ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă

Informaţii referitoare la dosare şi şedinţele de judecată

Anul 2020

Ultima actualizare – 7 iunie 2021

  

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

20/1/2020

06.01.2020

16740/196/2018

Tribunalul Brăila

litigii cu profesioniştii

contestaţie la executare

art. 641 C.pr.civ., art. 120 din OUG nr. 99/2006

Dacă dispoziţiile art. 641 C.pr.civ. care prevăd că înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, se aplică şi contractelor de credit care sunt titluri executorii conform art. 120 din OUG nr. 99/2006 sau cerinţa înscrierii în registrele publice prev. de art. 641 C.pr.civ. se referă strict la înscrisurile sub semnătură privată pentru care un alt act normativ prevede necesitatea înscrierii pentru a dobândi caracter executoriu

02.03.2020

18.02.2020

26.02.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

166/1/2020

20.01.2020

1966/87/2018

Curtea de Apel Bucureşti

contencios administrativ şi fiscal

obligaţie de a face

art.11 alin.(1) din Legea nr.153/2017, art.2 alin.(1) lit.d) şi art.18 din OUG nr.162/2008, respectiv art.190, art.199 şi art.201 alin.(3) şi alin.(9) din Legea nr.95/2006, art.11 alin.(2) din Legea nr.153/2017

Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.11 alin.(1) din Legea nr.153/2017, art.2 alin.(1) lit.d) şi art.18 din OUG nr.162/2008, respectiv art.190, art.199 şi art.201 alin.(3) şi alin.(9) din Legea nr.95/2006, în sensul de a se stabili dacă în înţelesul prevederilor menţionate, spitalul judeţean de urgenţă în privinţa căruia a operat transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, are calitatea de instituţie sau serviciu public de interes judeţean din subordinea consiliului judeţean, în sensul art.11 alin.(1) din Legea nr.153/2017. În ipoteza unui răspuns afirmativ la prima chestiune, să se stabilească dacă, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.11 alin.(2) din Legea nr.153/2017, nomenclatorul la care se referă această dispoziţie legală este aplicabil şi funcţiilor deţinute de personalul tehnic, economic şi socio-administrativ din cadrul unui asemenea spital.

30.03.2020

03.03.2020

23.03.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

193/1/2020

22.01.2020

3665/100/2017/a4

Curtea de Apel Cluj

faliment

intrare / trecere faliment la cererea creditorului

art.75 alin.(3) şi (4) din Legea nr.85/2014, astfel cum a fost modificat prin art.I pct.8 şi art.IX din O.U.G. nr.88/2018, alin.(1) şi (2) ale art.IX din O.U.G. nr.88/2018

Dacă începutul termenului de 10 zile de la data depunerii cererii de plată prevăzut de art.75 alin.(3) şi (4) din Legea nr.85/2014, astfel cum a fost modificat prin art.I pct.8 şi art.IX din O.U.G. nr.88/2018, se interpretează în sensul că acest termen curge de la data depunerii cererii la dosarul de insolvenţă al debitorului aflat în procedură sau de la data comunicării acestei cereri administratorului judiciar? Dacă sintagma "procese începute" şi "procese aflate pe rol" din conţinutul prevederilor alin.(1) şi (2) ale art.IX din O.U.G. nr.88/2018 se referă la dosarul de insolvenţă al debitorului supus procedurii sau la dosarul asociat acestuia care are ca obiect cererea de trecere la faliment formulată de un creditor.

27.04.2020

30.03.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

291/1/2020

03.02.2020

13394/3/2018

Curtea de Apel Bucureşti

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici (Legea nr.188/1999)

dispoziţiile Anexei VIII, cap II, lit. A, pct. II, subpunctul 6.2 lit. a,  pct 1. din Legea nr. 153/2017, modificată şi completată, în corelare cu dispoziţiile art. 38 din Legea nr. 153/2017, modificată şi completată

Cum se interpretează şi aplică dispoziţiile Anexei VIII, cap II, lit. A, pct. II, subpunctul 6.2 lit. a,  pct 1. din Legea nr. 153/2017, modificată şi completată, care prevăd că „Personalul din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care este încadrat şi îşi desfăşoară activitatea în specialitatea funcţiilor specifice prevăzute în prezenta anexă beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri şi drepturi:  a) Sporuri: 1. Spor pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare/periculoase care implică risc de îmbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii - de până la 35%;(…)” în corelare cu dispoziţiile art. 38 din Legea nr. 153/2017, modificată şi completată?

