ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă

Informații referitoare la dosare și ședințele de judecată

Anul 2022

Ultima actualizare   –  15 mai 2023

  

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

259/1/2022

08.02.2022

30797/3/2018

Curtea de Apel București

civil

Legea nr.10/2001

Decizia Curtii Constitutionale a României nr.189/18.03.2021, art.5 alin.2 și alin.3 Cod procedură civilă, în aplicarea art.1 alin. 2 și a art.16 din Legea nr.165/2013,art. 566 Cod civil sau art.1640 Cod civil

1.Interpretarea efectelor deciziei Curtii Constitutionale a României nr.189/18.03.2021 publicată in Monitorul Oficial Partea I nr.466/04.05.2021, privitoare la declararea neconstituționalității art.21 alin.6 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.219/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în sensul dacă declararea neconstitutionalități acestor dispozitii legale are ca efect repunerea în vigoare a normei juridice în forma sa anterioară modificării declarate neconstituționale, adică a art.21 alin.6 din Legea nr.165/2013, astfel cum aceasta a fost modificată prin art. I pct.2 din Legea nr.22/2020;

2. În situația în care răspunsul la prima întrebare este negativ, în baza art.5 alin.2 și alin.3 Cod procedură civilă, în aplicarea art.1 alin. 2 și a art.16 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, determinarea valorii măsurilor compensatorii se poate realiza în conformitate cu dispozitiile legale privitoare la situații asemănătoare, prevăzute de art. 566 Cod civil sau art.1640 Cod civil ori în conformitate cu principiile generale ale dreptului, sau prin aplicarea grilelor notariale în vigoare la data soluționării definitive a cauzei.

09.05.2022

11.04.2022

04.05.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

351/1/2022

17.02.2022

337/112/2018/a7

Curtea de Apel Cluj

faliment

confirmare/modificare plan de reorganizare judiciară

art. 45 literele k) și o) din Legea nr. 85/2014; art. 138 alin. (4) și art. 139 alin. (1) din Legea nr. 85/2014

1. Dacă dispozițiile art. 45 literele k) și o) din Legea nr. 85/2014 trebuie interpretate în sensul existenței competenței judecătorului-sindic de a se pronunța asupra viabilității planului de reorganizare și de a confirma un plan de reorganizare, în cazul în care nu se poate adopta o hotărâre în adunarea creditorilor convocată pentru aprobarea planului de reorganizare, din lipsa de cvorum cauzată de neprezentarea creditorilor legal convocați, la cel puțin două ședințe ale acestora având aceeași ordine de zi, sau în sensul că acesta confirmă planul numai în măsura existenței unei hotărâri de aprobare de către adunarea creditorilor a planului de reorganizare. 2. Dacă dispozițiile art. 138 alin. (4) și art. 139 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 trebuie interpretate în sensul că lipsa unei hotărâri în adunarea creditorilor convocată pentru aprobarea planului de reorganizare, din lipsă de cvorum cauzată de neprezentarea creditorilor legal convocați, la cel puțin două ședințe ale acestora având aceeași ordine de zi echivalează cu votul negativ asupra planului de reorganizare.

09.05.2022

11.04.2022

26.04.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

353/1/2022

17.02.2022

651/319/2018

Tribunalul Maramureș

civil

fond funciar

art. 51, art. 52 și a art. 53 din Legea nr. 18/1991; Deciziile nr. 44/2017 și nr. 139/2018 pronunțate de Curtea Constituțională a României

Modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 51, art. 52 și a art. 53 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, prin prisma considerentelor Deciziilor nr. 44/2017 și nr. 139/2018 pronunțate de Curtea Constituțională a României, respectiv dacă este admisibilă cererea de chemare în judecată prin care se solicită instanței să dispună reconstituirea dreptului de proprietate în situația în care nu a fost finalizată procedura administrativă și în lipsa unei hotărâri a Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

09.05.2022

11.04.2022

03.05.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

405/1/2022

23.02.2022

2192/120/2020

Curtea de Apel Ploiești

asigurări sociale

asigurări sociale

art. 85 alin. (1) din Legea nr. 263/2010; art. 66 din HG nr. 257/2011; art. 3 alin. (1) lit. v din Legea nr. 263/2010; Anexa 5 din Legea nr. 263/2010

În interpretarea art. 85 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, vârsta standard de pensionare este vârsta definită de dispozițiile art. 66 din HG nr. 257/2011 sau vârsta definită prin dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. v din Legea nr. 263/2010 respectiv vârsta stabilită de lege la care bărbații și femeile pot obține pensie pentru limită de vârstă, în condițiile legii respectiv vârsta prevăzută în Anexa 5 din Legea nr. 263/2010 dar și vârsta din care se operează reducerile prevăzute de lege.

11.04.2022

24.03.2022

13.04.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

458/1/2022

03.03.2022

8720/299/2019

Curtea de Apel București

litigii cu profesioniștii

pretenții

OUG 54/2016;OG 13/2011 și Codul civil

Modalitatea de interpretare a incidenței art.2551-2553 NCC în cazul termenelor stabilite pe zile calendaristice, în convenția părților.

09.05.2022

19.04.2022

05.05.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

460/1/2022

03.03.2022

2921/3/2020

Curtea de Apel București

litigii cu profesioniștii

acțiune în daune delictuale

art.2551-2553 NCC

În cazul acțiunilor ce au ca obiect acordarea de daune morale, formulate în contradictoriu cu o societate de asigurare și BAAR (prin acțiune solicitându-se obligarea solidară a pârâtelor la plata) reclamanții au posibilitatea de a opta între acordarea penalităților în cuantum de 0,2% pe zi de întârziere prevăzute de OUG 54/2016 și dobânda legală penalizatoare stipulată de prevederile OG 13/2011 și Codul civil?

09.05.2022

14.04.2022

02.05.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

585/1/2022

16.03.2022

98/99/2020/a1

Curtea de Apel Iași

faliment

atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență (art. 169 Legea 85/2014)

art. 180 din Legea nr. 85/2014; art. 169 din Legea nr. 85/2014

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 180 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după închiderea procedurii de insolvență, mai poate fi soluționată o cerere întemeiată pe dispozițiile art. 169 din aceeași lege?

