ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă

Informații referitoare la dosare și ședințele de judecată

Anul 2016

Ultima actualizare – 29  mai 2017

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

334/1/2016

18.01.2016

4120/107/2014/a2

Curtea de Apel Alba Iulia

faliment

procedura insolvenței – societăți cu răspundere limitată

art. 105 alin. 1 și 2, art. 106 din Legea nr. 85/2014

interpretarea prevederilor art. 105 alin. 1 și 2, art. 106 din Legea nr. 85/2014, în sensul de a lămuri dacă administratorul/lichidatorul judiciar are dreptul de a verifica creanțe bugetare constatate prin titluri executorii, contestate în termen legal și care sunt limitele aceste verificări având în vedere și faptul că aceste creanțe sunt constatate printr-un act fiscal emis în regim de putere publică.

18.04.2016

07.03.2016

28.03.2016

29.03.2016 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

507/1/2016

25.01.2016

21531/197/2015

Tribunalul Brasov

civil

investire cu formulă executorie

art. 84 al. 1 N.C.p.civ.

Dacă dispoz. art. 84 al. 1 N.C.p.civ. permit reprezentarea convențională a persoanelor juridice în fața instanțelor de judecată printr-un mandatar persoană juridică, inclusiv formularea cererii introductive de instanță printr-o astfel de persoană juridică, respectiv prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă.

04.04.2016

04.03.2016

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

533/1/2016

27.01.2016

3185/118/2014

Curtea de Apel Constanța

litigii de muncă

obligație de a face

art.30 al.1 lit.e) din Legea nr.263/2010 și HG nr.1284/2011 art.4-7 din HG nr.1284/2011

interpretarea și aplicarea art.30 al.1 lit.e) din Legea nr.263/2010 și HG nr.1284/2011 în sensul de a se stabili dacă instanța de judecată poate proceda ea însăși la analizarea condițiilor de muncă ale reclamanților și, dacă este cazul, la încadrarea locurilor de muncă ale acestora în condiții speciale, în situația în care angajatorul pârât nu a urmat procedura de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale prevăzută de art.4-7 din HG nr.1284/2011 și nu există un aviz al Comisiei pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiții speciale.

04.04.2016

23.05.2016

07.03.2016

24.03.2016 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

534/1/2016

27.01.2016

7377/118/2014

Curtea de Apel Constanța

litigii de muncă

obligație de a face

art.30 al.1 lit.e) din Legea nr.263/2010 și HG nr.1284/2011 art.4-7 din HG nr.1284/2011

interpretarea și aplicarea art.30 al.1 lit.e) din Legea nr.263/2010 și HG nr.1284/2011 în sensul de a se stabili dacă instanța de judecată poate proceda ea însăși la analizarea condițiilor de muncă ale reclamanților și, dacă este cazul, la încadrarea locurilor de muncă ale acestora în condiții speciale, în situația în care angajatorul pârât nu a urmat procedura de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale prevăzută de art.4-7 din HG nr.1284/2011 și nu există un aviz al Comisiei pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiții speciale.

conexat la dos. nr.533/1/2016, termen la 04.04.2016

23.05.2016

07.03.2016

22.03.2016

24.03.2016

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

562/1/2016

28.01.2016

23057/300/2014

Tribunalul Bucuresti

Civil

contestație la executare - întoarcere ex

 

privind modul de interpretare și aplicare al disp. art. 371 ind. 7 C.pr.civ. și art. 39 alin. 3 din Legea 188/2000.

04.04.2016

23.05.2016

15.03.2016

30.03.2016

20.05.2016

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

582/1/2016

29.01.2016

6254/118/2014

Curtea de Apel Constanța

Asigurări sociale

contestație privind alte drepturi de asigurări sociale

art.39 al.2 lit.b) raportat la art.27 al.1 din Legea nr.76/2002 și art.191 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 aprobate prin HG nr.174/2002, astfel cum au fost modificate prin HG nr.113/2011

interpretarea și aplicarea art.39 al.2 lit.b) raportat la art.27 al.1 din Legea nr.76/2002 și art.191 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 aprobate prin HG nr.174/2002, astfel cum au fost modificate prin HG nr.113/2011, referitor la baza de calcul a indemnizației de șomaj, respectiv dacă aceasta include și ajutorul acordat cu ocazia pensionării și compensația pentru concediul de odihnă neefectuat la încetarea raporturilor de muncă.

04.04.2016

07.03.2016

25.03.2016 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 


Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

602/1/2016

01.02.2016

796/117/2015*

Curtea de Apel Cluj

contencios administrativ și fiscal

obligația de a face

art. 36 alin. 3 lit. a din Legea 7/1996 și art. 98 alin. 3 lit. a) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul ANCPI nr. 700/2014

Dacă în vederea eliberării certificatului de atestare a stadiului realizării construcției prevăzut de art. 36 alin. 3 lit. a din Legea 7/1996 și art. 98 alin. 3 lit. a) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul ANCPI nr. 700/2014, necesar pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate pe stadiu de execuție, are relevanță statutul construcției de construcție nefinalizată ca urmare a nerespectării întocmai a autorizației de construire, respectiv dacă existența unor neconcordanțe între lucrările de construire efectiv realizate și autorizația de construire constituie o piedică absolută pentru emiterea certificatului de atestare a stadiului realizării construcției și deci împiedică înscrierea în cartea funciară pe stadiu de execuție a construcției ce are statut de construcție nefinalizată, chiar și cu privire la stadiile de execuție ce corespund integral autorizației de construire emise?  

04.04.2016

22.02.2016

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 


Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

669/1/2016

05.02.2016

519/101/2015

Curtea de Apel Craiova

Litigii de muncă

contestație decizie de concediere

art. 61 lit. c din Codul muncii,  art. 30-33 din HG 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor și art. 17 pct. VIII B lit. v pct. 4 din Anexa I Cap. III din Regulamentul privind organizarea și funcționarea, precum și structura organizatorică a direcțiilor de sănătate publică și a municipiului București, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1078/2010 .

Cum se interpretează dispozițiile art. 61 lit. c din Codul muncii (privind concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului), respectiv ce se înțelege prin  decizie a organelor de expertiză medicală (prin care se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului),  în corelare cu dispozițiile art. 30-33 din HG 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor și art. 17 pct. VIII B lit. v pct. 4 din Anexa I Cap. III  din Regulamentul  privind  organizarea și funcționarea, precum și structura organizatorică a direcțiilor de sănătate publică și a municipiului București,  aprobat prin  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1078/2010 .

