ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă

Informații referitoare la dosare și ședințele de judecată

Anul 2021

Ultima actualizare  – 7 martie 2022

  

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

12/ 1/2021

05.01.2021

23710/281/2016

Curtea de Apel Ploiești

litigii cu profesioniștii

contestație creditor Legea 77/2016

art. 3 și 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016

1. În interpretarea dispozițiilor art. 3 și 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016, prin darea în plată a unui singur imobil se pot stinge creanțe izvorâte din două sau mai multe contracte de credit încheiate de debitor cu același creditor ? 2. Prin sintagma „creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinație de locuință”, folosită la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016, a fost avut în vedere scopul prefigurat de consumator la încheierea contractului, care poate fi dovedit cu orice mijloc de probă, sau cel consemnat efectiv în contractul de credit, cunoscut de creditor la momentul încheierii contractului și care poate fi dovedit cu mențiunea contractuală ?

05.04.2021

02.03.2021

23.03.2021

24.03.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

82/ 1/2021

13.01.2021

1240/119/2019

Curtea de Apel Brașov

litigii de muncă

drepturi bănești

art. 1 alin. (2) din OUG nr. 8/2009, forma în vigoare în perioada  1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018

Dacă prevederile art. 1 alin. (2) din OUG nr. 8/2009, forma în vigoare în perioada  1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018, se  interpretează în sensul că instituțiile și autoritățile publice la care se referă această normă legală acordă, sub condiția de a fi prevăzute sume în buget alocate cu această destinație, în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018, exclusiv o indemnizație de vacanță sau o primă de vacanță, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum fix de 1.450 lei pentru un salariat sau pot acorda o indemnizație de vacanță sau primă de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum mai mic de 1450 lei pentru un salariat, dacă sumele prevăzute în buget, alocate cu această destinație, nu sunt suficiente pentru a se acorda astfel de drepturi în cuantum de 1450 lei pentru fiecare salariat.

12.04.2021

17.03.2021

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

88/ 1/2021

14.01.2021

1174/103/2019

Curtea de Apel Bacău

litigii de muncă

acțiune în constatare

Art.39 alin.(1) din Legea nr.307/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.1025/2003, H.G. nr.1294/2001 și Ordinul Ministrului de Interne nr.283/01.07.2002

Art.39 alin.(1) din Legea nr.307/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie interpretat în sensul că încadrarea în concret a personalului angajat  al serviciilor de urgență voluntare în condiții de muncă speciale se face în conformitate  cu procedura prevăzută de H.G. nr.1025/2003 sau prin aplicarea H.G. nr.1294/2001 și a Ordinului Ministrului de Interne nr.283/01.07.2002?

12.04.2021

17.03.2021

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

164/ 1/2021

21.01.2021

22239/3/2017

Curtea de Apel București

civil

legea 10/2001

Legea nr.10/2001, art.43 din Legea nr.165/2013

În cazul cererilor înaintate de Comisiile de Fond Funciar la Comisia de Aplicare  a Legii nr.10/2001, în baza art.43 din Legea nr.165/2013, calitatea de persoană îndreptățită se stabilește în baza Legii nr.10/2001 sau în baza legislației fondului funciar?

12.04.2021

22.03.2021

09.04.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

179/1/2021

22.01.2021

256/311/2020*

Tribunalul Olt

civil

contestatie la executare

art.670 alin.1 si 6 Cod procedura civilă

Dacă în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 670 alin. 1 și 6 Cod procedură civilă, având în vedere și Decizia RIL nr. 8/2016 și Decizia nr. 15/2016 – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, Biroul Executorului Judecătoresc are calitate procesuală pasivă în contestația la executare în care se solicită anularea Încheierii de stabilire avans cheltuieli necesare continuării procedurii de executare silită, fiind aplicabile dispozițiile art. 78 alin. 1 Cod procedură civilă sau ale art. 78 alin. 2 Cod procedură civilă referitoare la introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane.

12.04.2021

16.03.2021

13.04.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

288/1/2021

01.02.2021

3427/111/2016

Curtea de Apel Oradea

litigii de muncă

contestație decizie de concediere

art.325 din Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale

Modul de aplicare și interpretare a dispozițiilor art.325 din Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale, în sensul de a se stabili dacă acestea se aplică și în cazul abaterilor grave de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară săvârșite anterior intrării în vigoare a acestei legi.

12.04.2021

11.03.2021

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

372/1/2021

08.02.2021

2241/306/2018

Tribunalul Sibiu

minori și familie

contestare recunoastere paternitate

art. 55 alin. (1) din Codul familiei, art. 54 alin. (2) din același cod, Decizia nr. 349/2001 a Curții Constituționale

Modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 55 alin. (1) din Codul familiei, în prezent abrogat, prin raportare la dispozițiile art. 54 alin. (2) din același cod, ca urmare a efectelor Deciziei nr. 349/2001 a Curții Constituționale prin care s-a constatat că dispozițiile art. 54 alin. (2) din Codul familiei sunt neconstituționale în măsura în care nu recunosc decât tatălui, iar nu și mamei și copilului născut în timpul căsătoriei, dreptul de a porni acțiunea în tăgăduirea paternității.

17.05.2021

16.04.2021

27.04.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

373/1/2021

08.02.2021

482/111/2018*

Curtea de Apel Oradea

litigii cu profesioniștii

excludere asociat

art. 222 din Legea nr. 31/1990, art. 1928 Cod civil

Dacă situațiile de excludere a asociatului prevăzute de art. 222 din Legea nr. 31/1990 se completează cu prevederile art. 1928 Cod civil?