06.06.2022

09.05.2022

27.05.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

593/1/2022

17.03.2022

7578/63/2021

Tribunalul Dolj

contencios administrativ și fiscal

anulare proces verbal de contravenție

art. 154 alin. (6) raportate la dispozițiile art. 158, art. 163 alin. (3), (5), (8), (11) indice 1, art. 164 alin. (4) Cod procedură civilă; art. 163 alin. (5) și art. 164 alin. (4)

Dispozițiile art. 154 alin. (6) raportate la dispozițiile art. 158, art. 163 alin. (3), (5), (8), (11) indice 1, art. 164 alin. (4) Cod procedură civilă pot fi interpretate în sensul că solicitarea reclamantului de îndeplinire a procedurii de citare și de comunicare a actelor de procedură prin mail impun instanței, ca unica modalitate de îndeplinire a acestei proceduri, comunicarea prin poșta electronică. - Dacă, în aceste condiții, procedura de citare îndeplinită prin agent poștal în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură civilă este lovită de nulitate, în lipsa utilizării de către reclamant a garanțiilor puse la dispoziție de art. 163 alin. (5) și art. 164 alin. (4), respectiv înscrierea în fals împotriva procesului verbal întocmit în condițiile art. 164 Cod procedură civilă.

06.06.2022

 

Amână judecarea cauzei la 19.09.2022

 

Amână judecarea cauzei la 14.11.2022

23.05.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

629/1/2022

21.03.2022

303/121/2021

Curtea de Apel Galați

asigurări sociale

recalculare pensie

art. 107 alin. (1) din Legea nr. 263/2010

În interpretarea și aplicarea art. 107 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, se poate modifica, pe calea revizuirii, stagiul complet de cotizare utilizat, necontestat la momentul stabilirii drepturilor de pensie, ca urmare a pronunțării unei decizii în interesul legii de către Înalta Curte de Casație și Justiție?

06.06.2022

23.05.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

658/1/2022

24.03.2022

2744/117/2020

Curtea de Apel Cluj

litigii de muncă

drepturi salariale ale personalului din justiție

art. 1 alin. (3) și art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153 din 2017

Dacă dispozițiile art. 1 alin. (3) și art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, inclusiv sintagma „ca urmare a majorărilor salariale reglementate” se interpretează în sensul că se aplică și în cazul majorărilor salariale recunoscute prin hotărâri judecătorești sau doar în cazul majorărilor salariale stabilite prin acte normative (legi, ordonanțe de urgență) sau acte administrative ale ordonatorilor de credite?

06.06.2022

23.05.2022

03.06.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

679/1/2022

29.03.2022

2281/117/2021

Curtea de Apel Cluj

contencios administrativ și fiscal

litigiu privind funcționarii publici statutari

art. 154 alin. (1) lit. i Cod fiscal; art. 2 alin. (1) lit. a, art. 17 alin. (2), art. 61 alin. (2) din OUG 158/2005; art. 37 alin. (1) din OUG 38/2003; Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006,cu modificările și completările ulterioare

Dacă în interpretarea și aplicarea dispozițiilor: art. 154 alin. (1) lit. i Cod fiscal; art. 2 alin. (1) lit. a, art. 17 alin. (2), art. 61 alin. (2) din OUG 158/2005; art. 37 alin. (1) din OUG 38/2003, categoria profesională a polițiștilor în perioada în care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de salariu sau indemnizație aferentă certificatelor medicale, iar acest drept este sau nu exceptat de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

06.06.2022

23.05.2022

02.06.2022

03.06.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

795/1/2022

11.04.2022

14029/200/2020

Tribunalul Buzău

Litigii cu profesioniștii

cerere de valoare redusă

 

Dacă valoarea obiectului unui contract de mandat remunerat este reprezentată de valoarea creanței în vederea recuperării căreia s-a încheiat contractul de mandat sau de valoarea remunerației mandatarului.

27.06.2022

06.06.2022

24.06.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

815/1/2022

13.04.2022

2542/331/2020*

Tribunalul Prahova

civil

contestație la executare

art. 6 alin. (1) raportat la art. 4 alin. (1) lit. a și b și art. 5 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 77/2016; art. 6 alin. (1) din Legea nr. 77/2016;art. 4 alin. (1) lit. a și b; art. 5 alin. (1) și (2) din Legea nr. 77/2016

In interpretarea art. 6 alin. (1) raportat la art. 4 alin. (1) lit. a și b și art. 5 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, urmează a se stabili dacă: 1. „Efectul suspensiv prevăzut de dispozițiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 77/2016 operează de drept în cazul văditei neîndepliniri a condițiilor de admisibilitate prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. a și lit. b și/sau a condițiilor de formă ale notificării dării în plată, prevăzute de dispozițiile art. 5 alin. (1) și (2) din Legea nr. 77/2016?”. 2. „ Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. a și b și/sau a condițiilor de formă ale notificării dării în plată, prevăzute de dispozițiile art. 5 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 77/2016 poate fi constatată de către executorul judecătoresc în procedura de executare silită, în virtutea rolului său activ?”. 3. „Instanța de executare, învestită cu o contestație la executare prin care se critică neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. a și b și/sau a condițiilor de formă ale notificării dării în plată, prevăzute de dispozițiile art. 5 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 77/2016 poate analiza în cadrul acestei proceduri condițiile de admisibilitate menționate în precedent?”.

27.06.2022

06.06.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

851/1/2022

18.04.2022

5475/99/2020

Curtea de Apel Iași

litigii de muncă

drepturi bănești

art. 306 alin.(2) și art.328 alin.(2) Cod procedură civilă; Deciziei în interesul legii nr. 9/2020; art. 479 alin.(2) Cod procedură civilă

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 306 alin.(2) și art.328 alin.(2) Cod procedură civilă, sancțiunea înlăturării din probatoriu a înscrisului defăimat ca fals, ce intervine ca urmare a neprezentării părții care l-a depus la dosar la termenul fixat în scopul verificării înscrisului, se intemeiază pe o prezumție legală care nu poate fi răsturnată în apel prin dovada contrară sau pe o prezumție ce poate fi răsturnată în apel, față de caracterul devolutiv al căii de atac, în lumina Deciziei în interesul legii nr. 9/2020 și prin aplicarea dispozițiilor art. 479 alin.(2) Cod procedură civilă, referitoare la refacerea sau completarea probatoriilor administrate în primă instanță?