04.04.2016

15.03.2016

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 


Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

1011/1/2016

01.03.2016

42131/299/2014

Tribunalul Bucuresti

civil

plângere împotriva încheierii de carte funciară

art.856 alin.3 CPC

modul de interpretare si aplicare a dispoz. art.856 alin.3 CPC

23.05.2016

21.04.2016

 16.05.2016

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 


Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

1012/1/2016

01.03.2016

42168/299/2014

Tribunalul Bucuresti

civil

plângere împotriva încheierii de carte funciară

art.856 alin.3 CPC

modul de interpretare si aplicare a dispoz. art.856 alin.3 CPC

conexat la dosarul nr.1011/1/2016 cu termen la 23.05.2016

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 


Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

1151/1/2016

11.03.2013

4024/118/2015

Curtea de Apel Constanța

litigii de munca

acțiune în răspundere patrimonială

art.1, art. 21 și art.26 lit.h) raportat la art.64 din Legea nr. 94/1992, a prevederilor art.132, 138 al.5, 142, 148, 151 și 152 din Legea nr.62/2011 și a prevederilor art.229 al.4, 254 și 268 al.1 lit.d) din Codul Muncii

Interpretarea art.1, art. 21 și art.26 lit.h) raportat la art.64 din Legea nr. 94/1992, a prevederilor art.132, 138 al.5, 142, 148, 151 și 152 din Legea nr.62/2011 și a prevederilor art.229 al.4, 254 și 268 al.1 lit.d) din Codul Muncii  în sensul de a stabili dacă:

- o decizie a Curții de Conturi, emisă în exercitarea atribuțiilor sale de control, prin care se stabilește că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unei instituții publice finanțate integral din venituri proprii (cum ar fi decontarea cheltuielilor de transport vizate în cauză) au fost acordate nelegal raportat la prevederile legale privind salarizarea în instituțiile publice, lipsește de efecte clauzele contractului colectiv de muncă prin care acele drepturi au fost stabilite, în condițiile în care nulitatea acestor clauze nu a fost constatată de o instanță în perioada de valabilitate a contractului.

- în cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, răspunderea aparține angajatului care a beneficiat de aceste drepturi sau angajatorului.

13.06.2016

20.05.2016

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

1152/1/2016

11.03.2016

3927/118/2015

Curtea de Apel Constanța

litigii de munca

acțiune în răspundere patrimonială

art.1, art. 21 și art.26 lit.h) raportat la art.64 din Legea nr. 94/1992, a prevederilor art.132, 138 al.5, 142, 148, 151 și 152 din Legea nr.62/2011 și a prevederilor art.229 al.4, 254 și 268 al.1 lit.d) din Codul Muncii 

Interpretarea art.1, art. 21 și art.26 lit.h) raportat la art.64 din Legea nr. 94/1992, a prevederilor art.132, 138 al.5, 142, 148, 151 și 152 din Legea nr.62/2011 și a prevederilor art.229 al.4, 254 și 268 al.1 lit.d) din Codul Muncii  în sensul de a stabili dacă:

- o decizie a Curții de Conturi, emisă în exercitarea atribuțiilor sale de control, prin care se stabilește că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unei instituții publice finanțate integral din venituri proprii (cum ar fi decontarea cheltuielilor de transport vizate în cauză) au fost acordate nelegal raportat la prevederile legale privind salarizarea în instituțiile publice, lipsește de efecte clauzele contractului colectiv de muncă prin care acele drepturi au fost stabilite, în condițiile în care nulitatea acestor clauze nu a fost constatată de o instanță în perioada de valabilitate a contractului.

- în cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, răspunderea aparține angajatului care a beneficiat de aceste drepturi sau angajatorului.

conexat la dosarul nr.1151/1/2016 cu termen la 13.06.2016

20.05.2016

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

1247/1/2016

17.03.2016

2060/118/2015

Curtea de Apel Constanța

litigii de munca

anulare act

art. 138 alin. 3-5 și art. 142 alin. 2 din Legea nr. 62/2011

Modul de interpretare a art. 138 alin. 3-5 și art. 142 alin. 2 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, respectiv:

- dacă instanța poate invoca din oficiu nulitatea absolută a unei clauze a contractului colectiv de muncă convenită cu nerespectarea art. 138 alin. 3 sau aceasta poate fi invocată doar de părți în condițiile art. 142 alin. 2;

- dacă art. 138 alin. 5 presupune obligarea angajatorului la executarea unei clauze a contractului colectiv de muncă aflată sub incidența art. 138 alin. 3 și 4.

conexat la dosarul nr.1151/1/2016 cu termen la 13.06.2016

20.05.2016

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

1301/1/2016

24.03.2016

3117/223/2014

Tribunalul Vâlcea

civil

anulare act

hotărâre care să țină loc de act autentic

Admisibilitatea acțiunii privind  pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act autentic de vânzare - cumpărare a unui teren intravilan în situația în care bunul imobil  ce face obiectul promisiunii bilaterale de vânzare - cumpărare  nu este înscris în cartea funciară, astfel cum rezultă din coroborarea  dispozițiilor prev.  de art. 57 din OUG  nr.  80/2013,  dispozițiilor art. 35  alin. 1  și  art.  36  alin. 2  din Legea  nr. 7/1996, art. 2 alin. 1 din Legea nr. 17/2014, precum  și din prevederile cuprinse în art. 885 alin. 1, art. 887 alin. 1 Cod civil, art. 1676 și art. 1279  alin. 3  și art.1669 Cod civil.

13.06.2016

26.05.2016

09.06.2016

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

1361/1/2016

28.03.2016

7521/99/2014

Curtea de Apel Iași

litigii de munca

contestație decizie de concediere

art. 52 alin.2 C. muncii, art.147 (4) din Constituție și art.31 din Legea nr.47/1992

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 52 alin.2 C. muncii în raport de efectele deciziei Curții Constituționale nr.279/23.04.2015 privitoare la declararea ca neconstituționale a dispozițiilor art.52 alin.1 lit. b teza I din Codul Muncii,prin Decizia nr. 279 din 23 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr.431 din 17 iunie 2015 stabilirea răspunderii patrimoniale a angajatorului (în sensul textului, acordarea unei despăgubiri egale cu salariul  și celelalte drepturi) trebuie instituită de la data deciziei de suspendare a raporturilor de muncă (dată la care decizia Curții Constituționale nu era publicată în Monitorul Oficial) sau de la data publicării deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial.

13.06.2016

27.05.2016

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

1362/1/2016

28.03.2016

10150/99/2014

Curtea de Apel Iași

litigii de munca

contestație decizie de concediere

art.278 alin.1 C. muncii, dispozițiile art. 1324, art.1325 și art.1326 din Codul Civil, art.55 al.1 lit. C și  art.77 din Codul Muncii

1. în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.278 alin.1 C. muncii, dispozițiile art. 1324, art.1325 și art.1326 din Codul Civil pot fi aplicate în întregirea dispozițiilor Codului Muncii sau acestea sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă ?