04.05.2020

Preschimbat la

07.05.2020

02.04.2020

21.04.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

434/1/2020

13.02.2020

7581/182/2017

Tribunalul Maramureş

civil

gestiunea de afaceri

art.27 al. (2^1) şi art. 11 al. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art.27 al.(2^1) corelate cu art.11 al. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

Modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art.27 al. (2^1) şi art. 11 al. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, respectiv dacă formularea cererii de eliberare a titlului de proprietate întemeiată pe dispoziţiile art.27 al.(2^1) corelate cu art.11 al. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 este supusă sau nu unui termen.

04.05.2020

15.04.2020

28.04.2020

30.04.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

617/1/2020

27.02.2020

15101/3/2018

Curtea de Apel Bucureşti

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici (Legea nr.188/1999)

art. 86 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, art. 52 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii

Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 86 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în sensul de a se stabili semnificația sintagmei de „drepturi salariale” respectiv: - dacă prevederile art. 86 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 se completează cu prevederile art. 52 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii; - în cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, dacă prin sintagma „şi celelalte drepturi” din cuprinsul art. 52 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii se înţelege sau nu şi „vechimea în muncă”, „vechimea în specialitate”, „vechimea în funcţia publică”, „concediul de odihnă”

18.05.2020

28.04.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

696/1/2020

05.03.2020

3856/3/2019

Curtea de Apel Bucureşti

litigii cu profesioniştii

nulitate act juridic

art. 55 alin. (3) raportat la art. 53 alin. (1)1 din Legea nr. 101/2016, art. 55 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, art. 466 şi următoarele din Noul Cod de procedură civilă, Legea nr. 101/2016 şi Legea nr. 98/2016

În interpretarea şi aplicarea art. 55 alin. (3) raportat la art. 53 alin. (1)1 din Legea nr. 101/2016 (în forma în vigoare anterior modificării prin O.U.G. nr. 23/2020), calea de atac exercitată împotriva hotărârii pronunţată în primă instanţă în litigiile având ca obiect executarea contractelor de achiziţie publică: - este recursul în termen de 10 zile de la comunicare, potrivit art. 55 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, sau apelul în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit art. 466 şi următoarele din Noul Cod de procedură civilă? - competenţa materială procesuală de soluţionare a căii de atac indicată în răspunsul la prima întrebare aparţine secţiilor de contencios administrativ şi fiscal sau secţiilor civile specializate în litigiile cu profesionişti? - în măsura în care competenţa aparţine secţiilor civile, calea de atac se judecă cu aplicarea normelor de drept procesual şi substanţial în materia achiziţiilor publice ( Legea nr. 101/2016 şi Legea nr. 98/2016) sau a celor de drept comun prevăzute de Codul de procedură civilă şi Codul civil?

18.05.2020

28.04.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

727/1/2020

09.03.2020

1230/118/2019

Curtea de Apel Constanţa

contencios administrativ şi fiscal

anulare act administrativ

art. 30 alin. (2) din OUG 70/2011 şi art. I alin. (4) şi (5) din OUG 44/2014 raportat la art. 2.517 şi 2.528 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

În aplicarea prevederilor art. 30 alin. (2) din OUG 70/2011 şi art. I alin. (4) şi (5) din OUG 44/2014 raportat la art. 2.517 şi 2.528 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, momentul începerii curgerii termenului de prescripţie, respectiv data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască paguba, poate fi considerat momentul plăţii ajutorului de încălzire către beneficiar sau un alt moment ulterior, când primarul a luat cunoştinţă de plata nelegală a ajutorului de încălzire urmare a verificărilor efectuate de alte instituţii abilitate, inclusiv instituţii care nu sunt prevăzute de OUG nr. 70/2011?

18.05.2020

29.04.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

787/1/2020

11.03.2020

2567/118/2016

Curtea de Apel Constanţa

civil

expropriere

art. 34 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, art. 35 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

1) Dacă din interpretarea art. 34 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local se poate aprecia că dispoziţiile acestei legi se completează în mod corespunzător şi cu dispoziţiile art. 35 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea  pentru cauză de utilitate publică; 2) În cazul în care răspunsul la prima întrebare este afirmativ, sunt aplicabile exproprierilor efectuate în temeiul Legii nr.255/2010 şi termenele prevăzute de art. 35 din Legea nr. 33/1994?

