ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă

Informaţii referitoare la dosare şi şedinţele de judecată

Anul 2019

Ultima actualizare  – 23 iunie 2020

  

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

40/1/2019

03.01.2019

10382/63/2017

Curtea de Apel Craiova

asigurări sociale

obligaţie de a face

art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010

Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 referitoare la recalcularea prin adăugarea veniturilor, pentru pensiile de serviciu ale magistraţilor nepuse în plată

08.04.2019

03.06.2019

12.03.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

97/1/2019

08.01.2019

6386/299/2018

Tribunalul Bucureşti

civil

încuviinţare executare silită

art. 688 al. (2) C.pr.civ., şi a art. 1155 alin. (2) C.civ.

Interpretarea art. 688 al. (2) C.pr.civ., şi a art. 1155 alin. (2) C.civ., cu privire la posibilitatea încuviinţării executării silite asupra bunurilor moştenirii împotriva succesibililor acceptanţi câtă vreme nu s-a emis certificat de moştenitor.

08.04.2019

12.03.2019

04.04.2019

05.04.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

128/1/2019

14.01.2019

282/215/2016*

Tribunalul Dolj

contencios administrativ şi fiscal

anulare proces-verbal de contravenţie

art. 82 alin. (1) raportat la art. 84 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă

Interpretarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1) raportat la art. 84 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă, în sensul de a indica dacă este posibilă acoperirea nulităţii absolute rezultând din redactarea cererii de chemare în judecată de o persoană juridică, în calitate de mandatar al altei persoane juridice

20.05.2019

Amânat la 14.10.2019

19.04.2019 

15.05.2019

16.05.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

129/1/2019

14.01.2019

9804/318/2014*

Tribunalul Gorj

civil

pretenţii

art. III alin. (2) ind. 4 din Legea nr. 169/1997

art. III alin. (2) ind. 4 din Legea nr. 169/1997

20.05.2019

 22.04.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

131/1/2019

14.01.2019

1621/110/2016

Curtea de Apel Bacău

litigii de muncă

acţiune în răspundere patrimonială

Art.38 din Codul Muncii coroborat cu art. 254 din Codul Muncii

Art.38 din Codul Muncii coroborat cu art. 254 din Codul Muncii se interpretează în sensul că este admisibilă/inadmisibilă clauza penală într-un contract individual de muncă sau într-un act adiţional la contractul individual de muncă?

20.05.2019

15.04.2019 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

227/1/2019

21.01.2019

704/117/2018

Curtea de Apel Cluj

litigii de muncă

drepturi băneşti

art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 90/2017, art. 44 din Legea nr. 153/2017

Interpretarea art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 90/2017, potrivit cărora „In anul 2018 nu se acorda ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea in rezerva”, având in vedere că, prin art. 44 din Legea nr. 153/2017 au fost abrogate toate prevederile contrare acestei legi, inclusiv cele ce prevedeau acordarea indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea in rezerva. Ca atare, în interpretarea art. 11 alin.(1) din O.U.G. nr. 90/2017 urmează a se stabili în ce măsură mai pot fi considerate suspendate ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile mai sus menţionate, ulterior datei de 1 iulie 2017, dată la care au fost abrogate aceste drepturi prin Legea 152/2017.

20.05.2019

18.04.2019 

07.05.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

265/1/2019

22.01.2019

13010/3/2017

Curtea de Apel Bucureşti

civil

legea nr.10/2001

art. 24 al. (2) din Legea nr. 165/2013, Legea nr. 10/2001

Se pot aplica prevederile art. 24 al. (2) din Legea nr. 165/2013, unui cesionar de drepturi litigioase beneficiar al unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în temeiul exclusiv al Legii nr. 10/2001 (deci nu şi al Legii nr. 165/2013), dar rămase definitive după intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, hotărâre prin care i s-ar fi stabilit cuantumul despăgubirilor cuvenite, cuantum neafectat de vreo reducere, ca urmare a inexistenţei vreunei dispoziţii legale în acest sens, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013.

20.05.2019

 22.04.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

410/1/2019

06.02.2019

4865/118/2015*

Curtea de Apel Constanţa

litigii de muncă

drepturi băneşti

art.27 al.(1) din OG nr.137/2000

Dacă prevederile art.27 al.(1) din OG nr.137/2000 trebuie interpretate în sensul că permit instanţei de drept comun, sesizate de o persoană cu privire la care Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a constatat că a fost supusă unei discriminări prin concediere, să dispună restabilirea situaţiei anterioare discriminării în sensul reintegrării în funcţia deţinută anterior concedierii şi anularea deciziei de concediere, chiar şi atunci când această decizie a fost contestată anterior, potrivit procedurii speciale prevăzute de Codul Muncii, iar contestaţia a fost respinsă ca urmare a constatării existenţei unei cauze reale şi serioase a concedierii sau, într-o astfel de situaţie, este posibilă numai acordarea unor despăgubiri.

20.05.2019

19.04.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

427/1/2019

08.02.2019

7266/118/2017

Curtea de Apel Constanţa

litigii de muncă

obligaţie de a face

art.3 alin.(1) lit.h) din Legea nr.263/2010 şi art.2 lit.b) din HG nr.1284/2011, art.30 alin.(1) lit.e) raportat la Anexa nr.2 şi 3 din Legea nr. 263/2010, art.30 alin.(1) lit.e) raportat la Anexa nr.2 şi 3 şi alin.(2) din Legea nr. 263/2010 şi a prevederilor art.II din Legea nr. 325/2015

- interpretarea art.3 alin.(1) lit.h) din Legea nr.263/2010 şi art.2 lit.b) din HG nr.1284/2011 în sensul de  se stabili dacă, după încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale în conformitate cu art.30 alin.(1) lit.e) raportat la Anexa nr.2 şi 3 din Legea nr. 263/2010, angajatorul poate condiţiona angajatului încadrat în astfel de locuri de munca recunoaşterea prestării muncii în condiţii speciale de expunerea efectivă a acestuia la factorii de risc pentru mai mult de 50% din timpul normal de lucru; - interpretarea art.30 alin.(1) lit.e) raportat la Anexa nr.2 şi 3 şi alin.(2) din Legea nr. 263/2010 şi a prevederilor art.II din Legea nr. 325/2015, în sensul de  a se stabili dacă, în situaţia în care, ca urmare a procedurii de reevaluare a locurilor de munca in condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 263/2010, s-a emis un aviz negativ de către Comisia pentru reevaluarea locurilor de munca în condiţii speciale cu privire la anumite locuri de muncă, se mai poate recunoaşte încadrarea în condiţii speciale a acestor locuri de muncă după emiterea acestui aviz până la intrarea în vigoare a Legii nr.325/2015.

03.06.2019

07.05.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

517/1/2019

15.02.2019

1799/280/2017

Tribunalul Argeş

civil

pretenţii

art. 48-49 şi art. 55 alin. (1) din Legea nr. 136/1995, art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006

Dacă prin interpretarea dispoziţiilor art. 48-49 şi art. 55 alin. (1) din Legea nr. 136/1995 în categoria prejudiciilor aduse persoanelor juridice prin accidente de vehicule sunt incluse prejudiciile produse unităţilor sanitare prevăzute de art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006

03.06.2019

25.04.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

545/1/2019

18.02.2019

2231/105/2018/a1

Curtea de Apel Ploieşti

contencios administrativ şi fiscal

suspendare executare act administrativ

art. 503 al. (2) pct. 1 Codul de procedură civilă

1. dacă semnarea  hotărârii de către aceiaşi judecători care au pronunţat-o, intră in noţiunea de „alcatuirea instanţei”, a cărei nerespectare constituie motiv  de contestaţie în anulare, potrivit art. 503 al. (2) pct. 1 Codul de procedură civilă; 2. dacă în ipoteza de nerespectare a dispoziţiilor referitoare  la alcătuirea instanţei,  prevăzută de art. 503 al. (2) pct. 1 Codul de procedură civilă intră si situaţia în care hotărârea redactată de unul dintre membrii completului de recurs este semnată doar de judecătorul redactor, în timp ce pentru ceilalţi doi membri, hotărârea este semnată de preşedintele instanţei,  astfel încât majoritar hotărârea apare ca fiind semnată de o altă persoană, care nu a făcut parte  din complet.