10.05.2021

12.04.2021

29.04.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

411/1/2021

10.02.2021

213/117/220

Curtea de Apel Cluj

litigii de muncă

drepturi salariale ale personalului din justiție

art. III din OUG nr. 20/2016 cu trimitere la art. II alin.(1) din Legea  nr. 293/2015

Dacă în interpretarea art. III din OUG nr. 20/2016 cu trimitere la art. II alin.(1) din Legea  nr. 293/2015, se va concluziona că majorarea de 25 % are în vedere componenta VRS (valoarea de referință sectorială) în formula de calcul a salariului/indemnizației de bază brute lunare a beneficiarilor legii, sau această majorare vizează în mod special cuantumului brut al salariilor de bază ale destinatarilor legii.

17.05.2021

19.04.2021

11.05.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

497/1/2021

19.02.2021

681/336/2019

Tribunalul Maramureș

civil

alte cereri privind executarea silită

art. 906 alin. (4) C.proc.civ., art. 1 pct. 68 din Legea nr.310/2018

Modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 906 alin. (4) C.proc.civ., astfel cum a fost modificată prin art. 1 pct. 68 din Legea nr.310/2018, respectiv dacă dispoziția modificată se aplică doar executărilor silite începute după intrarea în vigoare a Legii nr.310/2018 sau se aplică și cererilor de stabilire a despăgubirilor, introduse după intrarea în vigoare a Legii nr.310/2018, indiferent de data la care a fost formulată cererea de executare silită.

17.05.2021

19.04.2021

10.05.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

536/1/2021

23.02.2021

2270/2/2018

Înalta Curte de Casație și Justiție

contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art.6 lit.f din Legea nr.153/2017, art.4 lit.B) de la Cap I din Anexa V din același act normativ

În interpretarea și aplicarea principiului ierarhizării pe verticală, cât și pe orizontală, în cadrul aceluiași domeniu, în funcție de complexitatea și importanța activității desfășurate, potrivit prevederilor art.6 lit.f din Legea nr.153/2017, în cazul personalului din cadrul DNA și DIICOT care nu au o grilă proprie de salarizare, trimiterea la prevederile art.4 lit.B) de la Cap I din Anexa V, din același act normativ vizează aplicarea acestor dispoziții doar în ceea ce privește vechimea în muncă sau și vechimea în funcție?

17.05.2021

21.04.2021

06.05.2021

11.05.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

593/1/2021

01.03.2021

2523/111/2016

Curtea de Apel Oradea

asigurări sociale

contestație decizie de pensionare

Ordinul nr.901/2460/2019, publicat în Monitorul Oficial nr.574/12.07.2019, a dispozițiilor alin.(2) al art.10 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.125/2014, norme ce au fost aprobate prin Ordinul nr.2073/1623/2014, art.179 din Legea nr.263/2010

Dacă în urma abrogării, prin Ordinul nr.901/2460/2019, publicat în Monitorul Oficial nr.574/12.07.2019, a dispozițiilor alin.(2) al art.10 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.125/2014, norme ce au fost aprobate prin Ordinul nr.2073/1623/2014, abrogare ce a avut în vedere sentința civilă nr.313/17.10.2016, pronunțată de Curtea de Apel Cluj – Secția a III-a de Contencios administrativ și fiscal în dosarul nr.620/33/2016, rămasă definitivă prin decizia nr.2251/2019 dată de Înalta Curte de Casație și Justiție, dispozițiile art.1 alin.(1) din Legea nr.125/2014, privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, se interpretează în sensul că nu se mai recuperează nici debitele corespunzătoare perioadei ulterioare datei de 01.10.2014 și pentru care s-au emis decizii de debit în conformitate cu dispozițiile art.179 din Legea nr.263/2010.

17.05.2021

16.04.2021

07.05.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

635/1/2021

05.03.2021

1187/244/2019

Curtea de Apel Iași

civil

reziliere contract

art.123 alin.(1) și (3) din Legea nr.85/2014

Interpretarea prevederilor dispozițiilor art.123 alin.(1) și (3) din Legea nr.85/2014, în ceea ce privește: admisibilitatea acțiunilor de reziliere a contractelor cu executare succesivă, menținute de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar după momentul deschiderii procedurii insolvenței, pentru nerespectarea de către pârâtul debitor a obligațiilor contractuale, nerespectare a obligațiilor datând din perioada anterioară a deschiderii procedurii insolvenței; dacă textul art.123 din Legea nr.85/2014, prin expresiile ”contractele în derulare se consideră menținute” [(alin.(1)] și ” Ulterior menținerii contractului, cocontractantul poate solicita rezilierea acestuia pentru culpa debitorului, soluționarea cererii făcându-se de judecătorul-sindic”[alin.(3) teza finală], precum și prin întreaga modalitate de reglementare, se interpretează în sensul că exercitarea opțiunii de continuare a contractelor lipsește de sancțiune neexecutările anterioare deschiderii procedurii insolvenței, determinând așadar inadmisibilitatea promovării sau continuării acțiunilor de reziliere bazate pe astfel de neexecutări.

07.06.2021

12.05.2021

02.06.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

636/1/2021

05.03.2021

4184/258/2018

Tribunalul Harghita

minori și familie

tăgadă paternitate

Art. 55 alin. (1) din Codul familiei (Legea nr. 4/1953), în forma anterioară modificării intervenite prin Legea nr. 288/1997, Monitorul Oficial nr. 749 din 5 noiembrie 2007

Art. 55 alin. (1) din Codul familiei (Legea nr. 4/1953), în forma anterioară modificării intervenite prin Legea nr. 288/1997, Monitorul Oficial nr. 749 din 5 noiembrie 2007, își menține aplicabilitatea având în vedere art. 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale interpretat în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului?