22.06.2020

19.05.2020

09.06.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

793/1/2020

12.03.2020

6948/63/2018

Curtea de Apel Cluj

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici (Legea nr.188/1999)

art. 1 din Anexa VIII Cap. I lit. B din Legea nr. 153/2017, art. 38 din aceeaşi lege

Dacă sporul pentru condiţiile de muncă prevăzut de art. 1 din Anexa VIII Cap. I lit. B din Legea nr. 153/2017 este supus sau nu aplicării etapizate prevăzute de art. 38 din aceeaşi lege

22.06.2020

19.05.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

827/1/2020

16.03.2020

11400/231/2018*

Curtea de Apel Galaţi

litigii cu profesioniştii

pretenţii

art. 53 şi 55 din Legea nr. 101/2016, forma în vigoare în perioada 02.08.2018 – 11.02.2020

Care sunt instanţa competentă, calea de atac şi termenul de declarare a acesteia pentru soluţionarea proceselor şi cererilor ce decurg din executarea contractelor administrative, în interpretarea art. 53 şi 55 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în forma în vigoare în perioada 02.08.2018 – 11.02.2020?

conexat la dosarul nr.696/1/2020 cu termen la 18.05.2020

 

28.04.2020

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

837/1/2020

17.03.2020

2142/107/2018

Curtea de Apel Alba Iulia

litigii de muncă

drepturi băneşti

art.14 din Regulamentul de sporuri aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 547/2010

În interpretarea art.14 din Regulamentul de sporuri aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.547/2010 se poate preciza că la stabilirea sporurilor de condiţii de muncă pentru personalul din sistemul sanitar, pentru anii 2015-2016, cuantumul acestuia se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale, reprezentând sporul de condiţii de muncă, la salariul de bază din luna respectivă sau calculul şi plata sporurilor de condiţii de muncă trebuie să se realizeze la nivelul salariilor şi sporurilor în plată din decembrie 2009.

22.06.2020

19.05.2020

05.06.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

905/1/2020

30.03.2020

1752/112/2019

Tribunalul Bistriţa Năsăud

litigii cu profesioniştii

contestaţie la executare

art. 509 alin. (1) C.proc.civ.

Dacă dispoziţiile art. 509 alin. (1) C.proc.civ. pot fi interpretate ca fiind aplicabile şi în cazul formulării unei cereri de revizuire în materia dreptului procesual civil în ipoteza hotărârilor rămase definitive prin încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene.

22.06.2020

19.05.2020

16.06.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

951/1/2020

08.04.2020

14725/318/2019

Tribunalul Gorj

civil

ordonanţă preşedintială

art. 183 alin. 1 Cod procedură civilă prin Legea nr. 310/2018

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 182 ?i  183 Cod procedură civilă, raportat la Decizia nr. 34/11.10.2017, respectiv dacă decizia menţionată prin care s-a stabilit că actul de procedură transmis prin fax sau poştă electronică în ultima zi a termenului, care se socoteşte pe zile, după ora la care a încetat activitatea la instanţă, nu este socotit în termen, îşi mai produce efectele ca urmare a modificării legislative a art. 183 alin. 1 Cod procedură civilă prin Legea nr. 310/2018.

22.06.2020

19.05.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

1077/1/2020

07.05.2020

4825/118/2018*

Curtea de Apel Constanţa

civil

pretenţii

art. 53 alin. 1, a dispoziţiilor art. 53 alin. 1 indice 1 din Legea nr. 101/2016 şi a dispoziţiilor art. 55 alin. 3 din Legea nr. 101/2016

Dacă din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 53 alin. 1, a dispoziţiilor art. 53 alin. 1 indice 1 din Legea nr. 101/2016 şi a dispoziţiilor art. 55 alin. 3 din Legea nr. 101/2016 rezultă că procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative rămân supuse căii de atac a recursului în termen de 10 zile de la comunicare, la secţia contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel, care judecă în complet specializat în achiziţii publice ori litigiile respective vor urma procedura specifică litigiilor civile de drept comun, inclusiv în privinţa căii de atac, a termenului de exercitare şi a instanţei competente din punct de vedere funcţional.

conexat la dosarul nr.696/1/2020 cu termen la 18.05.2020

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

1094/1/2020

12.05.2020

1187/109/2019

Curtea de Apel Piteşti

litigii de muncă

drepturi băneşti

art.39 alin.(5) din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art.14 alin.(3) din Legea nr.153/2017

Dacă, având în vedere dispoziţiile tranzitorii cuprinse în art.39 alin.(5) din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prevederile art.14 alin.(3) din Legea nr.153/2017 se aplică şi cadrelor didactice care şi-au echivalat gradul didactic I, prin dobândirea titlului ştiinţific de doctor, înainte de intrarea în vigoare a Legii-cadru nr.153/2017?

