006

Dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.13 din O.U.G. nr. 27/2006, art. 18 din H.G. nr.1860/2006 face parte din categoria reglementărilor aplicabile personalului din instituţiile publice care vin în completarea art. 13 alin. 1 din O.U.G. nr. 27/2006.

14.05.2018

17.04.2018

10.05.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

363/1/2018

09.02.2018

2765/62/2017

Curtea de Apel Brașov

asigurări sociale

recalculare pensie

art. II lit. a din OUG nr.100/2008

Posibilitatea acordării punctajului suplimentar reglementat de art. II lit. a din OUG nr.100/2008, în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1.07.1977 – 31.03.2001 şi pentru care în procedura de  recalculare a pensiei s-a utilizat ca stagiu complet de cotizare vechimea în muncă prevăzută de art.14 din Legea nr.3/1977, ca şi dispoziţie specială  derogatorie de la prevederile art. 8 din acelaşi act normativ.

14.05.2018

17.04.2018

27.04.2018

09.10.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

421/1/2018

14.02.2018

804/46/2016*

Curtea de Apel Piteşti

litigii de muncă

obligaţia de a face

art.51 alin.17 din Legea nr.94/1992, introdus prin Legea nr.7/2016

Interpretarea dispoziţiilor art.51 alin.17 din Legea nr.94/1992, introdus prin Legea nr.7/2016, respectiv dacă sintagma „pensie de serviciu stabilită în temeiul hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile sau, după caz, definitive” are în vedere şi acea pensie stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii în baza Legii nr.217/2008, cu privire la care s-au emis ulterior decizie de recalculare (în temeiul Legii nr.119/2010) şi apoi de revizuire (în temeiul OUG nr.59/2011), iar aceste decizii au fost anulate prin hotărâri judecătoreşti definitive/irevocabile, fiind în acest fel menţinută decizia iniţială de pensie emisă în baza Legii nr.217/2008.

14.05.2018

17.04.2018

04.05.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

422/1/2018

14.02.2018

1716/122/2016

Curtea de Apel Bucureşti

asigurări sociale

contestaţie decizie de pensionare

art.518 Cod procedură civilă

„Efectele pe care trebuie să le producă prevederile art.518 Cod procedură civilă determină sau nu încetarea aplicării dispoziţiilor Deciziei în Interesul Legii nr.19/2011 după intrarea în vigoare a Legii nr.263/2010, prin care au fost abrogate textele legale care au făcut obiectul interpretării prin amintita Decizie în Interesul Legii, texte care au fost preluate însă în aceeaşi formă în noua legislaţie de asigurări sociale?”

14.05.2018

17.04.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

425/1/2018

15.02.2018

1077/86/2017*

Curtea de Apel Suceava

litigii de muncă

drepturi băneşti

art. 8 alin. 2 din OUG nr. 57/2015; art. 20 alin. 1 şi 2 din Anexa VII la Legea nr. 284/2010;art. 16 alin. 2 din Legea nr. 223/2015

Dacă art. 8 alin. 2 din OUG nr. 57/2015 se interpretează în sensul că se aplică şi la stabilirea cuantumului ajutoarelor prevăzute de art. 20 alin. 1 şi 2 din Anexa VII la Legea nr. 284/2010 şi dacă noţiunea „limită de vârstă de pensionare prevăzută de lege”, reglementată de art. 20 alin. 2 din Anexa VII la Legea nr. 284/2010, reprezintă “vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă” prev. de art. 16 alin. 2 din Legea nr. 223/2015, care se atinge prin creşterea vârstelor standard de pensionare conform eşalonării prevăzută în anexa ce face parte integrantă din lege sau reprezintă vârsta de pensionare stabilită în raport de situaţia concretă a fiecărui reclamant.

04.06.2018

04.05.2017

22.05.2018

23.05.2018

25.05.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

426/1/2018

15.02.2018

7765/306/2016

Tribunalul Sibiu

litigii cu profesioniştii

contestaţie creditor Legea 77/2016

art. 4 alin.(1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 77/2016

Dispoziţiile Legii nr. 77/2016, în situaţia prevăzută de art. 4 alin.(1) lit. c) teza a II-a : „Art. 4) - (1) Pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii: c) (...) indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;" raportat la dispoziţiile art. 1 alin.(1) şi (3) din acelaşi act normativ: „ Art. 1 - (1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor. (3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în cazul în care creanţa creditorului izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea şi/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori." se aplică şi în ipoteza în care debitorul principal - împrumutatul titular al contractului de credit nu este consumator, respectiv este profesionist.

04.06.2018

02.05.2018

22.05.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

435/1/2018

15.02.2018

5630/3/2017

Curtea de Apel Bucureşti

litigii de muncă

drepturi băneşti

art.1 (5 ind.1) din OUG nr.83/2014

„Interpretarea dispoziţiilor art.1 (5ind.1) din OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, introdus prin legea de aprobare nr.71/2015, în sensul de a stabili dacă soluția egalizării indemnizațiilor la nivel maxim are în vedere și majorările (indexările) recunoscute prin hotărâri judecătorești unora dintre magistrați sau membri ai personalului auxiliar, indiferent dacă pentru acestea ordonatorul de credite a emis sau nu ordine de salarizare corespunzătoare.”

04.06.2018

07.05.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

437/1/2018

16.02.2018

202/84/2017

Curtea de Apel Cluj

Contencios administrativ şi fiscal

contestaţie act administrativ fiscal

art. 76 din Legea nr. 85/2006

Prevederile art. 76 din Legea nr. 85/2006 se pot interpreta în sensul că, în măsura în care o creanţă fiscală nu a fost valorificată în procedura insolvenţei din cauza omisiunii organului fiscal în a depune o declaraţie de creanţă, printre efectele decăderii acestui creditor din dreptul de a-şi realiza creanţa se regăsesc şi acelea că acesta nu va mai putea uza de mijloacele specifice de stabilire, impunere şi recuperare reglementate de Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală, respectiv nu va mai putea emite o decizie de impunere care să cuprindă creanţa împotriva debitorului său anterioară deschiderii procedurii ?

04.06.2018

27.04.2018

14.05.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

490/1/2018

21.02.2018

950/62/2017

Curtea de Apel Braşov

asigurări sociale

contestaţie decizie de pensionare

art.19, art.26 şi art.61 pct.(3) lit. b din Legea nr.223/2015

Interpretarea dispoziţiilor art.19, art.26 şi art.61 pct.(3) lit. b din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, în sensul de a se stabili dacă pensionarul pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii (Legea nr.3/1977, Legea  nr.19/2000 sau Legea nr.263/2010) poate deveni beneficiarul dreptului de pensie militară ca urmare a exprimării opţiunii în temeiul Legii nr.223/2015”.

04.06.2018

08.05.2018

25.05.2018

04.06.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

514/1/2018

22.02.2018

2041/3/2017

Curtea de Apel Bucureşti

litigii de muncă

acţiune în constatare

art.3 alin.(1) şi (3) din Legea nr.216/2015

„În interpretarea dispoziţiilor art.3 alin.(1) şi (3) din Legea nr.216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României a se stabili dacă persoanele vizate de aceste texte legale trebuie să aibă calitatea de membri ai Corpului diplomatic şi consular al României pentru o perioadă de cel puţin 15 ani în Departamentul de Comerţ Exterior sau doar pe perioada celor cel puţin 4 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare la ambasadele, consulatele şi alte reprezentanţe ale României din străinătate.”