14.06.2021

Termen preschimbat la 07.06.2021 

19.05.2021

02.06.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

643/1/2021

08.03.2021

34108299/2013*

Tribunalul București

civil

contestație la executare

art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006, art. 2279 și art. 2321 Cod civil 2009

Dacă din interpretarea coroborată a dispozițiilor art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006, art. 2279 și art. 2321 Cod civil 2009, se poate reține caracterul de titlu executoriu al scrisorii de garanție bancară

07.06.2021

14.05.2021

25.05.2021

31.05.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

661/1/2021

09.03.2021

28560/3/2019

Curtea de Apel București

contencios administrativ și fiscal

litigiu privind funcționarii publici (Legea nr.188/1999)

art.1 alin.(1) și art.3 din HG nr.1086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice și a drepturilor de diurnă, cazare și hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român

Interpretarea și aplicarea prevederilor art.1 alin.(1) și art.3 din HG nr.1086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice și a drepturilor de diurnă, cazare și hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român, nepublicată în Monitorul Oficial al României, în sensul de a se stabili dacă drepturile bănești reglementate de aceste prevederi (diurna în valută și suma pentru facilitarea legăturii cu familia și recreere) trebuie acordate de Statul Român necondiționat de plata acelorași drepturi de către organizațiile internaționale sub egida cărora se desfășoară misiunea, chiar și sub o altă denumire și într-un alt cuantum, dar în același scop

07.06.2021

18.05.2021

03.06.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

736/1/2021

16.03.2021

7079/303/2018

Tribunalul București

civil

acțiune în constatare

art.1 alin.(3) și art.4 teza I din Legea nr.165/2013 prin raportare la dispozițiile art.1 alin.(1) și art.3 pct.6 din același act normativ, art.27 alin.(1) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și dispozițiile art.1 din Protocolul nr.1 adițional la CEDO, art.24 alin.(2) - (4) din Legea nr. 165/2013

Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.1 alin.(3) și art.4 teza I din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la dispozițiile art.1 alin.(1) și art.3 pct.6 din același act normativ, art.27 alin.(1) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și dispozițiile art.1 din Protocolul nr.1 adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în sensul de a se stabili dacă, în situația în care titularul care beneficiază de o hotărâre judecătorească irevocabilă de obligare a comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor la întocmirea documentației necesare și de obligare a comisiei județene de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor la emiterea titlului de proprietate asupra unui teren determinat ca suprafață și amplasament, a înstrăinat drepturile litigioase care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietății anterior emiterii titlului de proprietate și punerii în posesie, dar ulterior intrării în vigoare a Legii nr.165/2013, cesionarul, ca persoană îndreptățită la măsuri reparatorii, are dreptul exclusiv la măsura reparatorie prevăzută de noua lege de reparație constând în compensarea prin puncte potrivit art.24 alin.(2) - (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare sau are dreptul la emiterea titlului de proprietate și punerea în posesie asupra terenului.

14.06.2021

Termen preschimbat la 07.06.2021 

28.05.2021

04.06.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

18

834/1/2021

24.03.2021

12297/3/2016/a28

Curtea de Apel Bucuresti

faliment

contestatie -împotriva raportului adm. judiciar

art.5 alin. 1pct. 21 si art.123 alin. 9 din Legea nr.85/2014

Cum se interpretează prevederile art. 5 alin.(1) pct.21 și art. 123 alin.(9) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, respectiv dacă constituie creanță curentă dobânzile care curg după deschiderea procedurii în situația contractului de credit (încheiat anterior cererii de deschidere a procedurii, dar menținut după deschiderea procedurii) cu dobândă stabilită în funcție de un indice de referință periodic și care nu este cunoscut la data deschiderii procedurii pentru a se putea calcula de către creditor valoarea dobânzii curse ulterior acestui moment.

07.06.2021

14.05.2021

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

19

861/1/2021

25.03.2021

9487/196/2020

Tribunalul Brăila

civil

daune cominatorii

art.906 alin.(4) din Codul de procedură civilă, alin.(2) sau (3) al art.906 Cod proc. civ.

Modul de interpretare a dispozițiilor art.906 alin.(4) din Codul de procedură civilă, respectiv să se stabilească dacă creditorul poate solicita fixarea sumei definitive  ce i se datorează de către debitor cu titlu de penalități și în ipoteza in care debitorul execută obligația în mai puțin de 3 luni de la data comunicării încheierii pronunțate în baza alin.(2) sau (3) a art.906 Cod proc. civ.

07.06.2021

18.05.2021

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

20

944/1/2021

02.04.2021

357/111/2019

Curtea de Apel Oradea

asigurari sociale

contestatie decizie pensionare

art.14 alin. 2 din OUG 57/2015 raportat la art.60 din Legea nr.223/2015

Dacă prin raportare la dispozițiile art. 60 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, în forma aflată în vigoare la data de 30 iunie 2017, după actualizarea drepturilor de pensie, conform dispozițiilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, în forma aflată în vigoare la data de 30 iunie 2017, realizată în baza dispozițiilor Legii nr. 152/2017 pentru aprobarea OUG nr. 99/2016, la stabilirea drepturilor finale de pensie trebuie acordată și suma aferentă majorării în cuantum de 5%, reglementată de dispozițiile art. 14 alin. (2) din OUG nr. 57/2015

07.06.2021

18.05.2021

02.06.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

21

1131/1/2021

19.04.2021

3199/109/2020

Curtea de Apel Pitești

asigurari sociale

contestație la executare

art.101, alin.(6) și (8) din Codul fiscal

Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.101, alin.(6) și (8) din Codul fiscal privind data în raport de care se stabilește cota de impozit ce se aplică diferențelor de venituri din pensii stabilite pentru perioade anterioare, respectiv se defalcă pe lunile la care se referă, în vederea calculării impozitului datorat pentru fiecare din aceste perioade sau se reține integral în raport de data efectuării plății.