03.06.2019

07.05.2019

21.05.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

582/1/2019

21.02.2019

24477/325/2017

Tribunalul Timiş

litigii cu profesioniştii

suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC

art. 719 alin.(1) din  Codul de Procedură civilă

Cum se interpretează şi /sau se aplică prevederile art. 719 alin.(1) din  Codul de Procedură civilă în ceea ce priveşte momentul până la care se dispune suspendarea executării silite, care este înţelesul sintagmei ”până la soluţionarea contestaţiei la executare” din acest text de lege

03.06.2019

15.04.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

609/1/2019

25.02.2019

5049/285/2017

Tribunalul Suceava

civil

fond funciar

art.29 al.(2) din Legea nr.1/2000, art.6 al.(1) din Legea nr. 1/2000, art. 1 din Protocolul 1 CEDO, art.12 al.(3) din HG nr.131/1991, art.4 al.(1) din Codul Silvic (Legea nr. 26/1996),art.29 al.(3) ind.1 din Legea nr.1/2000

1.Interpretarea și aplicarea prevederilor art.29 al.(2) din Legea nr.1/2000, văzând că dovada dreptului de proprietate pentru reconstituire se face conform prevederilor art.6 al.(1) din Legea nr. 1/2000, dacă îndreptățirea la reconstituire poate rezulta, din perspectiva prevederilor art. 1 din Protocolul 1 CEDO, și din aplicarea principiului bunei-credințe, văzând culpa Comisiilor de Fond Funciar cu ocazia emiterii titlului de proprietate și trecerea a 13 ani de la emiterea titlului de proprietate până la formularea acțiunii de constatare a nulității absolute a acestuia. Se are în  vedere, pe de altă parte, eventuala culpă a petentei raportat la prevederile art.12 al.(3) din HG nr.131/1991, care nu a depus niciun act doveditor conform documentațiilor înaintate de Comisiile de Fond Funciar, faptul că este vorba de terenuri cu vegetație forestieră, ce constituie bunuri de interes național conform prevederilor art.4 al.(1) din Codul Silvic (Legea nr. 26/1996), că petenta a folosit și exploatat terenul cu vegetație forestieră  13 ani până în prezent, văzând că prin acțiunea dedusă judecății se invocă un motiv de nulitate absolută a titlului de proprietate. 2. Interpretarea și aplicarea prevederilor art.29 al.(3) ind.1 din Legea nr.1/2000, în sensul  dacă aceste prevederi se raportează la suprafața de teren cu vegetație forestieră  ce a aparținut în proprietatea, înzestrarea, folosința sau administrarea unităților de cult, ca subiecte de drept individuale care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, sau la terenul ce a aparținut, în aceleași modalități, cultului religios din care acestea fac parte. 3. Interpretarea și aplicarea prevederilor art.29 al.(2) din Legea nr.1/2000, respectiv dacă este îndreptățit la reconstituirea dreptului de proprietate atât fostul proprietar, cât și titularul unui drept de folosință considerat ”proprietar util”. 4. Interpretarea și aplicarea prevederilor art.29 al.(3) ind.1 din Legea nr.1/2000, respectiv, dacă aceste prevederi se aplică ”automat” și cererilor de reconstituire formulate anterior intrării în vigoare a acestor prevederi, văzând că hotărârea de reconstituire a dreptului de proprietate a Comisiei Județene de Fond Funciar a fost emisă după intrarea în vigoare a acestor dispoziții legale.

03.06.2019

16.09.2019

13.05.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

648/1/2019

01.03.2019

23710/281/2016

Tribunalul Prahova

litigii cu profesioniştii

contestaţie creditor Legea 77/2016

art.3 şi 4 alin.(1) lit.c) din Legea nr.77/2016

- în interpretarea dispoziţiilor art.3 şi 4 alin.(1) lit.c) din Legea nr.77/2016, prin darea în plată a unui singur imobil se pot stinge creanţe izvorând din două sau mai multe contracte de credit încheiate de debitor cu acelaşi creditor?; - prin sintagma “creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă” folosită în art.4 alin.(1) lit.c) din Legea nr.77/2016, a fost avut în vedere scopul prefigurat de consumator la încheierea contractului, care poate fi dovedit cu orice mijloc de probă, sau cel consemnat efectiv în contractul de credit, cunoscut de creditor la momentul încheierii contractului şi care poate fi dovedit cu menţiunea contractuală?

03.06.2019

08.05.2019

30.05.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

708/1/2019

07.03.2019

569/103/2018

Curtea de Apel Bacău

litigii de muncă

obligaţie de a face

art.II alin.(1) şi (2) din Legea nr. 130/2015, Legea nr. 263/2010, art. 68 din Legea 567/2004 şi art. 68^5 din Legea nr. 567/2004

- dacă prevederile art.II alin.(1) şi (2) din Legea nr. 130/2015, potrivit cărora: „De prevederile prezentei legi, în situaţia îndeplinirii condiţiilor impuse de aceasta, beneficiază şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea, al fostelor notariate de stat, precum şi al fostelor arbitraje de stat sau departamentale şi care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de o categorie de pensie din sistemul public de pensii. (2) Baza de calcul al pensiei prevăzute la alin.(1) o reprezintă media salariilor de bază brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, realizate de personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate în condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă şi nivel al instanţei sau parchetului unde a funcţionat solicitantul înaintea eliberării din funcţia de personal auxiliar de specialitate, precum şi media sporurilor, în procent, avute în ultimele 12 luni anterioare lunii în care acesta a fost eliberat din funcţie.”, se aplică şi fostului personal auxiliar de specialitate care a ieşit la pensie sub imperiul Legii nr. 263/2010, în perioada începând cu data abrogării art. 68 din Legea 567/2004 şi data intrării în vigoare a art. 68^5 din Legea nr. 567/2004, când s-a reintrodus pensia de serviciu pentru această categorie.

03.06.2019

08.05.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

718/1/2019

08.03.2019

2680/84/2017

Curtea de Apel Cluj

contencios administrativ şi fiscal

anulare act emis de autorităţi publice locale

art.3 indice 1 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2015, în forma în vigoare la data de 1.02.2017, prin raportare la prevederile art.1 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr.99/2016

Dacă în aplicarea şi interpretarea art.3 indice 1 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2015, în forma în vigoare la data de 1.02.2017, prin raportare la prevederile art.1 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr.99/2016, egalizarea  la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare se poate realiza prin luarea în considerare şi a sporului de dispozitiv, inclus în salariul de bază, recunoscut printr-o hotărâre judecătorească şi nereglementat legal pentru categoria de funcţionari din cadrul autorităţii respective?

24.06.2019

28.05.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

775/1/2019

14.03.2019

30166/3/2017**

Curtea de Apel Bucureşti

civil

fond funciar

art.21 din Legea nr.165/2013, alin.(5) al acestui articol, art.35 alin.(3) din Legea nr.165/2013

- Prevederile art.21 din Legea nr.165/2013 se interpretează în sensul recunoaşterii competenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) de a verifica şi legalitatea respingerii cererii de restituire în natură, ori în sensul limitării acestei competenţe la verificările strict prevăzute de alin.(5) al acestui articol, respectiv existenţa dreptului persoanei care se consideră îndreptăţită la măsuri reparatorii; - În cazul în care art.21 din Legea nr165/2013 recunoaşte competenţa CNCI de a verifica şi legalitatea respingerii cererii de restituire în natură, într-o contestaţie împotriva deciziei de invalidare emise de CNCI în urma acestei verificări, în care se constată că este posibilă restituirea în natură, prevederile art.35 alin.(3) din Legea nr.165/2013 se interpretează în sensul că instanța judecătorească dispune această măsură (restituirea în natură), fără a depăşi competenţele etapei de analiză ce se desfăşoară în procedura de validare/invalidare, ori că obligă CNCI să trimită dosarul unităţii deţinătoare a imobilului, pentru emiterea de către aceasta a actului de restituire.

24.06.2019

23.05.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

18

847/1/2019

21.03.2019

30261/300/2016

Curtea de Apel Bucureşti

civil

acţiune în constatare

art. 308 Cod procedură civilă adoptat prin Legea nr. 134/2010, coroborat cu art. 549 ind.1 din Codul de procedură penală adoptat prin Legea nr. 135/2010

În interpretarea art. 308 Cod procedură civilă adoptat prin Legea nr. 134/2010, coroborat cu art. 549 ind.1 din Codul de procedură penală adoptat prin Legea nr. 135/2010, competenţa de a cerceta falsul aparţine instanţei civile, sau instanţei penale?

24.06.2019

28.05.2019

18.06.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

19

874/1/2019

25.03.2019

13721/302/2017

Tribunalul Bucureşti

civil

contestaţie la executare

Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998

Care este termenul de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită aplicabil creanţelor stabilite în favoarea autorităţilor publice cu titlu de despăgubiri civile datorate de cadrele militare în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, ca urmare a soluţionării acţiunii civile în cadrul unui proces penal?

24.06.2019

29.05.2019

18.06.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

20

897/1/2019

27.03.2019

8211/118/2017

Curtea de Apel Constanţa

asigurări sociale

contestaţie decizie de pensionare

art.57 al.(1) din Legea nr.263/2010 raportat la art.30 al.(1) lit.b) din aceeaşi lege şi art.4 din HG nr.583/2001

Dacă, în interpretarea art.57 al.(1) din Legea nr.263/2010 raportat la art.30 al.(1) lit.b) din aceeaşi lege şi art.4 din HG nr.583/2001, toţi angajaţii care au desfăşurat cel puţin 15 ani de activitate încadrată în categoria de risc radiologic IV şi III trebuie consideraţi ca desfăşurând activităţi în locurile de muncă din zona I de expunere la radiaţii, urmând a beneficia de reducerea stagiului complet de cotizare conform acestui articol, sau numai aceia care au desfăşurat efectiv activităţi în locurile de muncă prevăzute la art.1 din HG nr.583/2001 şi art.30 al.(1) lit.b) din Legea nr.263/2010.