20.07.2020

23.06.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

1215/1/2020

28.05.2020

3597/111/2018

Curtea de Apel Oradea

litigii cu profesioniştii

acţiune în anulare a hotărârii AGA

art.195 alin.(3) din Legea nr.31/1990

Dacă, în interpretarea prevederilor art.195 alin.(3) din Legea nr.31/1990, termenul de 10 zile începe să curgă de la data expedierii / depunerii la oficiul poştal a convocării prin scrisoare recomandată sau de la data recepţionării efective a acesteia de către asociaţi

21.09.2020

02.09.2020

18.09.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

18

1228/1/2020

29.05.2020

21840/3/2016

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia I Civilă

civil

reparare prejudicii erori judiciare

art.XVIII alin.(2) din Legea nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (preluat de art.483 alin.(2) Cod procedură civilă), art.538 Cod procedură penală, art.539 Cod procedură penală

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.XVIII alin.(2) din Legea nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (preluat de art.483 alin.(2) Cod procedură civilă) din categoria cereri privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, cu privire la care legea prevede că hotărârile judecătoreşti nu sunt supuse recursului, fac parte numai acţiunile întemeiate pe art.538 Cod procedură penală sau şi cele întemeiate pe art.539 Cod procedură penală?

14.09.2020

31.07.2020

12.08.2020

17.08.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

19

1283/1/2020

04.06.2020

7128/197/2018

Curtea de Apel Braşov

civil

acţiune în constatare

 

1. momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului material la acţiune în răspunderea civilă delictuală în cazul faptelor ilicite cu caracter continuu. 2. au caracter continuu faptele pretins ilicite ce vizează condiţiile de detenţie pe durata executării pedepsei privative de libertate?

14.09.2020

13.08.2020

31.08.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

20

1403/1/2020

15.06.2020

35860/299/2018

Tribunalul Bucureşti

contencios administativ şi fiscal

anulare proces verbal de contravenţie

Art. 7 lit. (c), liniuţa a doua din OG nr. 21/1992; art. 3 alin.(1) din Legea nr. 313/1879; art. 15 alin. (4) corelat cu art. 14 şi art. 10-13 din OUG nr. 21/1992

Art. 7 lit. (c), liniuţa a doua din OG nr. 21/1992 trebuie interpretate în sensul că în sfera de cuprindere a noţiunii de prestare servicii care să nu afecteze viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori intereselor economice ale acestora intră şi perceperea de dobânzi penalizatoare pentru neexecutare obligaţiilor contractuale, în condiţiile în care contractul dintre operatorul economic şi consumator vizează prestarea de servicii financiare (creditare)? În interpretarea art. 3 alin.(1) din Legea nr. 313/1879 trebuie să se înţeleagă că acesta se aplică unui contract de credit încheiat între o instituţie financiară şi o persoană fizică?  În interpretarea şi aplicarea art. 15 alin. (4) corelat cu art. 14 şi art. 10-13 din OUG nr. 21/1992 se poate dispune pe cale administrativă recalcularea şi restituirea dobânzilor penalizatoare stabilite contractual pentru situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale în situaţia în care serviciul prestat de operatorul economic este distinct de perceperea dobânzilor penalizatoare?

28.09.2020

Amânat la 09.11.2020

02.09.2020

01.11.2020

23.09.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

21

1433/1/2020

17.06.2020

31418/3/2018

Curtea de Apel Bucureşti

contencios administativ şi fiscal

anulare act administrativ

art.8 şi art.10 alin.(3) din OUG nr.90/2017 rap. la art.13 alin.(5) din OUG nr.103/2013 şi art.IV alin.(1) şi (6) din Legea nr.79/2018

Dacă din interpretarea coroborată a disp. art.8 şi art.10 alin.(3) din OUG nr.90/2017 rap. la art.13 alin.(5) din OUG nr.103/2013 şi art.IV alin.(1) şi (6) din Legea nr.79/2018 rezultă că, pentru aceeaşi muncă prestată, se poate cumula majorarea de 75% din baza de calcul, acordată pentru activitatea desfăşurată de funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, cu drepturile aferente muncii suplimentare prestate de aceeaşi funcţionari peste programul normal de lucru?

28.09.2020

Amânat la 26.10.2020

01.09.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

22

1434/1/2020

17.06.2020

971/87/2018

Curtea de Apel Bucureşti

litigii de muncă

constatare nulitate absolută contract de muncă

art. 142 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată

Interpretarea sintagmei „la cererea părţii interesate” din art. 142 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, respectiv dacă se referă numai la părţile semnatare ale contractului colectiv de muncă sau dacă oricare salariat poate cere constatarea nulităţii în nume personal

28.09.2020

01.09.2020

24.09.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

23

1518/1/2020

23.06.2020

7007/94/2017

Curtea de Apel Bucureşti

litigii cu profesioniştii

obligaţia de a face

art. 158 alin. 1 Cod procedură civilă

În interpretarea dispoziţiilor art. 158 alin. 1 Cod procedură civilă, în caz de alegere de domiciliu la sediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu primirea actelor de procedură?