27.06.2022

09.06.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

888/1/2022

21.04.2022

26110/299/2020

Tribunalul București

litigii cu profesioniștii

pretenții

Hotărâre C.J.U.E. din 21.01.2016, Ergo Insurance and Gjensidige Baltic; art. 2210 din Codul civil

În aplicarea Hotărârii C.J.U.E. din 21.01.2016, Ergo Insurance and Gjensidige Baltic, cauzele conexate C 359/14 și C 475/14, analiza legii române pentru a stabili dacă și în ce măsură asigurătorul RCA al unui vehicul de tractare se poate subroga împotriva asigurătorului RCA al semiremorcii trebuie limitată la normele de drept comun, stabilite în art. 2210 din Codul civil sau trebuie avute în vedere și normele speciale în materie de RCA emise de A.S.F. privind dreptul de regres.

27.06.2022

06.06.2022

20.06.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

944/1/2022

02.05.2022

8541/314/2020

Tribunalul Suceava

civil

contestație la executare

alin. (2) al art. 1 din O.U.G. nr. 71/2009 la alin. (1) al aceluiași articol

Dacă trimiterea alin. (2) al art. 1 din O.U.G. nr. 71/2009 la alin. (1) al aceluiași articol, se interpretează în sensul că termenul prevăzut la alin. (1) este reprezentat de mai multe termene succesive dar individuale prin raportare la sfârșitul anilor 2012, 2013, 2014, 2015 și 2016 pentru fiecare tranșă detaliată la literele a)-e), sau se interpretează ca un termen unitar prin raportare doar la sfârșitul anului 2016 ca dată finală de plată a creanței în mod eșalonat?

19.09.2022

06.09.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

1001/1/2022

09.05.2022

3722/111/2020

Curtea de Apel Oradea

contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art. 161 din HG nr. 394/2016

Cum se interpretează dispozițiile art. 161 din HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, forma în vigoare la data de 05.03.2020, în ceea ce privește natura juridică a termenului de 14 zile și sancțiunea aplicabilă în cazul nerespectării acestuia.

19.09.2022

05.09.2022

16.09.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

18

1003/1/2022

09.05.2022

2187/95/2020

Curtea de Apel Craiova

asigurări sociale

contestație decizie de pensionare

art.158 alin.(6) și (7) din Legea nr. 263/2010; art. 158 alin. (3) ind. 1 din Legea nr. 263/2010

Dacă dispozițiile art.158 alin.(6) și (7) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, se aplică și în situația în care dovada vechimii în muncă în grupele de muncă se realizează în condițiile art. 158 alin. (3) ind. 1 din lege, cu carnetul de muncă.

Dacă verificarea caracterului incorect sau incomplet al înregistrării în carnetul de muncă în sensul art. 158 alin. (3) ind. 1 din lege presupune și verificarea legalității încadrării activității în grupele I și/sau II de muncă în sensul art. 158, alin. (6) și (7) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

19.09.2022

06.09.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

19

1005/1/2022

09.05.2022

1572/336/2016*

Tribunalul Maramureș

civil

anulare act - dizolvare persoană juridică

art.28 din Legea nr. 1/2000 modificat prin punctul 31 Titlul VI din Legea nr. 247/2005

Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.28 din Legea nr. 1/2000, în sensul dacă dispozițiile art. 28 din Legea nr. 1/2000, astfel cum acestea au fost modificate prin punctul 31 Titlul VI din Legea nr. 247/2005 permit înființarea de noi composesorate, continuatoare ale unei unice forme asociative de acest tip, existente anterior anului 1948, în condițiile în care în baza Legii nr.1/2000, forma inițială, o parte dintre foștii membri ai respectivei forme asociative de proprietate sau moștenitorii acestora s-au constituit în formă asociativă și au dobândit calitatea de persoană juridică; în cazul unui răspuns negativ, care sunt consecințele din punct de vedere juridic asupra formei asociative înființate ulterior și asupra dreptului de proprietate recunoscut acesteia?

19.09.2022

06.09.2022

15.09.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

20

1055/1/2022

16.05.2022

3087/30/2015/a36

Curtea de Apel Timișoara

faliment

contestație - contestație la executare

art. 266 indice 1, 266 indice 3 din Legea 207/2015 (Codul de procedură fiscală), introduse prin O.G. 30/2017; Legea 85/2014; art. 163 alin. (3) din Legea 85/2014;art. 75 din Legea 85/2014; art. 352 alin. (4) din Legea 207/2015 (Codul de procedură fiscală)

1.Dacă aplicarea prevederilor art. 266 indice 1, 266 indice 3 din Legea 207/2015 (Codul de procedură fiscală), introduse prin O.G. 30/2017, este compatibilă cu Legea 85/2014?

 2.Care sunt în concret modalitățile de executare silită care pot fi efectuate potrivit Codului de procedură fiscală? Se poate dispune inclusiv poprirea contului unic de insolvență, prin derogare de la prevederile art. 163 alin. (3) din Legea 85/2014?

3.Sunt considerate în curs executările silite încetate ”ope legis” în temeiul art. 75 din Legea 85/2014 conform dispozițiilor art. 352 alin. (4) din Legea 207/2015 (Codul de procedură fiscală)?

03.10.2022

20.9.2022

27.09.2022

28.09.2022

03.10.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

21

1071/1/2022

17.05.2022

7467/63/2019

Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția I Civilă

civil

acțiune în răspundere delictuală

art.1385 alin. (1) și (3) Cod civil; art.23 alin. (1) din OUG nr.77 din 24 iunie 2009; art.13 alin. (1), art.14 alin. (2) lit.b (i) și art.15 alin. (6) lit. (a) și anexa din același act normativ

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.1385 alin. (1) și (3) Cod civil, prejudiciul derivat din săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.23 alin. (1) din OUG nr.77 din 24 iunie 2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, în forma în vigoare la data producerii infracțiunii, este prezumat de lege prin dispozițiile art.13 alin. (1), art.14 alin. (2) lit.b (i) și art.15 alin. (6) lit. (a) și anexa din același act normativ?