16.09.2019

Acordă termen la 20.01.2020

19.08.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

21

924/1/2019

29.03.2019

6044/63/2018

Curtea de Apel Craiova

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici (Legea nr.188/1999)

Nota 1 pct. 2 capitolul I din Anexa II la Legea cadru nr. 153/2017, art. 5 alin. (4) din Ordinul nr. 1078/2010 al Ministrului Sănătăţii

Dacă în interpretarea Notei 1 pct. 2 capitolul I din Anexa II–„Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială” la Legea cadru nr. 153/2017, din categoria personalului de specialitate din direcţiile de sănătate publică face parte şi personalul încadrat în Serviciul Control în Sănătate Publică din Direcţiile de Sănătate Publică cu pregătire profesională superioară în medicină şi confirmare în specialităţile medicale în igienă, medicina muncii, sănătate publică, prevăzut la art. 5 alin. (4) din Ordinul nr. 1078/2010 al Ministrului Sănătăţii.

16.09.2019

 

Acordă termen la 20.01.2020

08.07.2019

22.07.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

22

1000/1/2019

04.04.2019

45709/3/2017

Curtea de Apel Bucureşti

civil

legea 10/2001

art.35 alin.(2) din Legea nr. 165/2013

Prevederile art.35 alin.(2) din Legea nr. 165/2013 se aplică numai acţiunii directe privind soluţionarea pe fond a notificărilor/cererilor de restituire/cererilor de acordare a măsurilor reparatorii în echivalent, fiind de strictă interpretare şi aplicare sau se aplică şi în privinţa acţiunilor prin care se solicită obligarea la soluţionarea notificărilor/cererilor, de către entităţile învestite cu soluţionarea lor?

14.10.2019

30.09.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

23

1008/1/2019

05.04.2019

15724/211/2017

Tribunalul Cluj

civil

fond funciar

art. 11 alin. (4) din Legea nr. 18/1991, Legea nr. 341/2004

1. Dacă termenul de introducere a cererii de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate stabilit de art. 11 alin. (4) din Legea nr. 18/1991 este aplicabil şi Legii nr. 341/2004, lege care nu stabileşte vreun termen legal. 2. În situaţia în care se apreciază că acest termen este aplicabil inclusiv Legii nr. 341/2004, sa se statueze de ÎCCJ data de la care trebuie introdusă cererea de constituire a dreptului de proprietate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004. 3. În situaţia în care se apreciază că acest termen este aplicabil inclusiv Legii nr. 341/2004, să se statueze de ÎCCJ data de la care trebuie introdusă cererea de constituire a dreptului de proprietate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, în special pentru persoanele care deţin certificat de erou martir preschimbat.

14.10.2019

09.09.2019

04.10.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

24

1043/1/2019

09.04.2019

8316/3/2018

Curtea de Apel Bucureşti

civil

legea nr.10/2001

art. 33, 34 şi 35 din Legea nr. 165/2013

După apariţia Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, respectiv a prevederilor art. 33, 34 şi 35 din Legea nr. 165/2013, mai subzistă obligaţia entităţii investite conform legii de soluţionare, pe cale administrativă, a notificărilor legal formulate, fie prin restituire în natură, fie prin acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, în condiţiile neexercitării procedurii judiciare prevăzute de art. 35 din Legea nr. 165/2013?

Conexat cu dosarul 1000/1/2019 cu termen de judecată la 14.10.2019

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

25

1120/1/2019

17.04.2019

11035/320/2017*

Tribunalul Specializat Mureş

litigii cu profesioniştii

cerere de valoare redusă

art. 31 alin.(1) lit. b Cod procedură civilă, art. 38 – 39 Cod procedură civilă,  art. 61-79 Cod procedură civilă

1. Modul de interpretare a dispoziţiilor art. 31 alin.(1) lit. b din Codul de procedură civilă cu trimitere la ipotezele de transmisiune a calităţii procesuale în situaţia actelor de înstrăinare cu titlu particular, intervivos, în sensul în care calitatea procesuală se raportează şi decurge strict din calitatea de parte în raportul juridic de drept material, indiferent de etapele judecăţii sau în etapa judecării căilor de atac interpretarea noţiunii se subsumează preluării calităţii de parte ca urmare a participării la judecata litigiului în primă instanţă? 2. Modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 38 – 39 Cod procedură civilă în sensul în care acestea reglementează o instituţie de sine stătătoare, fără distincţia dată de calitatea părţilor în proces şi etapa de judecată (primă instanţă, respectiv căi de atac) sub rezerva dovedirii transmisiunii intervenite în cadrul raportului de drept material dedus judecăţii sau din contră, reţinerea reglementărilor ca fiind de drept comun în materia transmisiunii calităţii procesuale a părţilor prin acte cu titlu particular, intervivos, valorificate în concret în cadrul litigiului prin mijlocirea unei forme de intervenţie dintre cele reglementate de dispoziţiile art. 61-79 Cod procedură civilă, în condiţiile şi limitele stabilite de acestea inclusiv în raport de dispoziţiile aplicabile în funcţie de etapele judecăţii (primă instanţă, respectiv căi de atac)?

16.09.2019

Acordă termen la 20.01.2020

23.08.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

             


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

26

1173/1/2019

23.04.2019

794/87/2018

Curtea de Apel Bucureşti

litigii de muncă

drepturi băneşti

art. 5 şi art.12 din Anexa I Capitolul I lit. B din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

În interpretarea dispoziţiilor art. 5 şi art.12 din Anexa I Capitolul I lit. B din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a se stabili dacă în calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora se include şi gradaţia de merit.

14.10.2019

11.09.2019

26.09.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

27

1391/1/2019

16.05.2019

16854/196/2013

Curtea de Apel Galaţi

litigii cu profesioniştii

pretenţii

art. 491 alin. (1) şi art. 472 alin. (1) C.pr.civ.

Dispoziţiile art. 491 alin. (1) şi art. 472 alin. (1) C.pr.civ. pot fi interpretate în sensul că obiectul recursului incident poate privi o parte din hotărârea instanţei de apel care nu a fost atacată cu recurs principal?

14.10.2019

18.09.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

28

1415/1/2019

20.05.2019

708/119/2018

Curtea de Apel Braşov

civil

legea nr.10/2001

Legea nr. 165/2013, art. II din Legea nr. 368 din 18 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013

Daca un dosar de despăgubire netransmis Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor poate fi considerat dosar soluţionat, in sensul Legii nr. 165/2013, și daca acestui dosar, se aplica termenul de 60 zile prevăzut de art. II din Legea nr. 368 din 18 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

14.10.2019

30.09.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

29

1418/1/2019

20.05.2019

3837/332/2017

Curtea de Apel Craiova

civil

pretenţii

art. 25 alin. (2) din Legea nr. 255/2010, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 233/2018

Dacă art. 25 alin. (2) din Legea nr. 255/2010, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 233/2018, se interpretează în sensul că scutirea de la plata taxelor datorate ISC prevăzută de textul de lege menţionat mai sus vizează exclusiv lucrările realizate în legătură cu o expropriere pentru cauză de utilitate publică în cadrul proiectelor autorităţilor administraţiei publice judeţene sau locale privind dezvoltarea de obiective de interes național, respectiv de interes județean și local sau orice alt fel de lucrări de construcţii executate în cadrul acestor proiecte

14.10.2019

16.09.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

30

1419/1/2019

20.05.2019

19522/3/2018

Curtea de Apel Bucureşti

asigurări sociale

contestaţie decizie de pensionare

art. 83 indice 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, introdus prin Legea nr. 118/2014

Interpretarea dispoziţiilor art. 83 indice 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, introdus prin Legea nr. 118/2014, din perspectiva aplicării în timp, în sensul de a se stabili următoarele: - dacă această dispoziţie legală se aplică în cazul condamnărilor pentru infracţiunile la care face referire textul de lege menţionat, săvârşite anterior completării aduse Legii nr. 303/2004 prin Legea nr. 118/2014; - dacă această dispoziţie legală îi vizează şi pe judecătorii al căror drept la pensie de serviciu a fost stabilit şi pus în plată anterior completării Legii nr. 303/2004 prin Legea nr. 118/2014, dar a căror condamnare a intervenit după această modificare legislativă

14.10.2019

18.09.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

31

1521/1/2019

30.05.2019

4753/121/2017

Curtea de Apel Galaţi

contencios administrativ  şi fiscal

anulare act administrativ

art. 22, Secţiunea 6, Cap.VIII, Anexa V din Legea cadru 153/2017, art. 3 alin. (3) din OUG nr. 74/2013, corelat cu art. 24 din acelaşi act normativ

Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22, Secţiunea 6, Cap.VIII, Anexa V din Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv dacă sintagma "specialist din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, inclusiv al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi al celorlalte parchete" are în vedere categoria specialiştilor din parchete sau are în vedere şi categoria specialiştilor antifraudă detaşaţi în cadrul aceloraşi parchete în funcţia de specialist, în baza art. 3 alin. (3) din OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, corelat cu art. 24 din acelaşi act normativ

11.11.2019

15.10.2019

07.11.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

32

1549/1/2019

03.06.2019

1001/85/2018

Curtea de Apel Alba Iulia

contencios administrativ  şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici (Legea nr.188/1999)

Nota finală nr. 1 din cadrul Anexei II, Cap. I, pct. 2 din Legea 153/2017

Dispoziţiile Notei finale nr. 1 care prevede că „Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se aplică şi personalului de specialitate din direcţiile de sănătate publică”, din cadrul Anexei II - Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare "Sănătate şi Asistenţă Socială”, Cap. I -  Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, pct. 2 - Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială din Legea 153/2017 se interpretează în sensul că se aplică sau nu şi funcţionarilor publici din direcţiile de sănătate publică, dacă aceştia pot fi încadraţi în categoria „personal de specialitate”?

conexat la 924/1/2019 cu termen de judecată la 16.09.2019

08.07.2019

22.07.2019

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

33

1583/1/2019

06.06.2019

41757/3/2018

Curtea de Apel Bucureşti

faliment

procedura insolvenţei - societăţi cu răspundere limitată

art.5 alin.(1) pct. 72 teza a II-a din Legea nr.85/2014 modificată prin O.U.G. nr.88/2018, Legea nr.31/1990

Cum se interpretează prevederile art.5 alin.(1) pct. 72 teza a II-a din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr.88/2018, respectiv dacă cerința referitoare la cuantumul creanţelor bugetare mai mic de 50% din totalul declarat al creanţelor debitorului trebuie să fie îndeplinită și în cazul unei cereri de deschidere a procedurii insolvenței formulate de lichidatorul desemnat în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr.31/1990

14.10.2019

16.09.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

34

1675/1/2019

14.06.2019

4975/100/2011/a24

Curtea de Apel Cluj

faliment

alte cereri

Legea nr. 85/2006

1. dacă măsurile de executare silită individuală în cadrul procedurii colective a insolvenţei vizează şi cauzele asupra cărora s-a deschis procedura în condiţiile Legii nr. 85/2006; 2. dacă în această procedură de executare silită individuală este posibilă poprirea contului unic de insolvenţă; 3. dacă măsurile de executare silită individuală, ce sunt demarate de către titularii creanţelor curente care îndeplinesc condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, revin în sarcina judecătorului-sindic spre soluţionare.

11.11.2019

15.10.2019

01.11.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

35

1676/1/2019

14.06.2019

31798/3/2018

Curtea de Apel Bucureşti

faliment

contestaţie

art.91 alin.(1), art.102 alin.(8) şi art.154-158 din legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă raportat la dispoziţiile art.249 alin.(1) ?i (2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (respectiv art.163 alin.(1) şi (2) din Codul de procedură penală 1968

Dacă în interpretarea dispozițiilor art.91 alin.(1), art.102 alin.(8) şi art.154-158 din legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă raportat la dispoziţiile art.249 alin.(1) și (2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (respectiv art.163 alin.(1) şi (2) din Codul de procedură penală 1968), existenţa unor măsuri asiguratorii înfiinţate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolvenţei, în vederea confiscării speciale, a reparării pagubei produse prin infracțiune sau a garantării executării cheltuielilor judiciare: - suspendă procedura de lichidare prevăzută de legea nr. 85/2014 în ceea ce priveşte bunul sechestrat; - este de natură a indisponibiliza bunul asupra căruia a fost începută procedura de valorificare conform dispoziţiilor legii nr. 85/2014; - împiedică lichidarea bunurilor efectuată de lichidatorul judiciar în exercitarea atribuţiilor conferite de legea nr. 85/2014.

11.11.2019

Amână judecata la 20.01.2020

11.10.2019

31.10.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

36

1787/1/2019

27.06.2019

947/110/2018

Curtea de Apel Bacău

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind functionarii publici(Legea nr.188/1999)

art. 1 alin. (51) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost interpretat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr. 23/2016, precum şi de art. 3 ind.1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016

1. Identificarea categoriilor de personal plătit din fonduri publice cărora le este aplicabil nivelul maxim de salarizare prevăzut de art. 1 alin. (51) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost interpretat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr. 23/2016, precum şi de art. 3 ind.1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, cu modificările şi completările ulterioare în raport de termenii specifici folosiţi de legiuitor pentru definirea drepturilor salariale cuvenite fiecăreia dintre aceste categorii, respectiv dacă aceste dispoziţii se aplică şi personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special, în condiţiile în care aceste categorii profesionale, potrivit legislaţiei privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2010, nu beneficiază de un salariu de bază. 2. Dacă noţiunea de "salariu de bază", atunci când este utilizată ca atare în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, trebuie interpretată extensiv, în sensul că se referă la toate categoriile de drepturi salariale, respectiv salariu de bază, solda funcţiei de bază, salariul funcţiei de bază şi indemnizaţia de încadrare.

11.11.2019

15.10.2019

04.11.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

37

1792/1/2019

28.06.2019

7739/271/2017

Tribunalul Bihor

minori şi familie

stabilire program vizitare minor

art. 182 şi art. 183 din Codul de procedură civilă anterior modificării aduse prin Legea nr.310/2018

Modul de interpretare a dispoziţiilor art. 182 şi art. 183 din Codul de procedură civilă anterior modificării aduse prin Legea nr.310/2018, în sensul de a se stabili : - dacă acţiunea/cererea depusă la un prestator privat cu care serviciul de curierat are încheiat contract de prestări servicii pentru colectarea şi depozitarea expediţiilor, poate fi asimilată depunerii la însăşi serviciul de curierat. - dacă acţiunea/cererea depusă la un prestator privat cu care serviciul de curierat are încheiat contract de prestări servicii pentru colectarea şi depozitarea expediţiilor, în ultima zi a termenului ce se socoteşte pe zile, după ora la care activitatea serviciului de curierat încetează, dar în timpul programului de lucru al prestatorului privat, este socotită a fi făcută în termen.

11.11.2019

21.10.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

38

1793/1/2019

28.06.2019

7486/211/2018

Tribunalul Cluj

civil

obligaţia de a face

art.28 alin. (1) şi (2) coroborat cu prevederile art. 32 din Legea nr. 50/1991; art. 56 ind.1 din Legea nr. 350/2001 raportat la prevederile art. 28 alin.(1-2) şi ale art. 32 din Legea nr. 50/1991

Interpretarea prevederilor de la art.28 alin. (1) şi (2) coroborat cu prevederile art. 32 din Legea nr. 50/1991 privind posibilitatea organului care a aplicat sancţiunea contravenţională de a dispune intrarea în legalitate şi menţinerea construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire si daca sunt compatibile cu dispoziţiile art.56 ind.1 din Legea nr. 350/2001 potrivit cărora „ Nu pot fi iniţiate şi aprobate documentaţii de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcţii edificate fară autorizaţie de construire sau care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire." şi cum se interpretează dispoziţiile art.56 ind.1 din Legea nr. 350/2001 raportat la prevederile art. 28 alin.(1-2) şi ale art. 32 din Legea nr. 50/1991.

11.11.2019

07.10.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

39

1865/1/2019

09.07.2019

3098/118/2018

Curtea de Apel Constanţa

litigii de muncă

obligaţie de a face

art.2 alin.(1) pct. 30 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, art.11 alin.(1) din O.U.G. nr.90/2017 şi art.41 alin.(1) din O.U.G. nr.114/2018

1. dacă o companie naţională la care statul deţine pachetul majoritar de acţiuni este instituţie publică în înţelesul art.2 alin.(1) pct. 30 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice; 2. dacă art.11 alin.(1) din O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi art.41 alin.(1) din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene se aplică unei companii naţionale la care statul deţine pachetul majoritar de acţiuni.