04.06.2018

08.05.2018

18.05.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

572/1/2018

28.02.2018

1489/89/2017

Curtea de Apel Iaşi

litigii de munca

obligaţia de a face

art.3 ind.3 si art.3 ind.4 alin.3 din OG nr. 57/2015; art.1 alin.1, alin. 2 si alin.5 din OG nr.99/2016

În interpretarea si aplicarea prevederilor art.3 ind.3 si art.3 ind.4 alin.3 din OG nr. 57/2015 cu modificări si completări ulterioare, art.1 alin.1, alin. 2 si alin.5 din OG nr.99/2016 începând cu 1 ianuarie 2017, cuantumul sporurilor si indemnizatiilor legale pentru personalul din învătământ se determină prin raportare la salariul de bază cuvenit în luna decembrie 2016 sau prin raportare la salariul de bază cuvenit în luna ianuarie 2017 (salariu de bază ce include majorarea prevăzută de art.3 ind.4 alin.3 din OG 57/2015 cu modificări ulterioare).

04.06.2018

11.05.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

18

575/1/2018

28.02.2018

31173/3/2015**

Curtea de Apel Bucureşti

contencios administrativ si fiscal

litigiu privind functionarii publici(Legea nr.188/1999)

art. 67 al.4 din Legea nr.495/2004;Anexa 2 la HG nr.837/1995

1.Daca la data de 22.10.2011 erau in vigoare dispoziţiile Anexei nr. V  FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "DIPLOMAŢIE" (CAPITOLUL IV “Salarizarea în valută şi alte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate“ şi CAPITOLUL V “Nomenclatorul funcţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate”) din Legea 284/2010; 2. Daca din interpretarea textului art. 67 al.4 din Legea nr.495/2004 (modificat prin Legea 334/2007) rezulta ca  Anexa 2 la HG nr.837/1995 conţine dispoziţii incompatibile/contrare Anexei 4 la Legea 494/2004; 3. In situaţia în care s-ar aprecia ca prin art.67 al.4 din Legea 495/2004 nu s-a abrogat  Anexa 2 la HG nr. 837/1995, sa statueze de către ICCJ daca Anexa 2 la HG nr.837/1995 a fost abrogata prin  Legea nr. 330/2009 , respectiv prin Legea nr.284/2010. 4. Daca după intrarea in vigoare a Legii nr. 334/2007 de modificare a Anexei 4 la Legea nr.495/2004 (în vigoare la luna decembrie 2009 si care conţine coeficienţi identici cu cei prevăzuţi ulterior de Legea nr.330/2009 si Legea nr. 284/2010), respectiv si după intrarea in vigoarea a Legii nr.284/2010,  dispoziţiile art.3 din HG 22/2004 coroborate cu dispoziţiile Anexei 5 la HG nr.172/2003, cu modificările ulterioare (HG nr. 515/2006), au reglementat/reglementează expres, aplicarea dispoziţiilor Anexei 2 la HG nr.837/1995.

18.06.2018

11.05.2018

31.05.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

19

613/1/2018

05.03.2018

40326/3/2013

Tribunalul Bucureşti

asigurări sociale

contestaţie decizie de pensionare

Disp. Legii nr. 119/2010, ale HG nr. 737/2010, ale Legii nr. 19/2000 şi OUG nr. 59/2011, de art. 44 şi art. 45 din Legea nr. 19/2000

Recalcularea pensiei potrivit Legii nr. 119/2010, ale HG nr. 737/2010, ale Legii nr. 19/2000 şi OUG nr. 59/2011, respectiv care este stagiul de cotizare necesar prevăzut de art. 44 şi art. 45 din Legea nr. 19/2000, folosit pentru determinarea punctajului mediu anual, pentru personalul navigant din aviaţia civilă – ore de zbor – condiţii speciale de muncă, ale căror drepturi de pensie au fost deschise după anul 2001

18.06.2018

16.05.2018

06.06.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

20

703/1/2018

14.03.2018

6839/99/2016

Curtea de Apel Iaşi

litigii de muncă

obligaţie de a face

Capitolul I Anexa IV, Capitolul III  din Legea 284/2010, art.1 alin.3  din OUG 83/2014 şi art.1 alin.3 OUG 57/2015, art.4 din Legea 215/2001

În interpretarea şi aplicarea Capitolului I Anexa IV, Capitolul III  din Legea 284/2010, art.1 alin.3  din OUG 83/2014 şi art.1 alin.3 OUG 57/2015, art.4 din Legea 215/2001, schimbarea poziției în clasificarea legală din ”muzeu de importanță regională” în  „muzeu de importanţa naţională” în anul 2015 determină la nivel salarial drepturile corespunzătoare noilor condiții de încadrare şi în aceasta ipoteză care este elementul referenţial  de raportare al noilor drepturi salariale în condițiile în care la nivelul autorității administrației publice locale tutelare  nu există o funcţie similară în plată? Modificarea drepturilor salariale, în ipoteza ridicată la prima întrebare, vizează toţi salariații care îşi desfăşoară activitatea într-un „muzeu de importanţă naţională” sau aceasta  se aplică exclusiv, funcțiilor prevăzute în Anexa IV Capitolul III la Legea nr. 284/2010?”

18.06.2018

16.05.2018

11.06.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

21

731/1/2018

16.03.2018

2034/63/2017

Curtea de Apel Craiova

contencios administrativ şi fiscal

obligaţie de a face

art.3 ind.1 alin.1, raportat la art.3 ind.1 alin.1 ind.3 din OUG nr.57/2015, în forma modificată prin OUG nr. 43/2016

Interpretarea dispoziţiilor art.3 ind.1 alin.1, raportat la art.3 ind.1 alin.1 ind.3 din OUG nr.57/2015, în forma modificată prin OUG nr. 43/2016, respectiv interpretarea noţiunii de „instituţie sau autoritate publică”, în situaţia salarizării personalului din cadrul instituţiilor publice deconcentrate, de acelaşi tip, subordonate consiliilor judeţene, în raport de interpretarea noţiunii de „acelaşi ordonator de credite”

18.06.2018

29.05.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

22

778/1/2018

22.03.2018

2496/84/2017/a1

Curtea de Apel Cluj

faliment

contestaţie

 

Dacă administratorul judiciar/lichidatorul, are dreptul de a verifica creanţe bugetare constatate prin titluri executorii şi care sunt limitele acestei verificări, respectiv dacă, din perspectiva întinderii creanţei bugetare, verificarea poate viza momentul naşterii creanţei bugetare pentru a stabili dacă sunt anterioare sau ulterioare deschiderii procedurii de insolvenţă a debitoarei

18.06.2018

22.05.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

23

831/1/2018

27.03.2018

46987/3/2016

Curtea de Apel Bucureşti

asigurări sociale

contestaţie decizie de pensionare

art. 94 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, art. 73^1 , art. 102 alin. (2) teza 2 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

Dacă în interpretarea dispoziţiilor art. 94 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, pensia de serviciu reglementată de prevederile art. 73^1 se cuvine şi personalului Autorităţii Electorale Permanente, în lumina dispoziţiilor art. 102 alin. (2) teza 2 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

18.06.2018

09.05.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

24

866/1/2018

29.03.2018

41380/299/2016

Curtea de Apel Bucureşti

civil

pretenţii

art. 147 alin. 4 din Constitutie, art. 27 NCPC, art. XVIII alin.2 din Legea nr. 2/2013

Dispozițiile art. 147 alin. 4 din Constituție și ale art. 27 NCPC se interpretează în sensul că hotărârile pronunțate în apel ulterior publicării în M.Of. nr. 582/20.07.2017 a Deciziei Curții Constituționale nr. 369/30.05.2017, dar în cauze a căror valoare nu depășește suma de 1.000.000 lei și care au fost înregistrate pe rolul instanțelor anterior datei publicării deciziei menționate sunt definitive, potrivit art. XVIII alin.2 din Legea nr. 2/2013 ori, dimpotrivă, sunt supuse recursului?