19.09.2022

Termen preschimbat la 31.10.2022

14.10.2022

27.10.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

22

1141/1/2022

26.05.2022

25029/3/2020

Curtea de Apel București

civil

legea 10/2001

art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013; Legea nr. 193/2021

Într-un litigiu ce are ca obiect contestația formulată împotriva deciziei de compensare emise de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, dispozițiile art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 193/2021, se interpretează în sensul că evaluarea imobilului urmează a fi realizată prin raportare la grila notarilor pubici valabilă în: (i) anul anterior emiterii deciziei de compensare de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, ce face obiectul contestației judiciare, (ii) anul anterior pronunțării sentinței, prin care a fost anulată decizia de compensare și a fost obligată Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor să emită o nouă decizie de compensare, conform punctelor de compensare stabilite de către prima instanță, sau (iii) anul anterior pronunțării deciziei instanței de apel?

03.10.2022

15.09.2022

03.10.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

23

1153/1/2022

27.05.2022

2316/103/2019

Curtea de Apel Bacău

litigii de muncă

obligația de a face

art.56 alin.(1) lit.c din Codul muncii coroborat cu art.107 din Legea 263/2010

În interpretarea prevederilor art.56 alin.(1) lit.c din Codul muncii (ipoteza comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei pentru limita de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare) coroborat cu art.107 din Legea 263/2010 care este efectul revizuirii deciziei de pensie care a stat la baza emiterii deciziei de încetare de drept a contractului de muncă, respectiv dacă intervine ca o consecință reluarea raporturilor de muncă.

03.10.2022

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

24

1166/1/2022

31.05.2022

2640/298/2020

Tribunalul Alba

civil

plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

art.4 din Legea nr.17/2014; Legea nr. 268/2001; art. 13 alin. (5) din Legea 7/1996; art.4 din Legea nr.17/2014; art. 13 alin. (5) din Legea 7/1996

Modalitatea de interpretare a dispozițiilor art.4 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, în cazul încheierii unor contracte de vânzare a posesiei terenurilor agricole din extravilan, reglementate de art. 13 alin. (5) din Legea 7/1996 cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, respectiv dacă trebuie respectat dreptul de preempțiune, conform art.4 din Legea nr.17/2014 în cazul vânzării posesiei terenurilor agricole din extravilan, care se notează în cartea funciară, conform art. 13 alin. (5) din Legea 7/1996.

03.10.2022

15.09.2022

26.09.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

25

1206/1/2022

03.06.2022

10474/3/2018

Curtea de Apel Bucuresti

contencios administrativ și fiscal

litigiu privind funcționarii publici (Legea Nr.188/1999)

art.7 alin.2 din OUG nr.90/2017, art.38 alin.3 lit.a din Legea cadru nr.153/2017

Dacă dispozițiile art.7 alin.(2) din OUG nr.90/2017 potrivit cărora „Sumele aferente contribuțiilor de asigurări sociale sau, după caz, contribuțiilor individuale la bugetul de stat, datorate de personalul plătit din fonduri publice, astfel cum sunt stabilite în aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2018 personalului plătit din fonduri publice potrivit art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017” în corelare cu dispozițiile art.38 alin.(3) lit.a din Legea cadru nr.153/2017 care prevăd c㠄Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale: a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții” se interpretează în sensul că nu pot avea ca efect diminuări ale venitului net al persoanelor aflate sub incidența acestora.

03.10.2022

20.09.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

26

1442/1/2022

28.06.2022

2278/110/2021

Curtea de Apel Bacău

faliment

deschiderea procedurii la cererea creditorului

art. 41 din Decretul nr. 195/2020; art. 62 din Decretul nr. 240/2020; art. 708 alin. (1) pct. 4 Cod procedură civilă

Dacă dispozițiile care reglementează cazul de suspendare a prescripției prevăzut de art. 41 din Decretul nr. 195/2020 și de art. 62 din Decretul nr. 240/2020 se încadrează în ipoteza legală de suspendare a cursului prescripției executării silite prevăzută de art. 708 alin. (1) pct. 4 Cod procedură civilă.

17.10.2022

04.10.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

27

1509/1/2022

06.07.2022

1649/40/2020

Curtea de Apel Suceava

Litigii de muncă

drepturi bănești

art. 5 alin. (3) din Anexa II Capitolul II din Legea nr. 153/2017; art. 7 lit. b) din Anexa II Cap. II din Legea nr. 153/2017

Dacă prevederile art. 5 alin. (3) din Anexa II Capitolul II din Legea nr. 153/2017 trebuie interpretate ca excluzând posibilitatea acordării sporului pentru condiții deosebit de periculoase prevăzut de art. 7 lit. b) din Anexa II Cap. II din Legea nr. 153/2017 pentru activitatea desfășurată de medici în cadrul gărzilor efectuate în temeiul contractului de muncă cu timp parțial.

17.10.2022

30.09.2022

13.10.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

28

1545/1/2022

11.07.2022

3631/99/2021

Curtea de Apel Iași

Litigii de muncă

drepturi bănești

art.2 alin.(1) lit. c și a art. 36 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017

În interpretarea și aplicarea prevederilor art.2 alin.(1) lit. c și a art. 36 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în categoria „personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum și din cele aflate sub controlul Parlamentului”, personal a cărui salarizare se realizează potrivit anexei nr. VII din Legea-cadru nr. 153/2017, este inclus și personalul tehnic, economic și socio-administrativ din cadrul spitalelor publice?

17.10.2022

04.10.2022

14.10.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

29

1585/1/2022

18.07.2022

164/334/2020

Tribunalul Suceava

litigii cu profesionistii

pretenții

art. 58 lit. b) din Legea nr. 136/1995,art. 2519 alin. (1) din Codul Civil,art. 2517,art. 2528 alin. (1) din Codul civil

În cazul acțiunii formulate de asigurătorul de răspundere civilă auto obligatorie împotriva propriului asigurat, dispozițiile art. 58 lit. b) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd c㠄Asigurătorul recuperează sumele plătite drept despăgubiri de la persoana răspunzătoare de producerea pagubei, în următoarele cazuri: (...) b) accidentul a fost produs în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozițiile legale privind circulația pe drumurile publice ca infracțiuni săvârșite cu intenție, chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau în timpul comiterii altor infracțiuni săvârșite cu intenție”, se interpretează în sensul că natura și durata termenului de prescripție a dreptului material la acțiune este de 2 ani conform dispozițiilor art. 2519 alin. (1) din Codul Civil aplicabile dreptului la acțiune întemeiat pe un raport de asigurare, sau de 3 ani potrivit prevederilor art. 2517 și/sau art. 2528 alin. (1) din Codul civil aplicabile acțiunii în regres/în răspundere civilă delictuală?