28.09.2020

01.09.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

24

1519/1/2020

23.06.2020

2069/89/2019

Curtea de Apel Iaşi

litigii de muncă

acţiune în constatare

art. 198 şi art. 200 din Legea nr. 62/2011, cu modificări ulterioare, cu referire la art.35 C.pr.civ.

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 198 şi art. 200 din Legea nr. 62/2011, cu modificări ulterioare, cu referire la art.35 C.pr.civ, acţiunea angajatorului în constatarea nelegalității grevei, în speță a grevei de avertisment, este inadmisibilă atunci când a fost introdusă după momentul încetării grevei?

28.09.2020

01.09.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

25

1626/1/2020

01.07.2020

6280/63/2019

Curtea de Apel Craiova

litigii de muncă

drepturi băneşti

art.34 alin.(2) din OUG nr. 114/2018; art.38 alin.(3) lit.h din Legea nr.153/2017

Drepturile salariale aferente activităţii prestate de medici în linia de gardă, în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial, pot fi considerate ca făcând parte din categoria celorlalte “elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar”, la care se referă dispoziţiile art. 34 alin. (2) din OUG nr. 114/2018, pentru a se putea admite menţinerea acestora la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018 (respectiv calculate conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018, în aplicarea art. 38 alin.(3) lit. h din Legea nr. 153/2017)?

28.09.2020

08.09.2020

21.09.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

26

1667/1/2020

03.07.2020

10185/3/2019

Curtea de Apel Bucureşti

faliment

contestaţie

art. 1596 lit. a) şi art. 2327 din Codul civil, art. 5 pct. 15 şi art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014; art. 1593 alin. (1) şi art. 1597 din Codul civil

1. În interpretarea dispoziţiilor art. 1596 lit. a) şi art. 2327 din Codul civil, art. 5 pct. 15 şi art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în noţiunea de „creditor care are un drept de preferinţă” se include şi creditorul bugetar ce beneficiază de ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014 ? 2. În interpretarea dispoziţiilor art. 1593 alin. (1) şi art. 1597 din Codul civil, efectul subrogaţiei constă inclusiv în dobândirea de către un creditor privat a ordinii de prioritate la plată de care beneficiază creditorul bugetar potrivit dispoziţiilor art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014 ?

05.10.2020

11.09.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

27

1908/1/2020

23.07.2020

15798/3/2019

Curtea de Apel Bucureşti

Asigurări sociale

recalculare pensie

art. 42 ind. 5 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

Interpretarea dispoziţiilor art. 42 ind. 5 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, în sensul de a se stabili înţelesul sintagmei „ rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică”, respectiv, dacă aceasta este indicatorul corespunzător anului anterior celui în care se face actualizarea sau este vorba despre ultimul indicator cunoscut la data de 1 ianuarie a anului în care se face actualizarea, în baza comunicării Institutului Naţional de Statistică.

12.10.2020

termen preschimbat la 26.10.2020

14.09.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

28

2035/1/2020

03.08.2020

4563/99/2018

Curtea de Apel Bacău

litigii de muncă

drepturi salariale ale personalului din justiţie

Art.55 alin.(4) lit.e) şi art.296 ind.15 lit.e) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art.76 alin.(4) lit.f) şi 142 lit.e) din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare,art.67 din Legea nr.567/2004 şi în condiţiile H.G.nr.762/2010?

Art.55 alin.(4) lit.e) şi art.296 ind.15 lit.e) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art.76 alin.(4) lit.f) şi 142 lit.e) din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie interpretate în sensul că sintagma ,,contravaloarea medicamentelor” cuprinde şi ipoteza decontării contribuţiei personale, respectiv a coplăţii pentru achiziţionarea de medicamente aprobată de ordonatorul de credite pentru personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, în activitate sau pensionari, în temeiul art.67 din Legea nr.567/2004 şi în condiţiile H.G.nr.762/2010?

12.10.2020

termen preschimbat la 26.10.2020

14.09.2020

28.09.2020

08.10.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

29

2135/1/2020

11.08.2020

1232/234/2014

Tribunalul Harghita

civil

anulare act

art.27 alin.(1), (2) şi (4) ind.1 din Legea nr.18/1991

Care este natura juridică a „planului de parcelare”, respectiv acesta este un act administrativ/juridic de natură a produce efecte juridice sau este un simplu act tehnic, fără a produce efecte juridice, prin raportare la prevederile art.27 alin.(1), (2) şi (4) ind.1 din Legea nr.18/1991?