18.06.2018

16.05.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

25

902/1/2018

02.04.2018

6892/101/2014

Înalta Curte de Casație și Justiție  - Secţia I Civilă

civil

acţiune în răspundere delictuală

art. 27 Cod procedură civilă, art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 Cod procedură civilă, efectele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 369/2017, publicată în M. Of. nr. 582 din 20 iulie 2017, sunt aplicabile în privinţa hotărârilor date în apel, pronunţate după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei menţionate doar în litigiile începute ulterior sau şi în procesele începute anterior publicării Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 369/2017, astfel încât, în acestea din urmă, în cazul inaplicabilităţii efectelor aceleiaşi decizii, art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 continuă să se aplice în forma anterioară publicării deciziei instanţei constituţionale?

conexat cu dosarul nr.866/1/2018 cu termen de judecată la 18.06.2018

16.05.2018

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

26

928/1/2018

05.04.2018

3665/109/2017

Curtea de Apel Piteşti

litigii de muncă

calcul drepturi salariale

art. 120, alin.(5) din Legea nr. 46 din 19 martie 2008 republicată - Codul silvic (anterior republicării - art.127, alin.5), art.115, alin.(1) din acelaşi act normativ [anterior republicării - art. 122, alin.(1)]

Interpretarea dispoziţiilor art. 120, alin.(5) din Legea nr. 46 din 19 martie 2008 republicată - Codul silvic (anterior republicării - art.127, alin.5), respectiv dacă acordarea sporului de risc este sau nu subordonată emiterii normelor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ghidurilor de bune practici prevăzute de dispoziţiile art.115, alin.(1) din acelaşi act normativ [anterior republicării - art. 122, alin.(1)]

18.06.2018

15.05.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

27

1022/1/2018

17.04.2018

34575/3/2014*

Curtea de Apel Bucureşti

civil

accesiune

art. 37 alin. 5 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Dispoziţiile art. 37 alin. 5 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii constituie un impediment la dobândirea dreptului de proprietate asupra construcţiei prin efectul accesiunii imobiliare artificiale?

17.09.2018

20.08.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

28

1048/1/2018

19.04.2018

529/2/2018

Curtea de Apel Bucureşti

litigii cu profesioniştii

acţiune în constatare

art. 27 din Codul de Procedură Civilă (legea nr. 134/2010) prin coroborare cu dispoziţiile art. 31 alin. 1 şi alin. 3 din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

Interpretarea dispoziţiilor art. 27 din Codul de Procedură Civilă (legea nr. 134/2010) prin coroborare cu dispoziţiile art. 31 alin. 1 şi alin. 3 din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în sensul de-a se stabili care este legea aplicabilă căii de atac exercitate împotriva unei hotărâri judecătoreşti, în situaţia în care, pe parcursul procesului, însă înainte de pronunţarea hotărârii, a fost publicată în Monitorul Oficial al României o decizie a Curţii Constituţionale prin care a fost declarat neconstituţional un text de lege care limita accesul la o cale de atac, respectiv legea în forma în vigoare la data la care a început procesul ori legea în forma rezultată în urma admiterii excepţiei de neconstituţionalitate

conexat cu dosarul nr.866/1/2018 cu termen de judecată la 18.06.2018

16.05.2018

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

29

1064/1/2018

20.04.2018

2123/62/2017

Curtea de Apel Braşov

asigurări sociale

contestaţie decizie de pensionare

art. 114 lit. b coroborat cu art. 118 şi cu art. 6 alin. 1 pct. IV din Legea nr. 263/2010, art. 179 din Legea nr. 263/2010

În interpretarea art. 114 lit. b coroborat cu art. 118 şi cu art. 6 alin. 1 pct. IV din Legea nr. 263/2010, dacă pensia anticipată sau pensia anticipată parţial încasată de către un pensionar care se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. 1 pct. IV din lege constituie un venit încasat necuvenit în sensul art. 179 din Legea nr. 263/2010 din luna următoare celei în care au devenit incidente în ceea ce îl priveşte pe beneficiarul pensiei prevederile art. 6 alin. 1 pct. IV din lege (pensionarul anticipat a realizat un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a-e din norma legală menţionată) sau începând cu data de 1 ianuarie, adică pentru întregul an calendaristic în care pensionarul anticipat a intrat sub incidenţa art. 6 alin. 1 pct. IV din Legea nr. 263/2010.

17.09.2018

26.07.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

30

1184/1/2018

03.05.2018

4534/196/2017

Tribunalul Brăila

civil

fond funciar

art. 12 din Legea 165/2013, prin raportare la dispoziţiile art. 13 şi următoarele din HG 401/2013

Modul de interpretare a dispoziţiilor art. 12 din Legea 165/2013, prin raportare la dispoziţiile art. 13 şi următoarele din HG 401/2013, în sensul de a şti dacă acestea permit restituirea pe un alt amplasament a terenurilor agricole şi foştilor proprietari, persoane juridice, sau succesorilor acestora, după validarea dreptului lor de proprietate de către comisiile judeţene, respectiv Comisia de fond funciar a Municipiului Bucureşti.

15.10.2018

17.09.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

31

1278/1/2018

14.05.2018

657/112/2017

Curtea de Apel Cluj

asigurări sociale

recalculare pensie

art. 165 alineatul 2 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, ale H.G. nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (NORME din 20 martie 2011) - anexa nr. 15, pct. VI - „menţiune”, ale Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat - art. 1-3, a ale Legii nr. 49 din 25 mai 1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, Precizările nr. 181679/10.07.1992 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, ale Legii nr. 57/1974 republicată, privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii – art. 9 şi 51, ale Legii nr. 53/2003 – CODUL MUNCII – art. 160, ale Legii nr. 10 din 25 noiembrie 1972 - CODUL MUNCII - art. 29, art. 90, art. 76-84

Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 165 alineatul 2 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, ale H.G. nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (NORME din 20 martie 2011) - anexa nr. 15, pct. VI - „menţiune”, ale Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat - art. 1-3, a ale Legii nr. 49 din 25 mai 1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, Precizările nr. 181679/10.07.1992 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, ale Legii nr. 57/1974 republicată, privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii – art. 9 şi 51, ale Legii nr. 53/2003 – CODUL MUNCII – art. 160, ale Legii nr. 10 din 25 noiembrie 1972 - CODUL MUNCII - art. 29, art. 90, art. 76-84, în ce priveşte veniturile reprezentând ajutor contravaloare energie electrică, în sensul de a se stabili dacă acestea trebuie luate în considerare la stabilirea cuantumului pensiei.