17.10.2022

04.10.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

30

1603/1/2022

19.07.2022

2742/95/2020

Curtea de Apel Craiova

Contencios administrativ și fiscal

calcul drepturi salariale

art. 4 și anexa 1 la Legea nr. 138/1999, pct.1, 7, 11- 16

Dacă în interpretarea art. 4 și anexa 1 la Legea nr. 138/1999, pct.1, 7, 11- 16 privind coeficienții de ierarhizare pentru funcții corespunzătoare gradului de colonel, „functia similar㔠(corespunzătoare) gradului de colonel include atât funcțiile de conducere cât și cele de execuție.

17.10.2022

04.10.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

31

1626/1/2022

21.07.2022

9790/225/2020

Curtea de Apel Craiova

civil

actiune in constatare

94 pct. 1 lit. k, art. 125, art. 651 alin. 3 și 4 Cod procedură civilă

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 94 pct. 1 lit. k, art. 125, art. 651 alin. 3 și 4 Cod procedură civilă, se consideră că cererea având ca obiect constatarea prescripției dreptului de a obține executarea silită a unui titlu executoriu reprezintă o cerere în pretenții de drept comun, în sensul art. 94 pct. 1 lit. k, supusă criteriului valoric sau o cerere în materie de executare silită, supusă regulilor speciale de procedură în această materie.

31.10.2022

10.10.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

32

1725/1/2022

10.08.2022

3273/212/2022

Tribunalul Constanța

Litigii cu profesioniștii

încuviințarea executării silite

Legea nr. 51/1995

Contractul de asistență juridică aferent profesiei de avocat, așa cum este reglementată de Legea nr. 51/1995, constituie sau nu titlu executoriu și pentru penalitățile de întârziere.

31.10.2022

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

33

1818/1/2022

24.08.2022

21478/299/2020

Tribunalul București

civil

validare poprire

art. 781 alin. (5) lit. c) din Codul de procedură civilă; art. 781 alin. (5) lit. c) coroborat art. 784 alin. (1) teza ultimă ambele din Codul de procedură civilă

Dacă, în interpretarea prevederilor art. 781 alin. (5) lit. c) din Codul de procedură civilă, noțiunea de sume aferente plății drepturilor salariale viitoare are în vedere acele sume a căror destinație este în mod neechivoc stabilită astfel anterior sau cel mai târziu la momentul înființării popririi (de pildă, prin descrierea contului ca fiind destinat plății drepturilor salariale), ori dacă această destinație specială poate fi apreciată de terțul poprit ulterior pe baza unei solicitări formulate de către debitor pentru eliberarea unor sume în vederea plății unor drepturi salariale. Dacă, în interpretarea prevederilor art. 781 alin. (5) lit. c) coroborate cu cele ale art. 784 alin. (1) teza ultimă ambele din Codul de procedură civilă, ulterior indisponibilizării de către terțul poprit a sumelor aflate într-un cont al debitorului, terțul poprit poate elibera, la cererea debitorului, sume de bani solicitate de acesta din urmă în vederea plății unor drepturi salariale.

14.11.2022

21.10.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

34

1909/1/2022

12.09.2022

3413/110/2019

Curtea de Apel Bacău

litigii de muncă

acțiune în constatare

art. 28 alin.(1) lit. o) din Legea 223/2015

Art. 28 alin.(1) lit. o) din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat se interpretează în sensul că exclude din baza de calcul a pensiei militare sporul TBC/HIV acordat cu caracter permanent fostului salariat?

14.11.2022

31.10.2022

08.11.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

35

1945/1/2022

16.09.2022

3327/320/2021

Tribunalul Specializat Mureș - Comercial

litigii cu profesioniștii

acțiune în constatarea dării în plată Legea 77/2016

art.3 și art.4 alin.(4) din Legea nr.77/28.04.2016 în forma modificată prin Legea nr.52/13.05.2020; paragraful 48 al deciziei nr.432/17.06.2021 a Curții Constituționale a României

1. Cum se conciliază obligația instanței judecătorești ”de a aplica prioritar – soluția adaptării contractului” – statornicită, în lumina dispozițiunilor art.3, dimpreună cu cele ale art.4 alin.(4) din Legea nr.77/28.04.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.330/28.04.2016 – în forma modificată prin Legea nr.52/13.05.2020, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.386/13.05.2020, prin considerentul decizoriu din paragraful 48 al deciziei nr.432/17.06.2021 a Curții Constituționale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.905/21.09.2021 - , cu posibilitatea consumatorului de a pretinde adaptarea unui contract de credit încheiat cu un profesionist când acest contract de credit a fost declarat anterior scadent anticipat, creanța astfel izvorât㠖 reprezentată de obligația de rambursare a întregului credit, dimpreună cu dobânda contractului și celelalte speze – fiind urmărită în cadrul unei proceduri execuționale de urmărire a imobilului (locuință) ipotecat, fără ca acesta să fie valorificat? 2. În aceleași circumstanțe, care ar fi criteriile obiective de identificare a ”utilității sociale a continuării executării contractului” ce pare a fi consfințită cu valoare de principiu de către Curtea Constituțională a României prin decizia mai degrabă pomenită?

05.12.2022

08.11.2022

17.11.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

36

2059/1/2022

03.10.2022

16667/3/2019*

Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția I civilă

Proprietate Intelectuală

drept de autor și drepturi conexe

art. 497 din Codul de procedură civilă, în forma modificată prin Legea nr. 310/2018; art. 498 și art. 501 din Codul de procedură civilă

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 497 din Codul de procedură civilă, în forma modificată prin Legea nr. 310/2018: În cazul în care, în al doilea ciclu procesual, s-ar pune problema admiterii recursului de către Înalta Curte de Casație și Justiție, această instanță de recurs, casând decizia recurată, va reține cauza pentru rejudecarea apelului? Dacă răspunsul este afirmativ, în rejudecarea apelului de către Înalta Curte de Casație și Justiție, sunt aplicabile prevederile art. 498 și art. 501 din Codul de procedură civilă? Dacă răspunsul este negativ, în ce situații s-ar putea pronunța o a doua soluție de casare cu trimitere a cauzei spre rejudecare?