26.10.2020

30.09.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

30

2136/1/2020

11.08.2020

3817/62/2018

Curtea de Apel Braşov

asigurări sociale

contestaţie decizie de pensionare

art.28 alin.(1) din Legea nr.223/2015, art.60 din acelaşi text de lege, art.38 alin.(6) din Legea nr.153/2017

Dacă actualizarea bazei de calcul a pensiei la care face referire art.28 alin.(1) din Legea nr.223/2015, cu luarea în considerare a art.60 din acelaşi text de lege, trebuie raportată la art.38 alin.(6) din Legea nr.153/2017 şi dacă această raportare poate semnifica diminuarea bazei de calcul aleasă de viitorul pensionar militar, pentru cele 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate.

26.10.2020

25.09.2020

09.10.2020

12.10.2020

19.10.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

31

2236/1/2020

18.08.2020

2316/100/2019

Curtea de Apel Cluj

asigurări sociale

Litigii de muncă

art.39 alin.(6) coroborat cu art.38 alin.(1), alin.(3) lit.d), alin.(4) ind.1 şi alin.(8) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, anexa nr.1 pct.5 la Legea nr.153/2017, anexa la H.G. nr.38/2017

Interpretarea art.39 alin.(6) coroborat cu art.38 alin.(1), alin.(3) lit.d), alin.(4) ind.1 şi alin.(8) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, stabilirea salariului de bază pentru personalul didactic din sistemul naţional de învăţământ încadrat anterior intrării în vigoare a Legii nr.153/2017 se face, pe durata aplicării tranzitorii a acestui act normativ, prin utilizarea gradaţiei de vechime de 5 ani, prevăzută în anexa nr.1 pct.5 la Legea nr.153/2017 sau a gradaţiei de vechime de 4 ani prevăzută în anexa la H.G. nr.38/2017?

26.10.2020

01.10.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

32

2275/1/2020

24.08.2020

1682/300/2018

Tribunalul Bucuresti

civil

contestaţie la executare

art. 3 alin.(3) din Legea nr. 51/1995; art.3 alin.(1) lit.c din Legea nr. 51/1995

 

a) Dacă anterior datei de 29.05.2018, când, conform Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 325/17 februarie 2018, a fost pus în functiune Registrul national al actelor atestate de avocat, prevăzut de art. 3 alin.(3) din Legea nr. 51/1995 (r3) privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat era conform legii un registru public; b) Dacă dispoziţiile art.3 alin.(1) lit.c din Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, ce prevăd atestarea datei unui înscris de către avocat, se interpretează în sensul că avocatul poate da dată certă unui înscris sub semnătură privată.

 

09.11.2020

09.10.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

33

2372/1/2020

08.09.2020

22307/299/2019

Tribunalul Bucuresti

civil

contestaţie la executare

art. 55 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018

Dacă în ceea ce priveşte sancţiunile contravenţionale aplicate prin decizii ale Consiliului Concurenţei în temeiul art. 55 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile dispoziţiile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale

09.11.2020

20.10.2020

02.11.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

34

2383/1/2020

09.09.2020

21458/212/2015

Curtea de Apel Constanţa

litigii cu profesioniştii

pretenţii

art. 483 alin.(2) din Legea nr. 134/2010 priv. Cpc, Ordonanţa de Guvern nr. 42/1997

Interpretarea dispozițiilor art. 483 alin.(2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în referire la sintagma „în cererile (…) privind (…) activitatea în porturi”, dacă se referă doar la activitățile reglementate prin Ordonanța de Guvern nr. 42/1997 privind navigația civilă sau la orice altă activitate economică ce se desfășoară în porturi, chiar și fără legătură cu navigația civilă.

09.11.2020

14.10.2020

28.10.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

35

2568/1/2020

28.09.2020

1879/89/2019

Curtea de Apel Iaşi

litigii de muncă

pretenţii

art.1 alin. 3 din OUG nr.3/2019

Interpretarea şi aplicarea disp. art. 1 alin. 3 din OUG nr. 3/2019, alături de dobânda remuneratorie prevăzută de textul menţionat, se pot acorda dobânzi penalizatoare la drepturile salariale restante ce intră în domeniul de aplicare al actului normativ sau doar diferenţa dintre dobânda penalizatoare şi cea remuneratorie, pentru perioada anterioară emiterii ordinelor/deciziilor de acordare a drepturilor salariale, respectiv pentru perioada ulterioară emiterii aceloraşi ordine sau decizii ?