17.09.2018

20.08.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

32

1356/1/2018

21.05.2018

2402/84/2017

Curtea de Apel Cluj

litigii de muncă

litigiu privind achiziţiile publice

drepturi salariale ale personalului din justiţie

Interpretarea dispozițiilor art. 5 alin. (11) din OUG nr. 83/2014, modificată și completată prin Legea nr. 71/2015 și art. 31 din OUG nr. 57/2015, în forma modificată prin OUG nr. 20/2016, în ceea ce priveşte acordarea aceleaşi valori de referinţă sectorială pentru toţi angajaţii din familia ocupaţională justiţie, de la data punerii acesteia în plată pentru salariaţi făcând parte din aceeaşi familie ocupaţională.

17.09.2018

10.07.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

33

1370/1/2018

22.05.2018

2168/88/2016/a1

Curtea de Apel Constanţa

faliment

procedura insolvenţei

art.102 alin.(l) teza I şi teza a II a din Legea nr.85/2014

Dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.102 alin.(l) teza I şi teza a II a din Legea nr.85/2014: - Cererea de admitere a creanţelor se depune numai la tribunal sau poate fi depusă şi la administratorul judiciar; - Cererea de admitere a creanţelor depusă la administratorul judiciar în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii, dar nedepusă în termen la tribunal este considerată a fi formulată în termen

15.10.2018

17.09.2018

01.10.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

34

1539/1/2018

07.06.2018

1267/109/2017

Curtea de Apel Piteşti

civil

legea nr.10/2001

art. 4 alin. 3 şi 4 şi art.26 alin.3 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

1. Interpretarea dispoziţiilor art. 4 alin. 3 şi 4 şi art.26 alin.3 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 în sensul că cererea de restituire are valoare de acceptare a succesiunii pentru bunurile a căror restituire se solicită numai dacă este urmată întreaga procedură de la Capitolul III al legii, prin formularea inclusiv a contestaţiei împotriva dispoziţiei de respingere a solicitării de restituire în natură a bunurilor imobile; în caz afirmativ, de cotele celorlalţi moştenitori profită doar moştenitorul sau moştenitorii care au formulat contestaţie; 2. În caz contrar, această contestaţie nu constituie decât un act de conservare în numele şi pe seama tuturor moştenitorilor care, prin formularea cererii de restituire, au făcut act de acceptare a moştenirii.

29.10.2018

08.10.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

35

1624/1/2018

18.06.2018

11349/318/2017

Tribunalul Gorj

minori şi familie

pensie întreţinere

art.499 alin.3 Cod Civil

art.499 alin.3 Cod Civil

01.10.2018

04.09.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

36

1648/1/2018

19.06.2018

2644/1/2017

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a Civilă

litigii cu profesioniştii

acţiune în daune contractuale

art. 509 alin. (1) pct. 11 şi art. 493 alin. (5) Cod procedură civilă

În interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 şi art. 493 alin. (5) Cod procedură civilă este admisibilă cererea de revizuire a unei decizii pronunţată în completul de filtru, faţă de sintagma „decizia nu este supusă niciunei căi de atac”, atunci când în urma sesizării Curţii Constituţionale s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a textului de lege care a stat la baza soluţionării recursului, după pronunţarea hotărârii în completul de filtru, decizie care poate constitui temei de revizuire, conform textului şi jurisprudenţei Curţii Constituţionale?

01.10.2018

11.09.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

37

1685/1/2018

21.06.2018

4656/109/2016

Curtea de Apel Piteşti

litigii de muncă

pretenții

art. 296 ind.4, alin. 1, lit. k din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, art. 139, alin. 1, lit. i şi art. 155, alin. 1, lit. a din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

Interpretarea dispoziţiilor art. 296 ind.4, alin. 1, lit. k din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, respectiv art. 139, alin. 1, lit. i şi art. 155, alin. 1, lit. a din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, în sensul dacă există sau nu obligaţia de plată a C.A.S. şi C.A.S.S. şi pentru veniturile reprezentate de dobânzile legale acordate pentru plata cu întârziere a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti ce constituie titluri executorii.

01.10.2018

03.09.2018

17.09.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

38

1746/1/2018

28.06.2018

369/87/2017

Curtea de Apel Bucureşti

contencios administrativ şi fiscal

anulare act administrativ

art. 2 din Legea nr. 263/2006, art. 2 alin. 1 teza I şi a art. 2 alin. 1 teza a II a

Interpretarea dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 263/2006, în sensul de a se lămuri „dacă din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 2 alin. 1 teza I şi a art. 2 alin. 1 teza a II a, se deduce că sporul lunar de dificultate de până la 50% din salariul de bază se acordă membrilor comisiilor constituite în baza Legii 18/1991 doar pe o perioadă de un an ce curge de la intrarea în vigoare a legii, respectiv doar pentru perioada 03.07.2006-3.07.2007, sau acest spor se cuvine membrilor comisiilor pe întreaga perioadă de derulare a activităţii specifice în cadrul acestor comisii, doar stabilirea beneficiarilor acestui spor urmând a fi realizată anual de către conducătorul instituţiei”

15.10.2018

13.09.2018

28.09.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

39

1747/1/2018

28.06.2018

25171/212/2017

Tribunalul Constanţa

civil

contestaţie la executare

dispoziţiile Legii 142/1998

Modalitatea de interpretare a dispoziţiilor Legii 142/1998, în sensul de a se stabili dacă: 1) alocaţia individuală de hrană sub forma tichetelor de masă acordate conform Legii 142/1998 are natura juridică a unui drept salarial sau excedează acestuia; 2) despăgubirile datorate pentru neacordarea tichetelor de masă au natura juridică a unor drepturi salariale

15.10.2018

18.09.2018

05.10.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

40

1900/1/2018

11.07.2018

25185/212/2017

Tribunalul Constanţa

civil

contestaţie la executare

dispoziţiile Legii 142/1998

Modalitatea de interpretare a dispoziţiilor Legii 142/1998, în sensul de a se stabili dacă: 1) alocaţia individuală de hrană sub forma tichetelor de masă acordate conform Legii 142/1998 are natura juridică a unui drept salarial sau excedează acestuia; 2) despăgubirile datorate pentru neacordarea tichetelor de masă au natura juridică a unor drepturi salariale.

conexat cu dosarul nr.1747/1/2018 cu termen de judecată la 15.10.2018

18.09.2018

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

41

1915/1/2018

12.07.2018

4970/109/2017

Curtea de Apel Piteşti

asigurări sociale

recalculare pensie

dispoziţiile art.169 ind.1 alin.3 din Legea nr.263/2010

Interpretarea dispoziţiilor art.1691 alin.3 din Legea nr.263/2010, introduse prin Legea nr.192/2015, respectiv dacă sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii” se referă la legea în vigoare la data deschiderii dreptului de pensie sau la legea în vigoare la data recalculării pensiei prin acordarea majorării de punctaj.