11.11.2019

11.10.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

40

1880/1/2019

10.07.2019

762/88/2018

Curtea de Apel Constanţa

asigurări sociale

recalculare pensie

art.165 al.(1) şi (2) din Legea nr.263/2010, art.10 raportat la art.21 din Legea nr.3/1977 în forma iniţială respectiv în forma modificată prin art.3 din Legea nr.49/1992, după caz, raportat la cuprinsul Anexei nr.15 la HG nr.257/2011

Interpretarea dispoziţiilor art.165 al.(1) şi (2) din Legea nr.263/2010 în sensul de a stabili dacă, în scopul verificării condiţiei ca anumite venituri suplimentare să fi făcut parte din baza de calcul a pensiei, trebuie avută în vedere noţiunea de „baza de calcul a pensiei” astfel cum era definită de dispoziţiile art.10 raportat la art.21 din Legea nr.3/1977 în forma iniţială respectiv în forma modificată prin art.3 din Legea nr.49/1992, după caz, raportat la cuprinsul Anexei nr.15 la HG nr.257/2011 sau verificarea trebuie să se raporteze la baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, conform legislaţiei în vigoare în perioada realizării veniturilor salariale, astfel cum este atestată de emitentul adeverinţei

09.12.2019

12.11.2019

03.12.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

41

1883/1/2019

10.07.2019

4217/118/2018

Curtea de Apel Constanţa

asigurări sociale

recalculare pensie

art.165 al.(1) şi (2) din Legea nr.263/2010, art.10 raportat la art.21 din Legea nr.3/1977 în forma iniţială respectiv în forma modificată prin art.3 din Legea nr.49/1992, după caz, raportat la cuprinsul Anexei nr.15 la HG nr.257/2011

Interpretarea dispoziţiilor art.165 al.(1) şi (2) din Legea nr.263/2010 în sensul de a stabili dacă, în scopul verificării condiţiei ca anumite venituri suplimentare să fi făcut parte din baza de calcul a pensiei, trebuie avută în vedere noţiunea de „baza de calcul a pensiei” astfel cum era definită de dispoziţiile art.10 raportat la art.21 din Legea nr.3/1977 în forma iniţială respectiv în forma modificată prin art.3 din Legea nr.49/1992, după caz, raportat la cuprinsul Anexei nr.15 la HG nr.257/2011 sau verificarea trebuie să se raporteze la baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, conform legislaţiei în vigoare în perioada realizării veniturilor salariale, astfel cum este atestată de emitentul adeverinţei

conexat la dosarul nr.1880/1/2019 cu termen la 09.12.2019

12.11.2019

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

42

1885/1/2019

10.07.2019

48063/3/2017

Curtea de Apel Constanţa

litigii de muncă

drepturi băneşti

OUG nr.57/2015, cu modificările ulterioare, Dec. nr.13/2016 pronunţată în recurs în interesul legii, Dec. nr.49/2018 pronunţată de ÎCCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Dacă, în aplicarea OUG nr.57/2015, cu modificările ulterioare, pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază cuvenit personalului încadrat într-o agenţie naţională aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale respectiv a Secretariatului General al Guvernului, trebuie avut în vedere nivelul maxim al salariilor aflate în plată la nivelul acestor ordonatori principali de credite, având în vedere Decizia nr.13/2016 pronunţată în recurs în interesul legii, Decizia nr.49/2018 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

09.12.2019

12.11.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

43

1909/1/2019

15.07.2019

8295/327/2018

Tribunalul Tulcea

civil

încuviinţare executare silită

art. 666 alin.(5) pct.2 CPC, prin rap. la pct.3 teza finală din acelaşi articol, art. 31 alin.(1) teza finală din Legea nr.241/2006, art.31 alin.(17) din  Legea nr.241/2006 conjugată cu interpretarea art.42 alin.(6) ind.1 din Legea nr.51/2006, introdus prin Legea nr.225/2016, Legea nr.224 din 24 iulie 2015

- în interpretarea şi aplicarea art. 666 alin.(5) pct.2 CPC, prin raportare la pct.3 teza finală din acelaşi articol, factura fiscală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, emisă pe numele unei asociaţii de proprietari de către furnizorul acestui serviciu, în baza unui contract încheiat între furnizor şi asociaţie, calificat ca fiind colectiv, în interpretarea art. 31 alin.(1) teza finală din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, reprezintă o factură individuală, cu valoare de titlu executoriu, în interpretarea art.31 alin.(17) din  Legea nr.241/2006, conjugată cu interpretarea art.42 alin.(6) indice 1 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, introdus prin Legea nr.225/2016 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006? - în interpretarea şi aplicarea art. 666 alin.(5) pct.2 CPC, prin raportare la pct.3 teza finală din acelaşi articol, factura fiscală emisă pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, considerată ca având caracter individual, în interpretarea art.31 alin.(17) din Legea nr.241/2006, constituie titlu executoriu şi pentru debitul menţionat ca reprezentând "Sold precedent", ce ar putea include perioada de timp anterioară intrării în vigoare a dispoziţiilor în baza cărora factura individuală a dobândit valoare de titlu executoriu, respectiv Legea nr.224 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, publicată în Monitorul Oficial nr.570 din 30 iulie 2015, când la data exigibilităţii debitului factura individuală nu reprezenta titlu executoriu?

09.12.2019

Amână pronunţarea la 17.02.2020

14.11.2019

21.11.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

44

1951/1/2019

22.07.2019

2688/269/2016

Tribunalul Călăraşi

civil

fond funciar

art.11 alin.(2) din Legea nr.213/1998 (forma în vigoare în anul 2008) prin raportare la art.27 alin.(7) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.890/2005 şi art.10 alin.(2) din Legea nr.1/2000 din perspectiva art.1 din Protocolul nr.1 din Convenţia Europeană, art.9 şi 12 din Legea nr.1/2000, Legea nr.18/1991 a fondului funciar

Interpretarea dispoziţiilor art.11 alin.(2) din Legea nr.213/1998 (forma în vigoare în anul 2008) prin raportare la art.27 alin.(7) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.890/2005 şi art.10 alin.(2) din Legea nr.1/2000 din perspectiva art.1 din Protocolul nr.1 din Convenţia Europeană, al principiului securităţii raporturilor juridice şi al principiului bunei–credinţe, având în vedere trecerea a cca 8 ani de la emiterea Hotărârilor Comisei Judeţene (urmate de emitere de titluri de proprietate) până la formularea acţiunii în nulitatea absolută a acestora, în sensul că nulitatea absolută a hotărârilor comisiei judeţene emise fără parcurgerea procedurii de trecere a terenurilor din domeniul public în domeniul privat prin Hotărâre a Guvernului emisă cu privire la terenurile delimitate în condiţiile art.9 şi 12 din Legea nr.1/2000 nu operează în situaţia în care au fost emise titluri de proprietate în procedura Legii nr.18/1991 a fondului funciar.

14.10.2019

11.09.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

45

1952/1/2019

22.07.2019

2689/269/2016

Tribunalul Călăraşi

civil

fond funciar

art.11 alin.(2) din Legea nr.213/1998 (forma în vigoare în anul 2008) prin raportare la art.27 alin.(7) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.890/2005 şi art.10 alin.(2) din Legea nr.1/2000 din perspectiva art.1 din Protocolul nr.1 din Convenţia Europeană, art.9 şi 12 din Legea nr.1/2000, Legea nr.18/1991 a fondului funciar

Interpretarea dispoziţiilor art.11 alin.(2) din Legea nr.213/1998 (forma în vigoare în anul 2008) prin raportare la art.27 alin.(7) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.890/2005 şi art.10 alin.(2) din Legea nr.1/2000 din perspectiva art.1 din Protocolul nr.1 din Convenţia Europeană, al principiului securităţii raporturilor juridice şi al principiului bunei–credinţe, având în vedere trecerea a cca 8 ani de la emiterea Hotărârilor Comisei Judeţene (urmate de emitere de titluri de proprietate) până la formularea acţiunii în nulitatea absolută a acestora, în sensul că nulitatea absolută a hotărârilor comisiei judeţene emise fără parcurgerea procedurii de trecere a terenurilor din domeniul public în domeniul privat prin Hotărâre a Guvernului emisă cu privire la terenurile delimitate în condiţiile art.9 şi 12 din Legea nr.1/2000 nu operează în situaţia în care au fost emise titluri de proprietate în procedura Legii nr.18/1991 a fondului funciar.

conexat la dosarul nr.1951/1/2019 cu termen la 14.10.2019

 

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

46

1978/1/2019

24.07.2019

20291/215/2018

Tribunalul Dolj

civil

fond funciar

art.906 alin.(4) C.p.c

Interpretarea dispozițiilor art.906 alin.(4) C.p.c, referitoare la următoarea chestiune de drept: "dacă, în situația în care prima instanță a respins cererea de fixare a sumei definitive, ce i se datorează creditorului, cu acest titlu,  în temeiul art.906 alin.(4) C.p.c, hotărârea primei instanțe este susceptibilă de a fi atacată cu o cale de atac, respectiv apel"

09.12.2019

12.11.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

47

1979/1/2019

24.07.2019

115/120/2018

Curtea de Apel Piteşti

litigii de muncă

drepturi salariale ale personalului din justiţie

art.21 din Legea nr.500/2002, ale art.6, pct.VII, subpunctul 3 din H.G. nr.652/27.05.2009, coroborate cu prevederile art.4 din O.G. nr.22/2002 şi ale art.222 din Codul civil

Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.21 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6, pct.VII, subpunctul 3 din H.G. nr.652 din 27 mai 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, coroborate cu prevederile art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.222 din Codul civil, adoptat prin Legea nr.287 din 17 iulie 2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind calitatea procesuală pasivă a Ministerului Justiţiei în litigiile dintre angajaţi şi instituţiile/unităţile cu personalitate juridică pentru care este ordonator principal de credite, având ca obiect plata unor drepturi de natură salarială

09.12.2019

12.11.2019

05.12.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

48

1980/1/2019

24.07.2019

504/119/2019

Curtea de Apel Braşov

civil

ordonanţă preşedinţială

art.53 alin.(2) din Legea nr.101/2016

1. Dacă este admisibilă procedura ordonanţei preşedinţiale în materia suspendării executării unei garanţii de bună execuţie, anexă la un contract de achiziţie publică, în situaţia în care în procesul ce vizează soluţionarea fondului nu s-a solicitat suspendarea executării, în condiţiile prevăzute de art.53 alin.(2) din Legea nr.101/2016, şi nici nu s-au invocat aspecte diferite de cele ce puteau fi invocate în procedura reglementată de legea specială, având în vedere caracterul provizoriu şi limitat în timp al efectelor ordonanţei preşedinţiale. 2. În situaţia în care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie apreciază că ordonanţa preşedinţială este admisibilă, în măsura în care se invocă aspecte diferite de cele care se pot invoca pe calea reglementată de art.53 alin.(2) din Legea nr.101/2016, se impune a se stabili momentul până la care eventuala suspendare provizorie, dispusă pe calea ordonanţei preşedinţiale îşi produce efectele, respectiv dacă acestea sunt limitate în timp până la soluţionarea cererii de suspendare formulată în procedura specială reglementată de art.53 alin.(2) din Legea nr.101/2016, sau până la soluţionarea litigiului asupra fondului.