05.12.2022

18.11.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

37

2069/1/2022

04.10.2022

25826/325/2018

Tribunalul Timiș

civil

rectificare carte funciară

Decretul - Lege nr. 115/1938; art. 914 C. civ.; art. 41 din Legea nr. 7/1996

Dacă în regiunile de carte funciară unde s-au aplicat dispozițiile Decretului - Lege nr. 115/1938, în situația unui imobil teren înscris în cartea funciară sub imperiul aceluiași act normativ și înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.7/1996, proprietarul poate solicita în instanță modificarea suprafeței imobilului conform prevederilor art. 914 C. civ. sau dacă această modificare de suprafață poate fi obținută doar după parcurgerea procedurii prevăzute de art. 41 din Legea nr. 7/1996 ?

30.01.2023

16.01.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

38

2112/1/2022

10.10.2022

643/99/2021

Curtea de Apel Iași

asigurări sociale

contestație decizie de pensionare

art.73 ind.1 alin.(13) din Legea nr. nr.7/2006; art. 83 - 92 din Legea nr. 263/2010

În aplicarea art.73 ind.1 alin.(13) din Legea nr.7/2006 cu modificări și completări ulterioare, dispoziția de trimitere din cuprinsul textului la prevederile art. 83 - 92 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, se impune a fi interpretată ca vizând doar condițiile legale de fond pentru instituirea pensiei de urmaș sau dispoziția de trimitere vizează toate condițiile dreptului comun ale acestui tip de pensie, inclusiv în ceea ce privește modalitatea de determinare  a cuantumului pensiei de urmaș - procentual doar din punctajul mediu anual realizat de susținător, fără raportare la drepturile corespunzătoare pensiei de serviciu ?

05.12.2022

18.11.2022

07.12.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

39

2149/1/2022

14.10.2022

5637/105/2019

ICCJ - Secția I Civilă

civil

reparare prejudicii erori judiciare 

art.539 din Codul procedură penală

În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 539 din Codul procedură penală, față de efectele Deciziei nr. 136/2021 a Curții Constituționale, în ipoteza unei privări de libertate în cursul unui proces penal finalizat prin soluția definitivă de achitare, fără ca nelegalitatea măsurii privative de libertate să fi fost stabilită în conformitate cu RIL nr. 15/2017, soluția de achitare este suficientă prin ea însăși pentru acordarea de despăgubiri persoanei private de libertate și, ulterior, achitate?

În acest context, „caracterul injust/nedrept al măsurilor privative de libertate”, respectiv „netemeinicia acuzației în materie penal㔠constituie criterii autonome care dau dreptul persoanei în cauză la repararea pagubei și care extind sfera de aplicare a dispozițiilor art. 539 din Codul de procedură penală?

16.01.2023

20.12.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

40

2155/1/2022

17.10.2022

16927/4/2017*

Tribunalul București

civil

contestație la executare

art. 262 alin. (4) din Legea nr. 207/2015; art. 724 Cod pr.civ.

Dacă dispozițiile art. 262 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt derogatorii de la dreptul comun reprezentat de art. 724 Cod pr.civ., în ceea ce privește modalitatea de restabilire a situației anterioare în cazul în care bunurile executate silit au fost valorificate, respectiv dacă, potrivit art. 262 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, în materie fiscală modalitatea restabilirii situației anterioare în cazul în care bunurile executate silit au fost valorificate se poate face doar prin restituirea de către cel îndreptățit a sumei ce i se cuvine din valorificarea bunurilor.

30.01.2023

12.01.2023

26.01.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

41

2219/1/2022

24.10.2022

3244/86/2021

Curtea de Apel Suceava

asigurări sociale

contestație decizie de pensionare

art. IX alin. (1) din OUG nr. 59/2017; Legea nr. 94/1992; Decizia Curții Constituționale nr. 900 din 15 decembrie 2020

Dacă prevederile art. IX alin. (1) din OUG nr. 59/2017, cu referire la plafonarea cuantumului net al pensiilor de serviciu stabilite în baza Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, cu modificările și completările ulterioare, se aplică inclusiv pensiilor de serviciu ale consilierilor de conturi din cadrul Curții de Conturi, prin prisma considerentelor Deciziei Curții Constituționale nr. 900 din 15 decembrie 2020.

30.01.2023

12.01.2023

25.01.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

42

2254/1/2022

26.10.2022

3542/120/2021

Curtea de Apel Ploiești

litigii de muncă

drepturi salariale ale personalului din justiție

art. 13 alin. (1) lit. a din OUG 27/2006; art. 882 alin. (5) din Legea 304/2004; Decizia nr. 794/2016 a Curții Constituționale

Dacă diurna de detașare în cuantum de 2% din indemnizația de încadrare brută lunară, prevăzută de art. 13 alin. (1) lit. a din OUG 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, de care au beneficiat procurorii din cadrul Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, în temeiul art. 882 alin. (5) din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările și completările ulterioare, se include în indemnizația de încadrare brută lunară a unui magistrat și cade sub incidența Deciziei nr. 794/2016 a Curții Constituționale sau reprezintă un drept salarial distinct de aceasta.

30.01.2023

 

amână judecarea cauzei la 13.03.2023

11.01.2023

 

 

 

01.03.2023

 

 

 

 

08.03.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

43

2287/1/2022

31.10.2022

1572/108/2022

Tribunalul Arad

contencios administrativ și fiscal

refuz acordare drepturi persecutați politic, conform Decret - lege nr.118/1990

Decretul – Lege nr. 118/1990

Dac㠖 în considerarea persecuției politice a tatălui său biologic – copilul înfiat cu toate efectele unei filiații firești de alte persoane, este inclus în sfera persoanelor cărora li se acordă drepturile stabilite de Decretul – Lege nr. 118/1990.

30.01.2023

12.01.2023

25.01.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

44

2295/1/2022

31.10.2022

15737/325/2021

Tribunalul Timiș

litigii cu profesioniștii

pretenții

art. 25 lit. b) din Legea nr. 132/2017, art. 2528 C. civ., art. 1597 C. civ. și art. 1394 C. civ.