15.10.2018

18.09.2018

02.10.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

42

1959/1/2018

17.07.2018

1378/90/2015

Curtea de Apel Piteşti

asigurări sociale

pretenţii

dispoziţiile art. 40, alin. 1 din O.U.G. nr. 158/2003

Interpretarea dispoziţiilor art. 40, alin. 1 din O.U.G. nr. 158/2003 anterior modificărilor aduse de O.U.G. nr. 68 din 21 octombrie 2014, în sensul dacă în categoria beneficiarilor sunt sau nu cuprinşi şi plătitorii prevăzuţi la dispoziţiile art. 36, alin. 3, lit. a) şi b) din acelaşi act normativ sau numai persoana asigurată.

15.10.2018

13.09.2018

04.10.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

43

1970/1/2018

19.07.2018

1188/112/2017

Curtea de Apel Cluj

contencios administrativ şi fiscal

anulare act emis de autorităţi publice locale

dispozițiile art. 3 din OUG nr. 70/2014; art. 1 alin. (1) din OUG nr. 70/2014 şi art. II din Legea nr. 293/2015;art. 24 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, aprobate prin HG nr. 50/2011, şi art. 12 alin. (5) din Legea nr. 416/2001;art. 1 alin. (1) din OUG nr. 70/2014 şi art. II din Legea nr. 293/2015

• (1) Dacă secretarul unei comune poate fi considerat personal din cadrul sistemului public de asistenţă socială, astfel cum este acesta definit prin art. 3 din OUG nr. 70/2014, astfel încât să beneficieze de majorările salariale prevăzute de art. 1 alin. (1) din OUG nr. 70/2014 şi art. II din Legea nr. 293/2015, în virtutea atribuţiilor sale prevăzute de art. 24 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, aprobate prin HG nr. 50/2011, şi art. 12 alin. (5) din Legea nr. 416/2001, (2) dacă este necesar, în plus, ca fişa postului să prevadă atribuţii concrete de asistenţă socială în sarcina sa sau ca el să îndeplinească în concret asemenea atribuţii în lipsa personalului specializat din cadrul primăriei, situaţia fiecărui secretar urmând a fi analizată de la caz la caz, în funcţie de atribuţiile concrete deţinute, sau (3) dacă nu se poate în nicio situaţie să se considere că secretarul unei comune este personal din cadrul sistemului public de asistenţă socială, deoarece atribuţiile de asistenţă socială pe care acesta le îndeplineşte reprezintă doar o mică parte dintre atribuţiile sale, atribuţii care sunt, în primul rând, de organizare, coordonare şi control a structurilor de la nivelul comunei?

• (1) Dacă, în situaţia în care se dovedeşte că un secretar al unei comune a obţinut, prin hotărâre judecătorească, majorările salariale prevăzute de art. 1 alin. (1) din OUG nr. 70/2014 şi art. II din Legea nr. 293/2015, aceste majorări trebuie aplicate automat tuturor celorlalţi secretari de comune? (2) Într-o asemenea situaţie, simplul fapt că printr-o hotărâre judecătorească se prevede că salariul de bază aferent unei funcţii se majorează cu un anumit procent este suficient pentru ca salariul tuturor celor care deţin o funcţie identică să fie majorat în acelaşi procent sau, din contră, egalizarea la cel mai mare salariu aflat în plată trebuie să se facă prin raportare la cuantumul concret al acestui salariu, fără a interesa cum s-a ajuns la acest cuantum?

12.11.2018

16.10.2018

02.11.2018

06.11.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

44

1981/1/2018

20.07.2018

4299/110/2016

Curtea de Apel Bacău

litigii cu profesioniştii

pretenţii

dispoziţiile art.35 din Decretul nr.31/1954

Dacă denunţarea unilaterală a unui contract de către organele de conducere ale persoanei juridice (societate comercială), în ipoteza în care nici legea şi nici contractul nu reglementează dreptul de denunţare unilaterală a contractului constituie act juridic sau fapt juridic ilicit în sensul art.35 din Decretul nr.31/1954?

12.11.2018

08.10.2018

16.10.2018

06.11.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

45

1982/1/2018

20.07.2018

4343/180/2014

Curtea de Apel Bacău

civil

reparare prejudicii erori judiciare

dispoziţiile art. 6 alin. 2 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, art. 103 din Legea 71/2011, art. 13 din Legea 135/2010 privind Codul de Procedură Penală şi art. 3 din Legea 255/213;art.538 al.1 din Legea 135/2010 privind Codul de Procedură Penală;art.538 al.1 din Legea 135/2010 privind Codul de Procedură Penală

1)Legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei în caz de eroare judiciară este, conform art. 6 alin. 2 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, art. 103 din Legea 71/2011, art. 13 din Legea 135/2010 privind Codul de Procedură Penală şi art. 3 din Legea 255/213, legea în vigoare la momentul condamnării definitive, legea în vigoare la momentul achitării în urma revizuirii hotărârii penale de condamnare sau legea în vigoare la momentul sesizării instanţei civile? 2)În situaţia în care se va stabili că legea aplicabilă este cea de la momentul sesizării instanţei civile, dispoziţiile art.538 al.1 din Legea 135/2010 privind Codul de Procedură Penală trebuie interpretate în sensul că o hotărâre prin care s-a constatat săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă constituie „fapt nou sau recent descoperit”? 3)Instanţa învestită  cu soluţionarea cererii pentru repararea pagubei în caz de reparare eroare judiciară trebuie, conform exigenţelor art.538 al.1 din Legea 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, să verifice dacă hotărârea prin care s-a constatat săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă este urmare a unui ,,fapt nou sau recent descoperit” (nu ca urmare a reaprecierii probelor) sau trebuie să o valorifice „de plano” ?

12.11.2018

16.10.2018

07.11.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

46

1998/1/2018

23.07.2018

3012/105/2017

Curtea de Apel Ploieşti

litigii de muncă

nulitate act

dispoziţiile Legii 192/2006

Dacă prin raportare la prevederile Legii 192/2006 pot face obiect al medierii negocieri cu privire la acordarea / încadrarea în grupele I sau II de muncă, respectiv condiţii speciale sau deosebite.

12.11.2018

16.10.2018

02.11.2018

05.11.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

47

1999/1/2018

23.07.2018

3087/105/2017

Curtea de Apel Ploieşti

litigii de muncă

nulitate act

dispoziţiile Legii 192/2006

Dacă prin raportare la prevederile Legii 192/2006 pot face obiect al medierii negocieri cu privire la acordarea / încadrarea în grupele I sau II de muncă, respectiv condiţii speciale sau deosebite.

conexat la dosarul nr.1998/1/2018 cu termen de judecată la 12.11.2018

16.10.2018

29.10.2018

01.11.2018

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

48

2000/1/2018

23.07.2018

3087/105/2017

Curtea de Apel Ploieşti

litigii de muncă

nulitate act

dispoziţiile Legii 192/2006

Dacă prin raportare la prevederile Legii 192/2006 pot face obiect al medierii negocieri cu privire la acordarea / încadrarea în grupele I sau II de muncă, respectiv condiţii speciale sau deosebite.

conexat la dosarul nr.1998/1/2018 cu termen de judecată la 12.11.2018

16.10.2018

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

49

2061/1/2018

01.08.2018

41111/3/2016

Curtea de Apel Bucureşti

civil

fond funciar

Dispoziţiile art.21 alin.6 ale Legii nr.165/2013 în varianta anterioară modificării acesteia prin Legea nr.111/2017 de aprobare a OUG nr.98/2016; dispoziţiile art.4 ale Legii nr.165/2013 raportate la cele ale art.21 alin.6 ale Legii nr.165/2013, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.111/2016 de aprobare a OUG nr.98/2016