09.12.2019

Amână judecarea la 02.03.2020

12.11.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

49

2075/1/2019

12.08.2019

74/119/2019

Curtea de Apel Braşov

minori şi familie

plasament

art.55 alin.(2) din Legea nr.272/2004

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.55 alin.(2) din Legea nr.272/2004, sintagma „dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi” trebuie interpretată în sensul în care persoana aflată în plasament se înscrie la o facultate, nu mai poate reveni pentru a se reînscrie la o altă specializare sau persoana aflată în situaţia respectivă se poate înscrie la o nouă facultate apreciindu-se că este vorba despre aceeaşi formă de învăţământ, schimbându-se numai specializarea.

09.12.2019

11.11.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

50

2102/1/2019

19.08.2019

33317/3/2017

Curtea de Apel Bucureşti

litigii de muncă

acţiune în răspundere patrimonială

art. 57 din Codul muncii, republicat, art. 443 din Codul de procedură civilă

Modul de interpretare a dispoziţiilor art. 57 din Codul muncii, republicat, cu referire specială la condiţiile în care se poate constata nulitatea absolută a unui act adiţional la contractul individual de muncă, precum şi a efectelor nulităţii, atunci când încheierea actului adiţional reprezintă o măsură de punere în executare a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată într-un litigiu de muncă, hotărâre care este executorie de drept cu caracter provizoriu până la rămânerea definitivă, şi care, ulterior rămânerii definitive, a fost lămurită în procedura prevăzută de art. 443 din Codul de procedură civilă

09.12.2019

30.10.2019

19.11.2019

28.11.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

51

2103/1/2019

19.08.2019

36768/3/2017

Curtea de Apel Bucureşti

litigii de muncă

acţiune în răspundere patrimonială

art. 57 din Codul muncii, republicat, art. 443 din Codul de procedură civilă

Modul de interpretare a dispoziţiilor art. 57 din Codul muncii, republicat, cu referire specială la condiţiile în care se poate constata nulitatea absolută a unui act adiţional la contractul individual de muncă, precum şi a efectelor nulităţii, atunci când încheierea actului adiţional reprezintă o măsură de punere în executare a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată într-un litigiu de muncă, hotărâre care este executorie de drept cu caracter provizoriu până la rămânerea definitivă, şi care, ulterior rămânerii definitive, a fost lămurită în procedura prevăzută de art. 443 din Codul de procedură civilă

conexat la dosarul nr. 2102/1/2019 cu termen la 09.12.2019

30.10.2019

19.11.2019

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

52

2148/1/2019

23.08.2019

6559/190/2016

Curtea de Apel Cluj

litigii cu profesioniştii

contestaţie creditor Legea 77/2016

 

1. În analiza impreviziunii, este suficient ca instanţa să constate că există fluctuaţiile cursului valutar, respectiv a valutei în care a fost acordat creditul, sau trebuie să analizeze şi alte aspecte precum veniturile debitorului, bunurile pe care le deţine debitorul? 2. Dacă răspunsul este pozitiv, care e momentul la care trebuie realizată analiza veniturilor - respectiv, data notificării, data formulării contestaţiei, data formulării acţiunii sau data soluţionării definitive a cauzei?

 

11.11.2019

15.10.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

53

2198/1/2019

03.09.2019

19758/3/2018

Curtea de Apel Bucureşti

civil

legea nr.10/2001

art.3 şi art.4 din Legea nr.10/2001, în coroborare cu art.24 alin.(2) din Legea nr.165/2013, art.24 alin.(2) şi (4) din Legea nr. 165/2013

În interpretarea şi aplicarea art.3 şi art.4 din Legea nr.10/2001, în coroborare cu art.24 alin.(2) din Legea nr.165/2013, subzistă dreptul la măsuri reparatorii recunoscut în temeiul art.24 alin.(2) şi (4) din Legea nr. 165/2013, prin hotărâre judecătorească definitivă, în favoarea unor cesionari, dacă ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti respective, se încheie un contract prin care părţile contractului de cesiune decid încetarea contractului de cesiune şi repunerea părţilor contractuale, în situaţia anterioară încheierii contractului?

20.01.2020

Amână judecarea la 02.03.2020

17.12.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

54

2312/1/2019

17.09.2019

1118/842/2017

Tribunalul Constanţa

civil

fond funciar

art.12 alin.(1)-(3) corob. cu art.1, 2, 4-6 din Legea nr.165/2013

Dacă, în interpretarea disp. art.12 alin.(1)-(3) corob. cu art.1, 2, 4-6 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România: I. În cazul persoanelor care au obţinut hotărâri judecătoreşti privind reconstituirea dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar, prin care se recunoaşte îndreptăţirea la reconstituire, dar nu se dispune reconstituirea pe un anume amplasament, trebuie să se respecte ordinea de înregistrare a cererilor iniţiale de restituire sau au prioritate la reconstituirea dreptului de proprietate în natură? II. Instanţa de judecată poate obliga comisia locală şi comisia judeţeană la atribuirea unui teren în compensare pe izlaz, chiar în lipsa avizului Ministerului Agriculturii şi acordului cetăţenilor, în cazul în care nu există dovezi de depunere a demersurilor în acest sens de către comisiile de fond funciar?

20.01.2020

17.12.2019

06.01.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

55

2352/1/2019

20.09.2019

92/119/2019

Curtea de Apel Braşov

litigii de muncă

calcul drepturi salariale

art.139 alin.(1) lit.a, art.142 lit.s pct.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal corob. cu art.18 alin.(1) Legea nr.153/2017, art.157 alin.(1) şi (2), art.142 lit.s pct.3 Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal corob. cu art.18 alin.(1) Legea nr.153/2017

Dacă interpretarea coroborată a dispoziţiilor art.139 alin.(1) lit.a, art.142 lit.s pct.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu acelea ale art.18 alin.(1) Legea nr.153/2017 conduce sau nu la concluzia că indemnizaţiei de hrană acordată salariaţilor bugetari din domeniul sănătăţii, începând din 01.01.2018, se cuprinde în baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale; De asemenea, dacă interpretarea coroborată a dispoziţiilor art.157 alin.(1) şi (2), art.142 lit.s pct.3 Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu acelea ale art.18 alin.(1) Legea nr.153/2017 conduce sau nu la concluzia ca indemnizaţiei de hrană acordată salariaţilor bugetari din domeniul sănătăţii, începând din 01.01.2018, se cuprinde în baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

20.01.2020

16.12.2019

07.01.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

56

2460/1/2019

01.10.2019

1050/93/2017

Curtea de Apel Bucureşti

civil

revendicare imobiliara

art.33 din Legea nr.165/2013

Prevederile art.33 din Legea nr.165/2013 se interpretează în sensul că începerea curgerii termenelor stabilite prin primul alineat, este condiţionată de completa şi corecta îndeplinire a obligaţiilor impuse prin alineatul 3 sau nu ?

17.02.2020

21.01.2020

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

57

2472/1/2019

02.10.2019

15367/94/2013**

Tribunalul Ilfov

civil

contestaţie la executare

art. 39 din Legea nr. 51/1995, art. 29 alin.(1) din Legea 51/1995

1. Dacă un contract de împrumut atestat de avocat la 07.05.2013 are sau nu caracter de titlu executoriu, în condiţiile în care la nivelul anului 2013, avocaţii care redactau acte juridice nu erau asimilaţi funcţionarilor, potrivit art. 39 din Legea nr. 51/1995 – în vigoare 2013? 2. Dacă un act atestat de avocat în anul 2013 în condiţiile lipsei unui contract de asistenţă juridică este valabil sau nu, în condiţiile în care art. 29 alin.(1) din Legea 51/1995 valabilă în 2013, menţionează că avocatul asistă părţile în baza unui contract încheiat în formă scrisă?