2. în măsura în care se apreciază că dispozițiile art.1324-1326 Cod Civil sunt compatibile cu specificitatea raporturilor de muncă, interpretarea acestora coroborată cu dispozițiile art.55 al.1 lit. C și  art.77 din Codul Muncii este în sensul că decizia de concediere poate fi revocată până la momentul comunicării acesteia către salariat si intrării în circuitul civil sau poate fi revocată și ulterior acestui moment și până când? Totodată trebuie adoptată interpretarea în sensul că actul de ineficacitate (de revocare) este el însuși supus exigențelor de fond  și de comunicare corespunzătoare actului pe care îl revocă (deciziei de concediere)?

13.06.2016

27.05.2016

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

1499/1/2016

07.04.2016

18248/233/2013

Tribunalul Galați

contencios administrativ și fiscal

anulare proces verbal de contravenție

 

Dacă în sintagma "fără încheierea unui contract individual de muncă" prev.de art.260 al 1 lit e Codul Muncii se include și situația contractului individual de muncă suspendat.

13.06.2016

31.05.2016

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

18

1642/1/2016

18.04.2016

3799/118/2015

Curtea de Apel Constanța

Litigii de munca

acțiune în răspundere patrimonială

 

Interpretarea prevederilor art. 138 alin. 5 din Legea nr. 62/2011 r. în sensul că ar fi exclusă răspunderea civilă patrimonială, fondată pe art. 256 alin. 2 Codul muncii, a salariatului din sectorul bugetar care a primit drepturi necuvenite potrivit legii de salarizare, dar care se regăsesc inserate în contracte colective de muncă încheiate cu nerespectarea legii de salarizare, răspunderea revenind în acest caz exclusiv angajatorului.

conexat la dos. nr.1151/1/2016, termen la 13.06.2016

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

19

1708/1/2016

20.04.2016

283/119/2015

Curtea de Apel Brașov

contencios administrativ și fiscal

anulare act emis de autorități publice locale

 

Având în vedere că art.  36 alin.1 din Legea nr. 18/ 1991  cu modificările și completările ulterioare conține ca normă de trimitere art. 26 din Legea nr. 18 /1991, această din urmă normă juridică  se interpretează în forma sa inițială de la data intrării în vigoare a Legii nr. 18/1991,   raportat la art. 16 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative?

Dispozițiile art. 26 din Legea nr. 18 /1991 sunt în contradicție cu art. 1138 din Codul Civil și, în consecință, se consideră abrogate în lumina prevederilor art. 230 lit.bb din Legea nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind codul civil, conform căreia „se   abrogă orice alte dispoziții contrare Noului Cod Civil chiar dacă acestea sunt cuprinse în legi speciale”?

26.09.2016

 05.09.2016

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

20

1733/1/2016

21.04.2016

2884/3/2013

Curtea de Apel București

contencios administrativ și fiscal

litigiu privind funcționarii publici (Legea Nr.188/1999)

O.U.G. nr. 83/2014; Legea nr. 71/2015

Interpretarea art. 1 alin. 1, 2 și 51 din O.U.G. nr. 83/2014, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 71/2015, în sensul de a se lămuri dacă sintagma „salarizat la același nivel” din conținutul alineatului 51 vizează ansamblul textului imediat precedent, respectiv „personalul din aparatul de lucru al Parlamentului și din celelalte instituții și autorități publice”, precum și textul „la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014” din cuprinsul alineatului 1 și textul „la același nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014” din cuprinsul alineatului 2 al art. 1 din O.U.G. nr. 83/2014.

26.09.2016

 06.09.2016

21.09.2016 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

21

1765/1/2016

25.04.2016

4929/236/2014

Tribunalul Giurgiu

civil

hotarâre care sa tina loc de act autentic

art.3 alin.3, art.4, art.5 alin.1, art.16 din Legea nr.17/2014

Interpretarea și aplicarea prevederilor art.5 alin.1 din Legea nr.17/2014 în corelare cu prevederile art.3 alin.3, art.4, art.9, art.16 din Legea nr.17/2014 și art.1248, art.1251 din Codul civil, art.15 alin.2 din Constituția României

26.09.2016

 05.09.2016

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

22

1812/1/2016

29.04.2016

936/108/2015

Curtea de Apel Oradea

asigurari sociale

contestație decizie de pensionare

 

Cum se interpretează prevederile art. 83^2 al. 1 din Legea nr. 303/2004 republicată, respectiv dacă dispozițiile Legii nr. 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor se aplică doar pentru infracțiunile de corupție, infracțiunile asimilate infracțiunilor de corupție sau infracțiunile săvârșite în legătură cu acestea, săvârșite anterior intrării în vigoare a legii sau doar ulterior acestui moment.

17.10.2016

27.09.2016 

 12.10.2016

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)   

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

23

1902/1/2016

10.05.2016

1134/88/2015

Curtea de Apel CONSTANȚA

contencios administrativ și fiscal

litigiu privind funcționarii publici (Legea Nr.188/1999)

 

Cum se interpretează și se aplică prevederile art.5 alin.1 din OG nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația "Delta Dunării", care se referă la aplicarea unui spor de izolare de până la 60% din salariul de bază, în raport de prevederile art.4 din Capitolul II al Anexei VII la Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătitor din fondurile publice?

17.10.2016

28.09.2016 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

24

1931/1/2016

12.05.2016

2078/104/2015

Curtea de Apel Craiova

civil

Legea nr.10/2001

 

Cu privire la interpretarea art.1 alin.2 din Legea nr.165/2013 modificată prin Legea nr.368/2013 prin raportare la art.6 și 12 din același act normativ și la HG 89/2014 – Cap. III 1 - art.221 (2).

10.10.2016

26.09.2016 

06.10.2016 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

25

1991/1/2016

17.05.2016

3918/99/2015

Curtea de Apel Iași

litigii de muncă

drepturi banesti

art. 1 alin. 2, art. 144, art. 149 și art. 253 Codul muncii – Legea nr. 53/2003 republicată, raportat la art. 122 alin. 3 lit. d teza I din Legea nr. 272/2004 republicată

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. 2, art. 144, art. 149 și art. 253 Codul muncii – Legea nr. 53/2003 republicată, raportat la art. 122 alin. 3 lit. d teza I din Legea nr. 272/2004 republicată, asistentul maternal profesionist, care asigură continuitatea activității desfășurate și în perioada efectuării concediului de odihnă, este îndreptățit la plata unei despăgubiri egale cu indemnizația de concediu?