- Dispoziţiile art.21 alin.6 ale Legii nr.165/2013 în varianta anterioară modificării acesteia prin Legea nr.111/2017 de aprobare a OUG nr.98/2016 se interpretează în sensul că evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei de compensare se face în considerarea situaţiei juridice, a caracteristicilor tehnice şi categoriei de folosinţă a imobilului de la data emiterii deciziei, avându-se în vedere şi art. 21 alin.1 al actului normativ sau în funcţie de categoria de folosinţă şi caracteristicile tehnice ale imobilului, avute în vedere la data preluării lui; - Dispoziţiile art.4 ale Legii nr.165/2013 raportate la cele ale art.21 alin.6 ale Legii nr.165/2013, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.111/2016 de aprobare a OUG nr.98/2016 se interpretează în sensul că acestea se aplică şi deciziilor de compensare emise anterior intrării în vigoare a legii şi aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.

12.11.2018

15.10.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

50

2297/1/2018

06.09.2018

8187/320/2016*

Tribunalul Mureş

civil

validare poprire

art. 781 alin. 5 lit.a din c. pr. civ., art. 46-48 din Legea nr. 230/2007 şi art. 12 pct. B lit. c din HG nr. 1588/2007

Modul de interpretare şi aplicare a art. 781 alin. 5 lit.a din c. pr. civ., art. 46-48 din Legea nr. 230/2007 şi art. 12 pct. B lit. c din HG nr. 1588/2007 privind existenţa sau inexistenţa unei afectaţiuni speciale în ceea ce priveşte sumele datorate lunar de terţul poprit debitoarei asociaţiei de proprietari, în cererile având ca obiect validarea popririi înfiinţate asupra sumelor de bani datorate de către membrii asociaţiei de proprietari cu titlu de cheltuieli lunare de întreţinere, în cazurile în care debitoare este asociaţia de proprietari, creditor un terţ, iar membrii asociaţiei de proprietari sunt terţi popriţi?

26.11.2018

31.10.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

51

2313/1/2018

10.09.2018

1659/87/2017

Curtea de Apel Bucureşti

asigurări sociale

recalculare pensie

art. 169 ind. 1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, art. 134 alin. (8)-(9), (12) şi (13) din H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, art. 6 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi art. 15 alin. 2 din Constituţia României, art. 169 ind. 1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, art. 169 alin. (2) din lege, art. 134 alin. (12) din H.G. nr. 257/2011, art. 134 alin. (8) lit. a) - c) din H.G. nr. 257/2011, art. 169 indice 1 alin. (1) din lege

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 169 indice 1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (în continuare, "legea"), coroborate cu dispoziţiile art. 134 alin. (8)-(9), (12) şi (13) din H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, astfel cum a fost completată prin H.G. nr. 291/2017, văzute în lumina principiului neretroactivităţii legii civile consacrat de art. 6 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi art. 15 alin. 2 din Constituţia României, sintagma "la determinarea punctajului mediu anual [se utilizează] stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii", din cuprinsul art. 169 indice 1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, trebuie înţeleasă în sensul că: - la recalcularea pensiilor conform acestor prevederi, pentru destinatarii aflaţi în ipoteza de la art. 169 alin. (2) din lege, interpretat singur sau coroborat cu art. 134 alin. (12) din H.G. nr. 257/2011, pentru determinarea punctajului mediu anual se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, în vigoare la data de la care se cuvin drepturile recalculate, corespunzătoare fiecărei situaţii, şi anume cele enumerate la art. 134 alin. (8) lit. a) - c) din H.G. nr. 257/2011, care se aplică la numărul total de puncte realizat de aceştia prin adunarea la numărul de puncte realizat până la data recalculării a numărului de puncte corespunzător majorării rezultate în urma aplicării prevederilor art. 169 indice 1 alin. (1) din lege, stagii complete de cotizare diferite de stagiile complete de cotizare, (mai mici), avute în vedere la stabilirea iniţială a drepturilor de pensie pentru limită de vârstă conform legislaţiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, pentru persoanele care au lucrat în grupa I sau în grupa a II-a de muncă, inclusiv în cazul celor recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, sau, după caz, prin hotărâri judecătoreşti definitive, puse în executare de casele teritoriale de pensii ; sau - la recalcularea pensiilor conform acestor prevederi, pentru destinatarii aflaţi în ipoteza de la art. 169 alin. (2) din lege, interpretat singur sau coroborat cu art. 134 alin. (12) din H.G. nr. 257/2011, pentru a determina punctajul mediu anual, la numărul total de puncte realizat până la data recalculării se utilizează stagiile complete de cotizare, (mai mici), avute în vedere la stabilirea iniţială a drepturilor de pensie pentru limită de vârstă conform legislaţiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, pentru persoanele care au lucrat în grupa I sau în grupa a II-a de muncă, inclusiv în cazul celor recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, sau, după caz, prin hotărâri judecătoreşti definitive, puse în executare de casele teritoriale de pensii, iar la numărul de puncte corespunzător majorării prevăzute de art. 169 indice 1 alineatul (1) din lege se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, în vigoare la data de la care se cuvin drepturile recalculate, corespunzătoare fiecărei situaţii, şi anume cele enumerate la art. 134 alin. 8 lit. a) - c) din H.G. nr. 257/2011?

26.11.2018

24.10.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

52

2428/1/2018

20.09.2018

32691/3/2017

Curtea de Apel Bucureşti

civil

legea nr.10/2001

art. 33 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013

1. În aplicarea şi interpretarea dispoziţiilor art. 33 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, acţiunea formulată de persoana îndreptăţită având ca obiect soluţionarea pe fond a notificării formulate, conform Legii nr. 10/ 2001, în cazul în care unitatea deţinătoare nu a soluţionat-o în termen, acțiune promovată după expirarea termenului de 6 luni, este prescrisă sau tardivă?

2. După expirarea termenului de 6 luni, prevăzut de art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/ 2013 este afectat dreptul subiectiv al persoanei îndreptățite de a obține măsuri reparatorii sau  persoana îndreptăţită păstrează acest drept?

26.11.2018

01.11.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

53

2450/1/2018

24.09.2018

7568/99/2017

Curtea de Apel Iaşi

contencios administrativ şi fiscal

anulare act administrativ

dispoziţiile notei 2 la lit. c) din pct. II lit. A, cap. I din anexa nr. VIII la Legea nr. 153/2017, art. 38 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (4) şi (6) din Legea nr. 153/2017

Cum se interpretează şi se aplică dispoziţiile notei 2 la lit. c) din pct. II lit. A, cap. I din anexa nr. VIII la Legea nr. 153/2017, modificată şi completată, care prevăd că: „Funcţionarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%”, în corelare cu dispoziţiile art. 38 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (4) şi (6) din Legea nr. 153/2017, modificată şi completată?