17.02.2020

21.01.2020

10..02.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

58

2612/1/2019

14.10.2019

3666/111/C/2017** (3666/111/2017**)

Curtea de Apel Oradea

litigii cu profesioniştii

acţiune în anulare a hotărârii AGA

art. 132 din Legea nr. 31/1990, raportat la art. 116 din Legea nr. 31/1990

Dacă, în interpretarea prevederilor art. 132 din Legea nr. 31/1990, raportat la art. 116 din Legea nr. 31/1990, pot fi atacate în justiţie, cu acţiune în anulare, şi hotărârile adoptate de adunarea specială a acţionarilor.

20.01.2020

19.12.2019

17.01.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

59

2672/1/2019

18.10.2019

38736/3/2018

Curtea de Apel Bucureşti

asigurări sociale

contestaţie decizie de pensionare

art. 55, art. 58 şi art. 60 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

În interpretarea art. 55, art. 58 şi art. 60 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, să se stabilească dacă reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută de art. 58 poate fi cumulată cu aceea reglementată de art. 55

17.02.2020

21.01.2020

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

60

2709/1/2019

22.10.2019

2024/270/2016

Curtea de Apel Bacău

litigii cu profesioniştii

pretenţii

art. 27 pct. 11 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014

Dacă sintagma din cuprinsul dispoziţiilor art. 27 pct. 11 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 „atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalaţii de lucru” se referă la ipoteza utilizării dispozitivelor sau instalaţiilor montate pe autovehicul în sine ca utilaje sau instalaţii de lucru sau se referă la ipoteza utilizării autovehiculului pe care sunt montate acestea ca utilaj sau instalaţie de lucru în ansamblul său.

20.01.2020

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

61

2722/1/2019

23.10.2019

4494/118/2017

Curtea de Apel Constanţa

civil

legea 10/2001

art. 33 alin.(3) din Legea nr. 165/2013, art. 33 alin.(1) lit. a, b sau c din lege, art. 35 alin.(2) din Legea nr. 165/2013

Dispoziţiile art. 33 alin.(3) din Legea nr. 165/2013 se interpretează în sensul că toate obligaţiile impuse prin aceste prevederi entităţilor învestite de lege, vizând stabilirea şi asigurarea publicităţii datelor referitoare la numărul cererilor înregistrate şi nesoluţionate, trebuie îndeplinite - în raport de criteriul numărului acestor cereri - cel mai târziu la împlinirea termenelor prevăzute, după caz, de art. 33 alin.(1) lit. a, b sau c din lege. Dispoziţiile art. 35 alin.(2) din Legea nr. 165/2013 se interpretează în sensul că termenul de 6 luni curge după împlinirea celor stabilite prin art. 33 alin.(1) lit. a sau b, după caz, dacă îndeplinirea cumulativă a obligaţiilor impuse conform art. 33 alin.(3) entităţilor învestite de lege cu soluţionarea cererilor s-a realizat până la împlinirea termenelor stabilite prin art. 33 alin.(1) lit. a sau b.

conexat la dosarul nr. 2460/1/2019 cu termen la 17.02.2020

21.01.2020

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

62

2723/1/2019

23.10.2019

4556/118/2017

Curtea de Apel Constanţa

civil

legea 10/2001

art. 33 alin.(3) din Legea nr. 165/2013, art. 33 alin.(1) lit. a, b sau c din lege, art. 35 alin.(2) din Legea nr. 165/2013

Dispoziţiile art. 33 alin.(3) din Legea nr. 165/2013 se interpretează în sensul că toate obligaţiile impuse prin aceste prevederi entităţilor învestite de lege, vizând stabilirea şi asigurarea publicităţii datelor referitoare la numărul cererilor înregistrate şi nesoluţionate, trebuie îndeplinite - în raport de criteriul numărului acestor cereri - cel mai târziu la împlinirea termenelor prevăzute, după caz, de art. 33 alin.(1) lit. a, b sau c din lege. Dispoziţiile art. 35 alin.(2) din Legea nr. 165/2013 se interpretează în sensul că termenul de 6 luni curge după împlinirea celor stabilite prin art. 33 alin.(1) lit. a sau b, după caz, dacă îndeplinirea cumulativă a obligaţiilor impuse conform art. 33 alin.(3) entităţilor învestite de lege cu soluţionarea cererilor s-a realizat până la împlinirea termenelor stabilite prin art. 33 alin.(1) lit. a sau b.

conexat la dosarul nr. 2460/1/2019 cu termen la 17.02.2020

21.01.2020

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

63

2746/1/2019

25.10.2019

1001/103/2018

Curtea de Apel Bacău

civil

pretenţii

art. 539 Cod procedură penală, art.539 al.2 Cod procedură penală

- dacă art. 539 Cod procedură penală se referă doar la măsurile preventive privative de libertate sau şi la caracterul nelegal al arestării unei persoane ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, - iar în caz afirmativ, dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.539 al.2 Cod procedură penală, caracterul nelegal al arestării unei persoane ulterior rămânerii definitive a hotărârii, judecătoreşti de condamnare trebuie să fie constatat explicit prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată investită cu judecata cauzei penale şi dacă prin sintagma hotărâre definitivă a instanţei de judecată investită cu judecata cauzei se include şi hotărârea pronunţată în soluţionarea  unui recurs în casaţie. 

17.02.2020

14.01.2020

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

64

2784/1/2019

29.10.2019

7542/314/2015

Curtea de Apel Suceava

civil

revendicare imobiliară

art. 643 alin. (2) Cod civil, art. 435 alin. (2) Cod procedură civilă”

Interpretarea dispoziţiilor art. 643 alin. (2) Cod civil şi ale art. 435 alin. (2) Cod procedură civilă, în sensul de a lămuri „dacă prevederile art. 643 alin. (2) Cod civil instituie o excepţie de la opozabilitatea hotărârii judecătoreşti, reglementată de art. 435 alin. (2) Cod procedură civilă”

17.02.2020

21.01.2020

29.01.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

65

2872/1/2019

05.11.2019

4215/83/2017*

Curtea de Apel Oradea

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici (Legea nr.188/1999)

art. 1 alin. (1) din OUG nr. 9/2017, alineatul (3) al aceluiaşi articol

În interpretarea art. 1 alin. (1) din OUG nr. 9/2017, în categoria sporurilor al căror cuantum se menţine în plată, pentru perioada 1 martie 2017 - 31 decembrie 2017, intră şi sporul  la care face referire alineatul (3) al aceluiaşi articol, respectiv sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică  pentru care legea prevede că se acordă în cuantum de până la 25%, cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul ANAF?

17.02.2020

21.01.2020

11.02.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

66

2931/1/2019

11.11.2019

2688/113/2018

Curtea de Apel Galaţi

asigurări sociale

pretenţii

art. 5 alin.(2) în referire la art. 3 alin.(1) lit.b pct.3 din Legea nr. 341/2004, prin raportare la art. 154 alin.(1) lit.d din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi art. 224 alin.(1) lit.d din Legea nr. 95/2006 cu luarea în considerare şi a art. 155 din Legea nr. 227/2015

Dacă, în interpretarea dispoziţiilor art. 5 alin.(2) în referire la art. 3 alin.(1) lit.b pct.3 din Legea nr. 341/2004, prin raportare la prevederile art. 154 alin.(1) lit.d din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi art. 224 alin.(1) lit.d din Legea nr. 95/2006 cu luarea în considerare şi a prevederilor art. 155 din Legea nr. 227/2015, pentru drepturile acordate persoanelor care deţin titlul de Luptători cu Rol Determinant există sau nu obligaţia de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

17.02.2020

21.01.2020

05.02.2020

07.02.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

67

2932/1/2019

11.11.2019

3360/111/2015/a22

Curtea de Apel Oradea

faliment

procedura insolvenţei

art. 90 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 85/2014,art. 1617 alin.(3) din Codul civil

Dacă, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 90 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 85/2014, este admisibilă invocarea compensaţiei legale a datoriilor reciproce dintre un creditor înscris la masa credală şi ale debitorului aflat în insolvenţă, de către un alt creditor înscris la masa credală, care nu este parte la raportul juridic? Dacă prevederile art. 1617 alin.(3) din Codul civil sunt compatibile sau nu cu procedura insolvenţei?

17.02.2020

14.01.2020

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

68

2989/1/2019

15.11.2019

847/95/2019

Curtea de Apel Craiova

civil

expropriere

art. 22 şi art. 34 din Legea nr. 255/2010, Legea nr. 233/2018, art. 21-27 din Legea nr. 33/1994, art. 1535 Cod civil

În interpretarea şi aplicarea art. 22 şi art. 34 din Legea nr. 255/2010, forma în vigoare la data exproprierii, 13.10.2014, anterior modificării prin Legea nr. 233/2018, coroborate cu art. 21-27 din Legea nr. 33/1994, se consideră că despăgubirea stabilită în procedura prevăzută de legea specială, prin hotărâre judecătorească definitivă, este compatibilă sau nu cu aplicarea dispoziţiilor art. 1535 Cod civil, referitoare la daunele moratorii în cazul obligaţiilor băneşti.