17.10.2016

27.09.2016 

05.10.2016 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)   

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

26

2054/1/2016

24.05.2016

4006/101/2015

Curtea de Apel Galați

civil

pretenții

art. 18 ind. 1 alin. 4 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, în corelare cu dispozițiile art. III din OUG nr. 62/2010 și ale art. unic din OUG nr. 4/2012, aprobată prin Legea nr. 117/2012

Cum se interpretează dispozițiile art. 18 ind. 1 alin. 4 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, în corelare cu dispozițiile art. III din OUG nr. 62/2010 și ale art. unic din OUG nr. 4/2012, aprobată prin Legea nr. 117/2012, respectiv dacă termenul de prescripție prevăzut de dispozițiile art. 18 ind. 1 alin. 4 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 este afectat de o cauză specială de suspendare a prescripției extinctive, în reglementarea dată de dispozițiile art. III din OUG nr. 62/2010 și ale art. unic din OUG nr. 4/2012, aprobată prin Legea nr. 117/2012.

17.10.2016

 27.09.2016

 12.10.2016

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)    

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

27

2253/1/2016

10.06.2016

1466/30/2015

Curtea de Apel Timișoara

civil

pretenții

 

condițiile de admisibilitate ale actiunii civile în despăgubiri ce poate fi declanșată în baza art.539 C.pr.pen.

21.11.2016

24.10.2016 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)     

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

28

2353/1/2016

21.06.2016

1489/316/2013* 

Tribunalul GALAȚI

civil

fond funciar

 

1. " Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. 3 și art. 4 din Legea nr. 165/2013, prin raportare la dispozițiile art. 1 alin. 1 și art. 3 alin. 1 pct. 6 din Legea nr. 165/2013, precum și la dispozițiile art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în sensul de a se stabili dacă cesionarul unor drepturi dobândite în temeiul Legii nr. 18/1991  de către persoanele îndreptățite prin reconstituirea  dreptului de proprietate asupra unor suprafețe de teren, conform unor hotărâri ale Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, ar avea, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013,  dreptul de a obține punerea în posesie și emiterea unor titluri de proprietate , iar nu exclusiv dreptul la măsura reparatorie constând în compensarea prin puncte, în situația în care drepturile ce fac obiectul cesiunii au fost recunoscute cedenților, conform Legii nr. 18/1991, anterior cesiunii care, la rândul său, a intervenit anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013.”

2. " Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. 3 și art. 4 din Legea nr. 165/2013, prin raportare la dispozițiile art. 1 alin. 1 și art. 3 alin. 1 pct. 6 din Legea nr. 165/2013, la dispozițiile art. 27 alin. 1 din Legea nr. 18/1991,  precum și la dispozițiile art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în sensul de a se stabili dacă cesionarul unor drepturi dobândite în temeiul Legii nr. 18/1991  de către persoanele îndreptățite prin reconstituirea  dreptului de proprietate asupra unor suprafețe de teren, conform unor hotărâri ale Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, ar avea, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013,  dreptul de a obține punerea în posesie și emiterea unor titluri de proprietate , în ipoteza menționată anterior, dacă s-au validat delimitarea, stabilirea vecinătăților și a amplasamentului prin hotărâri definitive ale Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și au fost întocmite documente de constatare prealabile pentru punerea în posesie și emiterea titlurilor de proprietate”.

21.11.2016

19.10.2016 

14.11.2016 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)      

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

29

2407/1/2016

24.06.2016

1849/90/2015

Curtea de Apel Pitești

litigii de muncă

drepturi banesti

 

 

interpretarea dispozițiilor art.262 alin.1 lit.a și alin.3 lit.b, art.263 alin.1, alin.2 și alin.7 din Legea nr.1/2011, precum și a dispozițiilor art.8, art.12 alin.4 și alin. 5 din Ordinul Ministrului Educației nr.5560/2011, art.8 din Ordinul Ministrului Educației nr.6239/14.11.2012, art.8 din Ordinul Ministrului Educației nr.5451/12.11.2013 și art.8 din Ordinul Ministrului Educației nr.4895/10.11.2014, respectiv dacă, din interpretarea acestor articole rezultă că orele de educație fizică efectuate de învățători sau de profesori pentru învățământul primar se cuprind în norma didactică a acestora sau se plătesc separat, cu ora.

 

24.10.2016

 20.09.2016

07.10.2016 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)     

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

30

2432/1/2016

27.06.2016

1619/104/2015

 

Curtea de Apel Craiova

litigii de muncă

alte cereri

 

Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 și 2 din Legea nr. 124/2014 privind exonerarea de la plăți pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială, pe care personalul prevăzut la art. 1 le-a primit în cursul anului 2014 și trebuie să le restituie drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi a unor prejudicii, sesizare care vizează, în concret două întrebări:
1. Dispozițiile art. 2 din Legea nr. 124/2014 privind exonerarea de la plată se aplică și pentru sumele primite necuvenit de către personalul prevăzut la art. 1 lit. a din aceeași lege începând cu luna ianuarie 2014 ?
2. Exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială, pe care personalul prevăzut la art. 1 trebuie să le restituie drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituții cu atribuții de control a unor prejudicii operează pentru întreg anul 2014 sau numai până la intrarea în vigoare a Legii nr. 124/2014 (26 septembrie 2014)?

 

 

24.10.2016

27.09.2016 

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)   

 

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)       

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

31

2436/1/2016

28.06.2016

6975/99/2014

Curtea de Apel IAȘI

litigii de muncă

obligație de a face

 

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.77 Codul muncii cu referire la art.278 alin.1 din Codul muncii si art.1326 din Codul civil, comunicarea, prin postă electronică, de către angajator a deciziei de concediere individuală emisă potrivit art. 76 din Codul muncii, reprezintă o modalitate de comunicare aptă din punct de vedere procesual să declanșeze curgerea termenului de contestare jurisdicțională a deciziei, potrivit art.211 alin.1 lit. a din Legea 62/2011 combinat cu art. 216 din Legea 62/2011 cu referire la art.184 alin.1 NCPC, fiind aplicabile ca normă generală prevederile art. 154 alin.6 NCPC?
               În condițiile unui răspuns afirmativ la prima întrebare, decizia comunicată prin poștă electronică trebuie să respecte cerințele formale impuse de Legea 455/2001, referitoare la înscrisul în formă electronică sau este suficientă transmiterea deciziei în format accesibil electronic (în speță document pdf)?