28.06.2021

28.05.2021

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

22

1224/1/2021

27.04.2021

26661/300/2019

Tribunalul București

civil

contestație la executare

art.5 alin.3, art.6 alin. 1, art.7 alin. 4 si art.6 alin. 2 din Legea nr.77/2016

« în sensul art. 5 alin. 3 coroborate cu dispozițiile art. 6 alin. 1, art. 7 alin. 4 și art. 6 alin. 2 din Legea 77/2016 notificările formulate de către debitori, ulterior admiterii definitive a contestației formulate de către creditor împotriva primei notificări de dare în plată, mai produc sau nu efectul suspendării de drept prevăzut de Legea 77/2016

28.06.2021

02.06.2021

16.06.2021

23.06.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

23

1267/1/2021

04.05.2021

757/90/2020

Curtea de Apel Pitești

litigii de muncă

drepturi salariale ale personalului din justiție

art.I, pct.1 din Lg.71/2015 pt. aprob. OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu referire la art.1, alin.(5) ind.1 din O.U.G. nr.83/2014

Interpretarea dispozițiilor art.I, pct.1 din Lg.71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu referire la art.1, alin.(5) ind.1 din O.U.G. nr.83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, privind egalizarea în cadrul familiei ocupaționale justiție între valoarea de referință sectorială acordată consilierilor de probațiune și cea acordată magistraților

13.09.2021

02.08.2021

19.08.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

24

1269/1/2021

04.05.2021

722/111/2020

Curtea de Apel Oradea

litigii de muncă

drepturi salariale ale personalului din justiție

art.27 din O.G. nr. 137/2000, art.211 din Legea nr.62/2011 sau art. 268 din Codul Muncii, Legea nr.330/2009

1. Dacă, raportat la dispozițiile art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, art. 211 din Legea 62/2011 sau art. 268 din Codul Muncii, personalul din justiție care fiind în imposibilitate obiectivă de a beneficia și care nu a beneficiat de recunoașterea drepturilor salariale stabilite anterior intrării în vigoare a Legii 330/2009, recunoscute în favoarea altor salariați prin hotărâri judecătorești anterioare intrării în vigoare a Legii 330/2009, sunt îndreptățiți la acordarea retroactivă, începând cu data intrării în vigoare a Legii 330/2009, a drepturilor salariale stabilite și recunoscute prin Decizia ICCJ RIL 7/2019 în favoarea altor salariați care și-au desfășurat activitatea în aceleași condiții. 2. Într-o cauză având ca obiect o cerere de chemare în judecată prin care se solicită obligarea pârâților la plata unor despăgubiri pentru săvârșirea unor fapte de discriminare salarială de către aceștia, în calitatea lor de ordonatori de credite, pentru perioada 01.01.2010 – 08.04.2015 si întemeiată în drept pe dispozițiile O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, care din textele legale ce reglementează cursul prescripției dreptului material la acțiune este incident, anume: art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, art. 211 lit. c) din Legea 62/2011 sau art. 268 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii? 3. În cazul în care aplicabile speței sunt incidente prevederile art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, termenul de prescripție curge de la momentul producerii actului de discriminare (plata efectuată discriminatoriu în temeiul unor hotărâri judecătorești pronunțate în perioada 2006-2009, ale căror dispozitive au fost lămurite in cursul anului 2019 ca urmare a pronunțării Deciziei ICCJ – RIL nr. 7/2019), data publicării Deciziei RIL 7/2019 sau de la momentul în care diferențele salariale trebuiau să fie plătite lună de lună? 4. Dacă publicarea Deciziei nr. 7/2019 pronunțată de ICCJ-Completul RIL constituie momentul obiectiv de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune având ca obiect acordarea de despăgubiri reprezentând diferențele dintre indemnizația efectiv încasată si indemnizația rezultată ca urmare a aplicării majorărilor la valoarea de referință sectorială (VRS), conform prevederilor art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2007 (5%, 2% și 11%) și a  aplicării coeficientului de multiplicare 19,000 (diferențe de drepturi salariale în raport de indemnizațiile procurorilor D.N.A. și D.I.I.C.O.T.– OUG nr.27/2006), pentru perioada 01.01.2010 – 08.04.2015, cauza juridica a acțiunii fiind fapta discriminatorie săvârșită în anul 2019 de ordonatorul  de credite?

13.09.2021

06.07.2021

20.07.2021

21.07.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

25

1350/1/2021

10.05.2021

4188/324/2019

Curtea de Apel Galați

civil

contestație la executare

art. 706 alin.(1) teza a II-a C. proc. Civ.

Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 706 alin.(1) teza a II-a C. proc. Civ., în sensul de a se  stabili dacă termenul de prescripție de 10 ani se aplică și în ceea ce privește prescripția dreptului de a obține executarea silită a unui contract de ipotecă, încheiat sub regimul vechiului Cod Civil, pentru garantarea unei obligații de plată ce decurge dintr-un contract de credit, pentru care s-a constatat că a intervenit prescripția dreptului de a cere executarea silită

13.09.2021

22.07.2021

10.08.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

26

1481/1/2021

19.05.2021

30113/3/2008

Curtea de Apel București

litigii de muncă

obligație de a face

art.63 alin. (12) teza I din Decretul nr.240 din 14 aprilie 2020

Interpretarea dispozițiilor art.63 alin. (12) teza I din Decretul nr.240 din 14 aprilie 2020, în sensul de a ști dacă se aplică și termenelor de perimare în curs la data instituirii/prelungirii stării de urgență.