În interpretarea și aplicarea art. 25 lit. b) din Legea nr. 132/2017, art. 2528 C. civ., art. 1597 C. civ. și art. 1394 C. civ., în ipoteza unei acțiuni în regres a asigurătorului împotriva persoanei răspunzătoare de producerea accidentului, întemeiate pe dispozițiile art. 25 lit. b) din Legea nr. 132/2017, este incidentă prorogarea termenului de prescripție prevăzută de art. 1394 C. civ.?

30.01.2023

12.01.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

45

2350/1/2022

04.11.2022

5434/236/2020*

Tribunalul Giurgiu

civil

validare poprire

art. 460 alin.1 Vechiul Cod de procedură civilă, art. 790 alin.1 din Legea nr. 134/2010 Noul Cod de procedură civilă, art. 790 alin.1 Cod procedură civilă

1. Decizia nr. 7/2013 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - completul competent să judece recursurile în interesul legii, cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 460 alin.1 Vechiul Cod de procedură civilă își menține aplicabilitatea și sub imperiul dispozițiilor art. 790 alin.1 din Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de procedură civilă?

2.Neformularea de către creditor sau de executorul judecătoresc a cererii de validare a popririi în termenul prevăzut de art. 790 alin.1 Cod procedură civilă, de o lună de la data când terțul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, atrage sancțiunea decăderii executorului judecătoresc din dreptul de a emite o nouă adresă de înființare popririi în cadrul aceluiași dosar de executare silită, cu privire la același terț poprit și aceeași creanță?

3.În eventualitatea unui răspuns negativ la întrebarea 2, atunci emiterea de către executorul judecătoresc a unei noi adrese de înființare a popririi, în cadrul aceluiași dosar de executare silită și cu privire la același terț poprit și aceeași creanță, după expirarea termenului în care putea obține validarea popririi dispusă anterior, are ca efect curgerea unui nou termen de o lună în care se poate obține validarea poprii înființată ulterior, sau are ca efect repunerea în termenul de obținere a validării primei popriri?

30.01.2023

12.01.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

46

2423/1/2022

11.11.2022

1733/109/2021

Curtea de Apel Craiova

asigurări sociale

contestație decizie pensionare

art. 82 alin. (2) și art. 86 alin. (1) din Legea nr. 303/2004; art. 3 din HG nr. 1275/2005; art. 49 alin. (1) lit. c din Legea nr. 263/2010

În interpretarea dispozițiilor art. 82 alin. (2) și art. 86 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, art. 3 din HG nr. 1275/2005 și art. 49 alin. (1) lit. c din Legea nr. 263/2010, perioada în care magistratul a satisfăcut stagiul militar obligatoriu constituie sau nu vechime în magistratură.

20.02.2023

01.02.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

47

2637/1/2022

06.12.2022

28297/302/2021

Tribunalul București

civil

alte cereri - art.906 alin.(4) NCPC

art. 906 alin. (4) C.proc.civ.

Cererea de stabilire a sumei definitive datorate cu titlu de penalități prin care se solicită stabilirea sumei definitive pentru o perioadă mai mare de trei luni, se subsumează dispozițiilor art. 906 alin. (4) C.proc.civ.                                                    În aplicarea dispozițiilor art. 906 alin. (4) C. proc. civ se poate stabili suma definitivă datorată cu titlu de penalități în ipoteza stingerii obligației ulterior sesizării instanței cu cererea de stabilire a sumei definitive și după trecerea unui interval de cel puțin trei luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalităților?

20.02.2023

 

termen preschimbat la data de 13.03.2023

 

amână soluționarea cauzei la 15.05.2023

24.02.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

48

2660/1/2022

07.12.2022

5409/30/2021*

Curtea de Apel Timișoara

asigurări sociale

nulitate act

art. 7 din OUG nr. 158/2005; art. 2 alin.(1) lit.c din OUG nr. 158/2005

În interpretarea dispozițiilor art. 7 din OUG nr. 158/2005, beneficiul drepturilor prevăzute de art. 2 alin.(1) lit.c din OUG nr. 158/2005 – plata indemnizațiilor de maternitate - este condiționat de împlinirea stagiului minim de asigurare pentru acordarea acestor drepturi – 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical – la data emiterii concediului medical inițial (data nașterii) sau respectivele indemnizații se acordă și în măsura în care aceste 6 luni se împlinesc după momentul nașterii, însă înlăuntrul termenului de 126 zile de concediu medical pentru sarcină și lăuzie și, în caz afirmativ, începând cu ce moment?

20.02.2023

31.01.2023

20.02.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

49

2748/1/2022

16.12.2022

4880/2/2022

Curtea de Apel București

contencios administrativ și fiscal

amendă pentru neexecutarea hotărârii judecătorești (art.24 din Legea nr.554/2004)

art.24 alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.554/2004; art.906 Cod procedură civilă (modificat și completat prin Legea nr.310/2018); art.521 alin.(3) Cod procedură civilă; art.431 alin.(2) Cod procedură civilă

(1) Dacă din interpretarea coroborată a art.24 alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.554/2004 și a art.906 Cod procedură civilă (modificat și completat prin Legea nr.310/2018) reiese dreptul creditorului unei obligații stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pronunțată de instanța de contencios administrativ și fiscal, de a solicita în mod repetat fixarea sumei definitive cu titlu de penalități de întârziere, anume pentru trecerea mai multor intervale succesive de 3 luni în care se pretinde că debitorul nu a executat obligația prevăzută în titlul executoriu?

 (2) Dacă din interpretarea coroborată a art.521 alin.(3) Cod procedură civilă și a art.431 alin.(2) Cod procedură civilă reiese că în situația unui concurs între efectul pozitiv al autorității de lucru judecat și caracterul obligatoriu al deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție vizând dezlegarea dată unei probleme de drept, în situația în care ambele sunt incidente într-un proces, dar soluționează în mod diferit o problemă de drept, are prioritate de aplicare autoritatea de lucru judecat sau dezlegarea obligatorie a instanței supreme?