26.11.2018

30.10.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

54

2493/1/2018

27.09.2018

8793/3/2017

Curtea de Apel Bucureşti

litigii de muncă

drepturi băneşti

art.15 ind.1 şi în Anexa O.G. nr.21/2007, introdusă prin Legea nr.353/2007 de aprobare a ordonanţei, art.30 alin.(5) din Legea nr.330/2009, art.15 ind.1 alin.(2) din Legea nr.353/2007 de aprobare a ordonanţei O.G. nr.21/2007, H.G. nr.1672/2008

1.„Pentru personalul bugetar căruia modalitatea de stabilire şi calcul a salariului de bază a fost prevăzută în art.15 ind.1 şi în Anexa O.G. nr.21/2007, introdusă prin Legea nr.353/2007 de aprobare a ordonanţei, această modalitate de stabilire şi de calcul a salariilor de bază ar fi trebuit avută în vedere, sub aspectul cuantumului salariului de bază datorat şi ulterior datei de 01.01.2010, în raport de dispoziţiile art.30 alin.(5) din Legea nr.330/2009?”2.„Faţă de dispoziţiile art.15 ind.1 alin.(2) din Legea nr.353/2007 de aprobare a ordonanţei O.G. nr.21/2007 şi de împrejurarea anulării de către instanţa de contencios administrativ a H.G. nr.1672/2008 care este actul normativ aplicabil evaluării performanţelor profesionale a salariaţilor, în scopul stabilirii salariilor de bază a acestora?”

26.11.2018

29.10.2018

09.11.2018

16.11.2018

20.11.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

55

2658/1/2018

11.10.2018

82032/299/2015

Curtea de Apel Bucureşti

civil

pretenții

disp. art.27 C.p.c. cu ref. la art.147 alin.(4) din Constitutia României, Dec. CCR nr. 454/04.07.2018, dec. CCR nr. 369/30.05.2017, Dec. ÎCCJ nr.52/18.06.2018, publ. în M. Of. nr.609/17.07.2018

Recursurile declarate împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate după publicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 369/30.05.2017 în Monitorul Oficial, în litigiile evaluabile în bani de până la 1.000.000 lei inclusiv, pornite anterior publicării deciziei (20 iulie 2017), recursuri nesoluționate până la data publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curții Constituționale nr. 454/04.07.2018 (01.10.2018), devin admisibile sau își mențin caracterul inadmisibil rezultat din interpretarea dispozițiilor art. 27 C. proc. civ. cu referire la art. 147 alin. (4) din Constituția României cât privește producerea efectelor Deciziei Curții Constituționale nr. 369/30.05.2017, dată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 52/18.06.2018, publicată în M. Of. nr. 609/17.07.2018?

14.01.2019

10.12.2018

03.01.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

56

2678/1/2018

15.10.2018

13382/4/2017

Tribunalul Bucureşti

civil

acţiune în constatare

art. 91 V.c.p. fiscală (art. 110 N.c.p.fiscală) şi 131 V.c.p. civ. (215 N.c.p. fiscală)

Interpretarea dispoziţiilor art. 91 V.c.p. fiscală (art. 110 N.c.p.fiscală) şi a dispoziţiilor 131 V.c.p. civ. (215 N.c.p. fiscală) în sensul de a stabili dacă în ipoteza în care s-a dispus o condamnare pentru evaziune fiscală şi obligarea condamnatului la plata sumelor datorate bugetului de stat (debit principal şi accesorii) prescripţia dreptului de a stabili obligaţiile fiscale şi prescripţia dreptului de a cere executarea silită curge de la data săvârşirii faptelor sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare

14.01.2019

11.12.2018

27.12.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

57

2713/1/2018

17.10.2018

14090/200/2017

Tribunalul Buzău

civil

consfinţire acord mediere

art.64 alin.2 şi art.59 alin.2 din Legea nr.192/2006

Instanţa de judecată poate lua act de acordul de mediere, prin care părţile s-au înţeles cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului, conform art.64 alin.2 şi art.59 alin.2 din Legea nr.192/2006 ?

14.01.2019

11.12.2018

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

58

2764/1/2018

22.10.2018

13325/55/2016

Tribunalul Arad

civil

succesiune

art. 972, art. 1055, art. 1074, art. 1086, art. 1087, art. 1088, art. 1089 şi art. 1090 noul Cod civil

Cum se determină rezerva succesorală, cotitatea disponibilă specială și cota succesorală a soțului supraviețuitor instituit legatar universal, în condițiile în care vine la moștenire în concurs cu alți descendenți ai defunctului decât cei comuni, prin raportare la prevederile art. 972, art. 1055, art. 1074, art. 1086, art. 1087, art. 1088, art. 1089 şi art. 1090 noul Cod civil

14.01.2019

11.12.2018

03.01.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

59

2788/1/2018

24.10.2018

4568/121/2016/a9

Curtea de Apel Galaţi

faliment

procedura insolvenţei - societăţi cu răspundere limitată

art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014

Dispoziţiile art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pot fi interpretate în sensul că planul de reorganizare a debitorului poate prevedea eşalonarea la plată a creanţelor curente (inclusiv a celor bugetare)?

14.01.2019

17.12.2018

11.01.2019

14.01.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

60

2810/1/2018

26.10.2018

32850/301/2016

Curtea de Apel Bucureşti

civil

reziliere contract

disp. art.27 C.p.c. cu ref. la art.147 alin.(4) din Constitutia României, Dec. CCR nr. 454/04.07.2018, dec. CCR nr. 369/30.05.2017, Dec. ÎCCJ nr.52/18.06.2018, publ. în M. Of. nr.609/17.07.2018

Recursurile declarate împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate după publicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 369/30.05.2017 în Monitorul Oficial, în litigiile evaluabile în bani de până la 1.000.000 lei inclusiv, pornite anterior publicării deciziei (20 iulie 2017), recursuri nesoluţionate până la data publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 454/04.07.2018 (01.10.2018), devin admisibile sau îşi menţin caracterul inadmisibil rezultat din interpretarea dispoziţiilor art. 27 C. proc. civ. cu referire la art. 147 alin. (4) din Constituţia României cât priveşte producerea efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 369/30.05.2017, dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 52/18.06.2018, publicată în M. Of. nr. 609/17.07.2018?

conexat cu dosarul nr.2658/1/2018, cu termen de judecată la 14.01.2019

10.12.2018

03.01.2019

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

61

2877/1/2018

31.10.2018

7577/105/2017

Curtea de Apel Ploieşti

asigurări sociale

contestaţie decizie de pensionare

art.165 alin. 1 din Legea 263/2010

Lămurirea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art.165 alin. 1 din Legea 263/2010, referitoare la noţiunea de “salarii brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă”, prin raportare la actele normative ce reglementau modul de întocmire a carnetului de muncă şi care stabileau că în acesta se înscrie retribuţia tarifară de încadrare

11.02.2019

09.01.2019

28.01.2019

29.01.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

62

2880/1/2018

01.11.2018

13952/271/2016

Curtea de Apel Oradea

litigii cu profesioniştii

acţiune în constatarea dării în plată Legea 77/2016

art. 8 alin.(1) şi (5) din Legea nr.77/2016

Dacă aceste dispoziţii - art. 8 alin.(1) şi (5) din Legea nr.77/2016 - se interpretează în sensul că pot solicita stingerea obligaţiilor izvorâte din contractele de credit şi debitorii care sunt supuşi în continuare unei executări silite, deşi executarea silită a imobilului ipotecat a fost finalizată prin adjudecare