13.09.2021

23.07.2021

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

27

1638/1/2021

03.06.2021

4308/63/2020

Curtea de Apel Craiova

litigii de muncă

obligație de a face

art. 207 alin.(2) și (3) din Legea nr. 95/2006 republicată, art. 31 alin.(8) din Legea nr. 153/2017, art. 10 din Anexa nr. II, cap.II din Legea nr. 153/2017 și art. 41 din HG nr. 286/2011

Încadrarea asistenților medicali care au dobândit gradul principal și, ulterior, au absolvit studii superioare de asistent medical generalist sau de moașă, în funcția corespunzătoare studiilor superioare absolvite, în condițiile art. 207 alin.(2) și (3) din Legea nr. 95/2006 republicată, intervine de drept sau este condiționată de îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru promovarea în funcție, respectiv încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în buget, conform art. 31 alin.(8) din Legea nr. 153/2017 și transformarea postului avut într-un post corespunzător studiilor superioare absolvite, în condițiile art. 10 din Anexa nr. II, cap.II din Legea nr. 153/2017 și art. 41 din HG nr. 286/2011.

13.09.2021

20.08.2021

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

28

1695/1/2021

07.06.2021

3202/3/2020

Curtea de Apel București

civil

legea 10/2001

art. 34 alin. (5) lit. b din Legea nr. 165/2013; art. 34 alin. (4) din Legea nr. 165/2013; art. 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 165/2013

Modul de interpretare al dispozițiilor art. 34 alin. (5) lit. b din Legea nr. 165/2013 în sensul de a stabili dacă acestea derogă doar de la prevederile art. 34 alin. (4) din Legea nr. 165/2013, care se referă la ordinea de soluționare a dosarelor administrative de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor sau și de la prevederile art. 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 165/2013 privind termenul de 60 luni respectiv 36 luni de soluționare a dosarelor administrative de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor

27.09.2021

02.09.2021

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

29

1794/1/2021

14.06.2021

1046/87/2020

Curtea de Apel București

litigii de muncă

drepturi bănești

art. 7 din Anexa I Capitolul I lit. B și art. 38 din Legea nr.153/2017

În interpretarea dispozițiilor art. 7 din Anexa I Capitolul I lit. B și art. 38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a se stabili dacă majorarea prevăzută de lege se aplică la salariul de bază în plată, începând cu data de 01.07.2017

27.09.2021

02.08.2021

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

30

1842/1/2021

17.06.2021

6818/3/2020

Curtea de Apel București

litigii cu profesioniști

executare contract administrativ

art. 27 Cod procedură civilă

Dispozițiile art. 27 C. proc. civ. se interpretează în sensul că hotărârile pronunțate în primă instanță în perioada în care era în vigoare O.U.G. nr. 23/ 2020, respectiv anterior publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594/ 07.07.2020 a Deciziei Curții Constituționale nr. 221/ 2020 (prin care s-a constatat neconstituționalitatea acestui act normativ), sunt supuse căii de atac a apelului, prevăzută de respectiva ordonanță, sau căii de atac a recursului, prevăzută de art. 55 alin. 3 din Legea nr. 101/ 2016, în forma anterioară modificării aduse prin O.U.G. nr. 23/ 2020, având în vedere că respectiva cale de atac se soluționează ulterior publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei de neconstituționalitate?

27.09.2021

07.09.2021

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

31

1861/1/2021

18.06.2021

1397/101/2020

Curtea de Apel Craiova

litigii de muncă

drepturi bănești

art. 431 alin. (2) NCPC

Dacă reținerea efectului pozitiv al lucrului judecat, în temeiul dispozițiilor art. 431 alin. (2) NCPC, presupune sau nu îndeplinirea condiției identității de părți.

27.09.2021

08.09.2021

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

32

1862/1/2021

18.06.2021

1394/101/2020

Curtea de Apel Craiova

litigii de muncă

drepturi bănești

art. 431 alin. (2) NCPC

Dacă reținerea efectului pozitiv al lucrului judecat, în temeiul dispozițiilor art. 431 alin. (2) NCPC, presupune sau nu îndeplinirea condiției identității de părți.

conexat la dosarul 1861/1/2021

08.09.2021

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

33

1956/1/2021

01.07.2021

1245/95/2020

Curtea de Apel Craiova

asigurări sociale

asigurări sociale- ontestatie decizie pensionare

art. 170 alin. 3 din Legea nr. 263/2010

Data acordării indicelui de corecție prevăzut de art. 170 alin. 3 din Legea nr. 263/2010,  este data publicării deciziei CCR nr. 702/2019-10.02.2020-sau data la care pensionarul trece la pensia pentru limită de vârstă, dacă această dată este anterioară datei de 10.02.2020, cu respectarea termenului de prescripție de 3 ani, prevăzut de art. 107 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, in ceea ce privește acordarea diferențelor de pensie rezultate ca urmare a aplicării indicelui de corecție.  

11.10.2021

21.09.2021

06.10.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

34

1958/1/2021

01.07.2021

26651/3/2020

Curtea de Apel București

asigurări sociale

asigurări sociale- recalculare pensie

art.162 alin.2 din Legea nr. 263/2010

Interpretarea dispozițiilor art.165 alin.(2) din Legea nr.263/2010, în sensul de a ști dacă la calculul drepturilor de pensie se au în vedere sporurile și alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, dovedite cu adeverințe eliberate de unități, atunci când au fost încasate și au făcut parte din baza de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale pe lângă alte venituri decât salariile înscrise în carnetele de muncă, valorificate conform art.165 alin.(1).