07.12.2020

13.11.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

36

2648/1/2020

05.10.2020

595/196/2017

Curtea de Apel Galaţi

litigii cu profesioniştii

pretenţii

art. 2539 alin. (2) din Codul civil

Art. 2539 alin. (2) din Codul civil poate fi interpretat în sensul că: 1. efectul de întrerupere a prescripției extinctive se produce chiar dacă în noua cerere de chemare în judecată sau de arbitrare nu se întâlnește tripla identitate (de părţi, obiect şi cauză) în raport cu prima cerere? 2. dacă răspunsul la prima întrebare este negativ, atunci în judecarea noii cereri de chemare în judecată sau de arbitrare poate fi reanalizată o chestiune litigioasă soluționată definitiv în primul proces?

18.01.2021

16.12.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

37

2970/1/2020

06.11.2020

2317/110/2019

Curtea de Apel Bacău

asigurări sociale

contestaţie decizie de pensionare

Art.60 alin.(1) din Legea nr.223/2015, art.28, art.29 alin.(1) lit.a) şi b), art.30, art.108 din aceeaşi lege, art.11 alin.(3) din Legea nr.80/1995

Art.60 alin.(1) din Legea nr.223/2015 cu modificările şi completările ulterioare trebuie interpretat şi aplicat în sensul că sintagma ,,pensia netă” din cuprinsul acestuia se referă la cuantumul net al pensiei de serviciu rezultat exclusiv din aplicarea art.28, art.29 alin.(1) lit.a) şi b), art.30, art.108 din aceeaşi lege sau la cuantumul net al pensiei de serviciu rezultat atât din aplicarea dispoziţiilor mai sus menţionate, cât şi din aplicarea art.11 alin.(3) din Legea nr.80/1995 cu modificările şi completările ulterioare?

08.02.2021

 15.01.2021

28.01.2021

04.02.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

38

2984/1/2020

09.11.2020

1605/233/2018

Curtea de Apel Galati

civil

contestatie la executare

art.460 din Codul de procedura civilă

În interpretarea art. 460 din Codul de procedură civilă, care este calea de atac și termenul de exercitare a acesteia în cazul în care, prin aceeași hotărâre, se soluționează mai multe cereri principale, dintre care unele sunt supuse numai apelului, iar altele atât apelului, cât și recursului?

08.02.2021

18.01.2021 

03.02.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

39

3061/1/2020

13.11.2020

175/89/2020

Curtea de Apel Iaşi

litigii de muncă

calcul drepturi salariale

art.5 şi art.8 din anexa I - Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare „Învăţământ”, Capitolul I, litera B din Legea - cadru nr.153/2017, art.34 alin.(2) din OUG nr.114/2018, art.38 alin.(4) indice 1 din Legea nr.153/2017

Drepturile salariale reglementate de dispoziţiile art.5 (gradaţie de merit) şi art.8 (majorarea de 10% a salariului de bază de care beneficiază personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învăţământul primar, profesorii pentru învăţământul preşcolar) anexa I - Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare „Învăţământ”, Capitolul I, litera B din Legea - cadru nr.153/2017, sunt incluse în categoria „celelalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar”, astfel încât, în temeiul dispoziţiilor art.34 alin.(2) din OUG nr.114/2018, începând cu 01.01.2019 se menţin cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, sau intră sub incidenţa disp. art.38 alin.(4) indice 1 din Legea nr.153/2017?

08.02.2021

 18.01.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

                                                                                                                                                                                                                                           

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

40

3118/1/2020

23.11.2020

2424/89/2018*

Curtea de Apel Iaşi

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)

art. 39 alin. (4) raportat la art. 39 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, modificată şi completată, art. 36 din Legea-cadru nr. 153/2017, modificată şi completată

În categoria „personalului încadrat”, la care se referă prevederile art. 39 alin. (4) raportat la art. 39 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, modificată şi completată, este inclus personalul reîncadrat în baza prevederilor art. 36 din Legea-cadru nr. 153/2017, modificată şi completată?

08.02.2021

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

41

3340/1/2020

16.12.2020

2337/62/2019

Curtea de Apel Braşov

asigurări sociale

recalculare pensie

art.28, 29 şi 30 şi a art.108 din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat

Interpretarea art.28, 29 şi 30, precum şi a art.108 din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, în sensul de a se preciza dacă sporul de 3%, 6% şi 9% prevăzut de art.108 se include în cuantumul pensiei ce nu poate depăşi 85% sau se adaugă în cuantumul pensiei ce nu poate depăşi 85% din soldă

15.03.2021

23.02.2021 

09.03.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

42

3360/1/2020

17.12.2020

22061/3/2019

Curtea de Apel Bucureşti

litigii de muncă

despăgubire

 

Interpretarea Deciziei nr. 36/04.06.2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în dezlegarea unei chestiuni de drept, în sensul de a ști dacă instituie precedentul judiciar ca izvor de drept în materia salarizării personalului din justiție.