24.10.2016

27.09.2016 

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)     

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

32

2461/1/2016

29.06.2016

7726/99/2014

Curtea de Apel Iasi

litigii de muncă

conflict de muncă

art. 16 al. 1 și art. 57 al. 5 si 6 din Codul Muncii combinate cu art.211 alin.1 lit. b din Legea 62/2011, art.35 NCPC si art. 6 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 al. 1 și art. 57 al. 5 și 6 din Codul Muncii combinate cu art.211 alin.1 lit. b din Legea 62/2011, art.35 NCPC și art. 6 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului, în ipoteza neîndeplinirii de către părți a obligației de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă, persoana fizică care a prestat muncă pentru și sub autoritatea celeilalte părți, are deschisă calea acțiunii în constatarea raportului de muncă și a efectelor acestuia pentru recunoașterea jurisdicțională a tuturor drepturilor legale derivând din desfășurarea raporturilor de muncă (raporturi încetate anterior sesizării instanței)?

07.11.2016

18.10.2016 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)      

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

33

1867/1/2016

05.05.2016

4225/117/2014*

Curtea de Apel Cluj

contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art. 4 din Legea nr. 554/2004

Dacă textul art. 4 din Legea nr. 554/2004 permite invocarea unei excepții de nelegalitate direct în recurs sau dacă textul art. 4 din Legea nr. 554/2004 conține o limitare, restricție raportat la momentul la care se poate invoca excepția de nelegalitate.

07.11.2016

 14.10.2016

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)      

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

34

2481/1/2016

30.06.2016

898/118/2015*

Curtea de Apel Constanța

civil

anulare act

 

Sunt aplicabile dispozițiile art. 41 alin.1 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și persoanelor îndreptățite sau autorilor acestora care au obținut titluri de despăgubire emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 și nu au urmat procedura administrativă și termenele privind valorificarea acestora prevăzute în Secțiunea 1, Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente ?

14.11.2016

19.10.2016 

 02.11.2016

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)       

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

35

2552/1/2016

07.07.2016

4493/333/2015

Tribunalul Vaslui

civil

contestatie la executare

anulare proces verbal de contravenție

Dacă în aplicarea art. 845 alin. 9 din Codul de procedură civilă (actual 846 alin. 9 NCPC), instanțele judecătorești învestite cu verificarea legalității unor vânzări prin licitație publică, în legătură cu valoarea prețului de adjudecare, raportat la valoarea de circulație a bunului imobil urmărit silit și vândut prin licitație publică, sunt obligate să verifice dacă prețul este fictiv sau derizoriu în raport de prevederile art. 1660, 1665 din Codul civil și dacă adjudecatarul a consimțit să cumpere ori să obțină proprietatea bunului în mod speculativ, fără o reală contraprestație, ori instanțele nu au dreptul să verifice legalitatea vânzărilor prin licitație publică, în legătură cu valoarea prețului de adjudecare, indiferent de raportul dintre valoarea de piață a bunului imobil urmărit silit, vândut prin licitație publică, și prețul de adjudecare.

07.11.2016

11.10.2016 

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)      

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

36

2597/1/2016

12.07.2016

3919/99/2015

Curtea de Apel Iași

litigii de munca

conflict de muncă

 

Dispozițiile art. 10 alin. 1 lit. f din HG nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist sunt derogatorii de la Codul muncii?

În situația în care asistentul maternal profesionist a asigurat continuitatea activității desfășurate și în perioada efectuării concediului de odihnă, anterior intrării în vigoare a completărilor aduse Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (prin art. I pct. 57 din Legea nr. 257/2013), acesta are dreptul la despăgubiri bănești stabilite la nivelul indemnizației de concediu de odihnă?”.

conexat la dos. nr.1991/1/2016 cu termen la 17.10.2016

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

37

2598/1/2016

12.07.2016

14150/212/2015

Tribunalul Constanța

civil

fond funciar

art.21 alin.2 din Legea nr.18/1991, în vigoare la data de 23.06.2016

Condiția de stabilire a domiciliului în localitatea în care se atribuie terenul, impusă de art.21 alin.2 din Legea nr.18/1991, trebuie îndeplinită la data emiterii titlului de proprietate și, prin urmare, neîndeplinirea ei atrage sancțiunea nulității sau această condiție poate fi îndeplinită și ulterior emiterii actului, fiind vorba despre o condiție rezolutorie a cărei neîndeplinire poate fi constatată numai pe calea impusă de art.49 din Legea nr.18/1991?

7.11.2016

  13.10.2016

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)       

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

38

2599/1/2016

12.07.2016

11092/212/2015

Tribunalul Constanța

civil

fond funciar

art.21 alin.2 din Legea nr.18/1991, în vigoare la data de 23.06.2016

Condiția de stabilire a domiciliului în localitatea în care se atribuie terenul, impusă de art.21 alin.2 din Legea nr.18/1991, trebuie îndeplinită la data emiterii titlului de proprietate și, prin urmare, neîndeplinirea ei atrage sancțiunea nulității sau această condiție poate fi îndeplinită și ulterior emiterii actului, fiind vorba despre o condiție rezolutorie a cărei neîndeplinire poate fi constatată numai pe calea impusă de art.49 din Legea nr.18/1991?

conexat la dos. nr.2598/1/2016 cu termen la 7.11.2016

 13.10.2016

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

39

2769/1/2016

02.08.2016

4403/212/2015

Tribunalul Constanța

litigii cu profesioniștii

investire cu formulă executorie

art.61 alin.2 din Legea 58/1934 în raport de dispozițiile OUG 1/2016.

Necesitatea investirii cu formulă executie a biletului la ordin în temeiul art.61 alin.2 din Legea 58/1934 în raport de dispozițiile OUG 1/2016.

23.01.2017

preschimbat la 30.01.2017

 09.11.2016

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)   

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

40

2793/1/2016

05.08.2016

38424/4/2014

Tribunalul București

civil

contestație la executare

 

Cu privire la cuantumul onorariului executorului judecătoresc în cazul în care obiectul executării silite este o obligație de a face" intuituu personae".

23.01.2017

preschimbat la 30.01.2017

 05.12.2016

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)   

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

41

3177/1/2016

26.09.2016

12331/215/2015

Tribunalul Dolj

litigii cu profesioniștii

constatare nulitate act

 

1) dacă prev.art. 45, art. 48 din Lg. nr. 296/2004 privind Codul Consumului, art. 18 din Ordonanța nr. 21 din 21 august 1992 privind protecția consumatorilor și art. 6 lit. b din Lg.289 din 24 iunie 2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor se circumscriu obligației legale a băncii în faza precontractuală de informare privind riscul ratei de schimb valutar;

2) dacă disp.art. 1578 din Codul Civil de la 1864, ce consacră principiul nominalismului monetar sunt aplicabile într-o cauză în care se susține că deși creditul a fost contractat în CHF, reclamanta nu a avut posibilitatea de a retrage creditul contractat în moneda acordată, deoarece moneda nu există la momentul tragerii creditului decât scriptic;

3) dacă disp. art. 4 alin. 6 din Lg. nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori impun obligativitatea pentru o instituție bancară de a insera într-un contract de credit în valută a unei clauze clare și inteligibile privind riscul valutar.