11.10.2021

17.09.2021

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

35

1972/1/2021

02.07.2021

1313/314/2019*

Tribunalul Suceava

civil

contestatie la executare

art.6 și art. 8 din Legea nr. 263/2010 raportat la art.5 alin.1 și art. 8 alin. 5 din legea nr. 77/2016

Dacă dispozițiile art.6 și art.8 din Legea nr.77/2016 se interpretează sau nu în sensul că suspendarea oricărei plăți către creditor, precum și a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de către creditor, intervine atât în situația notificării prevăzute de art.5 alin.(1) din Lege, cât și în cazul acțiunii promovate de către debitori în temeiul dispozițiilor art.8 alin.(5) din Lege.

04.10.2021

14.09.2021

29.09.2021

30.09.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

36

2079/1/2021

19.07.2021

1602/117/2020

Curtea de Apel Cluj

civil

expropriere

art.22 alin.6 din Legea nr.255/2010

Dispozițiile art.22 alin.6 din Legea nr.255/2010, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.213/2018 se interpretează în sensul că valoarea despăgubirilor se stabilește exclusiv prin raportare la expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici la momentul transferului dreptului de proprietate sau vor fi avute în vedere și criteriile prevăzute de art.26 alin.2 din Legea nr.33/1994?

15.11.2021

19.10.2021

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

37

2131/1/2021

26.07.2021

18070/3/2020

Curtea de Apel Ploiești

contencios administrativ și fiscal

litigiu privind funcționarii publici (Legea nr. 188/1999)

art. 120 alin. (4) din Codul silvic

Aplicarea dispozițiilor art.120(4) din Codul silvic, respectiv dacă personalul silvic beneficiază de indemnizația de grad profesional, în absența elaborării H.G, normelor, regulamentelor, instrucțiunilor și ghidurilor de bune practici prevăzute de Codul silvic.

11.10.2021

16.09.2021

07.10.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

38

2216/1/2021

04.08.2021

10604/325/2020

Tribunalul Timiș

litigii cu profesioniștii

cerere de valoare redusă

 

„1. În interpretarea dispozițiilor art. 9 coroborat cu art. 22 C. pr. civ. poate instanța de judecată să invoce din oficiu incidența prevederilor art. 1541 alin. (1) lit. b) C. civ. referitoare la reducerea penalității vădit excesive și astfel să pună în discuția părților eventualul caracter disproporționat al clauzei penale, în lipsa unei cereri exprese din partea părții interesate?  2. În contextul unor penalități de întârziere în cotă procentuală stabilite de părți pentru îndeplinirea cu întârziere a unei obligații de plată a unei sume de bani, apreciate de instanța de judecată ca fiind vădit excesive, se aplică limitarea reglementată de art. 1541 alin. (2) C. civ.?”.

11.10.2021

09.09.2021

29.09.2021

11.10.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

39

2295/1/2021

20.08.2021

2618/190/2020

Tribunalul Bistrita Năsăud

litigii cu profesioniștii

cerere de valoare redusă

art. 13, art. 83 alin. (1) și art. 87 alin. (1) Cod procedură civilă coroborat cu art. 32 Cod procedură civilă

Dacă prin sintagma „partea care pierde procesul”, respectiv prin noțiunea „procesul”, se înțelege partea care pierde o etapă din fazele care alcătuiesc procesul civil (ciclul procesual), raportat la art. 13, art. 83 alin. (1) și art. 87 alin. (1) Cod procedură civilă, coroborat cu art. 32 Cod procedură civilă; sau 2. Dacă prin sintagma „partea care pierde procesul”, respectiv prin noțiunea „procesul”, se înțelege partea care pierde ultima fază/etapă din ciclul procesual, reprezentată de apel și, eventual, recurs, sau chiar fond, în rejudecare, fără a prezenta relevanță soluția pronunțată în etapa procesuală anterioară.

15.11.2021

14.10.2021

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

40

2333/1/2021

30.08.2021

2321/62/2020

Curtea de Apel Brasov

asigurari sociale

obligatia de a face

art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 76/2002, raportat la art. XI și XII din O.U.G nr. 30/2020; art. 153 litera l din Legea nr. 163/2010; art. 269 din Codul muncii

În interpretarea dispozițiilor art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 76/2002, raportat la art. XI și XII din O.U.G nr. 30/2020, să se stabilească dacă raportul juridic, având ca obiect obținerea fondurilor necesare plății indemnizației prevăzute de art. XI din O.U.G nr. 30/2020 de către angajator, intră în categoria unui conflict de drepturi privind stabilirea și plata indemnizațiilor de șomaj, astfel încât competența materială procesuală să aparțină completelor specializate în materia drepturilor de asigurări sociale și litigiilor de muncă, potrivit dispozițiilor art. 153 litera l din Legea nr. 163/2010, respectiv art. 269 din Codul muncii. - În interpretarea dispozițiilor art. XI și XII din O.U.G nr. 30/2020, să se stabilească dacă, în noțiunea de „angajator”, pot fi incluse și instituțiile, după caz, serviciile publice finanțate parțial sau integral de la bugetul public sau local

15.11.2021

14.10.2021

29.10.2021

01.11.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

41

2430/1/2021

17.09.2021

11436/212/2021

Tribunalul Constanța

litigii cu profesioniștii

încuviințarea executării silite

art. 31 alin. (17) din Legea nr. 241/2006; art. 4 din Legea nr. 297/2018

Facturilor emise de operatorii serviciilor de apă și canalizare care sunt titluri executorii, conform art. 31 alin. (17) din Legea nr. 241/2006, le sunt aplicabile dispozițiile art. 4 din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 196/2020, care instituie o condiție suplimentară pentru declanșarea executării silite, aceea a înscrierii titlului executoriu în Registrul Național de Publicitate Mobiliară?