15.03.2021

 25.02.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

43

3396/1/2020

21.12.2020

445/111/2020

Curtea de Apel Oradea

litigii de muncă

anulare act

art.85 alin.(2) din Legea nr.303/2004 raportat la disp. art.14 alin.(l) din Legea nr.153/2017 

Lămurirea modalității de actualizare a bazei de calcul a pensiei fostului magistrat care a beneficiat la data pensionării de o sumă compensatorie în cuantum de 15% din indemnizația brută lunară pentru titlu de doctor, prin aplicarea disp. art.85 alin.(2) din Legea nr.303/2004 raportat la disp. art.14 alin.(l) din Legea nr.153/2017 de către Înalta Curte de Casaţie si Justiţie. 

15.03.2021 

23.02.2021 

10.03.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

44

3412/1/2020

22.12.2020

416/207/2020*

Tribunalul Olt

civil

contestaţie la executare

art.670 alin.(1) şi (6) Cpc, art.78 alin.(1) Cpc, art.78 alin.(2) Cpc, art. 480 alin. (3) sau ale art. 480 alin. (6) Cpc, art.478 alin.(1) Cpc, art.78 alin.(3) Cpc 

1. Dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 670 alin. (1) şi (6) Cod procedură civilă, având în vedere şi Decizia RIL nr. 8/2016 şi Decizia nr. 15/2016 – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, Biroul Executorului Judecătoresc are calitate procesuală pasivă în contestaţia la executare în care se solicită anularea  Încheierii de stabilire avans cheltuieli necesare continuării procedurii de executare silită, fiind aplicabile dispoziţiile art. 78 alin. (1) Cod procedură civilă sau ale art. 78 alin. (2) Cod procedură civilă referitoare la introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane. 2. Ca urmare a răspunsului la prima întrebare, să se interpreteze dacă instanţa de apel poate invoca din oficiu ca motiv de nelegalitate a hotărârii primei instanţe lipsa coparticipării procesuale pasive a Biroului Executorului Judecătoresc, în cazul în care acesta nu a avut calitatea de intimat în cauză, cu consecinţa aplicării dispoziţiilor art. 480 alin. (3) sau ale art. 480 alin. (6) Cod procedură civilă, în lipsa cererii părţilor privind trimiterea cauzei spre rejudecare şi în condiţiile restrictive prevăzute de art. 478 alin. (1) Cod procedură civilă, precum şi de art. 78 alin. (3) Cod procedură civilă.

15.03.2021

 16.02.2021

05.03.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

45

3418/1/2020

23.12.2020

5511/314/2016

Tribunalul Suceava

civil

fond funciar

art. 59 ind. 1 alin. 2 din Legea nr. 18/1991

Dacă dispoziţiile art. 59 ind. 1 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 exclud sau nu competenţa instanţei de judecată de a se pronunţa asupra modificării titlului de proprietate, modificare solicitată în baza art. 58 din legea menţionată, respectiv dacă procedura reglementată de art. 59 ind. 1 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 este obligatorie şi exclusivă sau facultativă şi alternativă pentru ipotezele prevăzute de art. 235 alin. 3 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

29.03.2021

 01.03.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

46

3449/1/2020

24.12.2020

371/100/2020

Curtea de Apel Cluj

civil

drepturi bănesti

art.2523 C. Civil

Dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2.523 C.civ., publicarea în Monitorul Oficial al României a HG nr. 582/2015 -pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, determină momentul obiectiv de la care reclamantul ar fi trebuit să cunoască existenţa drepturilor reclamate având ca obiect drepturi băneşti reglementate de H.G. nr. 1.086/2004 -pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român, nepublicată în Monitorul Oficial al României, cu modificările şi completările ulterioare.

29.03.2021

02.03.2021

22.03.2021

24.03.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

47

3464/1/2020

28.12.2020

99/86/2020

Curtea de Apel Suceava

civil

legea nr.10/2001

art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013, modif. prin Legea nr.219/29.10.2020

Interpretarea dispoziţiilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.219/29.10.2020, în sensul de a lămuri dacă aceste prevederi se aplică şi cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, în calea de atac a apelului, în raport de considerentele Deciziei nr.80/12.11.2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul competent pentru soluţionarea unor chestiuni de drept

29.03.2021

Amână judecata cauzei la 07.06.2021

04.03.2021 

18.03.2021

26.03.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.