30.01.2017

 05.12.2016

22.12.2016

27.12.2016 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

42

3207/1/2016

28.09.2016

564/88/2015

Curtea de Apel Constanța

Contencios administrativ și fiscal

litigiu privind funcționarii publici (Legea Nr.188/1999)

 

"Cum se aplică prevederile art.5 alin.1 din Ordonanța de Guvern nr.27/1996, după data intrării în vigoare a dispozițiilor Legii nr.284/2010?".

23.01.2017

 preschimbat la 30.01.2017

28.11.2016

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

43

3285/1/2016

07.10.2016

152/119/2016

Curtea de Apel BRAȘOV

Contencios administrativ și fiscal

calcul drepturi salariale

art. 5 alin 1 indice 1 din Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015

Dispozițiile art. 5 alin 1 indice 1 din Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice se interpretează sau nu în sensul că se aplică persoanelor care au dobândit titlul de doctor după intrarea în vigoare a Legii nr. 284/2010.

20.02.2017

30.01.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

44

3317/1/2016

10.10.2016

1217/111/2015

Curtea de Apel Oradea

Contencios administrativ și fiscal

obligația de a face

art.1 alin.2 din OUG 8/2009 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.94/2014

I. Dacă în sfera destinatarilor drepturilor acordate în temeiul art.1 alin.2 din OUG

8/2009 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.94/2014 - forma inițială a

reglementării - este inclus numai personalul contractual ori sunt incluși și funcționarii

publici,  respectiv funcționarii publici cu statut special;

II. Dacă noțiunea de „funcționar public" la care face referire art.1 alin. (2) al OUG

8/2009, modificat indirect prin Legea nr. 173/2015 privind aprobarea O.G. nr. 8/2014 pentru

modificarea unor termene prevăzute în OUG nr. 8/2009, include și funcționarii publici cu

statut special.

20.02.2017

25.01.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

45

3358/1/2016

13.10.2016

25502/3/2014

Curtea de Apel București

Proprietate Intelectuală

marcă

 

Dispozițiile art.28 alin.(2) din OG nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată, trebuie interpretate în sensul c㠖 prin derogare de la art. 84 alin.1 din Codul de procedură civil㠖 este permis formelor de exercitare a profesiei de consilier în proprietate industrială, reglementate de art.20 alin.(1) din OG nr. 66/2000, să reprezinte în fața instanțelor judecătorești, în litigiile de proprietate industrială, alte persoane juridice având calitatea de parte?

Ori, dimpotrivă, dispozițiile OG nr.66/2000 trebuie interpretate coroborat cu art.84 alin.(1) din Codul de procedură civilă, rezultând că un consilier în proprietate industrială nu poate reprezenta în instanță o persoană juridică decât dacă are calitatea de avocat angajat direct de aceasta ori de consilier juridic propriu al respectivei persoane juridice, parte în proces?

30.01.2016

22.12.2016

12.01.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

46

3370/1/2016

14.10.2016

44791/215/2014

Tribunalul Dolj

civil

obligație de a face

 

Dacă există un drept de creanță al dobânditorului construcției cumpărate în baza Legii 112/1995 la perfectarea unui act de vânzare-cumpărare prin care să dobândească și dreptul de proprietate asupra terenului aferent și care este temeiul legal al unui asemenea drept.

30.01.2016

09.12.2016

22.12.2016

03.01.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

47

3476/1/2016

20.10.2016

4261/99/2015

Curtea de Apel Iași

litigii de munca

conflict de muncă

 

1. Începând cu data de 01.01.2011, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate”, locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor și condițiile de acordare a acestora sunt cele stabilite prin Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 547/2010, în conformitate cu prevederile Notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătii din fonduri publice, act normativ abrogat prin art. 39 din Legea 284/2010?

 2. În cazul în care Ordinul 547/2010 își produce efectele și ulterior datei de 01.01.2011, angajatorul poate stabili un alt procent (nivel) al sporului, acordat inițial salariatului cu încălcarea prevederilor acestui ordin, deși prin actele normative anuale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice „cuantumul sporurilor care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, se menține la același nivel, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții” ?

20.02.2017

19.01.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

48

3489/1/2016

21.10.2016

2826/110/2015

Curtea de Apel Bacău

litigii de munca

drepturi salariale ale personalului din justiție

art. 10 al.1 din O.U.G. 103/2013 și art. 9 O.U.G. 83/2014 cu referire la art.81 al.1 din Legea nr.303/2004.

Referitor la aplicarea dispozițiilor art. 10 al.1 din O.U.G. 103/2013 și art. 9 O.U.G. 83/2014, în sensul de a interpreta dacă sintagmele „nu se acordă”, respectiv „nu se aplic㔠cuprinse în textele legale menționate se referă la substanța dreptului la acordarea indemnizației la ieșirea la pensie sau reprezintă doar o suspendare a acordării acestei indemnizații  și totodată, în eventualitatea în care cele două sintagme vizează doar suspendarea exercițiului dreptului la indemnizația la ieșirea la pensie, dacă această suspendare se referă numai la perioada anului 2013, respectiv 2014 și numai la persoanele al căror  drept la pensie s-a deschis în 2013, respectiv 2014 sau vizează toate persoanele care au vocație la plata acestei indemnizații, indiferent de data deschiderii dreptului la pensie pentru acestea.

De asemenea, în condițiile în care se interpretează că cele două sintagme menționate anterior se referă doar la suspendarea exercițiului dreptului la indemnizația la ieșirea la pensie, care este data de la care persoanele cu vocație la plata acestei indemnizații pot solicita acordarea efectivă a dreptului lor ?

20.02.2017

30.01.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

49

3508/1/2016

24.10.2016

11/40/2016

Curtea de Apel Suceava

asigurări sociale

contestație la executare

 

Interpretarea dispozițiilor art. 114 alin. 1 lit. b din Legea nr. 263/2010 raportat la art. 6 alin. 1-I lit. d și art. 6 alin. 1-IV lit. e din Legea nr. 263/2010, în sensul de a lămuri ce se înțelege prin sintagma „venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil” prevăzută de art. 6 alin. 1-I lit. d din Legea nr. 263/2010 și ce se înțelege prin sintagma „venituri din activități profesionale” prevăzută de art. 6 alin. 1-IV lit. e din Legea nr. 263/2010.