06.12.2021

Termen preschimbat la data de 21.02.2022

02.02.2022

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

42

2483/1/2021

27.09.2021

10415/300/2019/a1

Tribunalul București

litigii cu profesioniștii

contestație la executare

art. 719 alin. (4) pct. 1 NCPC; art. 719 alin. (4) NCPC; art. 719 alin. (1) NCPC

1) Interpretarea dispozițiilor art. 719 alin. 4 pct. 1 NCPC, sub aspectul lămuririi sintagmei „hotărârea sau înscrisul care se executa nu este, potrivit legii, executoriu", respectiv limitele verificării pe care instanța de judecata este obligata sa o faca pentru pentru verificarea incidenței cazului de suspendare obligatorie a executării silite, respectiv: - daca analiza incidenței cazului de suspendare obligatorie a executării silite prevăzut de art. 719 alin. 4 pct. 1 NCPC este limitata la o verificare pur formala a exhibării unui inscris căruia ii este conferit prin lege cu titlu general caracterul de titlu executoriu; - sau daca analiza incidenței cazului de suspendare obligatorie a executării silite prevăzut de art. 719 alin. 4 pct. 1 NCPC implica si o pipaire a aspectelor circumstanțiale, dincolo de verificarea pur formala a exhibării unui inscris căruia legea ii recunoaște caracterul de titlu executoriu, aspecte care ar susține existenta derulării unei executări peste limitele titlului executoriu - se urmărește satisfacerea unei altei creanțe decât cele cuprinse in titlul executoriu, se urmăresc alte bunuri decât cele aduse in garanție, exista incidente care ar duce la înlăturarea caracterului executoriu al acestuia - de exemplu prescripția. 2) Interpretarea si aplicarea prevederilor art. 719 alin. 4 NCPC, respectiv a limitelor in care suspendarea obligatorie a executării silite produce efecte, in sensul daca: - Suspendarea obligatorie a executării silite, dispusa in temeiul art. 719 alin. 4 NCPC este supusa acelorași limitări temporale ca suspendarea facultativa dispusa in temeiul art. 719 alin. 1 NCPC, in interpretară si aplicarea stabilita prin Decizia nr. 2/2021, pronunțata de înalta Curte de Casație si Justiție in recursul in interesul legii, in sensul ca produce efecte pana la soluționarea in prima instanța a contestației la executare; - Sau suspendarea obligatorie a executării silite, dispusa in temeiul art. 719 alin. 4 NCPC, in considerarea gravitații motivelor pentru care poate fi dispusa, nu este supusa acelorași limitări temporale ca suspendarea facultativa, efectele acesteia producandu-se pana la soluționarea definitiva a contestației la executare. 3) Interpretarea si aplicarea sintagmei „altei cereri privind executarea silita" din cuprinsul art. 719 alin. 1 NCPC, respectiv daca soluționarea apelului formulat impotriva hotărârii primei instanțe cu privire la contestația la executare se circumscrie noțiunii de „alta cerere privind executarea silita", fiind admisibila astfel formularea unei cereri de suspendare a executării silite pana la soluționarea definitiva, 4) Subsecvent problemei de drept de la punctul 3) - interpretarea si aplicarea sintagmei „instanța competenta" din cuprinsul art. 719 alin. 1 NCPC, respectiv daca cererea de suspendare a executării silite pana la soluționarea definitiva a contestației, se poate formula in calea de atac formulata impotriva soluției pronunțate in contestația la executare sau in calea de atac formulata impotriva soluției pronunțata cu privire la suspendarea executării silite.

06.12.2021

17.11.2021

03.12.2021

06.12.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

43

2562/1/2021

07.10.2021

19731/3/2018

Curtea de Apel București

civil

legea 10/2001

art. 477 - art. 478 din Codul de procedură civilă

În interpretarea art. 477 - art. 478 din Codul de procedură civilă, în absența formulării de către reclamant printr-o proprie cerere de apel a unor critici în legătură cu evaluarea imobilului, poate acesta solicita ulterior, printr-o cerere de sine stătătoare, aplicarea direct în apel a modificărilor aduse Legii nr. 165/2013?

06.12.2021

17.11.2021

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

44

2721/1/2021

27.10.2021

1136/252/2021

Tribunalul Timiș

civil

contestație la executare

art. 377 alin. (1) pct. 1 și art. 376 alin. (1) din vechiul Cod de procedură civilă; art. 706 alin. (2) din Codul de procedură civilă din 2013

Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a unui titlu executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească pronunțată într-un litigiu guvernat de prevederile Codului de procedură civilă din 1865, pusă în executare în perioada de aplicare a Codului de procedură civilă din 2013, este data pronunțării hotărârii de primă instanță, definitive și executorii conform art. 377 alin. 1 pct. 1 și art. 376 alin. 1 din vechiul Cod de procedură civilă sau data rămânerii irevocabile a acelei hotărâri, respectiv data pronunțării deciziei de respingere a recursului declarat împotriva ei? Teza a doua a art. 706 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 2013, potrivit căreia „În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, termenul de prescripție începe să curgă de la data rămânerii lor definitive”, se aplică doar hotărârilor pronunțate în temeiul noului Cod de procedură civilă sau și celor pronunțate în temeiul Codului de procedură civilă din 1865?