20.02.2023

 

amână judecarea cauzei la 24.04.2023

 

termen în vederea discutării cererii de preschimbare termen 13.03.2023

 - cerere respinsă -

02.02.2023

 

14.03.2023

14.02.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

50

2754/1/2022

19.12.2022

1627/318/2022

Tribunalul Gorj

civil

alte cereri privind executarea silită

art. 906 alin.(4) și art. 906 alin.(5) Cod procedură civilă

Modul de interpretarea a dispozițiilor art. 906 alin.(4) și art. 906 alin.(5) Cod procedură civilă respectiv să se stabilească dacă dispozițiile art. 906 alin.(4) Cod procedură civilă, pot fi interpretate în sensul că instanța poate fixa suma definitivă pentru fiecare termen de 3 luni în care obligația nu a fost îndeplinită chiar dacă la momentul analizei respective (pronunțarea hotărârii) obligația s-a îndeplinit (în condițiile în care obligația a fost îndeplinită în timpul litigiului, cu mult peste  intervalul  celor 3 luni pentru care se solicită stabilirea sumei definitive cu titlu de penalitate).

  Dacă verificarea motivelor temeinice care au condus la neexecutarea obligației de a face intuitu personae ar putea fi realizată direct în cadrul litigiului purtat asupra sumei finale acordată cu titlul de penalitate în condițiile în care obligație a fost îndeplinită în timpul litigiului, cu mult peste intervalul celor 3 luni pentru care se solicită stabilirea sumei definitive cu titlu de penalitate sau aceste motive temeinice pot fi invocate și respectiv analizate doar pe cale unei contestații la executare potrivit art. 906 alin.(5) Cod procedură civilă ori, dispozițiile art. 906 alin.(5) Cod procedură civilă se opun stabilirii sumei definitive cu titlu de penalitate în condițiile art. 906 alin. (4) Cod procedură civilă, în situația în care, la momentul promovării cererii întemeiate pe dispozițiile art. 906 alin.(4) Cod procedură civilă (stabilirea sumei definitive pentru neîndeplinirea obligației de a face intuitu personae stabilită printr-un titlul executoriu), obligația nu era îndeplinită și nici în intervalul celor 3 luni pentru care se solicită stabilirea sumei definitive cu titlu de penalitate, însă ulterior în timpul litigiului a fost îndeplinită această obligație de către creditor.

20.02.2023

 

Termen preschimbat la data de 27.03.2023

 

Termen preschimbat la data de 24.04.2023

05.04.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

51

2755/1/2022

19.12.2022

308/318/2022

Tribunalul Gorj

civil

alte cereri privind executarea silită

art. 906 alin.(4) și art. 906 alin.(5) Cod procedură civilă

Modul de interpretarea a dispozițiilor art. 906 alin.(4) și art. 906 alin.(5) Cod procedură civilă respectiv să se stabilească dacă dispozițiile art. 906 alin.(4) Cod procedură civilă, pot fi interpretate în sensul că instanța poate fixa suma definitivă pentru fiecare termen de 3 luni în care obligația nu a fost îndeplinită chiar dacă la momentul analizei respective (pronunțarea hotărârii) obligația s-a îndeplinit (în condițiile în care obligația a fost îndeplinită în timpul litigiului, cu mult peste  intervalul  celor 3 luni pentru care se solicită stabilirea sumei definitive cu titlu de penalitate).

  Dacă verificarea motivelor temeinice care au condus la neexecutarea obligației de a face intuitu personae ar putea fi realizată direct în cadrul litigiului purtat asupra sumei finale acordată cu titlul de penalitate în condițiile în care obligație a fost îndeplinită în timpul litigiului, cu mult peste intervalul celor 3 luni pentru care se solicită stabilirea sumei definitive cu titlu de penalitate sau aceste motive temeinice pot fi invocate și respectiv analizate doar pe cale unei contestații la executare potrivit art. 906 alin.(5) Cod procedură civilă ori, dispozițiile art. 906 alin.(5) Cod procedură civilă se opun stabilirii sumei definitive cu titlu de penalitate în condițiile art. 906 alin. (4) Cod procedură civilă, în situația în care, la momentul promovării cererii întemeiate pe dispozițiile art. 906 alin.(4) Cod procedură civilă (stabilirea sumei definitive pentru neîndeplinirea obligației de a face intuitu personae stabilită printr-un titlul executoriu), obligația nu era îndeplinită și nici în intervalul celor 3 luni pentru care se solicită stabilirea sumei definitive cu titlu de penalitate, însă ulterior în timpul litigiului a fost îndeplinită această obligație de către creditor.

conexat la dosarul nr.2754/1/2022 cu termen de soluționare la 20.02.2023

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

52

2791/1/2022

21.12.2022

2220/258/2021

Tribunalul Harghita

civil

cerere de valoare redusă

art.2009 Cod Civil; Legea nr.51/1995; art.2009 și următoarele din Codul Civil; art.3 litera (c) din Legea nr.51/1995; art.1026 alin.(1) și art.1027 alin.(3) din Codul de procedură civilă

1. Având in vedere dispozițiile art.2009 Cod Civil prin care Mandatul este contractul prin care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte părți, numită mandant, se poate spune ca poate avea calitatea de mandatar doar avocatul, întrucât conform Legii nr.51/1995 doar el poate să facă acte juridice, fiind interzis mandatarului sa apeleze la un avocat pentru ca acesta sa redacteze acte juridice ?

2. Se poate considera că atunci când un mandatar, acționând în baza unui contract de mandat încheiat conform dispozițiilor art.2009 și următoarele din Codul Civil, apelează la un avocat pentru ca acest sa redacteze actele juridice la încheierea cărora mandatarul este OBLIGAT conform art.2009, încalcă dispozițiile art.3, litera (c) din Legea nr.51/1995?

3. Se poate considera că atunci când un mandatar, acționând in baza unui contract de mandat încheiat conform art.2009 și următoarele din Codul Civil, apelează la un avocat pentru ca acest sa încheie un contract de asistenta juridica direct cu clientul-mandant pentru a îl reprezenta pe clientul-mandant la instanța de judecata, încălca dispozițiile din Legea nr.51/1995?

4. " Dacă în interpretarea si aplicarea dispozițiilor art.1026 alin.(1) și art.1027 alin.(3) din Codul de procedură civilă, instanța de judecată din oficiu, poate dispune constatarea nulității absolute a unui contract în cadrul cererii de valoare redusă ce are ca obiect plata unor sume de bani sau pentru a putea dispune și constata din oficiu nulitatea absolută a unui contract, trebuie să pună în discuție părților necesitatea judecării acțiunii potrivit dreptului comun si să procedeze la judecarea acțiunii pe dreptul comun."

13.03.2023

20.02.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.