11.02.2019

04.01.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

63

2917/1/2018

05.11.2018

1419/187/2017

Curtea de Apel Oradea

litigii cu profesioniştii

acţiune în constatare

art. 8 din Legea nr.77/2016

Dacă, în cazul acţiunilor întemeiate pe dispoziţiile art. 8 din Legea nr.77/2016,  prezintă relevanţă criteriul evaluabil în bani al cererii în aprecierea posibilităţii exercitării recursului

11.02.2019

Amânare pronunţare la 11.03.2019

09.01.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

64

3059/1/2018

22.11.2018

34079/303/2015

Tribunalul Bucureşti

litigii cu profesioniştii

contestaţie la executare

art. 416 alin. (1) din Noul Cod de Procedură Civilă, art. 64 alin. (4) din Noul Cod de procedură civilă

Dacă sunt incidente dispoziţiile art. 416 alin. (1) din Noul Cod de Procedură Civilă privind perimarea cererii, în cazul suspendării de drept a judecăţii cererii de chemare în judecată conform art. 64 alin. (4) din Noul Cod de procedură civilă şi dacă reluarea judecăţii procesului se face prin cerere de redeschidere formulată de una dintre părţile din proces sau reluarea judecăţii operează din oficiu, după pronunţarea hotărârii de către instanţa de apel

11.03.2019

12.02.2019

28.02.2019

01.03.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

65

3095/1/2018

26.11.2018

897/118/2018

Curtea de Apel Constanţa

contencios administrativ şi fiscal

obligaţia de a face

dezleg unor chestiuni de drept, art. 82 alin. 2 şi art. 86 din Legea nr. 303/2004

Dacă pentru acordarea pensiei de serviciu în baza art. 82 alin. 5 din Legea nr. 303/2004, la stabilirea îndeplinirii condiţiilor de vechime, trebuie avută în vedere numai vechimea în funcţia de judecător şi procuror, conform art. 4 lit.d din Anexa la HG nr. 1275/2005 sau poate fi avută în vedere în acest scop şi vechimea în alte funcţii de specialitate juridică asimilată cu vechimea în magistratură în conformitate cu art. 82 alin.1, astfel cum a fost interpretat prin Decizia nr.26/21.09.2015 pronunţată de ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, art. 82 alin. 2 şi art. 86 din Legea nr. 303/2004

11.03.2019

12.02.2019

28.02.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

66

3151/1/2018

29.11.2018

4394/111/2017

Curtea de Apel Oradea

litigii de muncă

drepturi băneşti

art. 3 ind.1, alin. 1, 1 ind.1 şi 1 ind.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, în raport cu Anexa IV, capitolul I, lit. b, nr. crt. 1 din Legea nr. 284/2010, modificată şi completată (aflată în vigoare până la data de 01.07.2017, potrivit art. 44, alin. 1, pct. 9 din Legea nr. 153/2017

Care este modul de interpretare a dispoziţiilor art. 3 ind.1, alin. 1, 1 ind.1 şi 1 ind.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, în raport cu Anexa IV, capitolul I, lit. b, nr. crt. 1 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, modificată şi completată (aflată în vigoare până la data de 01.07.2017, potrivit art. 44, alin. 1, pct. 9 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată şi completată)? În concret, să se stabilească dacă, din punct de vedere al salarizării, funcția de actor este similară cu celelalte funcții menționate la Anexa IV, capitolul I, litera b, nr. crt. 1 din Legea 284/2010 și dacă (funcţiile) acestea se includ în sintagma „fiecare funcție” prevăzută la art. 3 ind.1, alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 sau, dimpotrivă, funcţia de actor, din punct de vedere al salarizării, nu poate fi similară cu celelalte funcții prevăzute la aceeași Anexă IV, capitolul I, lit. b, nr. crt. 1 din Legea nr. 284/2010, întrucât nu este vorba despre „aceleaşi funcţii şi atribuţii” (în sensul art. 3, alin. 1 ind.3, teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015), în cauză instituţiile fiind diferite, chiar dacă (instituţiile respective) se află în subordinea aceluiaşi ordonator principal de credite.

11.03.2019

12.02.2019

05.03.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

67

3166/1/2018

29.11.2018

6390/299/2018

Tribunalul Bucureşti

civil

încuviinţare executare silită

art. 688 alin. 2 C.p. civilă şi art. 1155 alin. 2 C.civil

Interpretarea dispoziţiilor art. 688 alin. 2 C.p. civilă şi art. 1155 alin. 2 C.civil, în sensul de a se stabili dacă există posibilitatea începerii executării silite a bunurilor moştenirii împotriva moştenitorilor acceptanţi ai debitorului decedat, cât timp nu au fost stabilite cotele succesorale şi calitatea de moştenitor a acestora în cadrul dezbaterii succesorale

11.03.2019

31.01.2019

21.02.2019

25.02.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

68

3231/1/2018

06.12.2018

2858/91/2017

Curtea de apel Galaţi

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici (Legea nr.188/1999)

art.30 al.(6) din Legea nr.330/2009; art.4 al.(1) şi art.6 al.(1) din OUG nr.1/2010; art.1 al.(5) din Legea nr.285/2010

Dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a disp.art.30 al.(6) din Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, art.4 al.(1) şi art.6 al.(1) din OUG nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, art.1 al.(5) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, cu privire la acordarea sumelor compensatorii tranzitorii reprezentând sporul de 25% cuvenit agenţilor de poliţie care au absolvit studii superioare, după intrarea în vigoare a Legii nr.330/2009.

08.04.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

69

3398/1/2018

21.12.2018

3521/91/2017

Curtea de apel Galaţi

contencios administrativ şi fiscal

 

art.226 alin. (l) şi (3) Cod pr. fiscală, art.227 alin.(8) Cod pr. fiscală cu ref. la art.226 alin.(10) Cod pr. fiscală

Dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor: 1. interpretarea art.226 alin. (l) şi (3) Cod pr. fiscală, în sensul dacă o hotărâre judecătorească in materie civila, pronunţata in favoarea unei instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, precum ANRP, este asimilată in faza executării silite, unui titlu executoriu in materie fiscală (creanţa din titlu devenind "creanţa fiscală " la care se referă art.226 alin. (1) Cod pr. fiscală) sau a unui titlu executoriu referitor la creanţe bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale (creanţa din titlu devenind "creanţa bugetară rezultată din raporturi juridice contractuale", la care se referă art.226 alin.(3) Cod pr. fiscală); 2. interpretarea art.227 alin.(8) Cod pr. fiscală cu ref. la art.226 alin.(10) Cod pr. fiscală, în sensul dacă, în cadrul executării silite a titlurilor executorii - hotărâri judecătoreşti privind despăgubiri civile referitoare la despăgubiri in baza Legii 10/2001 datorate unor instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, care nu cuprind obligaţii de plată a unor dobânzi si penalităţi de întârziere (ci doar obligaţii de restituire a unor despăgubiri), organele fiscale pot calcula si stabili din oficiu, prin titluri executorii fiscale (în lipsa unor dispoziţii ale titlului executoriu trimis spre executare), obligaţii de plata accesorii, precum dobânzi si penalităţi de întârziere.

08.04.2019

12.03.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.