31.01.2022

15.12.2021

24.12.2021

04.01.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

45

2722/1/2021

27.10.2021

8988/325/2021

Tribunalul Timiș

civil

contestație la executare

art. 377 alin. (1) pct. 1 și art. 376 alin. (1) din vechiul Cod de procedură civilă; art. 706 alin. (2) din Codul de procedură civilă din 2013

Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a unui titlu executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească pronunțată într-un litigiu guvernat de prevederile Codului de procedură civilă din 1865, pusă în executare în perioada de aplicare a Codului de procedură civilă din 2013, este data pronunțării hotărârii de primă instanță, definitive și executorii conform art. 377 alin. (1) pct. 1 și art. 376 alin. (1) din vechiul Cod de procedură civilă sau data rămânerii irevocabile a acelei hotărâri, respectiv data pronunțării deciziei de respingere a recursului declarat împotriva ei? Teza a doua a art. 706 alin. (2) din Codul de procedură civilă din 2013, potrivit căreia „În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, termenul de prescripție începe să curgă de la data rămânerii lor definitive”, se aplică doar hotărârilor pronunțate în temeiul noului Cod de procedură civilă sau și celor pronunțate în temeiul Codului de procedură civilă din 1865?

conexat la dos.2721/1/2021

15.12.2021

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

46

2825/1/2021

11.11.2021

11553/3/2019

Curtea de Apel București

civil

Legea 10/2001 - legea 163/2013

art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013

În interpretarea art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 modificată, în situația unei contestații împotriva unei decizii emise de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, acordarea despăgubirilor se face prin aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii propriu-zise a deciziei de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor sau prin aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent rămânerii sale definitive?

21.02.2022

25.01.2022

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

47

2840/1/2021

12.11.2021

917/35/2008/a2*

Curtea de Apel Oradea

litigii de muncă

completare/lămurire dispozitiv

art.1 ind.1 din Legea nr. 50/1996

Dacă VRS-ul stabilit în favoarea personalului auxiliar de specialitate în temeiul art. 1 ind. 1 din Legea nr. 50/1996 până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 8/2007 este inclus în baza de calcul a drepturilor salariale cuvenite si acordate după intrarea în vigoare a Legii-Cadru nr. 330/2009, raportat si la decizia în interesul legii nr. 7/2019 a Înaltei Curti de Casatie și Justitie

31.01.2022

 

11.01.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

48

2878/1/2021

17.11.2021

12588/300/2020

Tribunalul București

civil

fond funciar

art. 36 alin.(3) din Legea nr. 18/1991; art. 30 din Legea nr. 58/1974

Dacă noțiunile de „terenuri atribuite în folosinț㔠și „actuali titulari ai dreptului de folosință”, prevăzute în art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 republicată, se interpretează în sens restrictiv doar prin raportare la existența unor acte de atribuire în folosință sau, după caz, închiriere, ori în sensul în care includ și situația unei lăsări de facto de către stat în folosința proprietarilor construcției a terenului ce a trecut în proprietatea statului în temeiul dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974, ca urmare a înstrăinării construcției, precum și dacă în interpretarea acestor noțiuni trebuie avută în vedere voința reală a părților de la momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare.

21.02.2022

25.01.2022

08.02.2022

10.02.2022

14.02.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

49

2927/1/2021

24.11.2021

877/108/2020

Curtea de Apel Timișoara

civil

obligația de a face

art. 21 alin. (6) din Legea nr 165/2013; Legea nr. 193/2021

“Care este grila notarială aplicabilă pentru evaluarea imobilelor care nu pot fi restituite în natură în cazul litigiilor în care reclamantul solicită obligarea Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor la soluționarea dosarului prin emiterea unei decizii de compensare care să conțină numărul de puncte stabilit prin expertiza dispusă în cauză, ipoteza vizată fiind aceea în care Comisia nu a soluționat dosarul până la data introducerii acțiunii de către reclamant, și nici ulterior, situație care nu este acoperită de textul art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 în forma adusă prin modificarea dispusă prin Legea nr. 193/2021?”

Conexat la dosarul nr.2825/1/2021

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

50

2928/1/2021

24.11.2021

42192/3/2018

Curtea de Apel București

civil

Legea 10/2001 - Legea 165/2013

art. 21 din Legea nr. 165/2013; decizia nr. 189/2021 a Curții Constituționale; art.1516 din Codul civil; art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013; art. 1531 din Codul civil

1.Interpretarea dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 165/2013, în considerarea deciziei nr. 189/2021 a Curții Constituționale, conferă persoanei îndreptățite dreptul de a beneficia de măsuri compensatorii, respectiv de a-și valorifica dreptul de creanță/speranța legitimă de a obține un drept de creanță (născut ca urmare a imposibilității de restituire în natură a imobilului preluat) în temeiul dispozițiilor art.1516 din Codul civil? 2. Sancțiunea nerespectării obligației pozitive a statului de a pune în acord dispozițiile art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 cu decizia Curții Constituționale nr. 189/2021 conferă posibilitatea persoanei îndreptățite de a beneficia de daune-interese, iar, în caz afirmativ, modalitatea de  evaluare a acestora este cea stabilită de dispozițiile art. 1531 din Codul civil?

07.03.2022

07.02.2022

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

51

3066/1/2021

17.12.2021

21602/215/2019

Curtea de Apel Craiova

civil

obligația de a face

Art. 484, alin. (1) Cod procedură civilă; art. 483 alin. (2), rap. la art. 94, pct. 1 lit. h) Cod procedură civilă; art. 32, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 50/1991

Art. 484, alin. (1) Cod procedură civilă se interpretează în sensul că instituie o excepție de la dispozițiile art. 483 alin. (2), rap. la art. 94, pct. 1 lit. h) Cod procedură civilă, respectiv de la caracterul definitiv și executoriu al hotărârilor pronunțate în cauzele având ca obiect desființare de construcții, plantații sau a oricăror lucrări cu azezare fixă, inclusiv în ipoteza în care aceste cereri sunt formulate în temeiul art. 32, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 50/1991.

21.02.2022

01.02.2022

16.02.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.