20.02.2017

15.05.2017

19.01.2017

09.02.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

50

3524/1/2016

26.10.2016

81/40/2016

Curtea de Apel Suceava

asigurări sociale

contestație la executare

 

Interpretarea dispozițiilor art. 114 alin. 1 lit. b din Legea nr. 263/2010 raportat la art. 6 alin. 1-I lit. d și art. 6 alin. 1-IV lit. e din Legea nr. 263/2010, în sensul de a lămuri ce se înțelege prin sintagma „venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil” prevăzută de art. 6 alin. 1-I lit. d din Legea nr. 263/2010 și ce se înțelege prin sintagma „venituri din activități profesionale” prevăzută de art. 6 alin. 1-IV lit. e din Legea nr. 263/2010.

conexat la dos. nr.3508/1/2016 cu termen la 20.02.2017

19.01.2017

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

51

3554/1/2016

28.10.2016

7430/118/2015

Curtea de Apel Constanța

civil

pretenții

 

Dacă în interpretarea și aplicarea art. 5 alin. 5, art. 33 alin. 3 teza ultimă și  art. 64 din Legea nr. 94/1992 republicată, măsura impusă prin decizia Curții de Conturi, privind recuperarea prejudiciului produs prin alocarea nelegală de fonduri publice, printr-un act al administrației publice locale cu caracter individual, constatat nelegal în temeiul art. 4 din Legea nr. 554/2004 modif., deschide calea recuperării sumelor de la terții beneficiari, conform art. 1635 și urm. Cod civil.

06.03.2017

07.02.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

52

3775/1/2016

17.11.2016

8094/278/2014

Tribunalul Hunedoara

civil

fond funciar

 

Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.4 din Legea nr.165/2013, respectiv dacă textul de lege indicat vizează trei situații distincte de aplicabilitate a dispozițiilor Legii nr.165/2013, respectiv dacă situația cauzelor aflate pe rolul Curții EDO și suspendate în temeiul hotărârii Atanasiu este subsumată condiției generale de a formula o cerere în baza legilor de reparație.

20.03.2017

07.03.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

53

3777/1/2016

17.11.2016

4113/62/2015

Curtea de Apel Brașov

litigii de munca

pretentii

 

Dacă în situația categoriei profesionale a procurorilor, sintagma ,,loc de realizare al venitului” prevăzută de art.29618 din Legea nr. 571/2003 și de pct.29 din H.G. nr.44/2008 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 cu referire la Titlul IX2 din Codul fiscal, se referă la fiecare dintre unitățile de parchet la care procurorul și-a desfășurat activitatea în perioada pentru care s-au acordat drepturile salariale restante prin hotărâri judecătorești sau are în vedere desfășurarea unui singur raport de serviciu, în sensul unui singur loc de realizare al venitului, indiferent de desfășurarea activității în unități diferite de parchet.

06.03.2017

09.02.2017

23.02.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

54

3778/1/2016

17.11.2016

16573/211/2015

Tribunalul Cluj

civil

aplicare amenda civila

 

Este admisibilă formularea mai multor cereri de fixare a sumei definitive în condițiile în care obligația stabilită prin titlul executoriu nu este adusă la îndeplinire.

06.03.2017

31.01.2017

22.02.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

55

3779/1/2016

17.11.2016

3485/62/2015

Curtea de Apel Brașov

litigii de munca

contestație decizie de concediere

 

Aplicabilitatea dispozițiilor art. 56 al 1 lit. f din Legea nr. 53/2003, în sensul stabilirii dacă acestea sunt aplicabile în toate cazurile condamnării unui salariat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, inclusiv cu suspendarea executării pedepsei.

06.03.2017

02.02.2017

27.02.2017

02.03.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

56

3945/1/2016

06.12.2016

24938/3/2016

Tribunalul Bucuresti

civil

alte cereri

 

Dacă dispozițiile art. 413 al. 1 pct. 2 Cod pr. civilă conferă judecătorului prerogativa suspendării cauzei și în ipoteza începerii urmăririi penale numai cu privire la faptă.

03.04.2017

02.03.2017

29.03.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

57

3946/1/2016

06.12.2016

37978/299/2014

Tribunalul Bucuresti

civil

anulare act - contestație împotriva procesului verbal al adunării generale din data de 08.07.2014

 

Dacă dispozițiile art.  24 al. 1  din   Legea nr. 230/2007 trebuie interpretate în sensul că pentru întrunirea cvorumului necesar adoptării unei hotărâri a Asociației de proprietari trebuie făcută prin raportarea la numărul de proprietăți sau la numărul de membri  ai condominiului. 

20.03.2017

21.02.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

58

3971/1/2016

08.12.2016

10136/3/2015

Curtea de Apel București

contencios administrativ și fiscal

litigiu privind funcționarii publici (Legea Nr.188/1999)

 

Cum se interpretează art. 5 alin. 1 din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,  prin raportare exclusiv la indemnizația de încadrare stabilită conform legii în vigoare sau prin raportare și la situațiile particulare care au determinat plăți compensatorii în urma abrogării unor legi anterioare?

03.04.2017

06.03.2017

21.03.2017

27.03.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

59

3996/1/2016

09.12.2016

173/191/2016

Tribunalul Alba

civil

hotarâre care sa tina loc de act autentic

 

Modalitatea de interpretare a dispozițiilor art.1279 alin.3 teza a III-a din Codul civil intrat în vigoare în 2011-Legea nr.289/2009, respectiv dacă este obligatorie forma autentică la încheierea promisiunii de vânzare cumpărare a unui bun imobil, în vederea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic.

03.04.2017

03.03.2017

31.03.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

60

4013/1/2016

12.12.2016

5186/202/2015

Tribunalul Calarasi

civil

uzucapiune

 

 

În interpretarea disp. art.1845 C.civ. coroborat cu art.1847 C.civ. și art.36 C.pr.civ.  în cazul uzucapiunii pentru un imobil situat în intravilan  neînscris în cartea funciară în cazul  posesiei începute anterior intrării în vigoare a Codului civil,  calitatea procesuală aparține Unității Administrativ Teritoriale pe a cărei rază se află situat imobilul.