02.03.2020

27.01.2020

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

69

3029/1/2019

20.11.2019

448/98/2018

Curtea de Apel Bucureşti

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici statutari

H.G. nr.1/2017, H.G. nr. 846/2017 şi  H.G. nr.973/2017, Legile-cadru de salarizare a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010 (art.4 din Anexa VII) şi nr.153/2017 (art.3 şi 4 din Anexa VI)

Dacă în situaţia poliţiştilor aplicarea prevederilor H.G. nr.1/2017, H.G. nr. 846/2017 şi  H.G. nr.973/2017 se face prin analiza comparativă a nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată cu cel al cuantumului salariului de funcţie al poliţiştilor, astfel cum este reglementat în cuprinsul Legilor-cadru de salarizare a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010 (art.4 din Anexa VII) şi nr.153/2017 (art.3 şi 4 din Anexa VI), stabilit în plată potrivit legilor anuale de aplicare etapizată a acestor legi-cadru de salarizare.

17.02.2020

21.01.2020

10.02.2020

11.02.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

70

3163/1/2019

29.11.2019

346/271/2019

Tribunalul Bihor

civil

fond funciar

art. 22 alin.(1) din Legea 18/1991

- dacă sesiile, ca instituții juridice specifice dreptului civil din Transilvania, inclusiv după 06.03.1945, conferă titularului lor calitatea de persoană îndreptățită la reconstituirea dreptului de proprietate, având în vedere și ipoteza art. 22 alin.(1) din Legea 18/1991: ,,...au posedat în trecut terenuri agricole.

30.03.2020

Amână judecata cauzei la 22.06.2020

10.03.2020

30.03.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

71

3167/1/2019

29.11.2019

360/2/2017

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de Contencios Adminsitrativ şi Fiscal

contencios administrativ şi fiscal

anulare act administrativ

art. 4 alin.(1) lit. b) din Legea nr.213/2015; art.3 lit. h din Legea nr. 503/2004; art. 4 alin.(1) lit. a) din Legea nr.213/2015; art. 15 alin.(2) din Legea nr. 213/2015

- dacă prin creditor de asigurare în sensul definit de art. 4 alin.(1) lit. b)  din Legea nr.213/2015 se înţelege şi societatea de asigurare, care a despăgubit pe asiguratul său, titulară a dreptului de regres izvorât dintr-o poliţă CASCO, împotriva asigurătorului de răspundere civilă obligatorie aflat în faliment, sau, dimpotrivă, constituie unic creditor de asigurare în aplicarea dispoziţiilor art.3 lit. h din Legea  nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, pentru toate creanţele sale neonorate de societatea de asigurare aflată în faliment;  - dacă prin creanţa de asigurare, în sensul definit de art. 4 alin.(1) lit. a)  din Legea nr.213/2015, se înţelege şi creanţa izvorâtă din dreptul de regres al societăţii de asigurare, care a despăgubit pe asiguratul său împotriva asigurătorului de răspundere civilă obligatorie aflat în faliment;  -   dacă plafonul de 450.000 lei stabilit de  art. 15 alin.(2) din Legea nr. 213/2015 se aplică pe creditor de asigurare, indiferent de numărul creanţelor, sau pe creanţe de asigurare, în situaţiile în care se exercită dreptul de regres de către societatea de asigurare care a efectuat plata indemnizaţiei către propriul asigurat, a efect al subrogării în drepturile asigurătorului CASCO, pentru fiecare creanţă în parte.

02.03.2019

04.02.2020

19.02.2020

25.02.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

72

3199/1/2019

04.12.2019

24956/325/2019

Tribunalul Timiş

minori şi familie

ordin de protecţie

art.34 al.(2) din Legea 217/2003, Legea 174/2018

1. Dacă dispozițiile art.34 al.(2) din Legea 217/2003 se interpretează în sensul că, pentru a se dispune revocarea unui ordin de protecție, în toate cazurile, trebuie îndeplinite cumulativ cele 3 condiții prevăzute de art. 34 al.(2) din Legea 217/2003. 2. În situația în care  evaluarea riscului de recidivă prevăzută de art. 34 al.(2) lit. c din Legea 217/2003, nu trebuie efectuată decât atunci când agresorul este fie inculpat, fie în supravegherea serviciului de probațiune, care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească agresorii care nu sunt nici inculpați și nici în supravegherea serviciului de probațiune, în vederea revocării ordinului de protecție emis împotriva lor, în contextul modificării legislative intervenite prin Legea 174/2018?

30.03.2020

Amână judecata cauzei la 22.06.2020

10.03.2020

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

73

3245/1/2019

06.12.2019

908/98/2018

Curtea de Apel Bucureşti

litigii de muncă

drepturi băneşti

art.111 alin.(2) lit.a) coroborat cu art.117 ind.2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,art.268 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, republicat, art.268 alin.(1) lit.e) din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

1. Dacă, în interpretarea dispoziţiilor art.111 alin.(2) lit.a) coroborat cu art.117 ind.2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul adunării generale ordinare a acţionarilor unei societăţi pe acţiuni de a aproba situaţiile financiare anuale şi de a distribui profitul sub formă de dividende include şi partea din profitul net al societăţii asupra căreia patronatul a convenit cu sindicatul reprezentativ, prin contractul colectiv de muncă, a fi împărţit salariaţilor proporţional cu salariul de bază. 2. În caz afirmativ, dacă hotărârea adunării generale a acţionarilor de distribuire a profitului are ca efect juridic naşterea dreptului la acţiune al salariaţilor în termenul de prescripţie de 3 ani prevăzut de art.268 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, republicat, sau în termenul de prescripţie de 6 luni prevăzut de art.268 alin.(1) lit.e) din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

02.03.2020

04.02.2020

18.02.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

74

3348/1/2019

16.12.2019

1374/62/2019

Curtea de Apel Braşov

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici (Legea nr.188/1999)

art.22 alin.(2) din Legea nr.153/2017 şi HG nr.751/2018 în coroborare cu prevederile art.38 din Legea nr.153/2017

Cum se interpretează şi aplică dispoziţiile art.22 alin.(2) din Legea nr.153/2017 şi HG nr.751/2018 în coroborare cu prevederile art.38 din Legea nr.153/2017?

02.03.2020

06.02.2020

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

75

3393/1/2019

20.12.2019

9414/211/2017

Tribunalul Cluj

civil

fond funciar

art.22 ind.1 din HG nr.401/2013 ref. la Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013

Interpretarea art.22 ind.1 din HG nr.401/2013 referitoare la Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, respectiv dacă se aplică şi în cazul cererilor de restituire formulate în temeiul legilor fondului funciar, în privinţa terenurilor agricole care nu pot fi restituite pe vechiul amplasament, ci doar pe un alt amplasament

30.03.2020

11.03.2020

27.03.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

                                                                              


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

76

3424/1/2019

23.12.2019

6772/118/2018

Curtea de Apel Constanţa

asigurări sociale

recalculare pensie

art.64 alin.(2) din Legea nr.263/2010, art.133 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, aprobate prin H.G. nr. 257/2011, Legea nr. 19/2000, dec. nr. 4/04.04.2011 - a ÎCCJ - CRIL, dec. nr. 22/29.06.2015 a ÎCCJ - CDCD

Dacă în interepretarea art.64 alin.(2) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art.133 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, aprobate prin H.G. nr. 257/2011, la transformarea, în domeniul temporal de aplicare a Legii nr. 263/2010, a unei pensii anticipate stabilite în temeiul Legii nr. 19/2000 în pensie pentru limită de vârstă, trebuie menţinut stagiul complet de cotizare de care pensionarul trebuia să beneficieze, la momentul cererii de acordare a pensiei anticipate, potrivit Legii nr. 19/2000, în interpretarea dată acesteia prin decizia nr. 4/04.04.2011, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii în dosarul nr.3/2011 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.349 din 19 mai 2011, prin raportare la data formulării cererii de acordare a pensiei anticipate, ori, dimpotrivă, trebuie utilizat stagiul complet de cotizare aplicabil la momentul transformării pensiei, prevăzut de Legea nr. 263/2010 şi stabilit prin raportare la data naşterii pensionarului, în acord cu decizia nr. 22/29.06.2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.788 din 22/10/2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

02.03.2020

04.02.2020

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

77

3425/1/2019

23.12.2019

1619/100/2017

Curtea de Apel Cluj

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici (Legea nr.188/1999)

art. 14 alin.(1) teza 1 din Legea nr. 153/2017

În interpretarea dispoziţiilor art. 14 alin.(1) teza 1 din Legea nr. 153/2017, conform cărora „Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul” sintagma „în domeniul pentru care deţine titlul” se impune să fie raportată la Nomenclatorul domeniilor, studiilor universitare sau la sfera atribuţiilor de serviciu, astfel cum aceasta rezultă din fişa postului?

02.03.2020

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.