 

03.04.2017

24.02.2017

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

61

4025/1/2016

13.12.2016

6575/202/2015

Tribunalul Călărași

civil

plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

 

 

Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 857 alin.3 și 4 din noul Cod de procedură civilă, art.249 alin. 1 din noul Cod de procedură penală, respectiv art.167 alin.1 teza finală și art.195 al.5 din Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.700/2014, în sensul de a se lămuri dacă în noțiunile de „orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanță”, respectiv „ipotecile și celelalte sarcini reale”, la care fac referire dispozițiile art. 857 alin.3 și 4 din noul Cod de procedură civilă se include și măsura sechestrului prevăzută de art. 249 alin. 1 din noul Cod de procedură penală, astfel încât radierea înscrierii sechestrului în cartea funciară se realizează din oficiu, ca efect al adjudecării, sau exclusiv în condițiile prevăzute de art.167 alin.1 teza finală și art.195 al.5 din Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.700/2014.

 

03.04.2017

02.03.2017

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

62

4105/1/2016

19.12.2016

42999/3/2016

Curtea de Apel București

asigurări sociale

recalculare pensie

 

 

Interpretarea dispozițiilor art.1 alin.1 din Legea nr.125/2014, prin raportare la dispozițiile art.5 și art.10 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.125/2014, în sensul de a se stabili dacă se recuperează sau nu sumele reprezentând „pensie, indemnizație socială pentru pensionari și indemnizație pentru însoțitor”, încasate necuvenit după data de 01.10.2014, în condițiile în care aceste sume sunt drepturi aferente unei perioade anterioare datei de 01.10.2014.

15.05.2017

13.03.2017

28.03.2017

30.03.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

63

4106/1/2016

19.12.2016

35438/3/2016

Curtea de Apel București

litigii de munca

obligatia de a face

 

 

Interpretarea dispozițiilor art.182 și art.183 Cod pr. civilă, în sensul de a se stabili dacă acțiunea introdusă prin mail/fax, în ultima zi a termenului ce se socotește pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanță, este socotită a fi făcută în termen.

15.05.2017

14.04.2017

04.05.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

64

4115/1/2016

20.12.2016

42151/299/2014

Tribunalul București

civil

plângere împotriva încheierii de carte funciară (art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

 

Rezultă din interpretarea dispozițiilor art.857 alin.3 și 4 C.proc.civ. că sechestrul asigurător penal notat în cartea funciară face parte dintre sarcinile care se sting prin adjudecarea în procedura vânzării silite a bunului imobil, astfel încât să poată face obiectul radierii conform alin.4, sau singura cale de obținere a radierii este dispoziția organelor penale competente în sensul ridicării măsurii?

Conexat la dosar nr. 4025/1/2016, T: 03.04.2017

02.03.2017

21.03.2017

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

65

4132/1/2016

22.12.2016

1077/121/2015

Curtea de Apel Galați

Contencios administrativ și fiscal

obligația de a face

 

"În interpretarea art. 9 alin. 2, 4 din O.G. nr. 38/2003, precum și a celor similare ale art. 11 alin. 2 - 4 din Legea nr. 138/1999, ale art. 11 alin. 3 - 5 din Anexa IV la Legea - cadru nr. 330/2009, respectiv ale art. 11 alin. 1 - 6 din Anexa VII la Legea - cadru 284/2010, perioada cât un polițist a fost elev sau student al unei instituții de învățământ din sistemul de apărare și securitate națională și care constituie vechime în muncă cf. art. 3 din Legea nr. 46/1996 și art. 3 din Legea nr. 446/2006, poate fi luată în calcul la stabilirea gradațiilor prevăzute de lege pentru această categorie de personal?"

15.05.2017

13.04.2017

27.04.2017

05.05.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

66

4150/1/2016

28.12.2016

27932/303/2015

Tribunalul București

Civil

contestația la executare

 

modul de interpretare și aplicare al disp. art. 1 alin. 7 din OUG 60/2009

15.05.2017

12.04.2017

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

67

4151/1/2016

28.12.2016

531/121/2015

Curtea de Apel Galați

contencios administrativ și fiscal

litigiu privind funcționarii publici (Legea nr.188/1999)

 

Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 77 alin. 2 din Anexa VII a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, raportate la prevederile art. 2 și 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice și a drepturilor de diurnă, cazare și hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român, nepublicată în Monitorul Oficial al României și la dispozițiile art. 6, art. 13 și art. 15 alin. 2 din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 310/2009 privind hrănirea efectivelor Ministerului Administrației și Internelor în timp de pace, cu referire la norma de hrană acordată personalului care participă la misiuni de menținere a păcii în afara teritoriului statului român

15.05.2017

07.04.2017

28.04.2017

02.05.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

68

4152/1/2016

28.12.2016

7839/215/2015

Tribunalul Dolj

Civil

accesiune

 

Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 492 Cod civil de la 1864 (art. 577 Noul cod civil), în raport de disp. art. 35 N.c.p.c., de către instanța căreia i se cere să pronunțe o hotărâre prin care să se constate dreptul de proprietate asupra unui imobil construcție, în temeiul accesiunii imobiliare artificiale și dacă admisibilitatea (sau interesul în promovarea) unei astfel de acțiuni este condiționată de parcurgerea (sau nu), de către reclamant, a procedurii prevăzute de legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea în construcții, respectiv de eliberarea autorizației de construire

15.05.2017

11.04.2017

11.05.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

69

4153/1/2016

29.12.2016

2899/110/2015*

Curtea de Apel Bacău

Litigii de muncă

despăgubire

 

Dezlegarea modului de interpretare și de aplicare a dispozițiilor art.1 al.2 din OUG nr.8/2009, cu modificările și completările ulterioare, privind dreptul salariaților din instituțiile publice, la acordarea de tichete de vacanță, raportat la dispozițiile art.15 al.2 OUG nr.80/2010, modificată prin Legea nr.283/2011, respectiv, prin OUG 84/2012, art.5 al.2 din OUG nr.29/2013, conform cărora în bugetele instituțiilor locale și centrale pe anii 2012, 2013, 2014 nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete/vouchere de vacanță personalului din cadrul acestora în speță, să se stabilească dacă pentru anii anterior referiți, dreptul este efectiv înlăturat sau doar suspendat la nivelul fiecărui an în parte, prin nealocarea sumelor aferente acordării efective a acestui drept

29.05.2017

03.05.2017

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

70

4154/1/2016

29.12.2016

17351/193/2014

Tribunalul Botoșani

litigii cu profesioniștii

acțiune în constatare

 

1) dacă acțiunea în restituirea prestațiilor efectuate în baza unui act juridic (clauze din contract) constatat ca fiind nul absolut este prescriptibilă din punct de vedere extinctiv prin raportare la prevederile articolului 1 alineat 1 din Decretul nr. 167/1958? 2)  în cazul în care răspunsul la prima întrebate este pozitiv (adică acțiunea în restituirea prestațiilor este prescriptibilă din punct de vedere extinctiv), de când începe să curgă termenul de prescripție?

29.05.2017

26.04.2017

11.05.2017

17.05.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.